Page 128 - Våra rötter

Till innehåll

Huvudmeny:

Geografiskt > Råå fiskeläge
Ynnert (Önner) Gudmånsson ~1674 - ?

Född omkring 1674 gift med Elna Jonsdotter född omkring 1676. Paret levde i Qvistofta socken mellan Helsingborg och Landskrona i Malmöhus län. Parets dotter Elna Önnersdotter föddes där den 1 juni 1696.

Ola Knudtsson ~1692 - ~ 1732

Född omkring 1692 i Qvistofta socken. Avliden omkring 1732. Med Elna Önnersdotter (ej gifta) som avled den 19 oktober 1746 i Gantofta, Qvistofta socken fick han barnen: Önner Olsson född 25 augusti 1728 i Gantofta, Qvistofta socken och Jonas Olsson född 24 juni 1732 i Gantofta som avled den 1 januari 1759 i Rya kråg, Qvistofta socken, 27 år gammal. Vår Önner Olsson blev således föräldralös 18 år gammal år 1746.

Önner Olsson 1728 - 1791

Önner kommer till Raus genom sitt gifte före 1755 med Hanna Persdotter född ~1727 i Örby, Raus socken. Hon begrovs den 30 juni 1779 i Örby på sitt 52 år död av rötfeber och han den 26 december 1791 på sitt 64 år av ålderdomsbräcklighet. Det finns två Per förtecknade i katekismilängden 1723 för Örby i nummer 3 och i nummer 11. Den senare heter Per Olofsson 37 år gammal gift med hustru vars namn ej anges. Per Olsson med hustru Inger noteras i katekismi- längden 1742 för Örby nummer 11. Dessvärre saknas födelseboken för Raus socken med Örby 1700-1754 så det går ej via den konstatera om någon av nämnda Per kan vara Hannas föräldrar.

Parets barn: Elna född 3 april 1756, Sven 21 december 1757 begravd 23 maj 1762, Jon född 2 maj 1760 begravd 26 maj 1760, Kierstina född 28 maj 1761 begravd 12 juli 1761, Troen 11 mars 1762 V 12 maj 1800, Sven 24 december 1762, Pernilla 14 februari 1766, Jöns 8 oktober 1770, Per 9 juli 1772 begravd 26 december 1772 - alla i Örby. Endast 5 av barnen nådde vuxen ålder.

Men via barnens faddrar och namnen på de som bar barnen kan vi sluta oss till att Åke Jönsson – en måg gift med Troen Persdott-er i Örby nummer 11 är en syster till vår Hanna Persdotter. I nummer 11 finns:

Per Olsson född 1684-1686

Katekesmilängd Örby nummer 11 Mantalslängd 1770 Örby nummer 11
1712 Per Olsson 40 eller 10 år? hustru ( Tror ej på åldersuppgiften) Åke Jönsson, hustru, 4 barn
1714 Per Olsson 30 år hustru = född ~1684
1723 Per Olsson 37 år hustru = född ~1686 Mantalslängd 1770 Örby nummer 15
1742 Per Olsson hu Inger Önner Olsson, hustru, pigan Anna, 5 barn

Per Olsson och hans hustru Inger är troligen avlidna före 1755 (Notiserna saknas för åren 1700-1754 i Raus socken). Åke Jönssons har gift sig före 1755 med Per Olssons dotter Troen Persdotter och övertagit Örby nummer 11. Per Olssons dotter Hanna Pers-dotter har även hon gift sig före 1755 med Önner Olsson och kommit till Örby nummer 15.

Sven Önnersson 1762 -1838

Den 12 november 1794 vigs drängen Sven Önnersson på Råå med fiskardottern Pernilla Isacsdotter född 4 juli 1770 Råå fiskeläge nr 12. Den 2 februari 1838 avlider fattighjonet och fiskaren Sven Önnersson på Råå nummer 12 av ålderdomsbräcklighet 75 år gammal och Pernilla avlider där den 16 oktober 1849, 79 år gammal av ålderdomsbräcklighet.

Parets barn: Johanna Svensdotter född den 30 januari 1797 och Nils Svensson född den 6 november 1799 – bägge i nummer 12 på fiskeläget.

Jonas Andersson död före 1768

Pernilla Isacsdotters farfar kan vara Jonas Andersson som levde på 1730-talet, noterad i mtl 1723 för Råå fiskeläge nr 14 (under åren 1720-1721. 1744 noteras läget nr 14 vara öde). 1742 noteras Jonas Andersson för nr 13. Han var gift med Kierstina född ~1690 som begrovs den 13 november 1768 då änka 75 år gammal av ålderdomsbräcklighet i Råå fiskeläge nr 12. (Ryttaren Lars Jönsson noteras i mtl 1700-1728 för Råå fiskeläge nr 12).

Paret är troligen föräldrar till sönerna; Anders Jonasson född ~1724 samt Isac Jonasson född 14 juni 1736.

Isach Jonasson 1736 – 1816

Isach som föddes den 14 juni 1736 avled den 19 juni 1816 i Råå fiskeläge nummer 12. (I mtl 1759-1769 finns hans moder Kjerstin noterad hos Isach som inhyses). Gift 1.0 med Anna Månsdotter troligen född 1744 i Pålstorp, begravd den 16 juli 1775 i Råå fiske-läge nummer 12 som avled i barnsnöd.

Paret fick barnen: Jonas född 12 oktober 1768 död 16 juli 1775, Pernilla 4 juli 1770 (vår ana), Nils 18 januari 1773 samt Måns 5 juli 1775 V 16 juli 1775 – alla i Råå fiskeläge nummer 12.

Isach vigdes 2.0 den 22 december 1775 med Kjerstin Baltzarsdotter född 12 april 1742 i Örby nr 12, Raus socken och avliden den 19 november 1821 i Råå fiskeläger nummer 12.
Parets barn: Bengta född 27 oktober 1776, 
Anna född 8 juli 1779 begravd 23 januari 1780 samt 
Jonas född 16 juli 1781 begravd den 25 maj 1795 - alla i Råå fiskeläge nummer 12.

Anna Månsdotters far heter givetvis Måns men om honom har vi inga underrättelser. Däremot nämns Anna Månsdotters make Isac Jonasson i en bouppteckning.

”Den 8 februari 1772 företogs uppå samtliga anhörigas begäran laga bouppteckning och värdering å deras wägnar öfver all den qwarlåtenskap som fanns efter enkan Tyre, Jöns Larsson i Wälluf, som genom döden afled den 30 januari nästlidne och vore an-höringarna följande nembligen;

Måns Nilsson i Påarp, Jöns Larsson i Wälluf, Isac Jonasson på Råå, Håkan Persson i Rya, Kerstin, Per Danielsson i Glumslöf samt drängen Paul Månsson från Wästra Ramlösa.”

Tyra hade tydligen inga egna barn varför arvet efter hennes gick i så kallat bakarv till hennes anhöriga.

”Såsom salige enkan Tyre, Jöns Larsson för några år tillbaka gjort ett så kallat testamente till en sin fästemake? haafsinad gesällen Lars ...ström; men som han lång tid tilförne ... .... och då gifvit sig på en lång utrikesresa och sedan ingen underrättelse lemnat ifrån sig, och man är oviss om han är vid lifvet lämmar alla arfvingarna att till honom återbetala de .... testamentet som hållne etc.”

De anhöriga:
1/ Måns Nilsson är enligt HFL född den 24 nov 1746 i Wälluf död den 19 sept 1819 73 år gammal. Hans hustru Pernilla Larsdotter
är född den 24 nov 1752 i Kropps församling som dotter till Kurt Larsson och Anna Olsdotter i Lydesta. Bödharen Lars Pärssons hustru höllt barnet. T: Podharen Lars Pärsson och Nils Månsson i Lydesta, drängen Christopher Larsson ibm, salige Lars Anders-sons änka Kiersti och Anders Larssons hustru Elna i Stora Lynberg, pigan Kjerstina Larsdotter i Lydesta.

2/ Jöns Larsson är enligt HFL född 2 nov 1746 i Välluf. Hans hustru Elna Larsdotter är född den 18 maj 1749 i Helsingborg som
dotter tilll Lars Svensson i Västra Ramlösa. Johan Svenssons hustru Kierstina höll barnet. T: Pehr Andersson, Pether Andersson, dräng Pehr Andersson och Nils Olsson, Gunh Ohlasdotter och Inga Larsdotter.

3/ Isac Jonasson är enligt HFL född 14 juni 1736 avliden den 19 juni 1816 i Råå fiskeläge nr 12 gift med Anna Månsdotter född
~1744 piga i Pålstorp vid giftet 1765 avliden den 16 juli 1775 i Råå fiskeläge nr 12

4/ Håkan Persson i Rya. Rya ligger i Kvistofta socken men HFL börjar först 1792. Har ej kunnat spårat Håkan Persson.

5/ Kerstin, Per Davidsson i Glömslöf. Rusthållaren Pähr Davidzon begrovs den 29 sept 1784 i Nedre Glumslöf 82 år gammal = född
~1702 gift 15 dec 1734 i Nedre Glumslöf med änkan Pährnilla Jeppasson som avled den 10 maj 1736 i Nedre Glumslöf. Davidzon är troligen gift 2.0 med Kerstin med okänt efternamn och ort. HFL börjar först 1792 för Kvistofta socken som även omfattar Glumslöf.

6/ drängen Paul Månsson från Västra Ramlösa. Noterad där 1783 under nr 9 och anges vara 34 år gammal eller född ~1749.

Hur är dessa släkt - anhöriga? Kanske är Anna Månsdotter född ~1744 och Paul Månsson född ~1749 syskon?

Mantalslängd för Pålstorp nummer 4
1723 Christen Rasmusson med hu
1742 Pål Christensson, hustru Bengta, Christen Rasmusson med hu
1766 Nils Olsson
1770 Nils Olsson, hustru, dräng Ola, piga Hanna, 3 barn. Dopvittne 1768 och 1773 bar hu barnet.
1774 Nils Olsson, hustru, son Börje 17 rå, gossen Ola 17 år, piga Anna, flicka Sissa, 3 barn
1778 Nils Olsson, hustru, son Börje och Måns 16 år, pigan Sissa, 4 barn
1779 Nils Olsson, hustru, son Börje och Mån(s) ( i sidvecket), pigan Gunnel, gossen Israel 14 år, 3 barn
1780 Nils Olsson, hustru, son Börje och Mar..,(i vecket), pigan Sissa, gossen Israel 14 år, 3 barn
1781 Måns Nilsson – ogift, (född 24 nov 1746 i Wälluv), dräng Jöns, piga Elna: Inhyses Nils Olsson, 2 barn
1783 Måns Nilsson, hustru, piga Kjersti, gosse Lars 15 år: Inhyses fadern Nils Olsson - öfverårig Börje Månsson, hustru, pigan 
 Kjersti
1784 Måns Nilsson, hustru, 2 barn: Inhyses fadern Nils Ohlsson - öfverårig
Börje Månsson, hustru, 1 barn
1789 Måns Nilsson,hustru, gosse tussen 15 år, pigan Sissa, 2 barn: Inhyses fadern Nils Ohlsson Börje Månsson, hustru, dräng Ola,
    piga Pernilla, 2 barn

HFL 1790 för Pålstorp nummer 4
Börje Månsson 36, hu Sissa 35, son Pär 7, son Måns 5, dräng Ola 30, gossen Pål 14, pigan Bengta 23
Måns Nilsson 29, hu Anna 32, son Ola 3, dot Kierstin 7, dräng Ola 22, pigan Sissa 24
Inhyses gamla Nils Ohlsson 63

Börje Månsson avled den 6 nov 1821 i Pålstorp nr 4 enligt en anteckning i husförhörslängden vilket ger ett födelseår ~1754. Gift 29 april 1781 i Raus med Sissa Jönsdotter - han från Pålstorp och hon från Örby. Hon avled enligt HFL den 28 december 1859. Parets barn: Per 6 okt 1782, Måns 18 dec 1785, Kjerstin 7 maj 1791, Anders 3 april 1703 samt Jöns 7 april 1797.

Pål Månsson född ~1749 dräng i Västra Ramlösa och troligen senare gift med Johanna och har en dotter Sissa i Ramlösa. Pål är död 19 mars 1812 i Ramlösa och uppges då vara 56 år gammal = född ~1756. I husförhörslängden för Ramlösa 1811 uppges han vara 61 år gammal vilket ger ett födelseår ~1750.

Vi kan nog anta att Anna Månsdotter född ~1744, Pål Månsson född ~ 1749 samt Börje Månsson född ~1754 är syskon och barn till Måns med okänd vistelse.

I Pålstorp by nummer 4 år 1742 noteras Pål Christiansson med hustru Bengta, drängen Matts samt Christian Rasmusson med hustru Hanna. De senare är föräldrar till Pål Christiansson.

Råå fiskeläge nr 14, (kvarteret Båten)

Vår Jonas Andersson V före 1768 ser ut att ha lämnat Råå fiskeläge nr 14 före 1740-talet och flyttat till läge nr 13. Något släktskap med senare generationer i nr 14 har ej kunnat konstaterats. Nuvarande lägen nämns nedan mest för att kunna få en uppfattning om var nr 14 låg och dess omfattning.

Matrosgatan 5. Gården, med gamla tomtnumret 14, är bebyggd med ett boningshus och ett brygghus. Boningshuset uppfördes 1819 till Lars Perssons (född 15 november 1793 son till Per Jönsson ochy Anna Persdotter) giftermål den 3 april 1820 med Olu Svensdotter (född 22 maj 1799, dotter till Sven Nilsson från Pålstorp och Karna Joesdotter i Raus). Parets barn: Pernilla f 6 sep 1822, Anna Seselja f 14 sep 1824, Bengta Ulrika f 9 feb 1827, Johanna Maria f 16 feb 1829 samt Swen Petter f 14 maj 1840. Fastigheten ärvdes av sonen Jöns Larsson född 10 januari 1821. Efter att ha innehafts av Jöns Larssons systrar övergick det i Carl Petter Hanssons ägo. Han var gift med en dotter till Jöns Larsson. Nuvarande ägare är Carl Petter Hanssons dotter, fröken Alfrida Hansson.

Fiskargatan 20/Patrullgatan 13. Tomten utgör nordvästra delen av gamla nr 14 och ligger längst ut i spetsen på kvarteret, mellan fiskaregatan och patrullgatan. Den är utmed sistnämnda gata bebyggd med ett envånigt boningshus, vilket fortsätter i vinkel åt sydväst. Framför huset är en trädgård med ljusgrönt staket mot fiskaregatan. Bakom gårdsvinkeln skjuter tomten in i kvarteret och gränsar med sin bortre linje mot patrullgatan 9. Byggnaden är ursprungligen uppförd i korsvirke. Gården ägdes tidigare av fiskaren Paul Pålssons (patrullgatan 16) föräldrar.

Patrullgatan 11. Tomten, är styckad från en större tomt med gammalt tomtnr 14, rymmer ett boningshus, byggt 1906 av fiskaren Sven Mårtenssons (död 1945) systrar och belägen på samma plats utmed gatan som ett tidigare korsvirkeshus av samma utseende som fiskaregatan 20 – patrullgatan 13, med vilket det är hopbyggt vid nordvästra gaveln. Korsvirkeshuset ägdes av fiskare Sven Mårtenssons föräldrar. Innanför boningshuset befinner sig en liten bakgård.

Fiskargatan 20/Patrullgatan 13. Tomten utgör nordvästra delen av gamla nr 14 och ligger längst ut i spetsen på kvarteret, mellan fiskaregatan och patrullgatan. Den är utmed sistnämnda gata bebyggd med ett envånigt boningshus, vilket fortsätter i vinkel åt sydväst. Framför huset är en trädgård med ljusgrönt staket mot fiskaregatan. Bakom gårdsvinkeln skjuter tomten in i kvarteret och gränsar med sin bortre linje mot patrullgatan 9. byggnaden är ursprungligen uppförd i korsvirke. Gården ägdes tidigare av fiskaren Paul Pålssons (patrullgatan 16) föräldrar.

Råå fiskeläge nr 13, (kvarteret Båten)

Fiskaregatan 10. På tomtens västra del, tidigare tomt nr 13, utmed gatan är ett envåningt bostadshus, byggt 1889 för fiskaren A. P. Kropp.

Fiskaregatan 10

Anders och Petronella Kropps ståtliga hus byggdes 1889. Fasaden av förbländertegel med dekorativa inslag bröt av mot gatans övriga bebyggelse. Anders fiskade och hustrun ”Knutsa Pilla” sålde fisk. Goda inäkter kunde placeras i partrederier som Petrea och Regina. Råå museums minnestavla uppsatt år 2014.
Fiskaregatan 8

Tredje huset i raden, byggt samtidigt som nr 4 och nr 6. Ett tidigare hus brändes ner 1788. Där bodde fiskaren Reinhult Jochum-sen, utpekad som ryssarnas gisslan. Reinhults far Jochum Persson född 1725 hade byggt det första huset då han gifte sig med Maria Cecilia Klerck av adlig skotsk släkt. Råå museums minnestavla uppsatt år 2014.

Kommentar: Huset som Jochum Persson byggde benämndes råå fiskeläge nr 11. Sonen Reinhult Jochumsen noteras år 1790 för råå fiskeläge nr 13 som han delar med sin mor Maria Jochums född 1719.

Råå fiskeläge nr 12, (kvarteret Båten)

Patrullgatan 9. Tomten, styckad från gamla nr 12, är bebyggd med två hus, som mötas i vinkel i gårdens västra hörn. Det äldre huset vänder gaveln mot gatan, det yngre ligger strax intill inre tomtgränsen och lämnar plats för en trång och

smal bakgård. Gården är ursprungligen ett gammalt torp liksom flertalet gårdar på Råå nedre läge, en loglänga låg förr i vinkel mellan de bägge boningshusen. Enligt Karl Eliasson och hans hustru (nuvarande ägare 1940-talet) har huset ärvts av hennes farmors för-äldrar som bodde i huset med gaveln mot gatan. Farfar hette Sven Andersson och var fiskare, Hans svärfar var Nils Svensson (1823-1908).

(Kommentar: Före Nils Svensson, född 9 september 1823, ägdes gården av hans far Sven Joensson född 30 januari 1791 i Köping 2, gift med Johanna Svensdotter, född 30 januari 1797 i råå fiskeläge nr 12 dotter till Sven Önnersson som skulle ha varit den som byggt gårdshuset på Råå fiskeläge nummer 14, född i Örby, gift med Pernilla Isacsdotter från Råå fiskeläge nr 12, dotter till fiskaren Isac Jönsson.
Fiskaregatan 12. Tomten, avstyckad från gamla nr 12, ligger inklämd mellan Fiskaregatan 10 och 14 samt Patrullgatan 7 och når i en kil fram till Fiskaregatan. Ungefär mitt på tomten ligger ett litet envånigt boningshus, enligt uppgift byggt 1830. Innanför detta är en liten bakgård, avgränsad från granntomterna medelst ett ljusgrönmålat plank. Huset undergick en del smärre förändringar 1926 då de nuvarande (1940-talet) ägarna flyttade in.

Gården hade ursprungligen samme ägare som Fiskaregatan 14. Omkring 1860 blev en syster till Anders Josefsson i Fiskaregatan 14 jämte sin man, fiskaren Petter Kropp, vid sitt giftermål ägare till gården.

Fiskaregatan 14. Gården är styckad från gamla tomten nr 12 och är bebyggd med ett boningshus, som ligger snett indraget från gatulinjen. År 1882 blev fiskaren Måns Larsson ägare till gården som han ombyggde starkt därefter under 1880-talet. Huset står på samma grund som de gamla boningshuset på nr 12. (Se kartan av år 1800). Gården köptes av Anders Josefsson och var hans föräldrahem. Sedan 1928 äger fiskaren Peter Petersson huset, som ändrade och modern-iserade huset.

Jöns Jönsson 1714 – 1755

I Välluv socken sydost om Helsingborg finns två ansenliga gårdar vid namn Långeberga och Ekeberga. Vår Jöns bor i Långeberga nummer 3 till den 9 februari 1755 då han avlider endast 42 år gammal av hetsig sjukdom. Hans dotter Ingar föds postumt två månader efter hans död. Jöns är gift ~1747 med Elna Nilsdotter född ~1733, begravd den 19 maj 1799 i Långeberga 3, 76 år gammal av ålderdomsbräcklighet. Hon gifter sig 2.0 den 19 april 1756 i Välluv socken med drängen Nils Nilsson i Långeberga. Barn i första giftet: Sven född ~1748, Sissa född ~1752 samt Ingar född postumt 21 april 1755 i Långeberga 3, Välluv socken. (Vår anmoder, Sven Joenssons mor).

Barn i 2:a giftet: Nilla född 19 augusti 1757, Nils född 22 januari 1760 och Pehr född 13 mars 1762 – i Långeberga 3.

Nils Nilsson, andra maken avlider den 7 september 1808, 78 år gammal i Långeberga 3, Välluv socken.

År 1799 den 21 juni inställte sig undertecknad frälseinspektör med tillkallade värderingsmän att förrätta laga boupp-teckning och skifte efter med döden aflidne hemmansåboen Nils Nilsson i Långeberga hustru Elna Nilsdotter, hvars qwarlåtenskap sedan Gjäld är gulden, kommer att födelas emillan Enklingen och fem stycken bröstarfvingar, samt fyra dotterbarn, sönerna Nils och Pehr, myndiga, dotteren Sissa gift med Nils Nilsson vid Kyrketofta, Dito Ingar (vår anmoder) med Jan Nilsson i Köpinge och Nilla med Påhl Månsson äfven i Köpinge. Dotterbarnens rätt bevakas af fadren Sven Jönsson i Långeberga.

Boet såldes på auktion och inbringade 344.38. Därtill fanns utsäde vid hemmanet:
Joen Nilsson 1752-1820

Joen Nilsson anges i husförhörslängderna vara född den 16 maj 1752 utan angiven födelseort. Födelseboken för åren 1700-1754 saknas för Raus socken. Troligen är han född i Köpinge nummer 2, Raus socken. Han avled den 3 december 1820 i Köping nummer 2, Raus socken av lungsot 49 år gammal, rusthållare. Gift 5 april 1778 i Köpinge 2, Välluv socken med Ingar Jönsdotter, dotter till Jöns Jönsson och Elna Nilsdotter, född den 21 april 1755 i Långeberga, avliden den 28 april 1839 i Köping nummer 2, Raus socken, av ålderdomsbräcklighet 84 år gammal.

Parets barn: Nils 21 april 1779, Per 31 juli 1781, Elna 10 juli 1786, Jöns 14 mars 1789, Sven 30 april 1791 och Lars 16 januari 1796 – alla födda i Köping nummer 2, Raus socken. Sonen Sven Joensson är den av barnen som gifter sig med Johanna Svensdotter och på så sätt knyter ihop rötterna från fiskeläget och Köping.

Sven Joensson 1791 – 1863

Sven Joensson född den 30 april 1791 i Köping nummer 2, Raus socken avlider den 5 maj 1863 i Råå fiskeläge nummer 12, av okänd orsak, enkling och fiskare 71 år 5 månader och 5 dagar gammal. Kommer 1719 till Råå fiskeläge nr 12 när han den 5 november 1819 gifter sig med Johanna Svensdotter född där 30 januari 1797, V där den 6 maj 1852 av lung-sot 55 år, 3 månader gammal.

Parets barn: Jonas 10 juni 1821, Nils 9 september 1823, Jons 13 januari 1825, Petter 7 oktober 1830 (tvilling) V 30 maj 1835, Anders 7 oktober 1830 (tvilling)

Nils Svensson 1823 – 1908

Nils född den 9 september 1823 i Köping nummer 2, Raus socken avled den 6 januari 1908 i Raus fiskeläge nummer 12, av ålder. Gift den 24 november 1849 med Kjersti Nilsdotter född den 8 mars 1822 i Helsingborg, avliden den 31 oktober 1905 i fiskeläget nummer 12. ”Den 8:e mars 1822 föder pigan Maria Christiansdotter en oäkta dotter uti Hel-singborg, som den 10:e därpå döptes i kyrkan och kallades Kjerstin. Faddrar: Enkan Maria Persdotter på Haspvägsback-en, dräng Jan Nilsson uti Helsingborg, dräng Per Jonsson uti Helsingborg, Murargesellen Lindqvist Hu Kjerstin Pärs-dotter uti Helsingborg.” Maria Christiansdotters dotter Kjerstinas far är okänd.

Nils och Kjerstis barn: Sven Petter född 12 mars 1850, Johanna Maria 22 augusti 1852, Nils 10 februari 1855, Petron-ella 4 oktober 1857, Janne Theodor 26 januari 1860, Frithiof 20 augusti 1862, Ferdinand 2 april 1866 V 19 april 1866 - alla på fiskeläget nummer 12.

År 1906 den 3 februari förrättades af undertecknade bouppteckning efter fiskaren Nils Svensson å N:o 12 Råå aflidne hustru Kjersti Nilsdotter som född den 8 mars 1823 avlidit den 31 oktober 1905 och såsom sterbhusdelägare efterlämnat: Enklingen Nils Svens-son. Söner Sven Petter Nilsson, Nils Nilsson, Janne Theodor Nilsson, Frithiof Nilsson, dottern Petronella Nilsson gift med Sven Andersson. Vid förrättningen inställde sig samtliga sterbusdelägare personlig-en och uppgafs boet under edlig förpligtelse af enklingen Nils Svensson samt antecknades och värderades sålunda.

År 1849 October den 19 uttog drängen Nils Svensson, 26 år gammal, lysning för sig och pigan Kjersti Nilsdotter, 27 år gammal, begge från Råå nr 12. Deras hinderslöshet styrktes af härvarande handlingar. Giftomanna samtycke lemna-des skrifligt af modern, hvilket styrktes af brudens sia ja; att så förhåller sig och att hinder för detta äktenskaps fullbor-dan genom vigsel möter, af namn eller egenskap det vara må intyga vi såsom en känd och vittnad sak, för vars följder vi ikläda oss laga ansvar som försäkras som ovan.”

Nils Ohlsson                           Nils Sjöström

Vigseln skedde den 24 november 1849 i Raus socken.
Vigselnotisen mellan Nils Svensson och Kjerstin Nilsdotter

I bouppteckningen efter Nils Svensson saxas: Fastigheten hus och tomt å nr 12 Råå upptagen efter taxeringsvärdet till 1400:- kronor. Därefter följer sedvanliga persedlar och fiskeutrustning.

Ett barnbarn, Lars Petter Sjöström född 1720 på Råå som son till skepparen Påhl Nilsson Sjöström gjorde sig känd som ”havets allmogemålare”. I sin ungdom fick han hjälpa till med fiske i Öresund och segla med faderns skutor. 16 år gam-mal mönstrade han på ett amerikanskt skepp och gjorde med detta en världsomsegling. Han seglade både på Amerika och Australien. 1845-1846 var han hemma och avlade då sina examina vid Malmö navigationsskola. Bosatte sig 1849 i London som då var en bra utgångspunkt för en befaren sjöman. Han blev riggare och galjonsbildhuggare vid ett varv. Han blev bekant med de välkända skeppsbyggarna eng-elsmannen Axel Hall och amerikanen Donald Mackay. Kom i äktenskap med en engelsk dam men äktenskapet upplöstes. Lars Petter reste hem till Råå och gifte sig 2.0 med sin före detta trolovade Johanna Nilsdotter. De fick fyra barn och han anställning som vika-rierande hamnkapten i Malmö 1966. Avancerade två år senare till hamnfogde samtidigt som han etablerade sig som marinmålare. Hans storhetstid som fartygsavbildare varade mellan 1869 – 1891. Han målade i allmännhet omkring 80 målningar per år enligt den kände konstnären Ossian Elgström, som samlat information från personer i Sverige som ägt en eller flera akvareller av Sjö-ström, som utgjorde grunden för att Sjöström skulle ha utfört närmare 2000 fartygsporträtt!

Sven Petter hade vitsord om sig att göra ”snygga och välgjorda fartygsavbildningar med stor likhet”. Ossian Elgström ansåg att Sven Petter hade utvecklat sin fina linjeteknik genom att studera gamla engelska krus och bålar, vars ytor dekorerats med skepps-bilder, kompassrosor och andra nautiska emblem.

En frapperande egenhet med Sjöströms tavlor är att alla fartyg har styrbordssidan vänd mot åskådaren och således seglar för babords halsar. Stäven pekar alltid åt höger, något annat har man ej funnit. Var Sjöström månne vänsterhänt? Sjögången var ej lyckad på de första tavlorna men blev med tiden bättre. Landers största samling Sjöströmsmålningar finns på Råå museum som gett ut denna beskrivning av Sjöström, dock lätt språkligt här moderniserad.

Pål Sjöström

Levde i Vadensjö socken, norr om Landskrona, åren 1750-1761. Gift före 1759 med Bereta Svensdotter född ~1730- okänt var, avliden den 8 september 1802 i Råå, 72 år gammal av ålderdomsbräcklighet, enka. Parets barn: Anna född 23 december 1759 (ryttare) Vadensjö, Nils född 16 juni 1762 i Vadensjö, Mats född 25 mars 1767 i Säby (fadern artilleri-hantlangare från Säby ladugårdshusen), samt Pär född 9 mars 1770 i Säby socken som ligger närmast norr om Landskrona.

Christian Anton

Fotjägare från Fredriksborg, Danmark. Ej gift med Bereta Sjöström. Den 13 föddes och den 15 november 1789 döptes Anna Paulsdotters oäkta pigebarn från Helsingör. Kom till sin moder enkan Bereta Sjöström på Råå med barnet, som vid dopet blev kallad Maria. Till barnafader utlägges en fotjägare på Fredriksberg i Danmark vid namn Christian Anthon. Anna Paulsdotter Sjö-ström avled den 2 januari 1823 då piga hos fattighjonet Sven Jonssson f 16 november 1769 i ett onumrerat hus på Råå fiskeläge.

Maria Christiansdotter 1789 – 1862

Född utom äktenskapet i Helsingör. Inskriven den 13 november 1789 i dopsboken för Raus socken. Pernilla, Nils Paulsson på Råå bar barnet. ”Den 27 oktober 1817 föddes Marias dotter Petronella Christiansdotter ”Pernilla Nils Sjöström på Råå bar barnet. Faddrar Per Nilsson och Pål Nilsson på Råå samt Margareta Pål Nilsson, Johanna Nilsdotter och pigan Nilla Israelsdotter – alla på Råå och den ”8:e mars 1822 föder pigan Maria Christiansdotter en oäkta dotter uti Helsingborg, som den 10:e därpå döptes i Kyrkan och kallades Kjerstin. Faddrar: Enkan Maria Persdotter på Haspvägsbacken, dräng Jan Nilsson uti Helsingborg, dräng Per Jonsson uti Helsingborg, Murargesellen Lindqvist Hu Kjerstin Pärsdotter uti Helsingborg.” Dottern Kjersti vigdes den 24 november 1849 med Nils Svensson 1823-1908.

Foto över Råå fiskeläge med omgivningar från början av 2000-talet taget av Lars-Berne Mårtensson
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny