Källorna - Våra rötter

Till innehåll

Huvudmeny:

Källor (ett axplock):

Allmänt:
Almanacka 1600-1999. Sam Blixt. Tryckt 1985.
Arbete, kapital och migration Bernt Douhan Tryckt 1985
Axel von Fersen och drottning Marie-Antoinette. Margareta Beckman. Tryckt 2010. ISBN 978-91-86597-03-0
Befästningar i stormaktstid. Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek. Tryckt 2009- ISBN 978-91-85789-36-8
Bidrag till en Bibliografi om Valloner Henning Rahmström Tryckt 1963
Dramatisk örlogshistoria. Magnus Ullman. Tryckt 2009. ISBN 978-91-633-4915-47
Handbok i släkt- och personforskning. Bengt Hildebrand. Tryckt 1961.
History of the Scandinavian mission. Andrew Jenson. Tryckt 1927.
Från Hogland till sjöss under Gustav III:s ryska krig 1788-1790. Magnus Ullman. Tryckt 2009. ISBN 978-91-633-4321-6.
Georg Carl von Döbeln – en biografi. Bengt Kunnel. Tryckt 2009. ISBN 13: 978-91-976787-5-9
Historiskt sammandrag om Svenska bergverkens uppkomst J. O. Carlberg Tryckt 1870
Karl XII i Norge 1716 – det glömda fälttåget. Alf E. Bjerke. Tryckt 2003. ISBN 91-7203-553-6
Karl XII:s spion. Stefan Löfvings dagbok. Margareta Beckman. Tryckt 2010. ISBN 978-91-85789-83-2
Karolinska krigsfångar i Sibirien. Galina Sjebaldina. Tryckt 2010. ISBN 978-91-85789-76-4
Land och Stad. Hellspong/Löfgren. Tryckt 1974. ISBN 91-40-02896-8
Minnenas bok.. Irma Hodell. Irma Hodell.
Oknytt. Johan Nordlanders-sällskapets tidskrift.
M. Rosenberg – Geografiskt statistiskt handlexikon öfver Sverige. ISBN 91-975022-0-0.
Stormaktstid. I svenska krigares spår under 1000 år. Christer Nilsson. Tryckt 2011. ISBN 978-91-7331-419-0
Stormaktstidens penningväsen, ingår i Myntningen i Sverige 995-1995. Bertil Tingström. Tryckt 1995. ISBN 91-85204-16-1.
Svensk fältherrekonst. Gunnar Artéus. Tryckt 2005. ISBN 91-85401-06-4.
Svensk Militärmakt. Lars Ericson Wolkte. Tryckt 2009. ISBN 978-91-85789-47-4
Vallonernas namn Erik Appelgren Tryckt 1968

Databaser:
Bouppteckningsregister, Uppsala län och delar av Stockholms län. Utgiven 2000. SVAR/Riksarkivet.
Centrala soldatregistret
Databasen Cd-emigranten nr 1 & 2 år 2001. Svenska emigrantinstitutet i Växjö.
Emibas – Emigrantregister för Sverige. Sveriges Släktforskarförbund.
Gamla Stan under 750 år. Stockholms stadsarkiv.
Häradsekonomiska kartan. Lantmäteriet.
Klara. Stockholms historiska databas.
Kungsholmen. Stockholms stadsarkiv.
Kyrkobokföringshistorik. Sveriges Släktforskarförbund.
Sveriges befolkning 1890. Sveriges släktforskarförbund.
Sveriges befolkning 1900. Riksarkivet/Sveriges släktforskarförbund.
Sveriges befolkning 1970. Sveriges släktforskarförbund.
Sveriges befolkning 1980. Sveriges släktforskarförbund.
Register till Mantalsböcker 1800-1870. Utgiven 2001. Stockholms Stadsarkiv.
Sveriges dödbok 1947-2006. Sveriges Släktforskarförbund.
Söder. Stockholms stadsarkiv.

Övrigt
Sockengenealogier Chris Henning

Om Skåne:

Tryckta verk:
Bara kommun. Tryckt 1980
Billinge sockens historia. Hallvard Tveiten. Tryckt 19779
Bondeupproret i Skåne. Malmö museer. Tryckt 1991. SBN 91-9711-819-2
En bok om Borlunda och Skeglinge. Thorsten Levenstam. Tryckt 1982.
Bosarp och Stehag socknars historia och Rönneholms gods. Hallvard Tveiten. Tryckt 1975.
Hans Majeståts friskyttar av Danmark. Bo Knarrström & Stefan Larsson. Tryckt 2008. ISBN 978-91-7209-506-9
Kampen om Skåne. Göran Rystad. Tryckt 2005. ISBN 91-85057-05-3
Löberöd i ord och bild Löberöds dokumentationsgrupp Tryckt 1992
Notiser över männsikor i Malmö under sex sekel. Isberg. Malmö Stadsarkiv.
Slaget vid Lund. Cales Wahlöö & Göran Larsson. Tryckt 1998. ISBN 91-88930-38-6
Skånska kriget 1675-1679. Claes-Göran Isacson. Tryckt 2009. ISBN 978-91-85873-73-9
Skånska orter och ord. Bengt Pamp. Tryckt 1988. ISBN 91-564-0693-2
Sista striden. Thomas Sörensen. Tryckt 2004. ISBN 91-974384-7-2
När Sundet blev gräns – till minne av Roskildefreden 1658 – Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 2008.
Svedala genom tiderna. Tryckt 1981. ISBN 91-7260-502-2
Västra Sallerup och Remmarlöv socknars och Eslöv gårdars historis och Ellinge gods historia, Hallvard Tveiten, 1973.
Över Öresund – en handledning för släktforskare Arki-Varia 1993

Databaser:
DDSS.nu Demografiska databasen södra sverige-
Eslövbyggdens släkt och folklivsforskares medlemsblad och databaser.
Knektregistret, skånes

Om Södermanland:
Tryckta verk:
Beskrivning över Eskilstuna med omnejd. Tryckt 1938.
En sörmlandbygd och dess inbyggare. Sam. Hedar Tryckt 1963
Eskilstuna Historia. Lokalhistoriska sällskapet i norra Södermanland.
Eskilstuna och Eskilstunatrakten. Turistvägledning nr 2. Tryckt 1949
Från Eskils och Carl Gustafs stad. Lokalhistoriska sällskapet i norra Södermanland.
Gustaf Erssons Floda. Sörmländska handlingar nr 44. Tryckt 1986. ISBN 91-85066-79-6
Järnet, folket och bygden. Sive Karlsson. Tryckt 1991.
Snopptorp, Tunafors, Skogsängen, tre områden i Eskilstuna. Lokalhistoriska sällskapet i norra Södermanland.
Soldater och soldattorp i Dunkers socken. Evert Wahlberg. Tryckjt 1989. ISBN 91-971383-1-2
Soldater och soldattorp i Öja och Västermo socknar. Evert Wahlberg. ISBN 91-971383-4-7
Strängnes stifts herdaminne del 1 och del 2. Tryckt 1964 och 1977. ISBN 91-85088-03-6.

Databaser:
Bouppteckningsregister, Södermanlands län. Utgiven 2001. SVAR/Riksarkivet.
Födda- vigda- döda i Eskilstuna kommun. Eskilstuna-strängnäs släktforskaförening.
Nycopia~skivan. Register över födda – vigda – döda. Nyköping Oxelösunds släktforskarförening.

Om Västmanland:

Tryckta verk:
Avesta myntmuseum av Bertil Tingström, Almqvist & Wiksell tryckeri, Uppsala 1995. ISBN 91-85204-15-3.
Avesta under kopparbrukets tid av Per Norberg, Stockholm 1956.
Arbete, kapital och migration – Valloninvandringen till Sverige under 1600-talet av Bernt Douhan, Textgruppen AB, Uppsala 1985.
    ISBN 91-554-1724-8.
Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 35, 1993. Ett sista saldo av Maria Sjöberg.
Bergslagsarkiv, årgång 6 – 1994. Bergsmän och bergsbruk – en industrialisering av Maria Sjöberg.
Bergsmansbyn Halvarsbenning i Norberg socken Arne Sohlström – på nätet.
Bergsmän och brukspatroner Alf Nordström. Tryckt 1987
Bland bergsmän och bruksfolk, Sveriges släktforskarförbunds årsbok. Tryckt 1991 ISBN 91-87676-05-2
Boken om Hedåker. Arbetsgruppen, Tryckt 1997. ISBN 91-630-5057-9
Byar och bebyggelse i Norbergs kommun, Norbergs kulturnämnd.
Den förståndige Järn-Bergs-Mannen i Norberg Isaac Granagrius. Tryckt 1959
En bok om Heds socken i Västmanlands län. L.L. Lorichs, Västerås 1831. A. F. Berghs boktryckeri.
En socken och en sjö – Västervåla. Tryckt 1998.
Fagersta brukens historia.
Gamla byn i Avesta av Roland Andersson – Dalarnas museums serie av småskrifter nr 12.
Gruvbrytning och kopparhantering vid Stora kopparberget intill 1800-talets början. Sten Lindroth. Uppsala 1955.
Almqvist & Wiksell Boktryckeri AB
Hedemora socken, Åke Hyenstrands och Sigvard Montelius artiklar.
Hedströmmens äldsta hammarsmedjor av Oskar Björnänger Tryckt 1981
Hyttor och hamrar i Svartån. Brage Lundström. Tryckt 2011.
Hörnsjöfors bruk och Västerfärnebo. Owe Eriksson och Anders Fläcke. Tryckt 2008. ISBN 9789-163326837
I brytningstider, kulturbilder och personteckningar från Norbergs bergslag. Oscar Lidén. Tryckt 1943
Invandrare i Bergslagen. Åke Åkesson. Tryckt 1998.
Järn och jord – bergsmän på 1700-talet. Maria Sjöberg. Stads- och Kommunhistoriska institutet. Stockholm 1883.
Karbenning en bergslagssocken – Norbergs kommun. Tryckt 1984. ISBN 91-7810-074-7
Kilboboken – Helmer Färnstrand. Tryckt 1990.
Kring en bergsmansgård (Nyhyttan) Signe Höjer. Tryckt 1969.
Kungl Västmanlands Regementes historia. Tryckt 1929-1943.
Myntningen i Sverige 995 – 1995. Stormaktstidens penningväsen av Bertil Tingström, Gotab 1995. ISBN 01-85204-16-1. Carl Bloms
 Boktryckeri AB
Mälby förr och nu. Helmer Färnestrand, Tryckt 1984.
Norberg, En beskrivning av de centrala delarna av Torbjörn Almqvist. Tryckt1972
Norberg genom 600 år. Kjell Kumlien. Uppsala 1958
Norbergs bergslag samt Gunillbo, Ramnäs till omkring 1820 – Allan Weinhagen. Tryckt 1947.
Norbergsboken – Göran Kihl. Tryckt 11974
Norr Salbo by & Vestmanlands regemente, Tryckt 1997. ISBN 91-630 4927-9
Hans Ling, Uppsala vars släkt kan spåras ända till 1400-talet på Hästbäck i Karbenning ?
SoH 2-1958 och 3-1961. Erik Hellström; Bidrag till släkden de Wahls och Silentz´s genealogi.
Svensk koppar och kopparmyntning. Stora Koppabergslags AB. Wezäta, Göteborg 1965.
Säters stad och socken. C. G. Roman. Uppsala 1921. Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB.
Ur Högfors bruks historia. P. Norber. AB Gustaf Lindströms Boktryckeri, Stockholm.
Ur Väster Färnebo sockens historia. Ruth Rosenius-Högman. Tryckt 1960
Valloner – järnets människor av Anders Florén & Gunnar Ternhag, Gidlunds förlag 2002. ISBN 91-7844-333-4.
Vägar och gästgivaregårdar i Västmanlands län L.L.Lorichs Tryckt 1932
Vägen in i sockenkyrkan. De uppländska vallonernas religiösa assimilation 1636-1693. Avhandling av Hållander. Se www.uu.se –
 avhandlingar – Hållander.
Västerfärnebo Carl Mangård. Tryckt 1951
Västerfärnebo: Fläckebo – Karbenning. Barbro Hellstrand. Tryckt 1970.
Västmanlands fornminnesförenings årsböcker.
1975 Änglikabenning, Landfors och Hästbäck.
1977 Järnvägar
1978 Skutan med Cronopenningar ?
1980 Yngre indelningsverket.
1983 Karta över vägar
1987 Hammare vid Hedströmmen ?

Databaser:
Bouppteckningsregister, Västmanlands län. Landsarkivet i Uppsala och SVAR.
Norbergs och skinnskattebergs bergslager födde, vigde, döde, Släkt och Bygdeforskarföreningen Engelbrekt.
Västerfärnebo födda, vigda, döda. Västerås släktforskarklubb
MoDo
Forss AB:s jubileumsskrift “Timmerland” tryckt 1952 med Albert Viksten som författare.
Domsjö Såg och Lastageplats under 200 år. Nils Nylander. Tryckt 1984. ISBN 91-7542-124-0.
En basindustri blir till, Domsjö sulfitfabriks 30 första år. Nils Nylander. Tryckt 1990. ISBN 91-7542-187-9.
Köpenskap och Marknadsliv utgiven år 1983 av Marknadskommitten I Mo.
Minnen från Norrbyskär av Pär Lindgren, tryckt 2002 och sammanställd av Gudrun Norstedt.
Mo och domsjö verken intill 1873 tryckt 1917 med Nils Ahnlund som författare.
Mo historia. Informationsblad utgiven av Mo Samhällsförening utan tryckår.
Mo och Domsjö intill 1940 tryckt 1951 med Torsten Gårdlund som författare.
Norrbyskär under sågverksepoken. Tryckt 1986.
Norrbyskär Sågverksön I Bottenhavet, Gudrun Norstedt. Utgiven av KFUK/M Tryckt 1994.
Skogen ger. En bok om Mo och Domsjö AB tryckt 1946.

Om Raus:

Tryckta verk:
Bevaringsprogram för Råå. Tryckt 1992.
Det gamla fiskeläget. Jan Davidsson. Tryckt 1998. ISBN 91-85330-16-7
Från fiskeboderne wed Råå till fiskebodarna på Råå – en film om Råå läges historia 1637-2001
Glimtar från Rååfiskets storhetstid. Tryckt 2004.
På Rååseglarnas tid. Jan Davidsson. Tryckt 1991. ISBN 91-970265-4-6-5
Raus by från Kyrkby till Stationssamhälle. Birgitta Nertler Vittin. Tryckt 1996

Om Mora:

Tryckta verk:
Kronolänsman Mats Ersson Nohrmans dagboksanteckningar. Tryckt 2005. ISBN 91-87064-54-5

Databaser:
Moraskivan, vigda och döda. Utgiven 2003. Ovansiljans släktforskare.

Om Värmland:

Tryckta verk:
Brunskogsfinnarna. Karl F. Lindahl. Tryckt 1982. ISBN 91-7400-152-3.
Jösse Härad i Värmland. G. Gerhard Magnusson. Tryckt 1908.
Mangskogs kyrka. Gunnar Redelius. Tryckt 1975.
Rottneros Park. Tryckt 1987.
Värmländska antavlor 1-50 samt 51-100
Finnemangen. Årsböcker.
1993 Gylterud.
1995 Lövnäs-Åstenäs.
1996 Tobyn.
1998 Slobyn.
1999 Rinnen.
2000 Bjurbäcken.
2001 Grytterud.
2002 Takene.

Om Ångermanland:

Tryckta verk:
Anundsjö, släkter och gårdar. Anna-Greta Näslund. Tryckt 1982. ISBN91-7542-075-9.
Arnäs och Trehörningsjö. Hembygds och släktforskare Nolaskogs. Tryckt 2006
Av ris och rot. Tycko Lundkvist. Tryckt 1973.
Björna genom tiderna. Uno Johansson. Tryckt 1975.
Boken om Säbrå. Tycko Lundkvist. Tryckt 1971.
Brack-Jan berättar Axel Fröléen. Tryckt 1916.
Byarnas historia i Anundsjö. Erik Jonsson. Tryckt 1969.
Byn Vad i Söderbärke Conrad Wikhammar. Tryckt 1944
Båtsmännen i Själevad, Örnsköldsvik, Mo, Björna. Knut Linderssn. Tryckt 1973.
Familjeregister för Själevads socken 1681-1785, Erik A Nylander. Tryckt 1982. ISBN 91-7542-062-7
Fiskarliv i Grundsunda. Ester och Otto Lundström. Tryckt 1982. ISBN 91-7592-067-8.
Från Mats i Nor fram till i dag. Ingegerd Troedsson. Tryckt 1998
Från Vad till smedjebacken Christina Norlander – Nätet
Hembygdsboken, Nordmalings och Bjurholms socknars historia. Tycko Lundkvist. Tryckt1962
Holsten Perssons i Vad hustru och hennes härkomst. Torsten Berglund. Släktforskaren 72-1999 Genklang 13-1999
Högsjöbor. Hugo Fälldin, Tryckt 1998.
Hörnefors historia. Sven Ingemar Olofsson. Tryckt 1964.
Johan Bures släktbok. Utgiven 2014. ISBN 978-91-637-5880-5
Järn och jord – bergsmän på 1700-talet Maria Sjöberg Tryckt 1993
Kompletteringar till Arnäs kyrkoböcker. Erik A. Nylander. (1984)
Mjösjöbygdens historia. Tyko Lundkvist. Tryckt 1973.
Nora Tingslag 1700-1799, Britta Ulander/Härnösands släktforskare år 2005.
Norberg och järnet. Ing.Marie Pettersson Jensen. Tryckt 2012. ISBN 978-91-977783-4-3.
Norbergs bergslag. Ing-Marie Pettersson. Tryckt 1994. ISSN 1101-5284
Norbergs bergslag samt Gunnilsbo och Ramnäs till omkring 1820 av Allan Weinhagen Tryckt 1947
Norbergsboken en sockenbeskrivning utgiven av Norbergs kommun Tryckt 1974
Norrbärke, en bergslagssocken. Christian Duhne, Tryckt 1957.
Näsgårds län i Dalarna Hugo Widstrand Tryckt 1943.
Olåt och Munbruk. Tyko Lundkvist. Tryckt 1977
Persbo. Anders Winrot. www.sgsf.org
Rötter i Anundsjö – en bygd i nolaskogs, Bengt Sjöberg. Tryckt 1999. ISBN 91-971382-1-5
Sidensjö och Skorped, släkter och gårdar. Anna-Greta Näslund. Tryckt 1998. ISBN 91-630-6370-0
Skellefteå socken 1650-1790. Tryckt 2001. Ulf Lundström.
Släkter och gårdar i Arnäs 1635-1915. Teo coh Per Sundin.Tryckt 1998. ISBN 91-630-6410-3.
Säters stad och sochen Carl-Axel Hallström Tryckt 1921 ?
Söderbärke vår hembygd. Helge Forsell. Tryckt 1947.
Tersmederna på Larsbo av E. Alfred Jansson Tryckt 1943
Ångermanländsk järnhantering av P. Norberg. Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB. Uppsala 1952.
Öreälvens byar, Tyko Lundkvist. Tryckt 1990. ISBN 91-86 512 226.
100 år med Nätra kommun. Emil Näsström. Tryckt 1970.

Databaser:
Födda-vigda-döda i Ådalen. Ådalens släktforskarförening och SVAR.
Grangärde. Kjell Vadfors.
Norrbärke, Söderbärke, Norberg, Kjell Vadfors
Smedskivan. Föreningen för Smedsläktsforskning.
Vallonskivan. Sällskapet vallonättlingar.

Periodika:
Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 25 1993 Ett sista saldo av Maria Sjöberg
Genklang nr 13 juni 1999 Holsten Perssons i Vads hustru och hennes härkomst av Torsten Berglund
SoH nr 2 1958 Bidrag till släkten de Wahls genealogi Erik Hellerström

Uppgiftslämnare:
David Hagström 92 år, år 2002
Sigrid Hagström 91 år, år 2002
Ann-Mari Jane 86 år, år 2002
Estrid Nyberg 84 år, år 2002 samt av hennes avlidne make Nils Johan Nylander samlade dokument och publikationer.
 
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny