Page 61 - Våra rötter

Till innehåll

Huvudmeny:

Geografiskt > Södermanland
Mats Johansson ~ 1679-1757

Den 28 maj 1702 vigs Mats Johansson född ~1679 V 14 maj 1757 i Kihlan, Öja socken, 79 år gammal med Karin Sven-sdotter i Kihlan, Öja socken, Södermanland, född ~1669 V 27 augusti 1754 i Kihlan. Paret får barnen som alla är födda i Kihlan: Johan döpt den 21 december 1702, Lars döpt den 13 november 1704, Anders döpt den 10 februari 1707, Gösta döpt den 18 april 1709, Karin döpt den 9 mars 1712 samt Lisbeta döpt den 12 december 1714.

Anders Jonsson ~1679-1721

Omkring eller före år 1704 vigs Anders Jonsson i Nytorp, Öja socken född ~1679 begravd 10 juni 1721 i Nytorp, möjligen son till Jöns och Anna i Nytorp, med Kerstin Persdotter född ~ 1685 begravd 10 mars 1721 i Nytorp. Parets barn födda i Nytorp: Beata döpt den 24 augusti 1705, Eric döpt 8 mars 1707, Karin döpt 12 april 1708, Brita döpt 21 oktober 1710, Kerstin döpt 23 mars 1712, Margeta döpt 22 augusti 1714 samt Cathrina döpt 27 november 1720.

Johan Mattsson 1723-1790

Den 30 december 1722 vigdes Johan och Beata i Nytorp, Öja socken. Johan Mattsson är döpt i Kihlan den 21 december 1702, V i Nytorp 21 september 1786, 84 år gammal och Beata Andersdotter är döpt i Nytorp den 24 augusti 1705 V 19 januari 1785 i Nytorp, 80 år gammal. Parets barn: Jan född 19 december 1723, Karin född 17 september 1727, begravd 1 maj 1729, Kerstin döpt 1 maj 1730, Brita född 14 maj 1733, Anna 2 mars 1735 samt Karin född 16 april 1746 – alla i Nytorp.

Jan Jansson 1723-1790

Jan Jansson född 19 december 1723 i Nytorp, Öja socken V 6 juli 1790 i Tandtorp, Öja socken vigs före 1749 (vigsel-notiser saknas för åren 1746 – 1748) med Anna Ersdotter från Wählbäck i Öja. Hon är född där den 4 januari 1730, V 16 november 1778 i Tandtorp, Öja socken, 48 år gammal. Änklingen Jan Jansson vigs 2.0 den 15 december 1779 i Julita socken med änkan Kerstin Larsdotter i Rågmo, Julita socken född i Lill dalen, Julita socken den 12 augusti 1733.

Barn i första giftet: Kerstin född 19 mars 1750, Beata född 7 maj 1752 V 31 augusti 1778 i Tandtorp av hetsig feber, som ogift piga 26 år gammal, Jan född 13 november 1753 – alla i Nytorp, Öja socken. Familjen flyttar till Tandtorp i Öja socken. Där föds barnen Eric (färjekarl) född 27 april 1757, Pär född 19 mars 1760 samt Anders född 23 september 1768, V 14 augusti 1778 av kikhosta, nära 10 år gammal.

Andra giftet var barnlöst.

Eric Jansson 1703-1777

Anna Ersdotters föräldrar, Eric Jansson döpt 2 augusti 1703 i Wählbäck som son till Jöns och Anna, V där 18 februari 1777, 74 år gammal, vigd den 24 oktober 1725 med Maria Jonsdotter född 17 september 1705 i Segerhult, Nästhulta socken V 16 juni 1770 i Wählbäck, Öja socken, 67 år gammal. Parets barn:

Per född 7 april 1726, Anna född 4 januari 1730, Kerstin född 23 mars 1733, Eric 15 maj 1735, Margareta 22 september 1741.

Brita Jansdotter 1796-1869

Anna Ersdotters sondotter, Brita Jansdotter är född den 23 december 1796 i Långkärr, Öja socken. V 2 november 1869 i Löfås, nära 73 år gammal, föder sonen Anders Gustaf den 11 november 1817 i Långkärr. Öja socken. Brita Jansdotter som är sinnesvag enligt släktsägen orsakad av en olycklig relation med pappan till hennes son Anders Gustaf flyttar 1746 från Långkärr till Sand. Samt från Sand år 1747 till sin måg i Löfåsen. Alla är torp under Stora Sundby i Öja sn.

Vem Britas olyckliga kärlek var framgår ej av kyrkoböckerna.

Jan Olsson ~1672-1760

Britas morfars far, Jan Olsson är född ~1672, V 10 april 1760, 88 år gammal i Stora Wästorp, Öja socken. Han vigdes den 4 november 1706 med Lisken Andersdotter, född 19 augusti 1683 (födelseboken börjar 1688), begravd 21 augusti 1743 i Stora Wästorp, Öja socken i en ålder av 60 år och 2 dagar. Parets barn: Margareta döpt 10 november 1707, Johan döpt 25 april 1709, Olof döpt 21 september 1710, Kerstin döpt 1 februari 1713, Anders född den 15 januari 1716, Erik döpt 27 juli 1718, ej döpt född den 2 januari 1722, Gabriel född 14 december 1724 – alla i Stora Wästorp, Öja socken.

Olof Jansson 1710-1760

Sonen Olof Jansson döpt 21 september 1710 V 28 augusti 1776 i Långkärr, Öja socken 66 år gammal vigdes den 30 september 1739 med Marit Jonsdotter född ~1719 V 19 november 1805 i Långkärr, Öja socken 86 år gammal. Parets barn; Lisa född 21 mars 1714 i lilla Wästorp, Jan född 1746, Stina född 1750 bägge i Wählbäck, Olof född 26 april 1754 i Kilan, Anders född 3 november 1757, Anna född 17 mars 1761, Brita född 18 maj 1765 V 16 juni 1765 – de tre sist nämnda i Långkärr, Öja socken.
Anna Olofsdotter 1761-1798

Anna Olsdotter född den 17 mars 1761, V 25 november 1798 i Långkärr, Öja socken vigdes den 4 november 1779 med drängen Jan Jansson i Salsta, Öja socken som är född den 13 november 1753 i Nytorp, Öja socken samt V 4 juni 1821 i Långkärr, Öja socken. Parets barn: Stina född 12 november 1780, Jan född 4 oktober 1782 V 4 december 1782, Anna född 15 januari 1786, Olof 1 mars 1791, Eric 15 februari 1795 V 21 maj1795, Brita 23 december 1796.

Efter Anna Olofsdotters död 1798 gifter sig enklingen Jan Jansson den 9 september 1802 i Öja med änkan Lisa Lars-dotter född 11 maj 1750 i Prästtorp, Näshulta socken somavliderden 5 juli 1830 i Öja fattighus, Hon vigdes 1.0 den 25 oktober 1781 i Öja med enkemannen Lars Svensson i Löfås.döpt 29 juli 1716 i Herrgölet, Öja socken.
Jan Janssons och Lisa Larsdotter var barnlöst.

Anders Gustaf Gustafsson 1817-1871

Britas son Anders Gustaf Gustafsson som är född utom äktenskapet den 11 november 1817 i Långkärr, Öja socken, flyttar från mamman 1833 till Näshulta. Är hemma i Långkärr från Löfåsen 1741. Flyttar 1742 till lilla Västorp. Är åter hemma i Långkärr som han flyttar från 1746 till Löfåsen tillsammans med sin hustru Anna Cajsa Andersdotter född 27 december 1826 och sin mamma Brita Jansdotter som kommer till Löfåsen 1747 från Sand. Troligen är paret Anders Gustaf och Anna Cajsa vigda 1747-1748 i Näshulta socken men vigselnotiser saknas för åren 1745 – 1749. Paret får barnen; Carl Erik född 20 november 1849 V 26 april 1850, 5 månader gammal, Anna född 9 juli 1853, Anders Gustaf född 16 december 1855, Carl Erik född 11 juli 1858, Per född 8 januari 1862 samt August född 16 oktober 1864 – alla i Löfåsen, Öja socken. Anders Gustaf Gustafsson V 4 januari 1871 i Löfåsen, Öja socken.

Nämnda torp som alla ligger i södra delen av Öja vid eller nära sjön Mälarens södra strand, det vill säga; Kihlan, Nytorp, Wählbäck, Tandtorp, Långkärr och Löfåsen ägs av Stora Sundby som ligger vi Mälarens norra strand. Våra förfäder här är torpare under Stora Sundby.

Slottet Stora Sundby uppfördes på 1540-talet och ombyggdes 1831 – 1849 i normandisk slottstil. Slottet som omges av engelsk park har ett bibliotek och en värdefull konstsamling. Stora Sundby är känt sedan 1364 då här fanns en borg. Från början av 1500-talet och under 3 århundraden residerade ätten Sparre.

Carl Larsson 1741-1817

Carl Larsson döpt 31 mars 1741 i lilla Speteby V 29 augusti 1817 i lilla Wästorp, Öja socken gift 1.0 den 5 november 1765 i Öja socken med Stina Andersdotter döpt 21 november 1745 i Julita socken V 15 november 1795 i lilla Wästorp, Öja socken. Hennes morfar Matts Johansson är född ~ 1679, V 79 år gammal den 14 maj 1757 i Kihlan Öja socken, gift 28 maj 1702 med Karin Svens-dotter född ~1669, V 85 år gammal den 27 augusti 1754 i Kihlan, Öja socken. Parets barn: Johan döpt 21 december 1702, Lars döpt 13 november 1704, Anders döpt 10 februari 1707, Gösta döpt 18 april 1709, Karin döpt 9 mars 1712 samt Lisbeta döpt 12 december 1714 – alla i Kihlan, Öja socken.

Carl Larssons barn i hans första gifte med Stina Andersdotter: Lars född 1 augusti 1766, Anders född 25 mars 1768, Anna född 22juni 1770, Stina född 16 november 1772, Carl född 27 mars 1775 V 9 maj 1775, Karin född 23 april 1776, Lisa född 29 juli 1778, Maja född 11 juli 1781 V 15 juni 1782, Brita född 25 juli 1783, Greta född 8 juni 1786, Jonas född 3 oktober 1789 samt Eric född 15 augusti 1792 – de äldsta är födda i Kihlan och från 1781 i lilla Wästorp.

Den 13 november 1804 vigs backstugusittaren och enkemannen Carl Larsson i torpet lilla Wästorp och inhyseshjonet pigan Lena Isacsdotter i Wallby frälsegård. Efter maken Carl Larssons bortgång1823 flyttar hon till fattighuset i Öja socken där hon avlider den 11 februari 1826, 74 år gammal av ålderdomsbräcklighet (barnlöst gifte).

Anders Andersson ~1704-1781

Dottern Lisbeta döpt 12 december 1714 i Kihlan, Öja socken V 3 januari 1789, 74 år gammal i Kihlan gift den 21 september 1733 med Anders Andersson född ~1704 från Öja V 8 september 1781 i Kihlan 77 år gammal. Parets barn: Maria döpt 29 september 1737, Anders döpt 5 april 1739, Karin döpt 15 november 1741, Stina döpt 21 november 1745, Jan döpt 7 mars 1754 – alla i Kihlan.

Lars Carlsson 1766-1846

Stina Andersdotter född den 27 november 1765 i Kihlan, Öja socken gift den 5 augusti 1765 med Carl Larsson döpt den 31 mars 1741. Deras son Lars Carlsson född den 1 augusti 1766 i Kihlan vigdes den 12 oktober 1794 med Catharina Jonsdotter född 27 november 1765 i Löfås, Öja socken V där den 15 september 1834. Lars flyttade med andra ord från sitt föräldrahem i Kihlan till sin hustrus föräldrahemman i Löfås. Paret fick där barnen: Stina född den 24 juli 1795 V den 7 december 1799, Carl född den 6 april 1798 V den 15 december 1799, Catharina född den 25 september 1806 samt Lars född den 27 juli 1809. Två av parets fyra barn avled späda!

Lars Svensson 1716-1750

Cathrina Jonsdotters morfar, torparen Lars Svensson avled den 19 juni 1801 i Löfås av ålderdomsbräcklighet 86 år gammal, vilket ger ett födelseår ~ 1715. Han flyttade in till Långkärr 1757 med sin hustru Beata Jönsdotter, sonen Gustaf född 1742 och dottern Stina född 1745 samt svärmodern Anna Larsdotter född 1675.

Anna Larsdotter avled den 7 december 1757 i Löfås, 82 år gammal av lungsot.

Lars Svensson flyttar med sin hustru Beata Jönsdotter med barnen år 1760 från Långkärr till Löfås. Där avlider hon den 27 februari 1781 av slag 67 ¼ år gammal vilket ger ett födelseår om december 1713. Hennes far bör ha hetat Jöns och hennes moder är Anna Larsdotter som avled i Löfås. Troligen är det Lars och Beata som vigs den 2 oktober 1737 i Tantorp, Öja socken. Därefter har de flyttat ut från Öja till någona annan socken och där fått sina två kända barn Gustaf 1742 och Stina 1745 (födelsenotiser i Öja socken är dock sporadiska under aktuella år) för att återkomma till Öja socken och Långkärr omkring 1757.

Efter Beata Jönsdotter´s bortgång äktar Lars Svensson den 25 oktober 1781 Lisa Larsdotter född 11 maj 1750 i Prästtorp, Näshulta socken, dotter till Lars Olofsson och hans hustru Kerstin Olofsdotter. Lars och Lisa bor hos mågen Jonas Olsson gift med deras dotter Stina Larsdotter, i Löfås Öja socken som tagit över bruket av Löfås. Där avlider Lars den 19 juni 1801 av ålderdomsbräck-lighet 86 år gammal. Lisa gifter sig den 9 september 1802 med torparen och änkemannen Jan Jansson i Långkärr, född 13 december 1753 som avlider den 4 januari 1821. Från Långkärr kommer Lisa 1822 till Fattighuset där hon avlider den 5 juli 1830, 81 år gammal. Lars Svensson och Lisa Larsdotter hade inga gemensamma barn.

Swen Larsson 1694-1750

Lars Swensson är son till Swen Larsson gift 9 oktober 1715 i Herrgölet, Öja socken med Kierstin Larsdotter född ~1690. Förutom Lars hade de barnen Kerstin döpt den 21 december 1718, eric döpt den 29 september 1721 samt Kerstin döpt den 25 oktober 1730 – alla i Herrgölet. Där avlider Swen Larsson den 20januari 1750 av lungsot 56 år gammal.

Jöns född ~1690

Jöns är gift med Anna född ~1669. Paret har förutom dottern Beata döpt den 28 oktober 1713 i Moen, sönerna Nils döpt 10 mars 1717 samt Johan döpt 24 juni 1720 som är döpta i Tandtorp, Öja socken.

Jonas Olsson 1739-1819

Lars Svenssons och Beata Jönsdotters dotter Stina Larsdotter vigs den 11 oktober 1764 med Jonas Olsson från Gillsudd-en som blir måg i och övertar bruket av Löfås omkring 1780. Jonas Olsson är född den 7 juli 1739 i Gillsudden som son till Olof Jonsson (se även avsnittet om Näshulta).

Jonas Olsson och Stina Larsdotter får barnen: Catharina född den 27 november 1765 och Stina född den 23 maj 1769.

Dottern Cathrina Jonsdotter vigs 1.0 den 26 oktober 1786 med Jonas Nilsson född den 12 mars 1762 i Magda Hage, Näshulta socken, son till Nils Larsson och hans hustru Anna Ersdotter. Jonas blir måg i Lövås. Där får paret barnen: Jonas född den 5 september 1787, Anna född 15 september 1789 samt Anders född 4 december 1791. Jonas Nilsson avliden den 3 mars 1793 i Lövås, Öja socken av rötfeber 31 år gammal. Hans syster Anna Nilsdotter född 28 mars 1770 i Magda Hage Näshulta socken är mor till Anders Jonsson som gifter sig med Lars Carlssons dotter Catharina Larsdotter!

Lars Carlsson 1766-1846 (fortsättning)

Cathrina Jonsdotter vigs 2.0 den 12 oktober 1794 med Lars Carlsson från Kilan, Öja socken som även han blir måg i Lövås. Där får de barnen: Stina född 24 juli 1795, Carl 6 april 1798, Catharina 25 september 1806 samt Lars 27 juli 1809.

Den 15 september 1834 avlider Carharina Jonsdotter 68 ½ år gammal av invadter slag och den 12 oktober 1846 avlider Lars Carlsson 81 år gammal av ålderdomsbräcklighet - bägge i Lövås, Öja socken.

Dottern Catharina Larsdotter född 25 september 1806 i Lövås, Öja socken vigs den 26 december 1825 med Anders Jonsson född den 1 januari 1798 i Stora Störhult, Näshulta socken. Han är son till Jonas Jonsson från Segerhult och Anna Nilsdotter från Magda Hage, syster till Catharina Larsdotters mammas Cathrina Jonsdotters förste man Jonas Nilsson. (Se ovan)

Anders Jonsson 1798-1847

Mågen Anders Jonsson född 1 januari 1798 i Stora Störhult V 5 december 1847i Lövås, Öja socken, gift 26 december 1825 med dottern i Löfås, Öja socken, Catharina Larsdotter född 25 september 1806 V 2 februari 1875 Lövås, Öja socken, flyttade in till Löfås i Öja socken från Stora Störhult i Näshulta socken och övertog bruket av Löfåsen efterhand av sina svärföräldrar. Får där med sin hustru barnen: Anna Karin Catharina född 27 december 1826, Carl 10 februari 1829, Lovisa 17 mars 1834, Anders 30 augusti 1837, Gustaf 18 maj 1842, Per 7 februari 1846.

I tidslinjerna ovan har ojämna år hoppats över på grund av platsbrist.   0 2 siffrorna står för 1680 och 1682. Kursiverade
 8 8
 6 6
 1 1
siffror framför eller efter livslinjestrecket -------- anger individens födelse- respektive döds-år. Siffrorna mitt i livslinje- strecket anger individens an-nummer. Nummer 22:s far har nummer 44 och 22:s mor har nummer 45. Det vill säga; föräldrarnas nummer är dubbelt så höga som barnets. Män får jämna och kvinnor ojämna nummer. Diagrammet ovan visar med andra ord individens levnadstid, födelse- och döds-ort. Av diagrammet framgår att torpen snarare gick i arv via döttrarna än via sönerna. Det vill säga om mågen ansågs vara en god arbetskraft för Stora Sundby kunde torparföräl- drarna bo kvar och låta mågen bruka torpet. PÅ så sätt kunde Stora Sundby försäkra sig om god arbetskraft då det var lättare att påverka valet av måg än valet av en son som fick överta torpet efter föräldrarna. Döttrar som har övertagit bruket av föräldratorpet har markerats med linjer som t.ex. nedanstående figur:
Ana    Namn                                                          Födelseplats – Dödsort

22     Anders Gustaf Andersson 1855-1931               lövås/rosenberg i gillberga socken
23     Augusta Wilhelmina Andersdr 1863-1949         rosenberg i gillberga
44     Anders Gustaf Gustafsson 1817-1871               långkärr
45     Anna Karin Catharina Andersdr 1826-1908       lövås/stora sundby
88     Okänd person
89     Brita Jansdotter 1796-1869                             långkärr
90     Anders Jonsson 1798-1847                             från stora störhult/näshulta
91     Cathrina Larsdotter 1806-1875                        löfås

178    Jan Jansson 1753-1821                                 nytorp/löfås
179    Anna Olofsdotter 1761-1798                          långkärr
182    Lars Carlsson 1766-1846                               löfås (far från lilla speteby/näshulta)
183    Cathrina Jonsdotter 1765-1834                      löfås
356    Jan Jansson 1723-1790                                 nytorp/tantorp
357    Anna Ersdotter 1730-1778                            wählbäck/tantorp
358    Olof Jansson 1710-1760                               långkärr
359    Marit Jonsdotter 1719-1805                          död i långkärr
364   (Mats Svensson 1734-1788                           gofarstorpet i näshulta/tunafors i eskilstuna)
365    Stina Andersdotter 1745-1795                      kilan/lilla wästorp/starkbo kloster socken
366    Jonas Olsson 1739-1819                              från Gillsudden/näshulta socken
367    Stina Larsdotter 1745-1781                          död i löfås

712    Johan Mattsson 1702-1786                          kilan/nytorp
713    Beata Andersdotter 1705-1785                    nytorp
714    Eric Jansson 1703-1777                              wählbäck
715    Maria Jonsdotter 1705-1770                        från segerhult i näshulta socken/wählbäck
716    Jan Olsson ~1672-1760                              död i stora wästorp
717    Lisken Andersdotter 1683-1743                   död i stora wästorp
730    Anders Andersson ~1704-1781                   från kilan
731    Lisbetha Mattsdotter 1714-1789                   kilan
734    Lars Svensson 1716-1750                           död i löfås
735    Beata Jönsdotter 1713-1781                        död i löfås

1424   Anförlust se 1462                                      död i kilan
1425   Anförlust se 1463                                      död i kilan

1426   Anders Jönsson ~1679-1721                      nytorp
1427   Kerstin Persdotter 1685-1721                     död i nytorp
1462   Mats Johansson ~1679-1757                      död i kilan
1463   Karin Svensdotter ~1669-1754                   död i kilan
1470   Jöns (ej känt) före 1757
1471   Anna Larsdotter ~1669-1757                     död i löfåsen
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny