Page 134 - Våra rötter

Till innehåll

Huvudmeny:

Geografiskt > Råå fiskeläge
E F T E R S K R I F T

Aggarp i Hörja socken, Kristianstad län

Bröderna Nils Svensson född ~1736 och Ola Svensson född 1739 kommer utifrån till Råå fiskeläge men varifrån framgår ej av kyrkobokföringen i Raus socken. Det finns dock två bröder födda aktuella år i Aggarp, Hörja socken.

Sven Persson 1701-1755

Den 13 oktober 1701 lät qvinnan Elsa Swänsdotter döpta sitt utom äktenskapet i Vankiva socken son till Swän. Drängen Pär Wålmarsson som vid den tiden tjänte i Nybo utlades som barnafader. Hustru Nella Adtzers af Pålstorp b.b. T: Swen Jeppsson i Mahle, Nielss Sönne ibidem, hustru Elina Nielssis i Nyboe, hustru Nella Tufwis i Röö. VÅR SVEN ?

Den 22 mars 1730 vigdes i Hörja socken Svend Persson dräng i Aggarp med Bengta Tuasdotter, änka i Aggarp. Löftesmän är Swend Assersson i Hågnarp och Oluf Tuasson i Rafnakalla.

Paret får barnen:

Tue Svensson född 13 december 1730 avliden 21 mars 1762 i Aggarp, Hörja socken, 31 år och 14 veckor gammal. Truls Perssons 
hustru i Långered, Fastorp socken b.b. T: Oluf Tuasson i Rafnahall, Per Gunnarsson och Kersten Påhlsson i Aggarp.

Asser Svensson född 17 juli 1732 i Aggarp, Hörja socken avliden den 31 mars 1805 i Kjellstorpshus, Hörja socken. Oluf Tuassons
hustru Kierstina i Rannahall b.b. T: Jon Jönsson i Jonstuestorp, Kersten Påhlsson och Per Gunnars i Aggar. Döpt 6 p trinit.

Nils Svensson född 28 december 1736 i Aggarp, Hörja socken avliden den 30 september 1804 i Råå fiskeläge nr 9. Den 28 decem-
ber 1763 föddes Swen Persson i Aggarp och Bengta Tufwasdotter i Hörja son Niels. Påhl Asserssons hustru Kirstina Månsdotter från Pålstorp och Wanklefve socken b.b. T: Truls Petters från Farstorp socken och Longaryd. Jöns Månss i Kattetorpet, Wanklefve socken och Per Gunnars i Aggarp.

Elsa Svensdotter född 25 september 1737 i Aggarp, Hörja socken. Kirsten Swenssons hustru Nilla af Aggarp b.b. T: Kirsten Påhls
och Per Gunnars ibed. Jöns Jönsson ibid, dpt 16 p trinitiatis.

Ola Svensson född 13 augusti 1739 i Aggarp, Hörja socken avlidenden 3 juni 1816 i Råå fiskeläge nr 28. De 13 augusti 1739 föddes
och den 9 p trinitatis döptes Ola i Aggarp. Swen Pehrs Srcu: af Aggarp nomi Ola. Mat: Bengta Tufvasdotter. susse Nils Pelles hustru Kirstina i Sågmölla. T: Nils Mårtensson i Agarp, Pål Månsson i ibid, Christen Swendsson ibm.

Något bevis i Hörja sockens kyrkobokföring för att bröderna Nils och Ola slagit sig ned i Råå fiskeläge föreligger ej. Enda knytningen till fiskelägets Nils och Ola Svensson är födelsedatat!

Den förmodade modern Bengta Tufwasdotter var gift 1.0 den 1 november 1728 med Johan Bengtsson född ~1708 avliden den 23 mars 1729 i Aggarp, Hörja socken. Paret hann få sonen Johan som döptes den 12 oktober 1720 i Aggarp. Föräldrarnas vigsel skedde i Mahla, Vankiva socken. Den 4 oktober 1728 trolofvades drängen Johan Bengtsson af Agg-arp, Hörja socken och pigan Bengta Tufvasdotter af Mahla, Wankifva socken. Löftesmän att intet warder ächtenskapet hindra kunde woro Swen Månsson och Mårten Bengtsson ibm. Vigdes All Helgona dag. VB Vankiva sn.

Den 23 februari 1708 döptes Johan i Aggarp, Hörja socken. T: Söna Jacobssons hustru Kirstina i Möllarp b.b. T: Måns Påhlsson i Aggarp, Åcke Jacobsson i Rösshult, Måns Anons ibm, Gunne Gammahls i Aggarp. Fader: Bengt Andersson i Aggarp.

5:e söndagen i fastan eller den 23 mars 1729 begrovs Johan Bengtsson i Aggarp, 21 år 3 veckor gammal - född i Aggarp. DB Hörja socken.

Den 14 april 1751 begrovs Bengta Tufwasdotter gift 49 år 6 månader gammal.

Boupteckning AD bild 1920 år 1751:
Anno 1751 den 3 juni ... efter avlidna Sven Perssons hustru Bengta Tuasdotter emellan dess efterlevande man och däss i lifstiden sammanaflade 4 stycken barn, 3 söner och 1 dotter, äldste sonen Tue 21 år gammal och andre Assar 18 år gammal och tredje alla (sidförlust) år gammal, och dottern Elsa Svensdotter 13 år gammal, Och var tillstädes å barnens wägnar Swen Nilssson och Jerker Nilsson i Walla och t... (sidförlust) Trulsson i Långård och enklingen förmantes enligt lag .......

Den 13 maj 1752 vigdes i Aggarp, Hörja socken änklingen Swen Persson och qvinnfolket Nilla Nicklasdotter i Aggarp.

Den 8 juli 1752 föddes Bengta i Attarp, Hörja socken som dotter till Sven Persson och hans hustru Nilla Nicklasdotter. Pål Månssons hustru Karna Månsdotter ibdem b.b. T: Christen Swensson, drängen Tyfve Svensson ibidem. Döpt 9 p trinitatis den 19 juli 12 dagar gammal. Barnet föddes den 8 juli om morgonen bittida.

Bengta Tufwasdotter är dotter till Tufve Nilsson och hans hustru Elsa. De synes vara gifta ~1680 och har barnen:

Nils Tufvesson            född ~1681 avliden den 21 maj 1742 i Mala, Vankiva socken, 61 år gammal.
Olof Tufvesson           född ~1681 avliden den 25 mars 1737 i Rafnahall, Hörja socken, 55 år och 4 månader gammal.
Pär Tufvesson            född 1687 avliden den 14 juli 1747 i Mala, Vankiva socken, 60 år gammal.
Bengt Tufvesson         döpt 7 februari 1692 i Mala, Vankiva socken, avliden späd.
Bengt Tufvesson         döpt 11 mars 1694 i Mala, Vankiva socken.
Bängta Tufvesdotter   född 21 april 1699 begravd den 24 september 1699 i Mala, Vankiva socken
Isac Tufvesson           född 23 juli 1700 och begraven den 16 februari 1769 i Mala, Vankiva socken, 69 år gammal.

Bengta Tufvesdotter döpt 1 december 1701 i Mala, Vankiva socken gift 22 mars 1730 i Aggarp, Hörja socken med vår? Sven Persson.

Sven Persson är född den 13 oktober 1701 i Röö, Vankiva socken. Den 13 oktober 1701 lät qvinnan Elsa Swänsdotter döpta sitt utom äktenskapet i Vankiva socken son till Swän. Drängen Pär Wålmarsson som vid den tiden tjänte i Nybo utlades som barna-fader. Hustru Nella Adtzers af Pålstorp b.b. T: Swen Jeppsson i Mahle, Nielss Sönne ibidem, hustru Elina Nielssis i Nyboe, hustru Nella Tufwis i Röö. VÅR SVEN ?

Någon Swen finns ej noterad i Raus fiskeläges katekesmilängder 1723 och 1742. För läget nummer 9 noteras 1723 Per Olsson med hustru och 1742 Per Olsson och hustru Inger.

Kierstin Persdotter är född omkring 1743 - 1746 enligt begravningsboken och mantalslängder. Hon skulle kunna vara en dotter till Per Olsson och hu Inger i Raus fiskeläge nummer 9! vilket gör det troligt att våra Svensöner kommer utifrån till Råå.
Sven Persson och Bengta Tufwasdotter får stå med här tills vidare forskning antingen kan säkert styrka att deras son Sven är identisk med fiskaren Ola Svensson i Råå fiskeläge eller att de kan uteslutas som föräldrar till fiskaren. Att Ola Svensson ej anges i bouppteck-ningen efter Bengta Tufwesdotter som avled 1751 kan möjligen förklaras av att Ola då befanns sig på okänd ort – kanske till sjöss? och antogs vara avliden.

Samtidigt måste det klart sägas ut att det finns inga direkta bevis för att fiskaren Ola Svensson är son i denna familj. Det enda som finns är svaga indicier.
Bilaga A. (nedan)

Linjerna visar vem (vilket par) som varit fadder vid ett barns kristnande.
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny