Page 88 - Våra rötter

Till innehåll

Huvudmeny:

Geografiskt > Västmanland (Bergslagen)
Catharina Persdotter 1733 – 1809 möderne

Anders Andersson Abborres hustru, Catharina Persdotter, är född den 11 mars 1733 i Norr Hörende, Västerfärnebo socken som dotter till Pehr Olofsson och hans hustru Chersti Mattsdotter.
Chersti Mattsdotter är född den 1 dec 1697 i Ösby, Västerfärnebo socken. Hon flyttar vid sin vigsel den 25 september 1720 med enklingen, skräddaren Per Olofsson, till Norr Hörende där han är verksam. Paret får 7 barn. Se avsnitt …...

Hustru Kiersten från N Hörende född 1697 uti November i Öseby. Gift 1720 med Per Olsson i Norr Hörende, 4 söner och 4 döttrar. Christeligt levat. Kallbrand. Död 4 mars 1776 uti Norr Hörende 78 år 5 månader. Begravd den 17 mars enligt DB Västerfärnebo nr 11 år 1776.

Pehr Olofsson ifrån Norr Hörende född 28 aug 1700 uti Norr Hörende, Enkling. Gift 1720 med Christina Mattsdotter i Ösby. 4 söner 4 döttrar. Död 10 sep 1781 af ålderdomsbräcklighet. Begraven 16 sep 1781, 81 2/3 år gammal enligt DB Västerfärnebo.

Chersti Mattsdotters far, Matts Andersson, flyttade med sin föräldrar från Stäfre till Ösby där han gifte sig den 16 oktober 1687 med Brita Ericksdotter ifrån Tvärhandsbäcken. Parets barn alla födda i Västerfärnebo socken:
Karin Mattsdotter 10 jun 1688 i Tväransbäcken död 28 jun 1769 i Ösby
Anders Mattsson 8 dec 1690 i Ösby död 1 maj 1704 i Ösby, 13 år och 5 månader gammal.
Cherstin Mattsdotter 1 dec 1697 i Ösby gift 25 sep 1720 med Per Olofsson från Norr Hörende
Brita Mattsdotter 8 apr 1704 död 15 maj 1704
Erich Mattsson 10 okt 1706 död 4 jul 1709

DB Västerfärnebo 18 nov 1720. Matts Andersson i Öseby född af ägta säng i Stäfre, döpt, fölgde sina saliga föräldrar ifrån Stäfre till Ösby. Der blifvit gift 30 år gammal med Brita Ericksdotter ifrån Twärhandsbäcken. Med henne warit gift i 32 år och aflat med henne 4 barn, 2 söner och 2 döttrar af hwilka bägge sönerna är förr fadern döde. Sjuk och i passion en lång tid. Af stygn och håll död. Lefvat 61 år och 7 månader. Begraven på öster sidan om kyrkan.

Endast två av barnen, döttrarna Karin f 1688 och Cherstin f 1697 nådde vuxen ålder och fick bilda egna familjer. Deras far, Matts Andersson var född i april 1659 som son till Anders Mattsson i Stäfre och hans hustru Karin Larsdotter.

Ovan utsnitt från 1690 års karta visande Stäfre till vänster i bild, ett Cronotorp i mitten samt Åkerbo till höger. I bildens vänstra övre hörn skymtar Stäfresjön. Herrgården Stäfre beboddes av frälsebönder ända fram till år 1753 då den köptes för 12 000 daler silvermynt av kronobefallningsman Nils Forsberg, som även bosatte sig där för en tid.

Mantalslängden för Stäfre, Västerfärnebo socken 1699: Erik Matsson

Jordeboken 1696, Stäfra frälsehemman i Västerfärnebo sn, Vangsbro hd, Svar sida 317
Erik Mattsson. Herr Bengt Schyn erhållit af gamle Jacob Snokenberg och mågen bergmästaren Johan Persson. (svårläst – textförluster)

HFL Stäfre 1690-1691 pag 2, Västerfärenbo socken
Erik Mattsson Husbonde, Margareta hustru, Matts sonen, Kerstin dottern. Tjänstefolk: Erik, Per, Anna, Karin, Brita, Anders, Margareta

Älvsborgs lösen II år 1615 Stäfre i Västerfärnebo socken, mikrokort
Frälsebonden Matts Eriksson 3 daler, piga ?.
Älvsborgs lösen II 1617 Stäfre i Västerfärnebo socken, mikrokort 0301 3/10
Frälsebonden Matts Eriksson 3 ¾ öres

Jordeboken 1624 Stäfre i Västerfärnebo socken CD 153 4:1
Frälsebonden Matts

KrA Roterings och utskrivningslängder:
Volym 159-160 Frälsebönder år 1630 i Stäfre: Mats Jönsson
Volym 165 Frälsebönder år 1633 i Stäfre: Mats Jönsson (Sparre till Sundby)

Jordeboken, Västmanlands län, Västerfärnebo socken, Stäfre
År 1631 Frälsebonden Matts Jönsson

Jordeboken, Västmanlands län, Västerfärnebo socken, Stäfre
År 1633 Frälsebonden Matts Jönsson

Roterings och Utsädeslängd på alla den mantal som finns i Västerfärnebo socken år 1635
Boskaps- och utsädeslängd år 1636 för frälsegården Stäfra
Brukare Mats Jönsson: Hästar 2, Oxar 2, Kor 5, Stutar 2, Qwigor 5, Gamla får 3 Unga får 5, Gamla getter 4, Unga getter 6, Gamla svin 1, Unga svin 4, Utsäde 4 spannar.

Qwarntullen 1636 för frälsegården Stäfra: Mats Jönsson 4 personer.

Jordeboken, Sala län, Västerfärnebo socken, Stäfre År 1646 4 öresland.

MTL, Västerfärnebo socken, Västmanlands län
1642-1663 Matts Jönsson (Han begrovs den 20 maj 1678 i Stäfre). Gift 1.0 före 1633 med Margareta Hansdotter V 8 juni 1651 i Stäfra. Gift 2.0 den 20 nov 1653 med Anna Larsdotter. Gift 3.0 i Januari 1660 med Anna Ersdotter. Matts Jönsson tycks ha tillträtt Stäfre senast år 1628. Kanske redan 1624.


Barn i första giftet:
Den 20 nov 1653 vigdes Brita Mattsdr i Stäfre f före 1633, med Lars Ersson i Gudsjö.
Den 2 nov 1655 vigdes 2.0 Kerstin Mattsdr i Stäfre med Mårten Ersson i Åbergsbo, Kila sn
Den 19 okt 1656 vigs i Fläckebo sn. Anders Mattsson med Karin Larsdr från Smedsbo i Fläckbo sn. Anders och Karin som är
 våra anor övertog hemmanet i Stäfre.
1669 vigs Erik Mattsson (född 1643) med Margareta Olofsdr i Gullvahla, Kila sn
1669 vigs i Fläckebo socken Päder Mattsson (född 1643) med Karin Pärsdr i Vevdesboda, Fläckbo socken Johan Mattsson född
 28 maj 1648
Den 7 okt 1677 vigs Lars Mattsson med Margareta Andersdotter i Larsbo, Västerfärnebo socken

Barn i andra giftet:
Barnet begrovs den 3 januari 1658.

Jordeboken 1667 för Stäfra: Anders Matsson
Jordeboken 1675 för Stäfra: Anders Matsson
Jordeboken 1680 för Stäfra: Anders Matsson

1664-1679 Anders Mattsson avlider 1679. Änkan Karin Larsdr vigs 2.0 den 9 okt 1681 med änklingen Swerkil Olsson, noterad för
 Ösby i mtl för åren 1690-1693. Han avlider den 26 apr 1719 i Norr Sahlbo då gift 15 okt 1693 med Margareta Anders-dotter. Hu Karin sägs i HFL vara avliden 1690 men har ej återfunnits i DB för Västerfärnebo, ej heller i DB för Fläckebo.

I sitt första gifte var Swerkil gift omkr 1660 med Sophia Eriksdotter som avled 1671 i Guhllvahla, Kila sn.

1681-1681 Erik Mattsson tar över hemmanet tillsammans med sin brors Anders Mattssons och Karin Larsdotters son Matts Anders-
son, då ogift, som skrivs på Stäfra under något år. Hans styvfar Swerkil Olsson flyttar 1682 till Ösby. På så sätt kommer Anders som är född 1659 till Ösby. 1687 gifter han sig där med Brita Ersdotter 1663

1748 från Tvärhansbäcken.

Anders Mattssons hu Karin Larsdotter kommer från Smedbo i Fläckebo socken.
MTL Smedsbo, Fläckebo sn 1699. Anders Ersson, Anders Andersson, Per Ersson, Matts Ersson, Anders Larsson, Olof Larsson

Torpet Per Ersson

Jordeboken år 1696, 8 öres frälsehemman, Smedsbo, Fläckebo sn, Norrbo hd, SVAR Sid 126
Anders Larsson skattar;
......              1.16.0     2 lb Fläsk      2.08.0      2 Höns     0.06.0       1 .... ....           0.08.0
4 Spanmål     9.00.0     1 Får            0.24.0    10 Ägg       0.01.12     4 dagsverken    0.24.0
10 ... smör     0.26.0     1 Gäss          0.12.0     3  lb ?       1.16.0  
Utvecklingen 1640 -1769

Älvsborgs lösen II, år 1613 mikrokort 0299 4/10 Smedsbo i Fläckebo socken, Pehr 3 daler dräng ?, Inhyses Lars.
Älvsborgs lösen II, år 1615 m-kort 0300 4/10 Smedsbo i Fläckebo socken, Lasse 3 daler, dräng ?, ?, Måns Hionelag 3 daler, piga

Jordboken, år 1620 Smedsbo, Sid 2 I V-färnebo eller Fläckebo?
Hans H Hästar 2, Oxar 2, Kor 7, Tjur 1, Qwigohr 6, Stuut 1, Getter 8, unga grisar 5, Får 1, risbitare 2, F ? 2, ung ? , Utsäde 8 tunnor

Hans Persson Häst 1 Oxar 2, Kor 7, Tiur 1, Stut 2, qwigor 2, Swin 4, unga Getter 2, Får 3 unga Får 2, Swin 1, unga Swin 2, Utsäde 8 tunnor.

KrA Roterings och utskrivningslängder: Längd på … bönder i Fläckebo socken år 1630: Erik Jönsson i Smedsbo
Roteringslängd Fläckebo socken år 1635: Erik Jonsson i Smedsbo och Lars Andersson
Roteringslängd Fläckebo socken år 1644: Erik Jönsson i Smedsbo

Jordboken 1640 för Smedsbo i Fläckebo socken, Erik och Lars

Mtl Smedsbo i Fläckebo socken
        Erik Jönsson
1643 1110110200
1644 1111010100
1645 1111010000
1646 1110110100
1647 1110110100 Bonde, hu, son, sonhu, dotter, måg, dräng, piga
1648 1110110100
        Erik Jönsson      Lars Andersson (vår ana, gift med Malin, som kan vara en dotter till Erik Jönsson)
1649 4 personer          4 personer
1650 3 personer          3 personer
1651 3 personer          3 personer       År 1651 begrovs hu Sophia i Smedsbo
1652 finns ej                                     År 1652 begrovs Erik Jönsson i Smedsbo
         Änkan              Lars Andersson
1653 0101100000        11000000100
 Hustru Kierstin        Lars Andersson
1654 0001100000        11010000000   År 1654 vigdes Matts Pärsson ifrån Kila med hu Kierstin Larsdotter i Smedsbo.
1655 0001100000        11010000000   År 1655 vigdes Anders Mattsson i Stäfra, Färnebo sn med Karin Larsdr i Smedsbo
  Matts Pärsson        Lars Andersson
1656 1101000000        1101000000     År 1656 vigdes Anders Andersson i Hedsjö m Sophia Ersd i Smedbo
1657 1111000000        1101000000
1658 1100200000        1100100000
1659 1100000000        1100001000
1660 1100000000        1100000100
1661 0100110000        1100000100
1662 0100110000        1100000010     År 1662 vigdes Anders Pärsson i Solbo m Margareta Larsdr i Smedbo i Sörgården
1663 1111100000        1100000000     Anna kona/dotter/ 000010000
1664 1111000000        1100100000     År 1664 begovs Matts Pärsson i Smedsbo
  Hustru Kerstin        Lars Andersson
1665 0111000000        11001000000
1666 0100110000        11101000000
   Erik Mattsson         Lars Andersson
1667 1110000010        1110100000
1668 finns ej
1669 1110010000        11död100000
1670 1111000000        11110000000   År 1670 vigdes Johan Eriksson i Romfartuna m Margareta Larsdotter
1671 1110010000        11100001000
1672 1110010000        11100001000   År 1672 vigdes Anders Mattsson i Kila m Kerstin Larsdr i Smedbo
1673 1110010000        11100100000
1674 1110010000        11100100000        Johan Ersson
1675 1100000000        11110000000        1100000000
1676 1100000000        10211000000        1100000000
1677 1100000000        -0211000000         1100001000   Anders Larsson
1678 1100000000 År 1677 begrovs Lars    1100000000   11110000100     Olof Larsson
1679 1100000000 Anderssons hu Malin 1100000000   11000000000     110000000
År 1679 begrovs Erik Matsson i Smedsbo. 1679 begrovs hu Kerstin i Smedsbo, Fläckebo socken
År 1682 begrovs Johan Eriksson i Smedsbo, Fläckebo socken 43½ år gammal.
År 1685, 5 epiphania begrovs Lars Andersson i Smedsbo, Fläckebo socken

Sammanfattning
Hu Sophia begrovs år 1641 – okänt vem hennes make är

Erik Jönsson begrovs 1642. Hans enka hu Kierstin tar över hemmanet. Hon gifter om sig 1654 med Matts Persson från Kila socken som avlider 1664.

År 1655 vigs Karin Larsdotter, dotter till Lars Andersson, med Anders Mattsson i Stäfra, Västerfärnebo socken. Paret, som är våra förfäder, bosätter sig i Stäfra.

År 1656 vigs Sophia Ersdotter, troligen dotter till Erik Jönsson med Anders Andersson i Hedsjö
År 1670 vigs Margareta Larsdotter med Johan Eriksson i Romfartuna
År 1672 vigs Kerstin Larsdotter med Anders Mattsson i Kila
Sönerna Olof Larsson gift med Kerstin och Anders Larsson gift med Brita tar över faderns Lars Anderssons hemmansdel.

Lars Andersson begrovs 1685 änkling efter Malin som begrovs 1677. Malin kan vara en dotter till Erik och Kerstin Jönsson

Lars Andersson - 1685 och Malins - 1677 familj
Margareta Larsdotter    f gift 1670 med Johan Eriksson från Smedsbo
Karin Larsdotter           f gift 1655 med Anders Mattsson från Stäfre, flyttar till Stäfre – vår ana.
Anders Larsson            f 1640
Olof Larsson                f 1647
Johan Larsson              f 1650
Kierstin Larsdotter        f 1653 gift 1672 med Anders Mattson från Kila sn
Pär Larsson
Anna Larsdotter           f 1658 gift 1680 med Matts Larsson från Smedsbo, Fläck.
Erik Larsson                f

Utvecklingen i Smedsbo åren 1677-1695

Anders Eriksson med hu Anna tar över efter Erik Mattsson och änkan Marit, Jöns Erssons änka Brita gifter om sig med Peder Eriksson

Familjen Anders Mattsson – 1679 gift 1655 i Smedsbo med Karin Larsdotter
Parets barn alla födda i Stäfra.
Marit         13 dec 1657
Matts          i april 1659
Sara           5 juni 1660
Margareta 14 apr 1663
Lars          17 feb 1669
Johan        23 dec 1671

Swerkil Olofsson 1641 – 1719 gift 2.0 den 9 oktober 1681 i Stäfra med änkan Karin Larsdotter
Familjen hade inga gemensamma barn.

Swerkil Olofsson 1641 – 1719 gift 1.0 ~ 1660 med Sophia Eriksdotter - 1671 i Gullvala, Kila socken.

Swerkil Olofsson 1641 – 1719 gift 3.0 15 oktober 1693 I Ösby, Västerfärnebo sn med Margareta Andersdotter ~ 1640 – 1720. Familjen hade inga barn.

DB Västerfärnebo den 17 juli 1720 Swerkils änka i Norr Sahlbo hu Margeta Andersdotter född af ägta säng i Kyrkio-byen, Grytnäs. Döpt. Warit all sin tid städes i församlingen. Blifvit gift första gången 27 år gammal med Matts Jönsson i Norr Sahlbo. Med honom warit gift i 25 år och födt 1 son och 2 döttrar hwilka alla nu är döda. Änka första gången warit 2:ne år. Andra gången gift med Swerkil Olofsson ifrån Ösby. Warit med honom gift i 25 år. Födt med honom inga barn. Änka andra gången warit i 1 1/4 dels år. Död af håll 80 år och 3 månader gammal. Begrafen Öst syd om .....
Kommentar: = född 1640 gift 1667 änka 1692 gift 1694 änka 1719 avliden 1720.

Änkan Karin Larsdotter, vår anmoder, flyttar omkring 1682 till Ösby i Västerfärebo socken
Om Anders Mattssons och Karin Larsdotters son, Matts Andersson sägs i DB, Västerfärnebo socken:
”Matts Andersson i Ösby född af ägta säng i Stäfre. Döpt. Fölgde sina saliga föräldrar ifrån Stäfre till Ösby. Där blifvit gift anno 30 åhr gammal med Brita Ericsdotter från Twäransbäcken. Med henne warit gift i 32 år och aflat med henne 4 barn, 2 söner och 2 döttrar ar hwilka bägge sönerna är förr fadern döde. Sjuk i passion en lång tid. Begrovs öster sidan om kyrkan den 18 nov 1720 då han levat i 61 år och 7 månader.

Brita Ericksdotter född i Twäransbäcken 1663 den 15 mars. Kunde ganska vackert i och utan bok. Har alltid warit hem-ma. Blef uppå sitt 24 år 1687 den 16 okt gift med Matts Andersson i Ösby. Aflat tillsammans 2 söner och 2 döttrar af hwilka 2 döttrar lefva ännu. Warit gift i 32 år men år 1720 den 18 dec blef mannen död och hon sedan enka warit i 27 år. Den 28 sistlidne november leddes hon till sängs af ålderdomskrämpor och det uti 8 veckor. Och under den tiden beredde hon sig Gudeligen med bönen. Dödde den 21 januari 1748 då hon lefvat 85 år på 7 veckor och 6 dagar när.”

Roteringslängd på all den mantal som finns i Wästerfärnebo socken år 1635, Tvärhandsbäcken:
Tvärhandsbäcken år 1635, sid 172, under Jacob de la Gardie; Peder Hindriksson Kor 2, Gamla getter 2, Unga getter 2, utsäde 0 spannar.

Boskaps- och utsädeslängd för Tvärhandsbäcken, Wästerfärnebo socken år 1636
Per smed: 3 kor, 1qviga, ett ungt får, 1gammalt får,
Jöran sågare: 1 ko, 1 qviga.

Qwarntullen år 1636: Tvärhandsbacken (under frälse): Per Smed 2 personer, Joen Sågare 2 personer.

Jordeboken 1696 Tvärhandsbäcken SVAR sida 318
Hans Persson ¼ öres. Tillsammans med Viggebo Cronan erhållit .........

MTL Tvärhandsbäcken, Västerfärnebo socken 1699.
Hans Persson, Erik Johansson, Erik Olsson soldat

Erich Johansson finns noterad i mtl under Tväransbäcken för åren 1661- 1705. Den 31 sep 1660 vigdes Erik Johansson från N Sahlbo med Kierstin Hindriksdotter i Twärhandsbäcken. År 1668 besöks Twärhandsbäcken av Olof skomakare och i mtl år 1672 noteras en son och sonhustru i Erik J:s familj!

1681 son och sonhustru,
1682 dotter och måg,
1683-1684 2 döttrar och 1 måg,
1686-1687 3 döttrar 1 måg,
1688 2 döttrar 2 mågar,                                   1689-1690 Kerstin Mattsdr, tigger, inhyses
1689-1690 3 döttrar 1måg,                               1690 gamla o utfattiga soldatenkan Anna, Inhyses
1691-1692 2 döttrar 1 måg och 1dräng,             1691 Kierstin Mattsdr tigger dottern tienar organisten
                                                                      1691 Konan Margeta Eriksdr sköter sin moder fattig, Inhyses
                                                                      1692 Konan Margeta Eriksdr till Folskierna
1693 2 döttrar mågen död,                                DB 22 jan 1693 Olof Persson i Twäransbäcken, 38 år gammal
                                                                      1693-1700 Soldaten Erik Örns hustru
1694-1695 2 döttrar 1 dräng,
1696 3 döttrar,                                                 DB 9 feb 1696 Erik Örns dotter Anna 2 år 2 mån i Twärhandsbäcken
1697 2 döttrar 2 mågrar,
1698 1 dotter 1måg,
1699 1 dotter 1 måg 1 dräng,
1700 1 dotter 1 måg 1 piga,
1701 bläckfläck,                                                1701 Soldaten Erik Örns hustru skriven i Hede....
1702-1703 1 dotter 1 måg,                                1703-1705 Hu Margeta, utfattig, oläslig titel
1704 Erik Johansson gammal och eländig försörjs av mågen Pehr Ersson, Hu Margeta (endast hon är noterad för mantal med kommentaren ...hustru.
Erik Johanssons och Kierstin Hindriksdotters barn i Twärhandsbäcken:
Margareta Ersdotter f 24 maj 1661 g 1.0 24 okt 1680 med Olof Pehrsson g 2.0 med Johan And.
Brita Ersdotter f 15 mar 1663 g 16 okt 1687 med Matts Andersson Våra förfäder
Eriksson
Anna Ersdotter f 11 sep 1672
Barbro Ersdotter Död 14 dec 1690 i Twärhandsbäcken nr 59
Chersti Ersdotter g 2.0 25 sep 1696 med Pehr Eriksson (Hon då änka)

Twärhandsbacken
Mtl 1642 - 1652 Per Jönsson (ej 1649) DB nr 33 26 feb 1663 Per Joensson i Twärhandsbäcken
Mtl 1642 - 1650 Pär Hindriksson (ej 1646, ej 1650, ej 1656-1657)
Mtl 1642 - 1655 Thomas Hindriksson (skrivs ibland under Thomasbo)
Mtl 1652 Matts skomakare, hu och son.                   VB 13 nov 1653 Jöns Mårtensson med hu Marit Ersdotter i ? torp
Mtl 1656 - 1657 Jöns Mårtensson                            FB 3 apr 1653, Jöns Mårtenssons barn Anna
                                                                            DB 4 jan 1657 Jöns barn i Twärhandsbäcken
                                  VB okt 1656 Per Jonsson i Twärhandsbäcken med Weronica Ersson
                                  DB nr 21 19 mars 1676 Per Joensson i Twärhandsbäcken
                                  DB 11 apr 1694 Pehr Johanssons änka Weronica i Twär handsbäcken, utfattig, 85 år gammal = född 1609                                                                            

FB 1648 Päder Jacobs barn i Tvärhandsbacken Johan T: Mattts And Hu Margeta i Twäransbacken
FB Tomas Hindrikssons barn i Twärhandsbacken Anders T: ? hebo, Hu Marta i Twäransbacken

DB 6 dec 1657 Erick Mattssons barn i Tvärhandsbäcken

FB 20 jul 1661 Isak Mattssons barn i Twärhandsbäcken, Samuel. T: And Mattsson på Heden Hu Kerstin ? Erik ? i Hibo
FB 17 feb 1664 Isak Mattssons barn i Twärhandsbäcken, Ingebor. T:Erik Olsson i Muren Hu Brita, And Mattsson på Heden.
FB 29 sep 1668 Isak Marttssons barn i Finnebo, Kerstin. T: Anders Johansson ibid. Hu Cherstin iux exor.

(VB 24 maj1658 Anders Mattsson på Heden och Brita Andersdotter i Hebo)
FB 20 mar 1664 Isak Mattssons barn i Twärhansdbäcken Ingebor T: Erik Olsson i Mohren Hu Brita Anders Mattsson på Heden

VB nr 2 10 jan 1689 Anders Pehrsson i Twärhandsbäcken med Malin Ericksdotter i S Åhl.

VB 6 okt 1661 Olof Mårtensson i Twärhandsbacken med Marina Mattsdr ibid

FB nr 64 9 juni 1672 Erick Erlans barn i Twärhandsbäcken Brita T: Pär Tomsson ibid, Tomas Hinderssons hu ibid.

DB nr 1 5 jan 1689 Johan Hansson i Twärhandsbäcken
DB nr 59 14 dec 1690 Barbro Eriksdotter i Twärhandsbäcken
Husförhörslängder 1700-1701 1702-1703
Hans Persson Hans Pärsson
Hu Margeta Hu Margeta (Mattsdr)
Pehr Thomasson far Pehr Thomasson död 1703
Hu Anna Hu Anna (Hansdr)
s Matts

Erik Gråberg död 1700 Hu Lisbeth enk/inh
Hu Lisbetha d Anna
d Anna

FB 9 juni 1672 Erick Erlandssons barn Brita i Tvärhandsbäcken
DB 5 jan 1690 Johan Hansson i Twäransbäcken 70 år gammal

DB 12 mar 1693 Torsten Mattsson i Twärhandsbäcken 80 år gammal
DB 9 aug 1697 Torsten Matts änka Kierstin Jansdotter i Twärhandsbäcken. Hon var född i Mölged och Stäckeby, gift i 37 år, 1 son 2 döttrar, 92 år. = född 1605 gift 1642 död 1697

DB 5 april 1694 ? ? ? ? ? fördriven för tjuveri och oärlighet, warit gift död blifwen funnen i Twärhandsbäcken

VB 10 feb 1697 Abraham Andersson på Heden och Marit Mattsdotter i Tvärhandsbäcken

VB 14 juni 1664 Erich Persson i Twäransbacken med Elisabeth Johansdotter i Harbo.

DB 7 okt 1700 Soldat Erik Pärsson Gråberg. Gift med Elisabeth Johansdotter natus ibm. Warit alldeles hemma. Warit gift 37 år och aflat 6 barn, 3 söner och 2 döttrar af hwilka 1 son och 1 dotter äro döda. Warit soldat i 24 år. ...tient i Skånska kriget 3½ år. Lungsot. Död 67 år gammal. = f 1633 g 1663 såld 1676 död 1700.

DB 21 sep 1710 Erik Pehrsson Gråbergs änka Elisabeth Johansdotter i Tvärhandsbäcken född i ägta säng i H.... döpt. Gift 24 år gammal med Erik Persson i Tvärhandsbacken. Gift med honom i 43 år född 4 söner och 3 döttrar av vilka allenast 2 döttrar leva. Änka i 6 år dog 75 år gammal = född 1635, gift 1569 änka 1700.

Norr Sahlbo i Västerfärnebo socken.
Utsnitt ur 1690 års Geometriska karta för Sör Sahlbo som även visar gårdarna i Norr Sahlbo by

MTL Norr Sahlbo, Västerfärnebo socken 1699
Swärkill Ohlsson, Lars Andersson, Lars Hansson, Olof Johansson, Per Andersson

IBM: Anders Olsson död, Olof Matsson, Lars Matsson, Knuth Matsson, Mats Olsson

IBM: Olof Eriksson, Olof Nilsson

IBM: Mats Andersson, Pehr Jönsson, Pehr Matsson, Olof Larsson, Nils Persson

IBM: Anders Hake, Mats Bager

Västmanlands landskapshandlingar 1601:15 sid 8 Den 15 maj 1601 tingestimma i Wästerfärnebo, Norrbo härad.
Samma dag opbödds första gången Stora gården i Salabodha som är nio halva öresland jord hwilken jord Erik Jönsson nu hafva händerna emellan och hafver han samma förbemälte jord låssat till sig efter thätt att hans Swäär därtill äger.

Samma dag Nämpdens och den synen emellan Erik Jonsson, fierdingsmannen i Saleboda och Joen Pärsson, hans granne i Saleboda om ett littet engestycke som man kan wäädh pass tre lass hö oppå. Den tillkallde nempdens här afftingat synsmän såsom dem emellan syne laga och dom förmera skulle.

Den 26 oktober Anno 1601 stod lag och ting med allmogen af Färneboda
Opbuds nio halfva markeland jord annan gången av gården i Salebo som Erik Jonsson nu besitter och hafva händer emellan och han hafver låssat till sig alldenstund att och hans Swähre därsammastädes är jordägare.

I den årliga räntan noteras för Norr Salebo 9½ öresland för åren 1579 – 1589 Lasse Jönsson och från 1590 Erik Jönsson. Denne är troligen far till Johan Eriksson som är far till vår Erik Johansson född 1617 i Norr Salebo. Gift 42 år gammal med Kerstin Hindriksdotter i Tvärhandsbäcken där Erik Johansson begrovs den 1 juli 1705, 88 år gammal.

Det är oklart var Västerfärnebo har mantalsskrivits under åren 1605 – 1627. Från år 1628 redovisas Västerfärnebo i den årliga räntan utan personnamn. År 1630 redovisas en Jöns Eriksson i Saleboda 9½ öre – troligen en son till Erik Jönsson den äldre som övertagit hemmanet. Vår Erik Johansson har har flyttat omkring 1659 till Tvärhandsbäcken.


Erik Jönsson den äldre
Årliga räntan 1590 – 1630
Hustru N.N. Möjligen dotter till
Lars Jönssons som noteras i den
årliga räntan för åren 1579-1589.
                                                                                                |                                                                  
Johan Eriksson                                                  Jöns Eriksson
Nämnd i roteringslängden 162                            Årliga räntan 1630
och 1635 Begrav år 1664                                   Tar över Saleboda 9½ öre
                                                                    |
                                                     Erik Jönsson – vår ana
                                                     född 1617 – död 1705
                                                     Flyttar till Tvärhandsbäcken

Älvsborgs lösten II år 1617 mikrokort 0301 3/10
Gustaf Pärsson
Lars Anderssons
Anders Pärsson
Hans Knutsson
Jöran Anderssons
????
Mats Larsson
Lars Ersson
Lars Pärsson
Mats Larsson
Mats Olsson
Anders Christophersson
Erik Jönsson
Pär Jönsson
Anders Ersson

Älvsborgs lösen II år 1617 mikrokort 0301 3/10
Majorskan Perssons enka
Lars Anderssons Olof Anderssons Jöran Ersson
H Brita Ersson
Matts Larsson
Lars Eriksson
Mats Olofssons enka
Anders Christophersson, fattig och förlamad
Eric Jönsson

Jordeboken 1624 Salbo i Västerfärnebo socken CD 153 4:1
Päder Gustafsson
Lars Andersson
Olof Hansson
Erik Johansson
Päder Ingewaldson
Lars Eriksson
Anders Eriksson
Erik Pädersson
Lars Eriksson
Johan Eriksson
Mats Larsson
Päder Jönsson
Anders Olofsson
Matts Olofsson

KrA Roterings och utskrivningslängder:
1628 Nils Eriksson i Salbo Utskrivningslängd 1628 Nils Eriksson i Salbo, Zacharis Gabrielsson ibid
Mtl i Wästerfärnebo år 1631: Joen Eriksson i Salbo, Jöns Eriksson ibid, Johan Eriksson ibid, Joen Lasson ibid, Peder Jonsson ibid, Anders Jonsson.

Volym 165. Mtl i Wästerfärenbo 16 maj 1633 till utskrivning: Johan Eriksson i Salbo Johan Larsson ibid.

Mtl Norra Sahlbo, Västerfärnebo socken, Västmanlands län
Johan Eriksson
1642 11100000
1643 11100000
1644 finns ej
1645 11100000
1646 11100000
1647 11100000
1648 11000000
1649 11110000 1 son 1 dotter
1650 3 personer
1651 3 personer
1652 3 personer Den 7 mars 1652 begrovs Erik Joensson i Sahlbo
1653 10110000 1 son 1 dotter
1654 00120000 1 son 2 döttrar
1655 10100000 1 son
1656 10100001 1 son, 1 piga
1657 11100000 Den 11 okt 1657 vigdes Kerstin Johansson i N Salbo m Jöns Persson ibid
1658 10100001 1 son, 1 piga Den 7 juni 1658 begrovs konebarn Johan Ersson i Norr Salbo
1659 10200001 2 söner, 1 piga
1660 10200001 Den 31 sep 1660 vigdes Erik Johansson i N Salbo m Kerstin Hindriksdr i Tvärhandsbäcken
1661 11200001 Den 20 sept 1661 vigdes Lars Johansson i N Salbo m Lisbeth Andersson i Helleby
Lars Joensson
1662 11000011 Den 25 nov 1662 vigdes Karin Johansdr i N Salbo m Anders Larsson i Islingby
1663 11000011
1664 11000011 Den 3 april 1664 begrovs Johan Ersson i Norr Sahlbo. Den 18 dec 1664 begrovs Johan
Ersson i Storgården och Norr Sahlbo.

Epilog

Mot senare hälften av 1600-talet minskades vid de små bergsmanshyttorna allteftersom produktionen övergick i brukspatronernas och köpmännens händer. Genom kravet på allt större kapital vid bruken slogs de enskilda bergsmännen ut. 1760-talet blev för bergsmännen en mycket kritisk period. Hälften av bergsmännen i Karbenning, Bännebo, Klingbo och Hästbäck var ruinerade och även Livsdalsbergsmännen kände förändringen även om de flyttade över sina intressen till Rosendal. Livsdal kom mer att dominer-as av boskapsskötsel då markerna här var bättre lämpade för boskap än jordbruk.

Under 1700-talet kom vår rot att lämna Norr Hörende i Västerfärnebo för att flytta till Sevalla och därifrån fortsatte nästa genera-tion urbaniseringen genom att flytta till Västerås och vidare till Stockholm. I Västerås antog man namnet Säflund. Släkten kom att bo i Ösmo söder om Stockholm, Åkers Styckebruk i Södermanland, Eskilstuna och tillbaks till Stockholm.

Givetvis finns det många nu boendes i bergslagen som har sina rötter i våra äldre släktled – alla urbaniserade inte.
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny