Page 133 - Våra rötter

Till innehåll

Huvudmeny:

Geografiskt > Råå fiskeläge
Pål Svensson 1750 – 1843

Pål är född den 24 augusti 1755 på Lynbergs Herrgård i Kropps socken.V 26 december 1830 i ett av gatuhusen i Råå fiskeläge. Fiskare. Gift 1.0 den 28 november 1775 med pigan Marna Paulsdotter från Pålstorp. Han var dräng och fiskare i Raus. Paret bor i Raus. Och fick där barnen:
Lusse     född 2 oktober 1786 begravd 5 november 1786
Pernilla  född 3 december 1787 begravd 1 mars 1787
Pernilla  född 15 maj 1790 vår anmoder gift den 30 oktober 1812 med Nils Svensson född 7 januari 1791.
Bengt     född 24 september 1792 V 6 april 1816 Raus
Per        född 15 december 1794 V 24 juli 1805 Raus
Hanna    född 17 maj 1797 begravd 10 december 1797 Raus fiskeläge nummer 22
Sven      född 4 mars 1799 V 25 september 1834 Raus fiskeläge nummer 59

Hustru Marna begrovs den 30 juli 1799 i ett av gatuhusen i Råå fiskeläge och änkemannen Pål Svensson vigs 2.0 den 31 januari 1800 med Pernilla Nilsdotter född 31 juli 1761 i Bjuvstorp, Bjuv socken, V 27 oktober 1826 i ett av gatuhusen i Råå fiskeläge. Parets barn:

Maria född 9 januari 1801 begravd 25 januari 1801
Marna född 28 oktober 1802 V 24 december 1802
Hanna född 5 mars 1804 begravd 8 april 1804

Sven Paulsson 1720 – 1799

Sockenskräddare född ~1720 V 22 maj 1799 i ett av gatuhusen i Råå fisekläge. Vigd 30 september 1753 i Kropp socken med Tyra Tufvasdotter från Björka i Kropp socken (syster Ingar Tufvasdotter ?) död 25 december 1801 i ett av gatuhsen vid Råå fiskeläge. Parets barn: en son avliden den 4 augusti 1754 i Biörka, Kropp socken samt Pål Swensson född 24 augusti 1755 på Lyneberg Herrgård i Kropp socken.

Bengt Persson 1719 – 1761

Han begrovs i Pålstorp, Raus socken den 26 april 1761, 42 år gammal. Gift före 1755 med Lucia Ingelsdotter. Parets barn:
Kjerstina   född 27 juni 1755 begravd 11 januari 1756 i Pålstorp nr 8, Raus socken
Hanna       född 25 februari 1757 i Pålstorp nr 8, Raus socken
Marna       född 24 juni 1759 begravd 30 juli 1799 Raus
Bengt        född 1 maj 1761 begravd 23 augusti 1761 Pålstorp nr 8, Raus socken

Lucia Ingelsdotter född ~1714 – död före 1776 i Pålstorp 8. KOLLA Ej återfunnen i Raus socken.

Lucia Ingelsdotter vigs 2.0 den 12 april 1762 i Raus socken med Per Gunnarsson född ~ 1726 begravd den 14 augusti 1796 i Råå fiskeläge nr 10 på 70:e året av vattusot.
Parets barn:
Gunnar född 1 december 1763,
Olu      född 9 februari 1767,
Bengt   född 16 maj 1769 begravd 16 juli 1769 samt
Ingell   född 5 juli 1770 – alla i Pålstorp nr 8.

Den 17 november 1776 vigs änklingen och frälseåboen Per Gunnarsson i Pålstorp med pigan i Rya Pernilla Ingelsdotter.
Paret får barnen:
Ej namngivet och inga faddrar finns noterade född den 4 och död den 12 oktober 1777,
Jöns     född 7 nov 1778,
Nils      född 13 sept 1780,
Car      född 17 mar 1783,
Ola      född 20 juni 1786 begravd den 23 juli 1786,
Sissa   född 29 juli 1787 begravd den 9 sept 1787, samt
Per      född den 6 juli 1789 – alla i Pålstorp nr 8.

Dottern Marna Bengtsdotter (från första giftet) född 24 juni 1759 gift den 28 november 1785 med fiskaren Pål Swensson avlider 1799 och begrovs den 30 juli. I bouppteckningen (Adid 236 sid 232) sägs:

Den 17 augusti 1799 inställte sig undertecknade uppå begäran af enklingen Påhl Svensson på Råå fiskeläge att förrätta laga boupp-teckning efter dess aflidne hustru Marna Bengtsdotter som med döden aflidit den 25 sistlidne juli och lemnat efter sig enklingen med fyra syskon små och omyndiga barn, tre söner och en dotter, äldsta sonen Bengt 6 år, andra sonen Pehr 4 år, tredje sonen Sven ½ år dottern Pernilla 10 år gammal. Å dessa omyndiga barns vägnar voro tillstädes den aflidnes halfvbror fiskaren Gunnar Persson på Råå samt den aflidnes halfsysters man husmanen Pehr Hansson i Kastlösa och Rusthållaren Ingel Larsson på Råå. Å enklingens vägnar war brodern Anders Svensson i Damhuset. Såsom värderingsmänn woro nämndemannen Nils Jönsson i Råå och Bengt Andersson i Giörarp alla woro tillstädes då enklingen blev påmint under Edsplikt lagligen uppgifva qwarlåtenskapen sådan den vid dödstimman var, Sedan förrättas uppteckninge.

Bouppteckningen ger klara besked om att Marna Bengtsdotter och Gunnar Persson född 1 december 1763 i Pålstorp nr 8 är halv-syskon eller bägge barn till Lucia Ingelsdotter från hennes första gifte med Bengt Persson och hennes andra gifte med Per Gunnarsson.

Värre är med Per Gunnarssons andra gifte med Pernilla Ingelsdotter. Hon är född den 3 september 1750 i Kastlösa, Kvistofta socken som dotter till Ingell Jeppsson och hans första hustru Cissa Pärsdotter och avliden den 22 november 1807 i Örby, Raus socken. Några bouppteckningar efter dessa har ej återfunnis i Luggude häradsrätt. Om Per Gunnars-sons ålder är korrekt (på sitt 70:e år när han avlider 1796) skulle han vara 63 år gammal när hans senast födda son Per födds den 6 juli 1789 i Pålstorp 8.

Pehr Bengtsson 1693-~1742

Pehr Bengtsson är född och avliden i Pålstorp nummer 8, Raus socken. Han noteras i mantalslängderna 1720 och 1728 för Pålstorp nummer 8. I mantalslängden 1742 noteras under Pålstorp nummer 8, Pehr Bengtsson med hustrun Hanna och sonen Bengt.

Sonen Jöns Persson noteras i mantalslängderna 1749 och 1759 för Pålstorp nummer 8. Han begrovs den 2 februari 1757, 28 år gammal och hans hustru Dorotea Pålsdotter begrovs den 19 maj 1755, 24 år gammal.

(Död och begravningsböcker saknas i Raus församling för åren 1700-1754)

Bengt Andersson ~1653 – efter 1712

Bengt är noterad för Pålstorp nummer 8 i mantalslängderna för åren 1700, 1710 och 1712. I den senare anges han vara 50 år gammal.

Pål Svenssons och Marna Bengtsdotters (noteras 1790 i Råå fiskeläge under nummer 10 där många skrivs) dotter, Pernilla Pauls-dotter 1780 – 1851 är gift den 30 oktober 1812 med fiskaren Nils Svensson 1791 – 1872 boendes Råå fiskeläge nr 11.

.
Råå fiskeläge nr 4

Ingel JONSSON

Ingel Jonsson noteras med sin hustru för Råå fiskeläge nummer 4 åren 1710 och 1711. 1710 noteras även änkan Karin, möjligen änka efter Nils Pärsson noterad där 1700. Gissningen är att änkan har drygat ut sin inkomst genom att hyra ut till vår Ingel Jonsson. Men åren 1720, 1721 och 1724 är läget nummer 4 öde och jordboken 1730 säger manlöst. Vår Ingel Jonsson har flyttat till Örby nummer 10 och skrivs där 1720 och 1728. Från 1743 skrivs sonen Lars Ingelsson för Örby 10 och fadern vår Ingel Jonsson skrivs 1744 för Råå fiskeläge nr 4, gamla och bräckliga. 1746 är Råå fiskeläge nr 4 åter öde och 1747, 1749 avlyst. Möjligen har vårt Ingel Jonsson par avlidit. Därefter brukas fiskeläget nr 4 under Örby 10, Lars Ingelsson.

Barn: Carna Ingelsdotter född ~ 1712, begravd 23 januari 1776 i Rya, Kvistofta socken, Lusse Ingelsdotter född ~1714 död före 1776 i Pålstorp 8, Nils Ingelsson född ~1715 (Pålstorp nr 3) begravd 26 maj 1782 i Pålstorp 3, Swen Ingelsson född ~1716 begravd 9 september 1796 i Rya, Kvistofta socken, Lars Ingelsson född ~1720 begravd 28 maj 1792 i Råå fiskeläge nr 4 (Se även Örby 10), Hanna Ingelsdotter född ~1732 begravd 29 december 1772 i Pålstorp nr 6.
Min morfars far, Lars Ingelsson köpte skatte på hela nr 4 år 1765. Han ägde hela nr 4 – tomten sträckte sej ända härifrån Varvs-gatan å te Patrullgatan. Så hade han tre söner å då vart de ju delat. Men min morfar, han hade ett bra stycke han i alla fall.

Detta huset är byggt allarede 1847 – di trädde in te jul. Min mor va gift två gånger, å första gången hon gifte sej, flyttade hon in här. De va min morfars jord. Varvsgatan 11 här, de ä byggt av min halvbror på 80-talet nån gång. De va stall där förr, min morfar hadde lantbruk också han. Den jorden som vi hade va 1/8 mantal, den va avsöndrad ifrån Rya.

De va nog inte mer än en tre stycken, som hade lantbruk här nere på Råå i min barndom. Stallbyggnaden, den lå me gaveln mot gatan, öster om här, som ja sa. Tre kor hadde vi. På sommaren fick di va där bort på Rya, å så tog vi hem dom vinteren. De va två piger vi hade, å di fick gå tre gånger om dagen dit te Rya å mjölka, en i taget förstås, så skiftades di om.

Di hadde en lada därute i Rya, där di bärga in säden å tröska å så. Foder ti djuren, de hade di väl mest så de räckte. Di köpte kanske lite så där rapskaker eller oljekaker, som di stötta under me, när så behövdes. Allt de där yttre arbetet – nä, de betalte di då för. Sen lämna di ifrån sej jorden, alltsen mor dog va den bortarrenderad, men djur de hade di då kvar, som får till exemple, å så grisar förstås.

Där var en baron Kruse som bodde där som missionsbokhandeln är. Han gick in till farfar ibland, baron Kruse. Kruse han var kust-sergeant till land.

Meddelat av Jöns Petter Olsson, sjökapten, född den 20 november 1855 i Råå, son till skepparen Olaus Olsson och hans hustru, vilken var dotter till Jöns Olsson, ägare efter sin far till Råå nr 4, nuvarande Varvsgatan 13, där J. P. O. bor. Han är sedan 53 år gift med Hilda Winblad, född den 17 januari 1865 och dotter till en skeppare. Hennes far hette Petter Winblad och var troligen Östgöte. Han kom till Råå och satte upp krog i gården Råå nr 1, nuvarande Rååvägen 11, vilken fastighet återköptes av en son till J. P. O.

Kommentar: Råå fiskeläge nr 4 har gått i arv från Lars Ingelsson och hans hustru Marna Olasdotter till sonen Olof Larsson född 15 februari 1765 avliden 29 september 1823, gift med Anna Thorsdotter född 6 juli 1773 i Qvistofta till deras son Jöns Olsson född den 17 december 1798 gift med Kjerstina Nilsdotter född 4 augusti 1802 i Välluf och deras dotter Anna Jönsdotter född 1 december 1824 gift med skepparen Olaus Olsson. Lars Ingelsson är född omkring 1720 som son till den äldste kände ägaren till nr 4, Ingel Jönsson. Dop och födelsebok saknas för tiden 1700-1754. Ingel Jönssons dotter Lucia Ingelsdotter född ~1726 är vår ättling vars barn och barnbarn kommer tillbaks till Råå fiskeläge från Örby 10 och Pålstorp.

Läget nr 4 har styckats i flera omgångar och omfattar dagens Varvsgatan 11, 13, 15 och Patrullgatan 8 och 10.

Varvsgatan 11. Gården utgör sydvästra delen av gamla tomten nr 4. Utmed gatan ligger ett envånigt boningshus, som vid norra gaveln är sammanbyggt med Varvsgatan 13. Huset är uppfört på 1880-talet av en äldre halvbror till sjökapten Jöns Petter Olsson (se Varvsgatan 13). Det har ersatt en tidigare stallbyggnad, som låg med gaveln åt gatan och hörde till samma gård som det boningshus, vilket låg i trädgården innanför Varvsgatan 11. Ägs 1940-talet av Sven Kropp.


Varvsgatan 13. Tomten, som utgör mellersta delen av gamla nr 4, sträcker sig från Varvsgatan in emot kvarterets mitt. Utmed gatan ligger ett boningshus, uppfört 1847, med västra gaveln vettande mot en gränd, som är utfartsväg för kringliggande gårdar. Södra gaveln är hopbyggd med Varvsgatan 11.

Nuvarande ägare (1940-talet) är sjökapten Jöns Petter Olsson. Hans mor ärvde gården efter sin far, Jens Olsson, och flyttade in i det nuvarande, just färdigbyggda boningshuset vid sitt första giftermål 1847.

Jens Olssons far, Ola Larsson (nämns i kartbeskrivningen till 1800 års karta), ägde hela nr 4. Det vill säga nuvarande Varvsgatan 11, 13 och 15 samt Patrullgatan 8 och 10. Ett gammalt boningshus låg förr i trädgården innanför Varvs- gatan 11. Utfartsvägen, som lades av Jens Olsson, går tvärs igenom kvarteret och mynnar vid Patrullgatan ut omedelbart söder om nr 10.

Varvsgatan 15. Gården upptar nordöstra delen av gamla tomten nr 4 och är bebyggd med ett envåningt boningshus utmed gatan, södra gaveln vetter mot den gränd, som bildar gemensam utfartsväg för gårdarna i gamla nr 4. Väster om huset är en liten täppa. Huset är troligen byggt på 1890-talet. På dess plats låg förr en lobyggnad, som hörde till Patrullgatan 10.

Nuvarande ägare är 92-åriga fru Carolina Nilsson, änka efter Magnus Nilsson, som var son till Nils Olsson i Patrullgatan 10 och sonson till Ola Larsson.

Patrullgatan 8. Tomten, som är styckad från gamla nr 4 ägs av sjökaptenerna Albin och Petter Backe. (Se Patrullgatan 10), når ej fram till gatan och saknar egen utfart. Gården är bebyggd med ett boningshus, vilket ligger snett innanför men parallellt med Patrullgatan 10. Det vetter med sin nordvästra gavel mot gränden, som är gemensam utfartsväg för gårdarna på gamla tomten nr 4.Patrullgatan 8 innehades omkring 1800-talets mitt av Tor Olsson, morfars bror till nuvarande ägarna, och ärvdes av hans måg Olof Möller.

Patrullgatan 8. (Fiskeläger nr 4)

Delar av ”Roddaregården”, med rötter i sent 1600-tal, klarade Ryssbranden. År 1800 ägdes gården och hela Råå nr 4 av skeppare Ola Larsson., Tomten delades mellan hans söner och ytterligare hus tillkom. 1960 gjordes en genom-gripande och pietetsfull renovering av det då förfallna huset. Råå museums minnestavla uppsatt år 2014.

Kommentar: Ola Larsson är född den 21 februari 1765 som son till Lars Ingelsson och dennes hustru Marna Olasdotter boendes i Råå fiskeläge nr 4.

Patrullgatan 10. Gården, som består av två ej sammanhängande tomter, är styckad från gamla nr 4. Boningshuset, uppfört 1829, ligger utmed gatan med sydöstra gaveln mot gränden, som löper tvärs igenom gamla nr 4.Skilt härifrån befinner sig ett tillhörande brygghus, beläget inne i trädgården till gamla nr 4. Det är hopbyggt vid sydvästra gaveln med brygghuset till Patrullgatan 12.

Gamla tomten nr 4 innefattade hela området mellan Varvsgatan och Patrullgatan, nuvarande gårdarna Varvsgatan 11, 13 och 15 samt Patrullgatan 8 och 10. Ägare till hela tomten var Ola Larsson (se kartbeskrivningen till 1800 års karta). Den delades sedermera mellan hans söner, och ägare till Patrullgatan 8 och 10 blev Nils Olsson, morfar till de nuvarande ägarna, bröderna Albin och Petter Backe, vilka ärvt gården efter sin far, Jonas Backe (se även Varvsgatan 13).

Sven Petter Nilsson 1850 – 1940

Är född den 12 mars 1850 på Raus fiskeläge nummer 12 som son till Nils Svensson och dennes hustru Kjerstin Nils-dotter. Han vigs den 30 december 1884 i Raus med Botilda Oliva Nilsdotter född 3 maj 1853 i Raus fiskeläge nummer 28 som dotter till Skepparen Nils Jonasson och dennes hustru Bengta Nilsdotter.

Paret får barnen:
Kersti Bernhardina Svensdotter     född 23 november 1885
Johanna Maria Svensdotter          född 28 maj 1887 och 
Nils Olof Svensson                       född 28 maj 1887 (tvillingar)

Sven Petter Nilsson var fiskare. Han ägde en fiskebåt vid namn "Nina" och försörjde sig med fiske ute på Kattegatt och var ute i flera dagar. Han sålde fisken både i Sverige och i Danmark. Sonen Nils, som också var fiskare, flyttade till Nynäshamn med fiske-båten "Nina" och sålde den där, men behöll pengarna för den.

Han (Nils Olof) var fisker. Han flyttede til Nynäshamn med faderns båd "Nina" som han fik lov at låne, men solgte den der uden at give pengene til sin fader! De boede i Nynäshamn 1939, da mamma og pappa (David og Gunhild) besøgte dem til jul. Han arbej-dede derefter ved jernbanen i Oxelösund. Den 28 november 1952 flyttede de fra Nikolai Södra sogn Nyköping til Råå og boede ved hans død i 1976 i Skepparegatan 12 på Råå. Saxat från Ingegerd Vestbö´s noteringar.


"År 1940 den 28 juni förrättades bouppteckning efter f.d. fiskaren Sven Petter Nilsson, vilken, född den 12 mars 1850, vid sin död den 11 maj 1940 var mantalsskriven i Helsingborg och som delägare i boet efterlämnade sina i äktenskap med sin den 28 mars 1931 avlidna hustru Oliva Nilsson födda barn: 1. Dottern Kerstin gift med reparatören Karl Hagström i Råå 2. Sonen banarbetaren Nils Olof Svensson i Oxelösund 3. Dottern fröken Johanna Maria Svensdotter i Råå född den 28 maj 1887 samtliga myndiga."

Bland tillgångarna noterades under fastighet:

"Hälften av stadsägan nr 122+123+124+125 i Örby, vilken fastighetsdel Sven Peter Nilsson enligt ovan nämnd boupp-teckning erhållit i giftorätt efter Olivia Nilsson. Tax. värde 5.000:-" .

"År 1931 den 19 maj förrättades på anmodan laga bouppteckning efter fiskaren Sven Peter Nilssons hustru Oliva Nilsson som vid sin död den 28 mars detta år var mantalskriven i Raus församling inom Helsingborg stad. Dödsbodelägare: 1. Efterlevande maken förbemälte Sven Peter Nilsson samt i äktenskapet födda myndiga barn:

a/ Sonen fiskaren Nils Olof Svensson i Oxelösund (född 28 maj1887 i Råå fiskeläge nr 11)
b/ dottern Johanna Maria ogift (född 28 maj 1887 i Råå fiskeläge 11) och
c/ dottern Kjerstin (född 23 nov 1885 i Råå fiskeläge nr 11) gift med reparatören Karl Hagström i Råå.

Bland tillgångarna noterades under fastighet:

"Vid ägostyckningen den 27 mars 1911 å 56/9000 mantal n:r 2 Pålstorp, som gemensamt ägts av Sven Peter Nilsson och Anders Peter Persson har tillagts även Peter Nilsson 27/9000 mantal för 3603 kvm under beteckningen 2:152 med undantag av avsöndrad jord, inom kvarteret Kransen; är för år 1930 tax. värderat till Kr 9.000:-" .

Noterades att makarna ingått äktenskap den 29 december 1884. Makarna hade ett inbördes testamente av karaktären att efter-levande skulle fritt få disponera kvarlåtenskapen. Efter bådas död skall dottern Johanna Maria under förutsättning att hon stannar kvar i hemmet och bistår oss med hjälp och vård liksom hitintills, i ersättning för denna hjälp och vård äga rätt att under sin livstid fritt disponera över, det vill säga, fritt bruka och nyttja vår fastighet, dock under villkor och bestämmelse, dels att hon årligen be-talar alla på densamme belöpande skatter och onera, deri premier för skälig brandstodsbelopp inbegripet, dels och att hon sörjer för och bestrider underhåll af samma fastighet såvæl in- som utvändigt. Om vår dotter skulle ingå äktenskap upphör från och med dettas ingående den henne här gifna förmånen, hvarefter fastigheten, liksom äfven efter hennes död, skall lagligen skiftas mellan våra arfvingar. Råå den 17 april 1923.”
Sven Peter Nilsson                                       Oliva Nilsson

Pappa (David Hagström) minns honom som en lille, gammel og krumbøjet mand. Hans hustru Botilda var lille og rund.

Kersti Bernhardina bodde hemma till sin vigsel. Var utbildad linnesömmerska och var mycket duktig på att sy, men sydde bara till eget husbehov, inte till andra. Hon var alltid glad och log gärna med djupa skrattgropar. Hon önskade sig en liten tös med ljust och krulligt hår men fick en flicka med svart striphår (mamma). Men hon fick en son (Kurt) med ljust och krulligt hår. Hon brukade gå med fisk till bönderna på slätten och fick en gång ett fint fat från ostindien med hem.

Min syster Kerstin och jag (Ingegerd Vestbö) tillbringade många sommarlov hos mormor och morfar som jag minns med solsken hela tiden. När jag var liten, brukade hon skämta med mig genom att säga; "Ingegerd - se en fjer" och så skrattade hon.

Jag minns att hon gick ned till hamnen i Råå och köpte fisk kl. 6 på morgnarna, då fiskekuttrarna kom in från nattens fiskeri ute på havet. Hon kunde inte tänka sig att köpa annat än levande fisk och den tog hon med hem och la i en balja med vatten ute på gården. Där låg de och sprattlade intill dess att det blev tid att tillreda dem till middagen kl. 12. Kerstin och jag tyckte det var roligt att leka med fisken och se på dem i baljan.

Klockan 12 ljöd sirenen från slipen (båtvarvet) som tecken på att det var middagspaus. Då kom morbror Sigvard hem för att äta och jag minns särskilt hennes goda köttfärslimpor med persiljefyllning. Kl. 12 skulle vi alltid lyssna på nyheterna i radion, som stod i sovrummet vid sidan av den stora empiraldubbelsängen.

Jag minns trädgården, som inte var så stor i en vuxens ögon, som mycket stor. Mot gatan fanns en liten trädgård, inhäg-nad av ett järnstaket. Där växte ett spaljépäronträd och rosor. Huvudingången användes bara vid speciella besök.

En grusgång gick längs gaveln till bakgården. Ett stort rönnbärsträd fanns här och en stenbelagd uteplats. En trappa gick till bak-dörren och köksingången. Mest odlades persilja i den pyttelilla köksträdgården. En järngryta som fylldes fortlöpande med köksav-fallet spred en mindre angenäm doft. På utsidan av köksfönstret hängde en skurtrasa på tork som var grå och även den osade.

Vi lekte med våra tremänningar Sven Ove och Ann Mari.

Johanna Maria var krøbling og haltede. Hun fødte den uægte søn, Stig Uhrbom. Faderen hed Uhrbom og var søkaptajn. Hun boede i stueetagen i sine forældres hus, den del som vendte ud mod haven. Hendes søn med familie boede senere i overetagen som vendte ud mod Ostindiegatan, lige overfor mormor og morfars hus nr 15. Hun lavede fiskeruser, som solgtes til en skibshandel.

Nils Olof Svensson var fisker. Han flyttede til Nynäshamn med faderns båd "Nina" som han fik lov at låne, men solgte den der uden at give pengene til sin fader! Han arbejdede derefter ved jernbanen i Oxelösund. De boede i Nynäshamn 1939, da mamma og pappa (David og Gunhild) besøgte dem til jul.

Den 28 november 1952 flyttede de fra Nikolai Södra sogn Nyköping til Råå og boede ved hans død i 1976 i Skepparegatan 12 på Råå.

Noterad av Ingegerd Vestbö född Hagström, dotterdotter till Kersti Bernhardina.
Råå hamn vid sekelskiftet med Sven Peter Nilssons varv till vänster och Axel Gustafssons varv till höger i bild. Mellan varven skymtar Bernhard Pålssons första tilla varvsskjul och till vänter om S. P. Nilssons varv hamnbogseraren RAN som efterföljare till ALFA. Curt Perssons notis.

Kerstin och Ingegerd Hagström vid Råå ängar 1992.
Här var Gunhild Hagström anställd.
                                                                            Modell av fiskeläget, Råå museum enligt karta 
                                                                            upprättad i december 1800 av Carl J. Björkegren 
Försvarstornet ”Kärnan” i Helsingborg. Foton LB
Cronoborg, det danska militära fästet sett från Soliden, Helsingborg. Foto LRB.
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny