Page 152 - Våra rötter

Till innehåll

Huvudmeny:

Geografiskt > Mora
Olof och Ingeborg (Gruddsläkten)

Föräldrar til Ingeborg Olofsdotter född ~ 1661 och Pär Olofsson BÄRS född ~1632 troligen i Winäs by, Mora socken.

Matts ANDERSSON 1625-?

Född ~ 1625 från Winäs by, Mora socken. Gift efter 1645 med Karin Andersdotter även hon född ~ 1625 från Winäs by.
Paret har två kända barn: Anders Mattsson född ~ 1653 samt Cherstin Mattsdotter född 1666 gift 1686 med P'är Olofsson Bärs.

Pär OLOFSSON BÄRS 1662-1722

Han avled 1722 mellan Johannis Baptist och 8 p. trinitatis i Winäs, född 1662, 23år gammal då han gifte sig med Kerstin Mattsdott-er. Aflat tillhopa 8 barn, 60 år gammal enligt notisen i Mora sockens begravningsbok.

Dom Oculi 1725 avled hustrun Cherstin Mattsdotter född 1666. Gifte sig på sitt 20 år med Pär Olsson och lefvat med honom i 36½ år. Födde 8 barn. Enka var hon i 2½ år, enligt notisen i Mora sockens begravningsbok. Cherstins föräldrar var Matts Andersson och Karin Andersdotter. Hon hade även en bror – Anders Matsson född ~ 1653. Mats och Karin beräknas vara födda ~ 1625.

Pär och Cherstins barn är alla födda I Winäs by; Karin född 31 juli1687, Cherstin född i april 1689, Margareta född 28 april 1692, Olof född 16 juni 1696, Anna född 1 oktober 1699, Anders född 8 januari 1703, Ingebor född 27 augusti 1706, Matts född 13 augusti 1709.

Matts PÄRSSON GRUDPERS 1709-1764

Gruddpers Matts Persson I Utmedland född 1709 av Pehr Olsson och Cherstin Andersdotter i Utmedland. Uppfostrad i god Christen-domsanda. På sitt 25 år ingått äktenskapsförbund med sin hustru Margareta Mattsdotter med vilken han fått 7 barn, 3 söner och 4 döttrar af vilka två döttrar är döda. Levat i 55 år.

Den 29 januari 1784 avled Margareta Mattsdotter, enka I Utmedland, född 1714, ägt 7 barn varav 5 leva. Begravnings- boken i Mora.

1734 invocavit vigdes i Winäs, Mora socken, drängen Mats Persson med pigan Margareta Matsdotter. Begravningsboken, Mora socken.

Parets barn: 
Matts          född 8 september 1735, 
Per             kristnad 20 juni 1739, 
Kjerstin       född 21 oktober 1742, 
Margareta   född 21 mars 1746, 
Anna          född 23 mars 1748, 
Anders       född 4 mars 1752 samt
 Marita       född 5 april 1755
 – barn 1-3 är födda i Winäs by och barn 4-7 i Utmedland by.

Matts OLSSON HÅKS 1668-1737

Dom Nat Cri (kristi födelse) 1694 vigdes Matts Olsson i Utmedland med Marit Mattsdotter ibm. Den 5 mars 1737 avled Mats Olofsson från Utmedland, född 1668. På sitt 2:e år gift med Marit Mattsdotter. Sammanleft i 38 år och ägt 7 barn. Enkling i 7 år, 69 år gammal. Hustru Margit Mattsdotter ifrån Utmedland född 1676. Gift sig 19 år gammal med Matts Olsson med hvilken hon sammanlefde i 34 år. Aflat med honom 7 barn. Död 23 p. trinitaits (9 november) 1729, 53 år gammal.

Parets barn är alla födda i byn Utmedland, Mora socken; 
Cherstin född 6 augusti 1702, avliden 18 november 1759, 
Israel född 8 december 1708, 
Erich född 27 juli 1709, 
Anna född 28 november 1711, 
Margareta född 12 juli1714 avliden 29 januari 1784 samt 
Karin född 8 oktober 1718.

Dottern Margareta Mattsdotter vigd den 14 mars 1734 med Mats Pärsson Grudpärs I Winäs. Hon fick med honom barnen:

Mats född 8 september 1735, 
Per kristnad 20 juni 1739 avliden 26 juni 1800, 
Kjerstin född 21 oktober 1742 avliden 14 april 1788, 
Margareta född 21 mars 1746 begravd 8 februari 1747, 
Anna född 23 mars 1748, 
Anders född 4 mars 1752 och 
Marita född 5 april 1755 begravd 25 april 1756 
– de tre äldsta barnen är födda i Winäs och de yngre i Utmedlands byar, Mora socken. 

Ifrån denna släkt har Anders Zorn sina anor som följer:
Dottern Kjerstin 1742-1788 var gift med Anders Larsson Grudd född 19 sept 1740 i Utmedland, Mora socken
   Son: Per Andersson Grudd född 27 augusti 1780 I Utmedland socken gift med Anna Olsdotter
      Son: Anders Persson Grudd född 26 september 1806 i Mora gift med Karin Andersdotter
         Dotter: Anna Andersdotter Grudd född 30 maj 1838 i Mora, gift med Anders Andersson Skeri
            Son: Anders Zorn 1860-1920 som tillbringade sin barndom hos morföräldrarna i Utmedland.

Om Anna skriver Rull Mats i sin bok Människor och natur i min hembygd ”Zorns mor var äldsta dottern i ett småbondehem, som de flesta hem är i siljansbyggden. Hon hade några yngre syskon och som det gällde att bidraga till försörjningen fick hon efter ortens sed och i sällskap med döttrar från granngårdarna bege sig den långa vägen till Stockholm för att arbeta som bryggerikulla. Vid hemkomsten från arbetet blev det känt att hon råkat i olycka. Det hade gått henne som många andra. En man hade brutit blomman i sin väg med underlåtenhet att lämna det skydd, som borde varit hans självfallna plikt att giva. Hennes hem fick nu göra detta.

Den kritiska stunden kom emellertid mycket olägligt. Stugan var trång redan med sina ordinarie bebyggare. Nu hade man därtill i huset ett s.k. skinnarelag, d.v.s. några Malungskarlar, som skulle bereda får- och getskinn och sy kläder åt familjen därav. De upp-togo varje vrå av stugan och även golvet. Det var ingen annan råd för den unga kvinnan än att bege sig till den lilla ladugården, där hon förresten nog hade det mera fredligt än någonsin i stugan. Så kom Zorn till världen. Han föddes den 18 feb 1860. Hans far var en tysk bryggmästare vid namn Johann Leonard Zorn som enligt Gunnar Bälter i boken om Mora anges varit verksam i Uppsala och ej Stockholm!

Zorns mor Anna gifte sig med Skeri Anders Andersson med vilken hon hade några barn.

Gryddgården ägdes av Grudd Ander Persson (1806-1876) och hans hustru Hass Karin Andersdotter (1811-1894).
Den västra delen av den ursprungliga Gruddgården, som vid storskiftet på 1840-talet delats upp mellan två bröder registrerades som littera L och gårdsskiftet omfattade enligt storskifteskartan fyra byggnader uppställda i en, på traditionellt sätt, kringbyggd gård öppen mot väster.

Anders Zorn skriver till sin mor: Jag får underrätta dig om att min broder Lars har nu murat i våra gamla stuga i Yvraden. Så det ser ut som han vill laga den. Min mor hon tycker att jag skall antaga den nya och lösa ut de andra. Om du vill hjälpa mig give mig ett gott råd.

Uppenbarligen fanns det två stugor (bostadshus) på gården, en äldre och en nyare, vilket var vanligt i morabyarna. Morbrodern Lars övertog den gamla stugan medan Anders Zorn hjälpte modern att läsa ut de övriga delägarna i den nya stugan som år 1887 eller 1888 flyttades och blev kärnan i Zorngården, Anders och Emma Zorns hem i Mora. Upplysningsskylt. Foto LRB

Per MATTSSON GRUDD 1739-1800

Han försörjde sig som bonde i Utmedland dit han flyttat i början av 1740-talet med sin familj. Gift den 23 december 1762 där med Karin Ersdotter “född 1739 af Erik Persson och Brita Persdotter i Utmedland. Gift 1789 med Per Mattson Grudd från Utmedland. Änka 29 oktober 1808 (Det står faktiskt 1808 men borde vara 1800) 8 barn af vilka 2 söner lefver. Död 11 januari 1817, 78 år gammal” enligt notisen I begravningsboken för Mora socken.

I Utmedland föds deras barn; 
Mats     född 30 november 1763, 
Erick     född 12 september och avliden 28 september 1766, 
Erick     född 13 oktober 1767 avliden 12 juli 1773, 
Anna     född 5 maj 1771 avliden 15 april 1777, 
Eric       född 1 januari 1775 avliden 29 januari 1778, 
Anders  född 25 oktober 1777 avliden 6 januari 1844,
Anna     född 3 juni 1780 avliden 22 augusti 1781 samt 
Per        född 23 december 1782.

Endast tre avparets barn nådde vuxen ålder! Hustru Karin Ersdotters farfars far kommer från Mohrkarlby i Mora socken (centrala Mora).

Erich PÄRSSON HASS 1649-1738

Sexagesima (5 februari) 1738 begrofs Erik Persson från Mohrkarlby född i Utmedland 1649. På sitt 31 år gift med Margeta Lars-dotter. Sammanlevde 46 år och ägt 4 barn. Dog 88 år gammal. Från begravningsnotisen.

Margit Larsdotter ifrån Utmedland född 1658. På sitt 22:andra år kom hon i hustrusäng med sin man HASS Erik Pärs-son med vilken hon sammanlevde i 46 år. Deras äktenskap har Gud välsignat med 4 barn. Dog Onsdag morgon 68 år gammal. Festum Transfigurationis Christi 1726. Från begravningsnotisen.

Erich överlevde sin 9 år yngre hustru med 12 år. Paret fick barnen;
Per född 5 augusti 1683, 
Anna född 31 maj 1685, 
Matts född 18 mars 1688 samt 
Anders född 29 augusti 1691 
– alla är födda i Mohrkarlby.

Per ERSSON HASS 1683-1758

Trettondagen (6 januari) 1758 begrofs Hass Per Ersson ifrån Utmedland född 1683 af Eric Pehrsson och Margareta Larsdotter. Gift med Marita Larsdotter från Kråkberg med vilken han hade 6 barn, 2 söner, 4 döttrar, av vilka en son och två döttrar leva.

Begravningsnotiser saknas för den tid (mars 1760-april 1763) när Marita Larsdotter torde ha avlidit.

Den 30 december 1706 vigdes i Mora Per Ersson och Marit Larsdotter i Selja. Lars Ol. Larsson enligt vigselboken.

Lars LARSSON 1654-1729

In Alibis 1729 begrofs Lars Larsson ifrån Kråkberg född 1654. Gift sig på sitt 25 år med Karin Olsdotter vilken fött honom 7 barn på 50 år. Död 75 år gammal.

Omnium Sanctorum 1735 begrofs hustru Carin Olofsdotter från Kråkberg i Mohrkarlby född 1662. På sitt 16 år gift med Lars Lars-son på Kråkberg. Sammanleft i 50 år och ägt 7 barn. Enka 7 år. Dog den 25 oktober 1735, 73 år gammal.

Lars Larsson hade en känd bror Per Larsson född ~ 1646 i Mohrkarlby där även vår Lars är född. Fadern var

Lars PEHRSSON 1608- ?

som var gift före 1646 med sin hustru Margareta Larsdotter född ~ 1609. Paret levde i Mohrkarlby. Deras dödsår är ej känt.

Sonen Lars Larsson 1654-1729 hade 7 barn med sin hustru men endast 3 av dem är kända:
Marit         född 14 augusti 1681 avliden 17 oktober 1762, 
Anders      född 1684 samt 
Ingeborg   född 20 januari 1707. 

Marit vigdes den 30 december 1706 med Per Ersson Hass från Mohrkarlby. 
Deras barn:
Eric            född 17 april 1708, 
Anna          född 3 september 1710, 
Margareta  född 24 december 1712, 
Marit          född 26 april 1714, 
Anna          född 5 december 1715 och 
Anders       född 30 augusti 1719 begravd 30 augusti 1722 
– alla födda i Mohrkarlby.

Eric PERSSON HASS 1708-1785

Den 16 september 1785 avled och den 18:e begrofs HASS Eric Persson i Utmedland född 1708. Gift. 6 barn. 77 år gammal. Den 13 augusti 1790 avled och den 16:e begrofs Brita Persdotter i Utmedland född 1718, 6 barn, 72 år gammal.

Den 9 februari 1736 vigdes i Mora Liseby Eric Persson och pigan Brita Pärsdotter. Paret flyttade till Utmedland och där föddes deras barn; 
Per       född 25 november 1737, 
Karin     född 11 november 1739, 
Per       född 5 april 1743, 
Anna     född 9 november 1746, 
Matts    född 22 april 1730 samt
Marita   född 21 oktober 1754.

Hustru Brita Persdotters farfars far var Anders Larsson.

Anders LARSSON 1606- ?

Han var gift före 1631 med Karin Larsdotter. Paret fick i Liselby? Mora socken barnen: 
Lars             född ~ 1632, 
Karin            född ~ 1633, 
Anders         född ~ 1639, 
Greta Anna   född ~ 1644 samt 
Anders         född ~ 1650.

Anders ANDERSSON BODH 1650- ?

År 1767 vigdes Anders Andersson och Brita Persdotter i Liselby. Endast två barn är kända till paret; 
Per född ~ 1675 och 
Karin med okänt födelseår.

Per ANDERSSON 1675-1730

Dom Reminiscere (25 februari) 1700 vigdes Pehr Andersson i Liselby med Anna Mattsdotter i ?

Trinitatis 1730 begrofs nämndemannen Pär Andersson ifrån Liselby född 1675. År 1700 gift med Anna Nohrström med vilken han sammanlevde i 30 års tid. 5 barn. 53 år gammal.

Parets barn är alla födda i Liselby, Mora socken; 
Kåre född 8 februari 1711, 
Anders född 19 mars 1714,
Brita född 22 april 1717 samt 
Mats född 17 augusti 1723.

Dottern Brita Persdotter är vigd den 9 februari 1736 med Eric Persson Hass och hustru Anna Mattsdotter Nohrström är dotter till länsman Mats Ersson Nohrman.

Anders JÖNSSON 1634- ? (Rullsläkten)

Född ~ 1634 gift före 1668 med Karin Larsdotter född ~ 1648. Föräldrar till nämndemannen Anders Andersson Lassas.

Anders ANDERSSON LASSAS 1668-1743

Lassas Anders Andersson, nämndeman ifrån Winäs född 1668 af Anders Jönsson och hustru Karin Larsdotter. Gift 23 år gammal med enkan Anna Andersdotter, som han left tillsammans med i 45 år och fått 9 barn, 7 söner och 2 döttrar af vilka 3 söner levfva. De andra är döda. Stilla lefnad varför han blivit anbefalld att vara nämndeman i 26 år. Död trefaldighetssöndagen (29 maj) 1743

Hustru Anna Andersdotter ifrån Winäs född 1682 af Anders Olsson och Karin Pehrsdotter gift 20 år gammal med sin aflidne man Lass Anders Andersson. 9 barn, 7 söner och 2 döttrar. Helgonamässdagen 1743.

Vigda 6 januari 1699. Parets barn; 
Karin född 5 september 1699,
Anders född 5 augusti 1702, 
Kåre född 9 augusti 1706, 
Matts född 6 februari 1709, 
Pär född 11 januari 1711, 
Hans född 18 maj 1714, 
Olof född 10 februari 1717, 
Lars född 8 december 1721 begravd samma år och 
Anna född 28 mars 1726 
– alla är födda i Winäs by, Mora socken.

Hustru Anna Andersdotters föräldrar är;

Anders OLSSON 1647-1698

Den 30 juni 1698 begrofs Anders Olsson ifrån Winäs. Gift i 20 år, 4 barn, 56 år gammal. 1728 begrofs Karin Pärsdotter ifrån Winäs född 1662. Gifte sig på sitt 16:e år med Anders Olsson och med honom fött 4 barn på 20 år. Enka i 30 år. Död 66 år gammal.

Parets barn; Anna född 2 februari 1682, 
Pär kristnad 25 mars 1685 och 
Anders född 16 april 1688 
– alla i byn Winäs.

Olof PÄRSSON 1622- ?

Bonde i Winäs by, Mora socken, gift ~ 1646 med Christina Hansdotter född ~ 1632.
Parets barn; Anders född ~ 1647, 
Margareta född ~ 1653, 
Erik född ~ 1655 samt 
Karin född ~ 1664 
– alla i Winäs by, Mora socken.

Pär ANDERSSON 1615- ?

Bonde i Winäs by, Mora socken. Gift efter 1645 med Karin Mattsdotter född ~ 1627 från Winäs by, Mora socken. 
Parets barn som alla är födda i Winäs by; 
Karin född ~ 1661 gift med (vår ana) Anders Olsson 1647-1698,
Anna född ~ 1664 gift 1.0 med Erik Olsson i Utmedland, Mora socken som avled 1683 och gift 2.0 med Israel Olsson (vår
 ana), 
Anna själv avled den 3 augusti 1739, 
Erik född ~ 1667, 
Mats född ~ 1670 begravd 30 maj 1709 gift 28 december 1697 med (vår ana) Cherstin Ersdotter 1681-1749.

Hans ANDERSSON RULL 1714-1744

Den 27 december 1744 vigdes drängen Hans Andersson i Winäs med pigan Karin Nilsdotter i Isunda. Löftesmän; Anders Ersson i Winäs och Anders Persson i Winäs.

Den 1 september 1804 avled enkan Carin Nilsdotter i Winäs född 1725 I Isunda, 3 söner, 2 döttrar som alla leva. Begravd den 4 september 1804.

Parets barn; Anna född 11 september 1747 avliden 19 augusti 1819, 
Anders född 31 oktober 1751, 
Hans född 21 november 1755, 
Per född 1 oktober 1759, 
Karin född 31 mars 1763 avliden 11 februari 1825 
– alla i byn Winäs, Mora socken.

Carin Nilsdotters farfar kom från Sollerön.

Nils NILSSON TJUTWIG

Korporal vid Dalaregementet. Rymde I december 1691 då han var under rote 109. Det vill säga strax efter sin hustrus begravning som skedde den 23 p. trinitatis (15 november) på Sollerön. Hon var då 34 år gammal. Barnen växte upp hos Anders Nilsson född 1659 och dennes hustru Cherstin Jönsdotter född 1653 på gården Bergsarfvet 2, Sollerön. Möjligen är vår Nils bror till nämnde Anders Nilsson. I kommunion 1667-1785 noteras följande familj:

Nils Andersson 1635
Hustru Margareta Persdotter 1632
Son Anders Nilsson 1659 (den som barnen växte upp hos)
Dotter Anna Nilsdotter 1663

Anders Andersson 1640

Kända barn till paret; 
Margareta född ~ 1684 avliden 13 april 1768. Pigan Marget Nilsdotter ifrån Sollerön, Handsarfvet född år 1684 af Nils Nilsson och Carin Andersson. Död 13 april 1768, 84 år gammal. Nils Nilsson född ~ 1686.

Nils NILSSON 1686-1744

Brudfolk i Mora: Nils Nilsson Isunda och pigan Cherstin Ersdotter 24 trin (23 november) 1718.

Nils Nilsson ifrån Isunda född på Sollerön år 1686 af Nils Nilsson och modern Karin Andersdotter. Gift 31 år gammal med Kerstin Ersdotter i Isunda med vilken han left i 25 år och fått 4 barn, 3 söner och 1 dotter, Död Leatare (26 februari) 1744, 56 år gammal.

Misercordia (18 april) 1686 döptes i Bergsarvet Nils. Föräldrar Soldaten Nils Tåhlig (Tjutwig) och hustru Karin Anders
dotter. Parets barn:  Nils född 31 mars 1722, 
Karin född 8 maj 1725,
Erik född 12 april 1729 och 
Anders född 17 september 1733 
– alla födda i Isunda, Mora socken förutom första barnet som är född i Wika, Mora socken.

Hustru Kerstin Ersdotters far är;

Erich PÄRSSON 1660- ?

Quadragesima (4 mars) 1688 vigdes Erik Pärsson i Wika med Karin Jönsdotter från Isunda. Exaudi (14 maj) 1727 begrofs hustru Karin Jönsdotter från Isunda född 1654. På sitt 33 år gift med Erik Pärsson och left med honom i 40 år och ägt 3 barn. Dog 73 år gammal.

Barnen är födda i Isunda, Mora socken;   Erik 8 maj 1689, 
Kerstin ~1693 samt 
Karin kristnad 10 januari 1698.

Hans HANSSON RULL 1755-1805

Född 21 november 1755 I Winäs by, Mora socken som son till Hans Andersson Rull och dennes hustru Karin Nilsdotter. Avliden den 20 maj 1805, bonde i Winäs by. Gift 10 augusti 1783 i Winäs med Marit Andersdotter född 1 april 1760 i Winäs by, dotter till Anders Mattsson Hed och dennes hustru Anna Persdotter.

Barn:    Karin 15 april 1784, 
Anna 19 augusti 1786 avliden 22 augusti 1788, 
dödfödd 17 januari 1789, 
Anna 16 september 1799 avliden 29 december samma år samt 
Anna 12 september 1802 avliden den 30 november 1802 
– alla födda i byn Winäs. Av parets 8 barn nådde endast 3 vuxen ålder.

Hans Hansson rulls hustru Marit Andersdotters farfars far var soldat.

Israel OLSSON soldat ? -1705

Begravd 8 januari 1705 I Vombhus. Den 24 trinitatis (22 november) 1691 vigdes soldaten Israel Olsson i Utmedland med pigan Anna Pärsdotter i Winäs. Hon var gift 1.0 med Erik Olsson i Utmedland som avled 1683. Anna avled den 3 augusti 1739 i Utmed-land född ~ 1644. Kända barn med Isreal Olsson; Israel född 6 augusti 1691 och 
 Mats född ~ 1693 i Winäs by, Mora socken.

1 p Epiphania (9 januari) 1715 begrofs Olof Israelsson i Womhus född 1640. Gift med Marit Larsdotter och hade 1 son och 4 döttrar, Dog 75 år gammal. Kan han vara Israel Olssons far?

Hustru Anna Pärsdotter född ~ 1664 är dotter till Pär Andersson och hans hustru Karin Mattsdotter.

Anders ANDERSSON 1658-1733

19 p trinitatis (30 september) 733 begrofs Anders Andersson från Gophus ibidem född 1658. Död 23 sep 1733, 75 år gammal. Gift 1.0 på sitt 24 år med Marit Mattsdotter från Oxberg och sammanleft i 7 år och ägt tvenne döttrar. Enkling uti 14 år. Gift 2.0 med Brita Mattsdotter och sammanleft i 30 år och ägt en dotter.

2 Pascha (13 april) 1684 Vigdes Anders Andersson i Gopphus och hustru Marit Mattsdotter på Oxeberg. Judica (6 april) 1690 avled i Mora hustru Marit Mattsdotter i Gophus 32 år gammal.

Änklingen Anders Andersson vigs 2.0 den 26 december 1703 med Brita Mattsdotter i Gophus född 1665 med vilken han hade dotter Brita Andersdotter född 25 mar 1705 i Gophus Mora Socken. Brita Mattsdotter var änka efter Olof Larsson som avled 1696. 1691 vigdes Olof Larsson i Gophus med Brita Mattsdotter ibidem. 2 p Epiphania (15 januari) 1744 begrofs Hu Brita Mattsdotter från Gophus född 1665 af Matts Mattsson och Anna Svensdotter. Varit hos föräldrarna till dess hon gifte sig år 1689 med Olof Larsson med vilken hon lefvat i 7 år och tillhopa haft 2 söner och 1 dotter af vilka en son är död. Var enka i 7 år. Gift 2.0 med Anders Andersson år 1703 och levde med honom i 30 år och ägde tillsammans en dotter som lever. Left i 79 år.

Barn i fösta giftet: Ingebor född 1686, Marit född 12 november 1688 (vår ana).

Barn i andra giftet: Brita kristnad 25 mars 1705 i Gophus, Mora socken.

Anders ERSSON 1617- ?

Född ~1617 och avliden ~ 1678 i Gophus, Mora socken. Gift efter 1640 med Ingeborg Andersdotter född ~ 1622 och avliden ~ 1677 i Gopphus, Mora socken. Parets barn; Mats född ~ 1651, Anders född ~ 1658 (vår ana), Erick född 27 april 1662 samt Marit född ~ 1666.

Per ANDERSSON 1615- ?
Anförlust, se föregående sidor.

Matts ISRAELSSON HED 1693-1743

Född ~1693 i Winäs by, Mora socken. Gift 1.0 den 8 mars 1713 med Cherstin Andersdotter död 1729. Barnen är alla födda i Utmedlands by, Mora socken.

Anna 4 augusti 1714, 
Anders 16 mars 1717, 
Kerstin Mattsdotter 14 april 1719, 
Israel Mattsson 5 augusti 1720, 
Matts 26 juni 1723 samt 
Anders 13 juni 1726.

Efter sin första hustrus död gifter sig dannemannen (hedersman/allmogeman) Matts Israelsson 2.0 remeniscere (14 mars) 2:a söndagen i fastan 1731 i Winäs med Marit Andersdotter i Gophus. Marit är dotter till Anders Andersson och hans hustru Marit Mattsdotter.

Med sin make Matts Israelsson Hed fick Marit Andersdotter sonen Anders Mattsson född 25 december 1731 i Winäs by som är vår anfader.

Anders Mattsson Hed 1731-1801

Den 24 juli 1801 avled enklingen Anders Mattsson I Winäs by. Han begrovs i Winäs den 28 juli, men död i Isunda född 1732.

Den 28 december 1755 vigdes drängen Anders Mattsson i Winäs med enkan Anna Persdotter ibidem (i hennes 2:a gifte). Hon avled den 1 februari 1791, 67 år gammal eller född 1724 och haft 9 barn. Därav känner vi;

Kerstin född 7 september 1757 död 23 augusti 1818 i Winäs by,
Marit född 1 april 1760 samt Anna 9 november 1763.

Anna Persdotter var gift 1.0 den 31 januari 1748 med Matts Mattsson född 14 oktober 1722 i Utmedlands by V 6 april 1750 i Winäs by. Med honom fick hon sonen Matts Mattson född 29 augusti 1750 i Winäs by.

Den 6 april 1750 avled Matts Mattson ifrån Winäs by i Mora socken född 1722 af ärliga föräldrar TOMT Matts Ersson och hustru Karin Andersdotter. Gift 1748 å sitt 25 år med sin nu i stor sorg enkan Anna Persdotter med vilken han lefvat i 2 år och 2 månader. Blev 27½ år gammal.

Den 17 april 1724 föddes och i Misericordia (19 april) 1724 döptes Anna Pärsdotter som dotter till Pär Andersson och Cherstin Ersdotter (Cherstins efternamn har blivit felskrivet i notisen – möjligen förväxlad med svärmodern – hustrun heter Cherstin Mattsdotter) vilket framgår av:

husförhörslängden i Mora 1732-1736 pge 89 Winäs.
Pehr Andersson 1695,
hustru Cherstin Mattsdotter 1701,
Karin Persdotter 1721,
Anna Persdotter 1724,
Matts Persson 1727,
Margeta Persdotter 1731,
Cherstin Persdotter 1733,
Svärmor Cherstin Ersdotter 1689.

Anna Persdotters farfars far hette Matts Andersson

Matts ANDERSSON

Bonde I byn Utmedland, Mora socken. Gift med Marit Olofsdotter. Paret hade en känd son, Anders Mattsson Bärs.

Anders MATTSSON BÄRS 1642-1704

Dom 1 adventis (27 november) 1704 begrovs Anders Mattsson ifrån Oxberg. Far Matts Andersson och hustru Mari Olofsdotter. Död 27 november 1704, 62 år gammal.

Septuagesima (6 februari) 1732 begrofs hustru Anna Pärsdotter ifrån Utmedland. Gift 1659 på sitt 34 år med Anders Mattsson. Left med honom i 10 år och fått 4 barn. Änka i 29 år. Död 1 februari 1732, 73 år gammal.

Parets kända barn (en saknas):    Pär född 25 december 1695, 
Matts född 7 maj 1699, 
Marit född 7 november 1700 
– alla är födda i byn Utmedland.

Pär ANDERSSON BÄRS 1695-1769

Maria bebådelsedag (18 mars) 1769 begrovs Bärs Per Andersson i Winäs som år 1695 blev född af Anders Mattsson och Anna Persdotter ifrån Utmedland. År 1720 ingick han äktenskap med sin efterlevande hustru Kierstin Mattsdotter i Winäs med vilken han levde samman i 49 år och hade 6 barn, 2 söner och 4 döttrar som alla leva. Tjänst som upplys- ningsman i 6 år.

Parets barn: Carin född 19 november 1721, 
Anna född 17 april 1724 (vår ana), 
Matts född 23mars 1727, 
Margit född 24 november 1730, 
Cherstin född 16 augusti 1733 samt 
Anders född 18 mars 1737
 – alla är födda i byn Winäs, Mora socken.

Hustru Kierstin Mattsdotters farfar är Pär Andersson född ~ 1615.

Per ANDERSSON 1615- ?
Anförlust. Se tidigare sidor.

Mats PÄRSSON 1670-1709

Exaudi (30 maj) 1709 begrofs Matts Persson ifrån Winäs. Var 26 år gammal då han trädde i äktenskap. Gift i 12 år och 5 månader. 5 barn, död 30 år gammal. Feria Natio (25 december) 1696 vigdes Matts Persson i Winäs med Kerstin Ersdotter ibm.

Kerstin Eriksdotter ifrån Winäs född 1681 af Erik Olsson och Karin Nilsdotter. Gift 1696 med sin första aflidne man Matts Persson och ägt 5 barn, 3 söner och 2 döttrar av vilka en son och en dotter är döda. Efter 5 års änkestånd trädde hon 1711 i andre gifte med sin äfven aflindne man Per Persson i Bronäs. Left med honom i 2 år och ägt en son som följa sin moder i graven. Död 23 april 1749.

Gift 2.0 den 26 december 1710 med Per Persson BROMS med vilken hon fick sonen Per Persson född 20 december 1711 i Winäs by, Mora socken.

Barn i första giftet:   Kåre född 10 april 1701, 
Cherstin född 22 augusti 1702,
Eric född 25 november 1704 död i december 1705, 
Eric född 20 maj 1706,
Matts född 12 januari 1708.

Olof MATTSSON 1605- ?

Bonde i Winäs by, Gift 1665 med Karin Nilsdotter född ~ 1606. Parets kända barn:   Eric född ~ 1645, 
Matts född ~ 1647, 
Marit född ~1650 
– all i Winäs by, Mora socken.

Eric OLSSON 1645-1721

Bonde i Winäs by, Gift 1665 med Karin Nilsdotter född ~ 1646 avliden 1710. Parets kända barn: Karin född ~ 1670 och 
  Cherstin född ~ 1681 i Winäs by,  
  Mora socken. 

Cherstin är vår ana och gift 1.0 med Mats Pärsson 1670-1709. I sitt andra gifte 2.0 den 26 december 1710 med Per Persson Bröms fick hon sonen Per Persson född den 20 december 1711 i Winäs by, Mora socken.

Dottern Cherstin född ~ 1681 i första giftet är gift ~ 1720 med Per Andersson Bärs 1695-1769. Deras dotter Anna Pers dotter född 17 april 1724 är gift den 28 december 1755 med Anders Mattsson Hed. Deras dotter Marit Andersdotter född 1 april 1760 är gift den 10 augusti 1783 med Han Hansson Rull 1755-1805.
Längst ned till vänster ligger hemmanet M - som Hass Per Persson fick överta efter föräldrarna. Foto LRB.

Hans Persson Grudd Hass 1821 - 1862

Hans Persson föddes den 24 december 1821 i Utmedland, Mora socken som 6:te barnet i en familj som kom att bestå av 8 barn. Hans far, Per Persson Grudd, ättling till Gruddarna i Mora, som även är Anders Zorns svenska ursprung, blev bonde i Utmedland när han gifter sig med Carin Hansdotter, enka efter Anders Persson f 5 okt 1780.

Vår Hans Perssons mamma heter Karin Hansdotter och är även hon ättling till en gammal morasläkt, som benämns Rull. Hon avlider 61 år gammal i Utmedland den 26 mars 1845. Redan år 1843 hade mätningar för storskiftet påbörjats i Mora socken. Hela processen tog 5 år. Åbodelningen fastställdes år 1848. Parets tre äldsta söner avled unga eller innan de hann uppnå vuxen ålder. Äldste kvarlevande sonen Per Persson, född 23 maj 1816, som är ogift, övertar hemmanet (M på skifteskartan) i Utmedlands by. Deras syster Margit Persdotter född 26 dec 1823 och hennes make soldaten Mats Rehn bor även de på hemmanet. På sluttningarna ner mot Siljan låg åkermarken (till höger utanför kartan). I gårdarna omkring bor släktingar.

För hemmanet L noteras vid skiftet Anders Persson född 26 sep 1806, dottersonson till vår Hans Perssons farfars far.
För hemmanet La noteras vid skiftet Per Andersson född 20 mars 1805, brorson till vår Hans Perssons far.
För hemmanet J noteras vid skiftet Grudpers Per Matsson född 17 sep 1786, sonson till vår Hans Perssons farfars far.

I hemmanet K bor Anders Ersson född 14 maj 1805,
i hemmanet N bor Erik Ersson född 10 okt 1810, 
i hemmanet H bor Olof Ersson född 7 jan 1813 och 
i hemmanet G bor Per Ersson född 3 apr 1817 
- alla barn till Rull Erik Andersson som är ättling till vår Rull Karin Hansdotters farfars far.

I hemmanet F bor Coporalen Lars Olsson Pik f 30 aug 1814, som är son till Olof Andersson född 24 apr 1779 i dennes första gifte.
I hemmanet Fa bor Olof Anderssons andra hustru, enkan Marget Andersdotter 6 jan 1787. Olof Anderssons far, Anders Andersson
 född 1737 är bror till Carin Hansdotters förste makes far Per Andersson född 1749.
Då hemmanet gick till äldste kvarlevande brodern Per fick vår Hans Persson söka sig en annan utkomst än föräldragården. Den 28 oktober 1851 tar han ut flyttbetyg och flyttar till Nätra socken i Ångermanland, som året innan räknade 1420 innevånare.

Se Fors Vattensåg under avsnittet MoDo för Hans Perssons vidare levnad.
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny