Page 154 - Våra rötter

Till innehåll

Huvudmeny:

Geografiskt > Ångermanland
   Släkten i Högsjö med Hemsöadeln, Stigsjö, Gålsjö och Devall

1 Hemsöadeln
2 Säter och Avesta
Myntpräglingen
Johan De Vahl
Erik De Wall
Johan Devall
Per Johansson Devall
Erik Devall
Johan Johansson Devall
Karin Johansson Devall
Anna Johansdotter Devall
Lisbeth Johansdotter Devall
Kersti Johansdotter Devall
Abraham Johansson Devall

3 I bergslagen och några kringliggande bruk
Erik Devall
Anna
Erik
Anders
Petter
Sara
Catharina

4 Gålsjö bruk
Johan Devall
Erik Devall
Katarina Devall
Hans Devall
Sara Devall
Erik Devall
Catharina
Margareta
Catharina Ersdotter Devall

5 Norns bruk
Johan Christophersson Nårström 1720-1763
Christopher Michelsson ? -1740
Michel Hansson ? -1705

Högsjö socken

Ligger i södra Ångermanland vid Bottniska viken norr om Hernösand och utmed Ångermanälfvens här nära milsbreda nedersta lopp. Till Högsjö räknas äfven de betydliga Hemsön och Åbordsön, den förra dock bildande egen kapellförsamling. Stark kuperad skogsbygd, bebodd vad fastlandet angår, hufvudsakligen vid älven och några ditåt från nordvest ledande ådalar. Vid Mörtsjön nära hafvet ligga kyrkan och flere byar. Större verk äro Utansjö jernbruk, Rockö, Rö och Åbords sågverk samt ett par tegelbruk. Jemte jordbruket och skogsafverkningen äro fisket vid öarne, skeppsbyggeri och sjöfart äfven att nämna. Vid Veda är gästgifvaregård och färjeplats öfver elfven till Hornön i Nora socken.

Stigsjö socken

Ligger vid gränsen till Medelpad, västerut från Hernösand, som ligger på halfannan mils afstånd från poststationen Stigsjö. Den odlade jorden ligger vid Brunne- eller Gideån och de af henne upptagna Långsjön, Brunnesjön, Elgesjön och Gussjön. Jordbruket, skogshandteringen och linodlingen äro goda inkomstkällor. Större sågar finnas vid Brunne- sjön liksom ock Brunne gästgifvaregård.

Gålsjö bruksförsamling

Boteå socken ligger på norra sidan av Ångermanälfven samt med en mindre spets skjutande in på södra flodstranden. I socknens öfre, skog- och vattenrika del ligger Gålsjö jernbruk vid den lilla Gålsjön med egen brukskyrka, 1 mil från moderkyrkan. Bruket och gården Gålsjö egas, liksom flere hemman samt Högfors qwarn i denna socken af Offers aktiebolag.

Ur C. M. Rosenbergs; Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige (beskriver Sverige på 1880-talet).

Våra rötter härifrån har delats upp i avsnitt för att förenkla läsandet. Här följer Johan Jonssons, gift med Greta Sina Johansdotter, rötter.

Mickel, Nybyggare

Brukade gammelgården i Stigsjö socken, Västernorrlands län, troligen far till Lasse Finne.

Lasse, Finne, Nybyggare

Brukade gammelgården i Stigsjö socken, Västernorrlands län, troligen far till Olof Larsson,

Olof Larsson, Nybyggare

Brukade gammelgården i Stigsjö socken, Västernorrlands län, troligen far till Anders Olofsson.

Anders Olofsson, Nybyggare

Brukade gammelgården i Stigsjö socken, Västernorrlands län, troligen far till Daniel Andersson.

Daniel Andersson

Född ~1590. Gift med Hindrich Hindrikssons dotter N.N. Hindricksdotter. Brukade gammelgården i Stigsjö socken, Västernorrlands län, troligen far till Anders Danielsson.
Anders Danielsson, Nybyggare

I Helge Nybergs familjeregister för Ljustorp sägs att han kallades för Bredsjö-Anders och lär vara född i Finland. Enligt boken "Svedjerök" om Stigsjö och Viksjö är han son till Daniel Andersson i Gammelgården i Viksjö - en Finn-ättling. Avliden ~ 1688 i Bredsjön, Stigsjö socken. Gift med Malin Mickelsdotter född ~ 1633 i Finland. Avliden 1728 i Bredsjön, Stigsjö socken. Dottern Karin Andersdotter avled 12 februari 1694 i Lagfors, Ljustorp socken, 44 år gammal, gift med Johan Larsson
Johan Larsson, bonde

Enligt Helge Nybergs regsiter över Ljustorp socken var Johan Larsson född i Finland. Begravd den 16 februari 1708 i Lagfors, Ljustorp socken. Han och hans första hustru (Karin Andersdotter) bodde först hos svärföräldrarna i Bredsjön i Ljustorp. De flyttade senare till Lagfors.

Han gav sin andra hustru (Brita Jacobsdotter) 20 lod silver i morgongåva. De vigdes den 2 januari 1700 i Ljustorp socken. Troligen ett barnlöst gifte.

Barn i första giftet:   Lars född ~ 1676, 
Anders född ~ 1680,
Maria född ~ 1682, 
Lisa född ~ 1684,
Erik född ~ 1686, 
Karin född ~1688, 
Johan född ~ 1689, 
Brita kristnad 2 juni 1692 död 1 maj 1697 
- alla troligen födda i Lagfors, Ljustorps socken.

Samuel Johansson, Nybyggare 1670 – 1748

Född ~1670 i Billen, Stigsjö socken. Begravd 29 maj 1748 i Brännäset, Viksjö socken. Gift 11 december 1702 i Ljus-torp socken med Bonden Johan Larssons dotter Maria Johansdotter född ~ 1682 i Lagfors, Ljustorps socken som begrovs den 23 april 1764 i Brännäset, Viksjö socken.

Samuel Johansson är son till Johan Abrahamsson i Billen, Stigsjö socken.

Johan Abrahamsson

Gift 1669 i Stigsjö socken med Helga Larsdotter.. Föräldrar till Samuel Johansson, nybyggare i Brännäset, Viksjö socken, som är tillsammans med sin hustru föräldrar till Maria Samuelsdotter gift med nybyggaren Hans Johansson.

Hans Johansson, Nybyggare 1690 – 1743

Född ~1690 begravd den 6 maj 1743 i Billen, Stigsjö socken. Gift 28 december 1733 i Stigsjö socken med Maria Samuelsdotter född 15 september 1708 i Billen, Stigsjö socken. Paret fick sonen Johan Hansson.

Johan Hansson, torpare och skomakare 1737 – 1791

Den 18 mars 1791 avled och den 25 begrofs Skomakaren och Torparen Johan Hansson från Högsjö by 53 år 10 mån x dagar gammal. DB Högsjö

Den 11 maj 1761 vigdes i Högsjö drängen Johan Hansson ifrån Wiksjön med pigan Karin Johansdotter i Hundsjö. VB Högsjö

Den 30 dec 1789 avled Skomakaren Johan Hanssons Hustru Cathrina Jonsdotter 64 år gammal i Högsjö Socken.

Högsjö sockenligger i Västernorrlands län och landskapet Ångermanland vid Bottniska viken norr om Härnösand utmed Ångermanälvensnedersta utlopp.Till Högsjö socken räknas även de betydliga Hemsön och Åbordsön.

Johan Eriksson Groth 1684 – 1769

Karin Jonsdotters far, Johan Eriksson (Ersson) Groth avled den 9 sep 1769 bonde ifrån Högsjö By 83 år gammal. Var då sängliggandes och bodde hos sin son Jon enligt Husförhörslängden. Har tjänstgjort som båtsman under namnet Groth och är således född ~1684. Den 5 apr 1765 begrofs hans ålderstigna hustru Karin Ersdotter i Högsjö by, 74 år gammal. Hon är således född ~1690.

HFL Högsjö 1764 - 1795 pag 30 Högsjö by nr 2
Far Jon Ersson 1684 sängliggande
Mor Karin Ersdotter 1689 + 1764 Blind

Jon Jonsson 1732 gift 1760
Hu Anna Jonsdr 1734
Do Maria 1761
Son Jonas 1763

Karin Ersdotters farfars far hette Erik Grelsson.

Erik Grelsson

Erik har en son i ett tidigare äktenskap, Grells Eriksson som avled omkring 1640 i Västby. I sitt senare äktenskap har med till namnet okänd hustru barnen:

Per född ~1620 död 1 november1696 i Västby, Högsjö socken, Johan Eriksson född ?, Israel född ?, samt Dordi född ~ 1635. Strax därefter ~1637 avled Erik Grelsson i Västby, Högsjö socken.

Johan Eriksson

Son till Erik Grelsson, V 1685 i Dal, Högsjö socken, vigs 1649 med Karin Israelsdotter född ~ 1629 som dotter till Israel Olofsson i Dal, Högsjö socken. Hon avlider 16 februari 1696 i Dal, Högsjö socken, 67 år gammal. Känd son bonden Erik Johansson.

Israel Olofsson

Gift med till namnet okänd kvinna får barnen; Karin född ~ 1629, Erik född ? V 1689 i Dal, Margareta född ~1659 V 1737 i Dal samt Kierstin född ?, V 1689 i Dal. I dödsboken för Högsjö 1689 noteras; S. Phil. et Jacobi Erich Johans moster i Daal, Kierstin.

Erik Johansson, bonde, ? - 1728

V 1728 i Dal, Högsjö socken, gift med Karin Israelsdotter född ~1655 i Utanö, Högsjö socken V 6 januari 1750 i Dal, Högsjö socken. Gift med bonden och nämndemannen Erick Johansson i Dahl, skrifven som bonde i Dahl minst från och med 1694 och minst till och med 1715.

Parets barn: Karin född 2 juni 1689 död 4 augusti 1689, 
Karin född 24 augusti 1690,
Brita född 11 februari 1693 död 14 juni 1693,
Päder född 11 februari 1693 död 11 mars 1693,
Margeta född 2 september 1694, 
Kerstin född ~ 1696, 
Sara född 24 juni1697 samt 
Brita född i februari 1703 död 6 september 1693 
– alla i Dal, Högsjö socken.

Dottern Karin Eriksdotter född 24 augusti 1690 i Dal är gift ~1717 med bonden Johan Eriksson Groth.

Johan Eriksson Groths och Karin Eriksdotters dotter Karin Jonsdotter född 1725 i Högsjö by är gift 11 maj 1761 med torparen och skomakaren Johan Hansson 1737-1791. Parets barn: Maria Johansdotter född 31 augusti 1761 och Jonas Johansson född 7 april 1764 i Utansjö bruk, Högsjö socken. Han är gift 27 oktober 1793 i Högberg, Högsjö socken med Catharina Ersdotter Devall född 10 juli 1769 i Gålsjö bruk, Boteå socken.

Siul Ersson, Nybyggare Bonde i Utansjö, Högsjö socken.

Erik Siulsson, bonde ? - 1601

Siul Erssons son Erik Siulsson är bonde i Utansjö, Högsjö socken. Avliden där 1601.

HEMSÖADELN

Innevånarna kallades så dock utan att vara adliga på grund av sitt omfattande markinnehav och därmed goda ekonomiska ställning.

Daniel Ersson ? - 1639

Erik Siulssons son är bonde i Utansjö, Högsjö socken. Avliden där 1639. Assuransdirektören Daniel Ferdinand Lundgren säger i sin släktsammanställning "Hemsösläkter" som utfördes 1925 med det så kallade "utanö-dokumentet" som grund om Daniel Ersson:

Hvad som om honom är känt med visshet är, att han varit besutten bonde i Utanö år 1595 och åtminnstone intill år 1630. År 1639 synes han hafva varit död. Åtminnstone är hans namn i mantalslängden för Utanö då ersatt med Israel Danielsson.

Att han åtminnstonne i senare delen av sitt liv varit egare af hela Utanö bekräftas af mantalslängden från år 1620. Tidigare synes jemsides med honom Israel Siulsson hafva varit egare af någon del af Utanö, men i 1619 års längd har hans namn ersatts av anat namn.

Vid Gudmundråtinget den 19 november 1630 synes skarpa tvistigheter hafva förutvarit mellan Daniel Ersson i Utanö och Mäster Seger. Den sistnämnde sannolikt hörande från Gudmundrå socken. Tvistigheterna omnämnas på två ställen i protokollet. Det första stället lyder;

Mester Seger hafvar oppenbarligen inför en utionde Reet skellt Daniel Eriksson på Hemssö ön för en Cronones otrogen undersåte på denna orsak att han förlidhen åhr, ener nempden stodh 1629. Enär welb. Erich Månsson och Erick Andersson hållt utskrifwe-ningh, hafver han undandöllt sin son, utur rullan och hafver låtit setia honom efter i rullan för Lendsmahn, drengh, hos Effvert Björsson i Nordsiöö, det dock han der aldrig hos honom tient hafver, och efter detta ehrende blef nämpden tillfrågat om de kunde antingen werkia honom eller fellan. Svarade tålfmähn, att de ingaledes kunde Sachfella, men efter det har dogh efter i längden, hos Lensmahn utan tålfmähn svaradhes att de wille svara till allt eftertal enär der oppå widdare klandras.

Vilken av söner det var som Daniel Ersson sålunda undanhållit från utskrifwningen till trettioåriga kriget, framgår inte av protokollet, men då Israel Danielsson vid den tiden tycks hafa varit själfständig brukare i Hultan, under det att Daniel Ersson själf stod för Utanö, synes det sannolikt att den undandolde varit Erick Danielsson eller den till Ulrik flyttade Siul Danielsson.

Det andra stället i åberopade protokoll lyder:

Framsteg för rätten Mästersmeden Seger och anklagade Daniel Eriksson på Utanö och Effert Biörs i Nordanö sampt några medh dem att de skulle hafva förut sigh på några saker, såsåm hands heder och ähra angår, om ett kneckståndh, att han skulle hafva tagit, det de inte bewisse kunde utan undföll sin ordh nu inför rätten. Och bedes förregav nu Seger honom till på det förordh, Att han aldrigh efter denna dagh der uppå åtalle skall, widh straff till giörandes utan ytterliggare anklagade wilde Mester Seger att tålfmähn i Germundrå, att de hafver medh deras ja och samtycke bewlliat honom ett bewis under socknen samt kyrkioherdens singnet och redan han var utdragen i fiendeland hafwer de detsamma bewis kasserat och om inte giort de.

Sammanhanget synes ha varit att mellan mäster Seger å ena och Daniel Ericksson samt Effert Biörnsson i Nordansjö, länsman, å andra sidan förekommit någon träta i anledning av utskrifvningen och att rätten ville intaga en medlande ställning genom att underkänna de ömsesidiga klagomålen och tillvitelserna såsom otillräckligt styrkta.

Mäster Seger, om hwilken intet är bekant, synes hafva varit en både betydande, hetsig och ömtålig Herre, som vidtog rantställning både med tingsrätt, kyrkoherde, länsman och bönder.

Daniel Ersson var gift med Anna med okänt efternamn och hade med henne barnen:
Kristina född ? , 
Olof född 1591, 
Anna född ~1595, 
Israel född ~1602, 
Sara född ~1604, Kristina född ~1610, 
Siul född ~ 1610 samt 
Erik född ~ 1615 
- alla i Utanö, Högsjö socken.

Daniel Ferdinand Lundgren skriver om Siul Danielsson att hans namn förekommer inte i släktdokumentet. Att det icke där förekom-mer är heller icke att undra på, då de, som skulle hafva kunnat gifva en anvisning derom, gått ur tiden säkerligen mer än åttio år, innan dokumentet affattades.

Sjuls namn har framkommit som en följd av en stämning mot Daniel Ericksson Öman med krav på redovisning för ett förmynder-skap som hans fader Erick Danielsson haft för yngre syskon till Jon Schiulsson och Hans Siulsson i Ulfvik. I stämningen betecknade Erick Danielsson såsom sin farbroder. Senare har det visat sig att en Daniel Siulsson i Ulfvik sålt sin arfsrätt till son broder Jan Siulsson.

Från dessa spår kan otvivelaktigt vidare forskning drifvas, men har så ej kunnat skett, då detta skrifves.

Daniel Ferdinand Lundborg skriver om Erik Danielsson;

De rent personliga data om Erich Danielsson hafva icke kunnat med någon bestämdhet kunnat fastställas. Den kontrovers, som utspelade sig vid tinget år 1630 mellan Daniel Ersson och Mäster Seger, kan motivera en gissning, att Erich Danielsson varit född omkring år 1610.

Att han stod skriven för Utanö-hemmanet ännu år 1695 under det att sonen Daniel Eriksson Öman skrivs för detsamma först år 1696 behöver inte med nödvändighet betyda att Erick Danielsson aflidit omkring år 1695. Redan långt före nämnda år uppträdde nämligen Daniel Ericksson Öman såsom målsman för hemmanet. (Tillägg; Erich Danielsson var redan 13 maj 1691 avliden).

Beträffande Erich Danielssons gifte råder äfven dunkel. Släktdokumenten förmäler att han varit "gift med regementsdottern Rebecca N.N. af adelig familj". Men om hennes adliga namn och öfriga omständigheter har intet stått att utröna.

Emellertid tyder flera tecken på att han af sina barn och deras ättlingar hållit högt i ära. Hennes ovanliga namn gick vidare i arf till en dotter och till en sondotter och kanske knyter sig orden om HEMSÖADELN just till henne.

Barn:    Cherstin, gift med bonden Ol Jonsson i Åhs
Jonas Ericksson Öman, magister och kontraktsprost i Luleå
Daniel Ericksson Öman, borgare i Härnösand
Rebecca, gift till Härnösand
Christina, gift med Claus Inaelis Walanger
-----, gift med en bonde Ingemar i Lockne, Bjertrå
Israel, bonde i Predhus

Cherstin, gift med bonden Ol Jonsson i Ås enligt ovan har vid senare forskning visat sig heta Brita. Sonen Israel ingår ej heller i denna familj. Le Roy 16 nov 2001.

Israel Danielsson, bonde 1602 – 1663

Daniel Ferdinand Lundgren skriver; Uppgifterna om Israel Danielsson äro knapphändiga, och författaren har vid kritik och samman-ställning af detsamma icke haft den hjälp av släktdokumentet, trots deri anmärkta felaktigheter och oklarhet, i alla fall givit.

Af alla tecken att döma var han det äldsta af Daniel Erssons barn. Hans namn har först påträffats i en tiondelängd af år 1639, der han står ensam skrifven på Utanö och det återkommer till och med år 1660, hvarefter han omnämns såsom "framlidne". Att han - trots den malleur med giftermålet, som släktdokumentet på ett nedsättande vis omnämner, kanske som snärt åt hans afkomlingar - varit en allmänt aktad man synes, så långt handlingarnas vittnesbörd kunnat utrönas, vara ställt utan tvivel. Han aflade nämnde-mansed vid Gudmunderå tinget den 25 oktober 1649 och fungerade som nämndeman - med undantag för vintertinget 1696, då hans broder Erik Danielsson var tillfälligt inkallad - till sin död. Förtreten att vid det tinget få böta för underlåten länsmansjutsfärd delade han med en stor mängd andra bönder i tingslaget.

Handlingarna vittna också om att han varit en förmögen man. Detta bekräftas också af en berättelse som kyrkoherden Arvid Salvén återgifivit i boken om Högsjö. Efter hans död uppstod nämligen konkurrens och gräl mellan den myndige och hårdhändte kyrkoher-den Magnus Nicolai Wallenius i Gudmundrå och hans ständigt lögneaktige komminister Elias Erici Rhezelius i Högsjö om hvilkende-ra, som skulle få äran och förmånen att begrafva den framlidne stormannen på Hemsön. Kyrkoherden ståndade på sitt prarogatu, och Rhezelius synes hafva genom klagomål bragt tvisten under biskopens dom med resultatet att bägge fingo sitt och dertill en välbehöflig förmaning att vara vänner.

Gift med Kierstin (Karin) Markusdotter (Hennes namn uppgifvet i tingsprotokoller; benämningen Johansdotter på ett ställe beror tydligen på någon misskrifvning).

Israel Danielsson var således gift ~1640 med Kierstin Markusdotter född ~1617 i Valla, Boteå socken, V ~ 1695 i Hultom, Högsjö socken.

Daniel Ferdinand Lundgren skriver; Om hennes härstamning är ingenting utrönt. Den Markus - hvars namn hon sjielf har och som redan länge gick genom denna del af släkten - har icke kunnat återfinnas. Att hon varit "en tattare" såsom släktdokumenten säger, behöver icke betyda mer än att hon varit af utomsocknes eller utländskt, möjligen Finländskt ursprung, och att hon varit mörklagd med svart hår.

Emellertid ses Karin Markusdotter hafva häfdat sin och barnens rätt och sedermera äfven sin rätt emot barnen med stor kraft och icke så litet envishet, hvadan man har ett visst stöd för en hyppotes om Finskt ursprung. En del af afkomlingarna visade också från den öfriga delen av släkten främmande lynnesdrag, som tyda på att något särskilt slags nytt blod kommit in i släkten med henne.

Karin Markusdotter stod länge för hemmanet i Hulton. Hon lefde ännu den 13 maj 1691 då hon inför Gudmundrå-tinget afgaf edlig förklaring om huru mycket hon uppburit i arf efter sin 18 år tidigare aflidne mindreårige son Jonas.

I ett tingsprotokoll af den 1 oktober 1701 § 21 betecknas hon såsom afliden. Protokollet vittnar i övrigt om ett ganska stort misstro-ende mellan arfvingarna, ett misstroende, som löstes af rätten genom att de samtliga finge med ed betyga, att de, hvar för sig, icke uppburit mera än de vid arfskifet uppgifvat.

Sammanhanget synes i öfrigt tyda på att Karin Markusdotter aflidit omkring 1695.

Parets barn: Markus, Daniel, Jonas, Israelsdotter, Israelsdotter, Israelsdotter, Karin Israelsdotter född ~1655, samt Brita,

Markus Israelsson tillträdde som bonde i Utanö år 1672 efter lottning med sin broder Daniel Israelsson som fick hemmanet i Hultom. Han var nämndeman redan 1679 och fortfor i denna funktion långt in på 1700-talet.

Markus lefde ännu år 1725, då han skänkte penningar till en sin sonson och år 1726 då fråga väcktes om att hos honom uttaga sin innestående fordran.

Daniel Israelsson vann vid lottning år 1672 Hultomhemmanet vid lottning med sin troligen äldre broder Markus, men hemmanet stannade i moderns, hustru Karin Markusdotters innehaf, så att han först på 1690-talet tillträdt detsamma, skrifven för det först år 1696. Han var myndig redan 1671.

Daniel Israelsson står skrifven på hemmanet ännu så sent som år 1717, men är under en följd av år der såsom åbo utskrifven Abraham Lustig, hvilket gör att en viss oklarhet uppstår, helst skäl finnes både för och mot, att denna Abraham Lustig skulle ha varit identisk med den å andra halfvan af Hultrom hemmanet skrifvne Abraham Olofsson.

Då en af Karin Markusdotters sonhustrur, Anna Bertilsdotter vid tinget måste med särskild edfästa, att af dennes kvarlåtenskap intet undandolts, och då Karin Markusdotter, till sin död bodde å Hultomshemmanet, torde med visshet kunna sägas, att Daniel Israelsson var gift med Anna Bertilsdotter, död omkring 1721.

Jonas Israelsson synes hafva dödt såsom mindreårig år 1672, och med anledning af detta dödsfall torde hemmans-lottningen mellan Markus och Daniel Israelssöner hafva företagits. Hans namn kom upp vid en process, som väcktes den 13 maj 1791 mot Daniel Eriksson Öman i Utanö med kraf på afrvingedel innestående hos Joen Israelssons för-myndare Erick Danielsson, farbrodern.

Israelsdotter: Ej känd till förnamn. Hon var gift med Per Silvestersson som var skrifven för ena hemmanet i Nordanå åren 1651-1706 och som synes ha lefvat ännu år 1717. Per Silfvestersson fungerade under flera år som nämndeman.
Israelsdotter: Ej känd till förnamn. gift med bonden Per Jansson i Rö, som stod skrifven för sitt hemman, under åren 1690-1717, men synes hafva lemnat öfver skötseln till landbo 1714. Han var son till Jon Clementsson, nämndeman i Rö, och broder till predikanten Clement Jonae Rudin enligt uppgift född 1644.

Israelsdotter. Okänd till förnamn. Gift med Eric Andersson.

Karin Israelsdotter: Gift med bonden och nämndemannen Erick Johansson i Dahl, skrifven som bonde i Dahl minst från och med 1694 och minst till och med 1715.

Brita Israelsdotter: Gift med bonden Eric Persson i Åks, skrifven för hemmanet 1696-1717.

Måns Henriksson Bonde i Valla, Boteå socken.

Markus Månsson 1563 - ?

Bonde i Valla, Boteå socken. Gift med en dotter till bonden Nils Eriksson Golva,Boteå socken. Dottern till Markus Månsson, Kerstin Markusdotter född ~1617 i Valla, Boteå socken är gift med Israel Danielsson född 1802 i Utansjö, Högsjö socken. Den så kallade hemsöadeln. 
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny