Page 59 - Våra rötter

Till innehåll

Huvudmeny:

Geografiskt > Södermanland
Jon Olofsson 1669-1742

Jon Olofsson född ~1669 begravd 72 år gammal den 28 februari 1742 i lilla Speteby, Näshulta socken vigdes 1700, då son i Arfvidstorp, med dottern Karin Larsdotter i Brunshult, Näshulta socken född ~1677, hade följande kända barn: Lars döpt 6 mars 1704, ett barn som föddes och döptes i juni 1707 samt Jon döpt 17 mars 1711 – alla i lilla Speteby, Näshulta socken.

Lars Jonsson 1704-1742

Sonen Lars Jonsson döpt den 6 mars 1704 V 22 februari 1742 i lilla Speteby vigdes före 1733 med Anna Carlsdotter född 14 mars 1708 i Hallsta, Lista socken V 1779 ”Den 7 februari 1779 dog och den 11:e begrofs Anna Carlsdotter i Lilla Speteby. Hon var född den 14 mars 1708 i Halsta, Lista Sn. Hennes föräldrar var bondfolk. Hon blev först gift med sonen i Lilla Speteby, Lars Jonsson, och hade med honom 3 söner och 2 döttrar, hvaraf en är död. Sedan gift med drängen i Wad Anders Andersson med vilken hon hade 1 dotter som tillika med sin fader beklagar saknaden af en huld moder. Hon fick slag 13 dygn före sin död.”
Parets barn: Jon döpt 5 augusti 1733, Karin 1 november 1734, Kerstin 12 september 1736, Lars 15 augusti 1738 samt Carl 31mars 1741 – alla i lilla Speteby.

Gift 2.0 med drängen i Wad, Anders Andersson född 1722 V 4 november 1782 i lilla Speteby, 60 år gammal av vattu-sot. Parets dotter Brita döpt 14 september 1750 i lilla Speteby.

Olof Jonsson före 1730-1758/1765

Cathrina Jonsdotters farfar Olof Jonsson och farmor Karin Olofsdotter levde i lilla Udden i Näshulta socken, vigda före 1739. Husförhörslängderna för Lilla Udden finns för åren 1743-1747 samt 1765-1775 men saknas för åren 1748 - 1764.
Här finns Cathrina Jonsdotters farfar Olof Jonsson och farmor Karin Olofsdotter född 1715 redovisade med hustru-brodern Jan J. och pigan Brita.

I husförhörslängden 1765-1775 för lilla Udden noteras enkan Karin född 1715 (1714) samt mågen Erik född 1736 och hans hustru Anna född 1741 i lilla Udden men Catharinas mor Chatrina Jonsdotter född 1765 saknas här. Detta har sin förklaring i att Olof Jonssons och Karins son Jonas Olofsson har gift sig med dotter Stina Larsdotter i Löfås, Öja socken och dit har Catharinas mor Karin (Cathrina) Jonsdotter född 1765 flyttat med år 1772.
Udden, senare stora och lilla udden, ligger ovanför en vik som heter Gillsviken, vilket har medfört att Udden även har benämnts Gillsudden under vissa tider. Lilla Udden är en avknoppning från Stora Udden.

Olof Jonsson är troligen avliden mellan åren 1758 (fått en dotter) och 1765 (Husförhörslängd i vilken hans hustru note-ras som enka). Dessvärre finnas ej några begravningsnotiser bevarade för denna tid. Något datum eller hur gammal han var när han avled är således ej att tillgå. Hans hustru Karin Olofsdotter noteras under lilla Udden i husförhörslängden fram till och med 1776 – 1785 och anges vara född 1715. Parets barn: Jonas född 7 juli 1739 i Gillsudden, Anna född 2 oktober 1741 i lilla Udden, V 11 februari 1804 i Östertorp, Catharina född 1 januari 1744 i lilla Udden, Olof född 2 juni 1746 i lilla Udden, Anders född 16 januari 1749 i lilla Udden, Brita född 23 augusti 1751 samt begravd samma år den 1 november, Eric född den 8 december 1752 i lilla Udden och Stina född den 18 juni 1758 i lilla Udden.

Olof Jonsson skulle möjligen kunna vara son till smeden Jon Olofsson född före 1689 ifrån Fålludden som ligger på andra sidan fjärden, vigd den 28 september 1712 med Anna Knutsdotter född i juli 1691 i Stora Udden i Näshulta socken. Då dops-notiserna saknas för tiden december 1712 – december 1716 skulle paret Jon och Anna kunna haft en son under denna tid som ej kan beläggas!

Knut levde 1651-1667 i Gillsudden

Han har troligen tillträtt Gillsudden under Brita Gyltas tid som bytte till sig torpet år 1624. I jordboken1634 – 1648 no-teras en Pär. Vår Knut noteras i mantalslängderna för åren 1651 – 1667. Hans son Erik Knutsson född ~1640 begravd den 17 juli 1698 övertog Gillsudden (omnämnd här tidigare). 1699 noteras hans enka och hans son Knut Eriksson till och med 1718.

Knut Eriksson före 1671-1715/1751

Eric Knutssons son Knut Eriksson är vigd före 1691med Anna. Paret får barnen: Anna född i juli 1691, Brita döpt 20 mars 1696 i Udden samt Karin döpt 18 augusti 1698 i Udden. Begravningsboken saknas för åren 1715 – 1751. Troligen är föräldrarna Knut Eriksson och Anna begravda under denna tid.

Våra rötter knyter an dels via Eric Jonsson (nämnd tidigare) och dels via Olof Jonsson död i Gillsudden.


Olof Jonssons farfar Olof och farmor Karin tycks komma från Fålludden. Den äldsta tillgängliga husförhörslängden från Fålludden är från åren 1743-1747 som redovisar en Johan Joensson [Smed, född 1683 begravd 18 november 1764, 81 år gammal i Fålludden, gift 2.0 med hustru Maria Hansdotter född 1692 i Torpa Qwarn död 19 oktober 1773 av ålderdomssvaghet i Wad], sonen Jonas, mågen Erik Pärsson [född 1718 död 22 maj 1784, 66 år gammal av slag i Fålludden gift med hustrun Anna [Jansdotter född 1717 död 24 juni 1793 av moderspassion 76 år gammal i Fålludden] som är dotter till Johan och Maria samt döttrarna Cherstin [född 8 april 1722] och Maria [född 14 november 1725].

Spåren av Olof och Karin är med andra ord magra. Troligen har Olof och Karin bott i Fålludden och där fått sonen Knut född ~1680 begravd den 29 januari 1749 i Sågen, Näsulta socken, 69 år gammal. Via kyrkobokföringen kan konstateras att de även har fått barnen:

Olof [Olofsson] född ~1688 begravd 6 januari 1761 i Qwarntorp, Näshulta socken. Husförhörslängden 1743-1747 avseende  kvarntorp i Näshulta socken redovisar svärfar Olof Olofsson (begravd 6 januari 1761 i kvarntorp 73 år gammal = f ~1688), hustru Kerstin Olofsdotter. ” Den 27 augusti 1772 begrofs smedsänkan Kerstin Olofs dotter i Fattigstugan. Hon var född i qwarntorp 1692. Fadern Olof Olofsson modern Lisken. Blef gift på 21:a år med sön (= smeden Jan) i Fålludden. Lefde med honom i 48 år och födde 5 barn, 2 söner och 3 döttrar af hvillka 1 son och 2 döttrar nu lefde vid dödstimman. War enka i 12 år. Sjuknade den 19 augusti och dog den 24:e af ålderdomssvaghet 80 år gammal (= f 1692).”

Parets barn födda i kvarntorp: Karin döpt 14 november 1714 (fadern Olof tituleras måg), ? (endast bokstaven O står på namnets plats) döpt 19 september 1725, Knut döpt 21 september 1731.

Anna [Olofsdotter] född före 1689 begravd 17 mars 1742 i Fålludden, gift 1709 med Johan Jonsson född ~1683 begravd 18 november 1764, 81 år gammal, dotter och son i Fålludden.
dotter Brita döpt 25 mars 1712 i Fålludden begr 20 februari 1763 i Åstorp, gift 1732 med enklingen Jan Persson från Tortäppan – flyttade till Åstorp fick där 11 barn, 4 söner och 4 döttrar efterleva modern
”Den 20 februari 1763) begrofs hustru Brita Jansdotter uti Åstorp, gambla smeden Jon i Fålluddens dotter. Blef gift med enklingen Jan Pehrsson då bonde i Tortäppan men flyttade sedan till Åstorp hemman. Lefwat med sin man 31 år. Af elfva barn leva ännu 4 söner och 4 döttrar. Dess sjukdom begynte med frossa, håll och häftig bröstwerk, hwarmed hon allenast en wecka uthärdade. Dog gammal 51år (= f 1712).”

dotter Anna född 1717 död 24 juni 1793 i Fålludden, 76 år gammal av moderspassion gift 28 december 1742 med Erik Pärsson från Tortäppan född ~ 1718 V 22 augusti 1784 i Fålludden av slag. 66 år gammal.

son Jonas döpt 6 oktober 1720
dotter Kierstin döpt 8 april 1722
dotter Maria döpt 14 november 1725

(Johan Jonsson född ~1683, gift 2.0 26 dec 1742 i Fålludden med hustru Maria Hansdotter från Hedäng, Julita socken, se HFL 1743-1747

”Den 19:e oktober 1773 dog af ålderdomssvaghet och den 24 begrofs gamla änkan Maja Hansdotter i Wad som var född i Torpa qwarn år 1692. Fadern Hans Olofsson modern Carin Bengtsdotter. Efter några års vistande hemman blef hon gift med Pehr Pehrsson i Getbo, Julita socken med hvilken hon under 22 års tid samman- lefvat. Haft 2:ne döttrar. Blef änka [i]12 år. Sedan gift andra gången med Jan Jansson i Fålludden och lefde med honom tillsammans i 18 år utan barn. Under senare änkeståndet har hon i 10 år vistats hos sin måg i Wad där hon dog 81 år gammal. (= f 1692)

”Den 18 november 1764 begrofs gamble smeden Jan ifrån Fålludden som sin mästa lifstid tillbrakt uti Näshul- ta, förutom några år då han bodt i Julita. Kom tillbaks 1752 till Fålludden igen, och änskönt han långt tillförne lemnat sin måg Erik Pehrssom hemmanet, försörjde sig sjelf med sin d..... Blef död af ålderdomssvaghet gammal 81 år.” (= född ~1683)

Jon [Olofsson] – vår ana - född ~1689 död 17 februari 1760 i Stafhäll, Näshulta socken, ”Jon har bott i Stora och Lilla Udden. Kom till Prästgårdens ägor och Hagberget. Flyttade med sin måg till Stavhäll. Var 71 år gammal vid sin död år 1760”.

Johan [Olofsson], son i Fålludden född ? gift 28 september 1712 med Anna [Knutsdotter], dotter i Udden.
”Den 7 januari 1759 begrofs Jons hustru i Stafhäll Anna som med sin man bodt i St. Udden men kom derifrån på Prästgårdens ägor. Dess sjukdom bestod af werk i länderna. Gammal 69 år.”

Jon Olofssons och Anna Knutsdotter, född i juli 1691 i Udden, Näshulta sockens barn är:
dödfödd begravd 25 maj 1714, 
Knut född 24 juni 1718 i Udden, 
Erik döpt 1 oktober 1721 i Gillsudden, 
Jon döpt 5 maj 1725 i Gillsudden, 
Anders döpt 2 februari 1729 i Gillsudden samt 
Karin döpt 29 maj 1732 i Gillsudden. 

På äldre dagar flyttade de till sin dotter Karin Jonsdotter som bor i Hagberget på prästgårdens ågor, född 1732 gift 16 september 1753 med drängen Erik Olofsson i stugan på Prästgårdens ägor, Näshulta socken.

Jan Olofsson och Anna Knutsdotter kommer med sin måg Erik Olofsson till Stavhäll på prästgårdens ägor. Där begrovs Anna Knutsdotter den 7 januari 1759, 69 år och Jon Olofsson den 17 februari 1760,71 år gammal.

Pehr [Olofsson] döpt den 30 juli 1693 i Fålludden,
Erich [Olofsson] döpt den 25 mars 1696 i Fålludden,
Lars döpt [Olofsson] ~1699 i Fålludden,
Anders [Olofsdotter] döpt 26 december 1701 i Fålludden,
Karin [Olofsdotter] döpt 7 juni 1705 i Fålludden gift med mågen Erik Jönsson, son Johan döpt 1 november 1737 i Fålludden

Maja Jansdotter f ~ 1732 död 17 juni 1809 i Fålludden 77 år gammal gift med urmakaren Peter Harstel, dotter Brita född 6 oktober 1753

HFL Stavhäll 1760-1765
Erik Olofsson född ~1728 begravd 6 september 1761 i Stavhäll 33 år gammal av ryggvärk.

”Den 6 september 1761 begrofs Eric Olofsson i Stafhäll som blef gift till Hagberget. Brukade sedan Östertorp twenne år till hösten. Kom sedan till Stafhäll. Legat till säng af ryggwärk öfver ett år. Blef änteligen af samma sjukdom död gammal 33 år. ” (= f 1728)

hustru Karin Jansdotter född ~1732 (döpt 29 maj132 i Gillsudden, dotter till Jon Olofsson och Anna Knutsdotter)
son Olof 1755 4 december Hagberget
dotter Anna 1757 5 februari Fålludden
son Jan 1760 14 januari Stavhäll
Inhyses Johan 1689
hustru Anna Larsdr 1702

Änkan Karin Jansdotter gift 2.0 den 25 oktober 1763 i Stavhäll med Karl Ersson dräng i Näshulta.
dotter Stina 1764 17 december Stavhäll
son Carl 1765

Familjen flyttar 1770 till ?
Under 1700- och 1800-talen avtar nybyggeverksamheten. Socknens nyodlingsmöjligheter började bli uttömda. 1749 sägs i tabellverket att folkmängden uppgick till 1009 personer. Femtio år senare eller år 1800 hade befolkningen ökat till 1241 personer. Ytterligare 100 år senare uppgår befolkningsantalet till 1948 personer. Några av de tidigt anlagda torpen växte sig så stora ur jordbrukssynpunkt att de kunde skattläggas som hemman. En del hemman och torp klövs till två enheter. År 1870 fanns förutom de tre säterierna Hedensö, Haneberg, och Magda samt Åstorps gård med torp jämte däri inlagda eller med dem sammbrukade 14 hemman, 53 större eller mindre hemman samt 136 torp och backstugor. Med några få undantag låg gårdar och torp alltjämt under herrgårdarna.

Av våra anor flyttade redan 1764 Carl Larsson och Jon Olsson till Öja socken. Axel Matsson flyttar 1739 till lilla Melllösa socken och Anders Jonsson flyttar 1825 till Öja socken. 
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny