Page 29 - Våra rötter

Till innehåll

Huvudmeny:

Geografiskt > Skåne

Hammarlunda socken.
Holmby i Frosta härad. Byar: Ö. Gårdstånga, Holmby, Brödåkra, Tengelsås.
Hammarlunda i Frosta härad. Byar: Hammarlunda, Skogstorp, Lillaröd. Större gårdar: Löberöd, Kristinetorp (tidigare Tengelsås) och Lövholt. Kartan: Utsnitt ur häradsekonomiska kartan 1910 – 15 för Malmöhus län.

Dottern Elsa Tufvesdotter, vår anmoder, f 1783 i Karna Nilsdotters andra gifte med Tufve Strickarsson, tjänar piga i Tengelsås nr 11 år 1808 hos Åke Tykesson men en notis berättar att hon är i Tengelsås 10 där hon skall gifta sig.

Källor: Brand förstördes kyrkoarkiven år 1814. Husförhörslängden finns kvar från 1814, Födde, Vigda och Döda från 1815. Ketekismilängder finns för åren 1683 och 1703.

Byar: Hammarlunda, Slogtorp och Lillaröd. Större gårdar: Kristinetorp (tidigare Tengelsås) och Lönshult. Tillhör Frosta Härad.

Tengelsås 2, Hammarlunda socken
I mtl för Tengelsås 2 i Hammarlunda socken finns:

1728-37 Anders Mickelsson (f 1647 – 1707 i Holmby) gift 1685 med hu (Elsa Månsdotter f 1653 V 1717 i Holmby)

1742 Nils Andersson ogift (död 1737 gift 1705 i Holmby med Elna Bengtsdotter f 1685-1751 i Holmby, dotter tilll Bengt Jönsson död 
1690 i Holmby och dennes hustru Elna Bengtsdotter död Holmby).
1743-49 Nils Andersson med hu 1746 noteras gossen Mikael 1747-49 drängen Mikael
1759 Nils Andersson fattig med hu och Nils
1764-65 Nils Andersson, hu, piga, dot Karn o Mätta. Mätta besvärad med en fistel
1766-68 Nils Andersson, hu, dr Isak, dot Karna, son Ohla 14, dot Hanna 3, Boel 2 samt fadern Anders Michalsson 70 år.
1769 Nils Andersson, hu, son Ohla, dot Karna, Mätta 14, Hanna 5, Boel 4, Bolla 3,
Eljna 1/8 dels år gammal. Fadern Anders Mickelsson 79 år Enkan Ellna 70 år
1770 Nils Andersson, hu, son Ohla, Bolla, Mätta.
1771 Nils Andersson, hu, son Ohla, 5 små barn.
1773 Nils Andersson, hu, son Ohla, 4 små barn.

1786 Håkan Håkansson, hu (=Mätta Nilsdotter f 1755 i Tengelsås, dotter till Nils Andersson ovan), dr Isak 20, 4 barn. Inhyses Nils
    69 hu 64, Ingar 72 år
1787 Håkan Håkansson, hu, dr Begt, 4 barn. Inh Nils Andersson 70, hu 63, med fl.
1788 Håkan Håkansson, hu, dot Kiersti, dr Bengt 26, 3 barn Inh Nils Andersson 71,
hu 64, änkan Ingar 74 år.
1789 Håkan Håkansson, hu, dot Kirsti, gosse Nils 15, 4 barn. Inh Nils Andersson 74,
hu 69, änka Ingar 75 m.fl.
1790 Håkan Håkansson, hu, gosse Nils 17, 4 barn. Inh Nils Andersson 73, Ingar 76.
1791 Håkan Håkansson, hu, dr Nils, 4 barn. Inh Ingar 77.
1793 Håkan Håkansson, hu, 5 barn. Inh Nils Andersson 72, Enka Ingar 76.
1794 Håkan Håkansson, hu, dr Nils, dot Hanna, 4 barn. Inh Nils 73, Ingar 77.
1796 Håkan Håkansson, hu, dr Lars, dot Hanna, 5 barn. Inh Nils Andersson 74, Ingar 79.
1798 Håkan Håkansson, hu, dr Nils, dot Hanna, Inh Nils 76, Enkan Ingar 81 år.
(Håkans 2:a hu, Helja Svensdotter avlider år 1814 och Håkan avlider år 1825)

Sammanfattning av brukarna av Tengelsås 2 i Hammarlunda sn.

Anders Michelsson f omkring 1690 död efter 1769 hu okänd till namn.

Sonen Nils Andersson f omk 1710 död omkring 1798. Brukare av Tengelsås 2, 1742-1773
Hu Karna Lassesdotter f omkr 1709 död omkring 1789.
Parets barn:
Karna Nilsdotter f 1743 död i Tengelsås 4, Holmby sn den 14 juli 1814. Gift 1.0 före 1770 med Tyke Christoffersson i Tengelsås 4, Holmby sn. Gift 2.0 den 3 nov 1780 i Holmby sn. med Tufve Strickarsson, som tar över bruket av Tengelsås 4 i Holmby sn. Han avled d 2 april 1797 i Tengelsås 4.

Boel Nilsdotter f omkr 1752 avliden ogift den 1 juni 1802 i Tengelsås 4, Holmby sn hos sin syster Karna?

Ohla Nilsson f omk 1752

Mätta Nilsdotter f omkr 1755. Död omk 1791. Gift med Håkan Håkansson f 23 jan 1749 i Tengelsås. Paret övertar bruket av Tengelsås 2 omkring 1779. Deras dotter Boel född 26 juni 1784 gift med Nils Nilsson född 21 dec 1777 är de som tar över Tengelsås 4 i Holmby sn omkring 1811. (Systern Karna Nilsdotter i Tengelsås 4 avled den 14 juli 1814 och hennes andra make Tufve Strickarsson avled redan den 2 apr 1799 i Tengelsås 4.)

Hanna Nilsdotter f omk 1759. Död 16 okt 1812 i Westra Wedåkra, Väderstad socken. Gift med Per Persson född omk- ring1750. Familjen flyttade 1779 till Westra Wedåkra i Väderstad.

Boel Nilsdotter f omk 1762. Död 9 okt 1805 i Gummestorp 2, Västerstad. Gift med Truls Mikelsson f omk 1759. Far Michel Andersson f 1724 Mor Mätta f 1729 Är Boel och Truls kusiner?

Bolla Nilsdotter f omk 1768

Elina Nilsdotter f omk 1769.

Tengelsås nummer 1, 2, 3 och 4 i Hammarlunda socken uppgick i Christinetorp i samband med att Jacob Pontusson De la Gardie påbörjade bygget av Christinetorp år 1812.

Bouppteckningar.
Åhr 1789 den 24 oktober, uppå höga herrskapets förordnande, och wederbörandes anmodhan inställte sig undertecknad med tillkallade wärderingsmänen Hemmansåboarna Nils Olsson och Måns Pehrsson i Tengelsås. Att hålla bouppteckning hos inhyses mannen Nils Andersson i samma by, efter dess aflidne hustru Karna Lassasdotter som efterlämnat sina barn, sonen Olu Nilsson och dottern Karna, gift med Tufwa Strickarsson i Tengelsås, Mätta gift med Håkan Håkansson ibm. Hanna gift med Pehr Pehrsson i Wedåkra, Boel gift med Truls Mickelsson i Gumarstorp, Bola 23 åhr och Eljena 21 åhr gamla och ogifta. Till förmyndare för de 2:ne omyndiga döttrarna angafs att wara, hemmansåbon till Skarhult, Anders Larsson i Roslöf för Bolla, och hemmansåboen Tufwe Strickarsson i Tengelsås, för den yngste dottern Eljena.

Enklingen påminndes att redligen uppgifwa boet sådant det wid dödstimman befants, hwarefter förrättningen företogs. Sterbhuset redovisade 1 ko, 1 stutkalv, 2 får och 1 lam. Boet skiftades så att änkligen fick kon, stutkalven och ett får, dottern Bola 1 får och dottern Elna 1 lam samt dessutom fick arvtagarna ytterligare några enstaka mindre poster.


Åhr 1791 den 3:e maj enligt höga herrskapets nådiga förordnande, och efter anmodan, inställte sig undertecknad med tillkallade wärderingsmän, nämndemännen wälförståndiga Jöns Jönsson från Hunneberga och frälselänsmannen Nils Larsson från Wästraby, att hålla bouppteckning hos hemmansåboen Håkan Håkansson i Tengelsås, efter dess nyligen aflidna hustru Mätta Nilsdotter, som efterlämnat femb barn, sonen Nils 9 år gammal och döttrarna Kierstena gift med hemmansåbeon Bengt Jönsson i Tengelsås, Hanna 15 år, Boel 7 år, och Bolla 3 år gammal.

Att wid detta tillfälle bewaka de omyndigas rätt war närwarande theras morbroder hemmansåboen Ola Nilsson i Tengelsås och theras mosterman, hemmansåboen Tufve Strickarsson ibm. Bengt Jönsson och Hans hustru woro själfva tillstädes. Enklingen tillsades att riktigt och redeligen uppgifwa all sterbhusets ägendom sådan den sig vid dödstimman befandts, hwarefter förrättningen företogs som följer.


Håkan Håkansson äktar 2.0 år 1791 Helja Svensdotter f omk 1761 och får med henne ytterliggare 8 barn. Han hade 5 barn med sin första hu Mätta. Alla i Tengelsås 2
1825 den 24 oktober förrättade undertecknad laga bouppteckning och wärdering efter afledna undantagsmannen Håkan Håkansson i Tengelsås som efter sig lämnade sönerna Wagnmannen Per Håkansson i Lund, Husmannen Anders Håkansson härstädes, döttrarna Elna, Karna, Mätta, Kjersti gift med Husmannen Bengt Jönsson och Boel gift med Nils Nilsson båda boende i Tengelsås, samt härför-utan afledne sonen Nils i Söderhveddinges dotter Elna och afledna dottern Hannas i Westraby barn, sönerna Husmannen Per Nilsson i Sasarp, frälseåboen Nils Nilsson samt döttrarna Karna och Kjersti i Westraby.

Wärderingen förrättades af Ladufogden Håkan Nilsson på Löberöd och Frälseåboen Nils Olsson i Tengelsås.

Å döttrarna Elnas, Karnas och Mättas vägnar var åboen Per Nilsson från Höxeröd tillstädes samt Elnas, Karnas och Kjersti Nilsdöttrars rätt bewakades af Bengt Jönsson och Nils Nilsson här i byn.
Högseröd socken
    Kartan: Utsnitt ur häradsekonomiska kartan för Malmöhus 1910-15.

Källor: Högseröd socken. Brand förstörde större delen av kyrkoarkivet den 2 juni 1889. Katekismilängder finns åren 1683 och 1703. Födde, Vigde och Döde börjar 1805.
Födde, vigde och döda saknas således före 1805 och kyrkolängder som redovisar hela familjen saknas helt med undantag för åren
   1683 och 1703. HFL börjar 1825!

Västraby i Höxeröd som numera heter Högseröd socken
Ur mantalslängderna för Västra by nr 3 i Höxeröd sn.
1721- 1737 Måns Strickarsson, hu

1740 - 1743 Strickar Månsson ogift
1744 – 1749 Strickar Månsson, hu

1759 Strickar Månsson - ingen hustru - fattig,  Strickar Månsson - ingen hustru – dräng
1764 Strickar Månsson, hu, Son Pär och Tufva (liten och svag)
1766 Strickar Månsson, hustru, Elna, d Elsa 14 år, Måns 10 år, Pernilla 8 år, Boel 6 år. Inhyses Jöns Tufvasson 72 år, hu ….., 
 dotter Anna 1756 (Pär krympling)
1767 Strickar Månsson, hu, son Per och fyra minderåriga barn, Inhys Änkan Kerstin 70 år. Sonen Pär är krympling och änkan
 Kierstin utfattig
1768 Strickar Månsson, hu, son Per, dotter Elsa, Pernilla 8 år, Boel 5 år, son Lars ½ år, Inhys änkan Kiersti. (Kiersti utfattig, Per
 krympling), Inh Jöns Tufvasson 75 år, hu, dotter ……
1769 Strickar Månsson, hu, söner Pär, Måns, Lars 2 år, döttrar Elsa, Pernilla 6 år, Inh moder Kiersti 90 år
1770 Strickar Månsson, hu, gåsse Tufva f 1752, dotter Elsa, två små barn, Inhyses Per Strickarsson, hu, inhyses änkan Kiersti 93 år
1771 Anders Åkesson, hu, dräng Lars, ….., Kiersti 91 år.
1776 Anders Åkesson, hu, dr Lars ….

1786 Anders Pärsson, hu, son Lars 17 år, p. Boel, ? barn
1787 Anders Pärsson, hu, son Lars 18 år, p. Boel, ett barn
1788 Anders Pärsson, hu, son Lars 19 år, p. Bengta, 2 barn
1789 Anders Pärsson, hu, son Lars 21 år, p. Boel, ? barn
1790 Anders Pärsson, hu, son Lars 22 år, Åke 15 år, p. Boel
1791 Anders Pärsson, hu, son Lars, Åke, p. Boel, Inhyses Karna 71 år

1793 Lars Strickarsson, o.g. dr Åke, p. Boel, Inhyses Anders Pärsson, hu över 63 år

Geometrisk concept karta över Wästraby by upprättad år 1738 bestående av 11 nummer, varav nummer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 11 äro insocknes hemman under sätesgården Löparöd. Nummer 1, 9 och 10 insocknes gatuhus under Löparöd som possideras av wälborna herr Malte Ramel 1747 – 1824, som ingick i kungl. Kansliet 1766, minister i Madrid 1778 – 80, hovkansler 1781, riksråd 1786 – 89, medlem av Svenska akademin 1797, guvenör för kronprins Gustav 1803.

Westraby nummer 3. Ett halft insocknes frälsehemman under Löparöd, brukas av Måns Strickartsson åren 1721-1728.
a/ Kåhlhage, hwarutinnan finnes några ofruktbara aspträn, sampt 2:ne unga plommonträn.
b/ En liten åkerlycka vid gården. …jord kornjord

Åkerjord i öster wång
c/ Tiörnes to ..sten. Grut mylla med små kampersten, hwaraf halfdeln är sydländ. Kan sås med wåhrkorn.
d/ Storåker. Södra delen grut mylla med kampersten e/ Af storåker. Norra delen ringa sand och grutjord ½ … diup
f/ ..hagen. Dito grund sydländ och berg sur g/ Kyrkhult socken. Dito jord. h/ hwitrestens åker. ½ gruntmylla 1.. djup, half grund
 och äng dito. Råg, Kornjord. j/ Långåker. Dito jord. i/ Af samma åker. Sydländ grund jord som i wåta år måste uthligga. Korn,
 Hafrejord.
k/ Brötet ¼ del grutmylla ¾ ärig grund och ringa jord ½ .. djup. l/ Hassle tödian. Dito. m/ Toland åker. Grut mylla. Råg, Kornjord
n/ Treskepperåker. Dito. o/ Toståker. Sydländ grund och ringa åker

Ängen till nr 3 wester wång.
p/ 14 Skiepperöd ängen. Half stagg wall. half måssblandat håndwall med småbuskar och några unga ekar bewäxt. q/ 15 Höljan.
 Mäst måssblandat håndwall och någon staggwall wid becken med unga ekar och i synnerhet bärskog tätt bewäxt. r/ 16 Giärdes-ängen. Måssblandat håndwall med några unga ekar. Linneia hassel och ahlbuskar bewäxt. s/ 17 Småstycket. Hårdwall med lin och hasselbuskar bewäxt är i bägge wångarna beläget. t/ 18 Öster hagäng. Sidewall och staggwall. u/ 19 Wäster hagäng. Syd och handwallsäng utan buskar

Ängen I wäster wång till nummer 3
v/ 20 Tågelyckeängen. Måssblandat handwall. w/ 21 Backen. Liungblandat håndwall, några med biörkbuskar beväxt.
x/ 22 Aspesängen. Måssblandat och liungblandat håndwall med Hassel och linnebuskar beväxt. 
y/ 23 Knösängen. Måssblandat håndwall med biörcka hassels och win sampt små böcke och ekbuskar bewäxt. 
z/ 25 Koppelsängen. Måssblandat håndwall med linnea och hagetornsbuskar tätt bewäxt på norra sidan. 

Aa 27 Brännerna. Måssblandat håndwall med bök, ahl ochlinnebuskar tätt bewäxt.
Ab 28 Biörckeröd stycket. Måssblandat håndwall med ung ek och biörkbuskar bewäxt. Ac 29 Biörckeröd kerr. Håndwall med ahlbus-
  kar bewäxt. Ad 30 Rörsmaden. Kerr och Marasund Kallesping sampt surt gräs med linne och ahlbuskar thes likest någon ung
  ekskog och är denna äng mäst odryg och föga lönar mödan att hösta. Ae 33 Lussranåker. Styf jord och staggwall med ahl- 
  buskar bewäxt. Af 34 Biörckesängen. Morass, Kerr och Killespring, med hassel, ahl och linnebuskar tätt bewäxt. Ag 32
  Rödiesängen. Kerr och morras, med någon Eke, Linade, ahl, hassel och winbuskar sampt ungt bök bewäxt. Ah 35 Dures-
  maden. Kerr blandat mark, är på detta hemmanes lott mäst odugligt och heltätt med Böke, Eka, Lind och några hasselbuskar
  bewäxt. Aj 36 Kalfhagsängen. Dels måss blandat håndwall och någon kerrwall med hassel och ahlbuskar bewäxt. Ak 38
  Åkroken. Sydwall Al 37 Wågestycket. Öfverallt med buskar bewäxt håndwall mäst till detta hemman odugligt. Am 20 Till-
  giftängn. Håndwall medelst god.

Måns Strickarsson brukar Västraby nr 3 i Höxeröd (numera Högseröd) åren 1721 – 1728.

Ser ut som att Strickar Månsson, som har tagit över bruket av Västra by 3 från sin fader Måns Strickarsson, har varit gift två gång-er. Först c:a 1744 – 1758 och därefter 1764 – 1770. Strickar Månsson skulle kunna vara född omkring 1715 – 1720 och vara c:a 25 – 30 år gammal när hans son Tufve föds i december 1745. Tufve, som är vår anfader flyttar in omkring 1779 – 1780 till Tengelsås 4 i Holmby där han äktat änkan Karna Nilsdotter.

Barn i Strickar Månsson första gifte är:
Tufve f i dec 1745 död 2 apr 1799 i Tengelsås 4, 
Per f omkr 1747, 
Elsa f omkring 1749 död 24 feb 1806 i Holmby 15, 
Lars f omkr 1750, 
Måns 2 sep 1754 död 16 jun 1831 i Västra by 3, 
Pernilla omkring 1757, 
Boel omkring 1759. 

Strickar Månssons första hustru avled omkring 1759.

Strickar Månssons äktar före 1766 Hanna Tufvasdotter och får med henne sonen Lars omkring 1766 som senare övertar bruket av Västra by 3. Strickar avlider omkring 1770.

Bruket av Västraby nr 3 övertas 1771 av Anders Åkesson född 23 januari 1743 i Köinge, Hörby socken, som har gift sig omkring 1771 med Strickar Månssons änka Hanna Tufvasdotter. Paret får sonen Åke Anderssson den 26 dec 1773 som vigs 1.0 med Anna Olsdotter f 1779 och får med henne döttrarna Elsa f i aug 1806 och Hanna f 28 aug 1807 i Westraby.

5. Hustru Anna Olsdotter avlider den 20 januari 1809 i Westraby 5. Åke Andersson äktar 2.0 den 7 juli 1809 Anna Fajersdotter född den 7 nov 1780 i Bolleröd. Med henne får han barnen Anna f 18 aug 1811, 
  Andersf 17 jan 1814, 
  Bengta f 11 nov 1816 samt 
  Hanna f 13 juni 1819 - alla i Westraby 5ocken.       
Åke Andersson avlider den 20 mars 1839 i Westraby 5. Hans far Anders Åkersson avlider den 24 november 1776 i Wästraby 3 endast 6 år efter sitt gifte med hanna Tyfvasdotter.

Åhr 1776 den 30 december blef uppå samtelige wederbörandes arfstagares och enkan Hanna Tuvasdotters anhållan uti tillkallade wärderingsmän nembdemannen wälförståndige Ohla Larsson från Södertov och ladufogdens Schillings närwaro laga bouppteck-ning, wärdering och skifte förrättadt efter aflidne insockne frälsebonden Anders Åkasson på No 3 ¼ dels Westraby af Höxeröds socken, som med döden afgådt den 14 november sidslidne år, efterlemnandes enkan och 2ne söner, den ene hans styfson Lars Strickersson 9, den andre dess egen son Åke, 3 år gammal. Å hwilkas de omyndigas wägnar boställsbonden Nils Åkasson från Benarp och drängen Lars Åkasson härstädes, bägge bröder åt aflidna Anders Åkasson; och blefwe såsom förmyndare för barnen af de andra anhöriga utnämbda. Enkan förmanades i anledning af ärfvda Balken IX Capitel 1:a paragrafen redeligen och under Edlig förbundelse egendom-en sådan uppgifwa, som den wid dess salige mans död befants, hwarefter förrättninge i följande ordning företogs.

Bohag och kläder värderades till 99,20. 6 hästar och 1 sto, 6 stycken kor och kvigor, 6 får och en vädur, 1 sugga och 4 kultingar, Giäs; tillsammans till ett värde av 243,16 samt utsäde 31,16 eller totalt 364,20. Enligt syningsinstrument blev man skyldig höga herrskapet för husröta 122,16, för boupptecknings, skiftesarvode, fattigas andel etc 19,16 skuld till drängen Jon Nilsson 4,16, drängen Tufve 1,16, pigan Hanna 1,16, drängen Lars Åkasson 2,-, styfsonen Lars dess innestående arf 2,8, enkans del i boskiftet efter 20 delen ackord 10,12 till klockaren Orre 3,-, samt skifteskostnader Tillsammans 173,04.

Som säkerhet för husröteskulden pantförskrevs 1 hingst 60,- 1 hingst 24,-. 1 häst 8,-, 1 qviga 10,- 1 par qvigekalvar 2,16, 1 ko 16,-. 1 vädur 2,-. Därefter skiftades boet. Änkan fick 70 11/16 och sonen Åke 121 1/9.
Efter Anders Åkessons död äktar änkan Hanna Tufvasdotter Anders Persson f omk 1739 begravd den 18 jan 1801 i Westraby 3. Här växer styvsönerna Lars Strickarsson f 1766 och Åke Andersson f 26 dec 1773 upp. Anders Persson noteras som brukar av Västra by 3 i mtl år 1786 fram till år 1793 då Lars Strickarsson, 27 år gammal, tar över bruket av Westra by 3 som han bedriver fram till 1822. Med sin hustru Kjerstin Nilsdotter f 24 apr 1777 får han barnen Tufve f 2 dec 1796, Karna f 25 feb 1799, Elna f 19 sep 1804, Nils f 16 maj 1807, Hanna f 22 sep 1809, Elsa f 9 maj 1812 död 10 apr 1815, Kjerstin f 16 nov 1814, Else f 8 mars 1817, Anders f 2 aug 1820 samt Pehr f 15 okt 1823 död 13 feb 1825. Hans mor, Hanna Tufvasdotter, som var inhyses hos sin son begrovs den 30 maj 1802, 75 år gammal.
År 1802 den 7 juni inställte sig undertecknad med tillkallade wärderingsmän nämdemannen Åke Pehrsson från Norrte och frälse länsmannen Håkan Nilsson från Westraby att hålla Bouppteckning efter afledna inhyseshjonet enkan Hanna Tufvasdotter uti Wästraby, som efterlämnade 2ne söner, Hemmansåboen Lars Stredkarlsson och Åke Andersson i Wästraby, som woro tillstädes och uppgaf qwarlåtenskapen på antydan, sådan den wid dödstimman war, therefter förrättningen företogs som följer.

Tillgångarna värderades till 24,. varav en Ko till 8,-. och skulderna för bouppteckning, värdering och skifte samt till fattigkassan 3,2. Sönderna tillskiftades 11,47 vardera.

Våra lotter i persedlar, enligt detta skifte, har vi emottaget, och thermed oss nöjda förklarar, försäkrar
Wästraby d 13 september 1802
Åbon Lars Strickarsson i Wästraby fådt nya testamentet. Varför han fick det kan man spekulera i. Troligen kunde han läsa men hur hans religiösa inställning var kan vi knappast ens gissa oss till. Troligen fick han nya testamentet som ett led i försvenskningen av Skåne av sockenprästen då man ville uppmuntra Svenskt tal och läsning i kyrkorna genom att bland annat dela ut nya testamentet.


År 1824 den 3 juli förrättade undertecknad laga bouppteckning efter den 4 april afledne frälsehemmansåboen Lars Strickarsson i Westraby, hvilken lämnade efter sig enkan Kjerstina Nilsdotter och nio barn, sönerna Tufve 28, Nils 18, Anders 4, Per 1 samt döttrarna Karna 24, Elna 20, Hanna 15, Kjersti 10, och Else 7 år gamla. Sonen Tufve var tillstädes och å de omyndiga barnens wägnar den aflidnes halfbroder Åboen Åke Andersson i Westraby, hvilken tillika med äldste sonen Tufve, som emottager sin af-ledne faders i lifstiden innehafwda hemman, såsom förmyndare förslås. Wärderingen förrättades av extra nämndemannen Nils Tufvesson i Arup och Hans Hansson i Attarp. Enkan tillsades att boet noggrant uppgifva, hwarefter i nedan skrifne ordning upp-tecknades.

Bohag 124,- Kreatur, 12 stycken, 8 får, 2 lam, 3 grisar, 2 gäss 124:- Skulder; Vid anställd besiktning å husen befanns östra längan behöva reparation som anses kosta 10,-, Nytt loft i Stenset och i Herbergs huset behövas äfvensom en ny Port hvartill åtgår 5 falster bräder, spik och arbetslön 15,-, Två stigtak å västra längan hvartill åtgår 8 sträfvar Långhalm och arbetslön 4,-. Boupptecknings, Värdering, förmyndare etc samt krono och saltpeterskatt tillsammans 110.38.11

Med anledning af förmyndarens gifna tillåtelse komma boet efter wärderingssumman att fördelas hvilken utgör med afdrag af enkans fång 241,44 minus skuldsumman 110.38.11 = 131.5.1. Därav undfår enkan 43.33.8 1/3, Hwardera af sönerna 13 .21. 5 1/3 och döttrarna 6.34.8 2/3

Sonen Nils Larsson f 1807 gift 25 maj 1833 med Marna Lassesdotter tar över bruket av Westra by 3.
Lars Strickarssons halvbroder Per Strickarsson f 1747, som är krympling, vigs den 30 juni 1770 i Hammarlunda socken med Elna Jönsdotter från Orås i Österby socken. Paret flyttar till Höxeröd 10 som inhyses och får där 4 barn som ej är kända till namnen. Per avlider 1794, 47 år gammal. Elna Jönsdotter bor kvar ytterliggare två år med två av sina barn. Hennes vidare öde är ej känt.

Utsnitt ur geometrisk karta över fäladsmarken till Höxeröds socken med byarna Höxeröd, Wästra by, Sibbarp samt hemmanen Bingstorp, Arup, Mosarp, Attarp, Frönshult och Hafrekulla. 3 mil från närmaste Kiöpestad Lund. Afmätt juli – oktober 1775.

Västraby by och Högseröds by

Halvbrodern Lars Strickarsson f 1750 avled troligen redan som späd.

Halvsystern Elsa Strickarsdotter f 1749 vigs före 1774 med Hans Åkesson och får med honom i Holmby 15, Holmby socken barnen Else f 19 jun 1774 död 30 jun 1774, Lasse f 23 jul 1775 död 27 okt 1780, Åke f 6 jan 1778, Lars f 1 feb 1781, Lasse f 24 sep 1783, samt Eljena f 1 mar 1786. Efter Hans Åkessons död 11 maj 1786 gifter Elsa Strickarsdotter om sig den 23 jun 1787 i Holmby sn. med Hans Olsson från Holmby 12. Den 24 feb avled och den 8 mars 1806 begrofs Åboen Hans Olssons hustru Else Strickarsdotter i Holmby 15.

Halvbroder Måns Strickarsson f 1754 är gift med Hanna Albrechtsdotter f 1753. Paret får 3 barn, Lars f 1 juli 1789 död 14 aug 1789 i Tengelsås 4, Holmby sn, Elna Månsdotter f 19 apr 1791 i Westraby 3 gift med Per Persson i Westraby samt Hanna f 30 sep 1793 i Westra by 3. Familjen kommer till Westraby 11 omkring 1795 och bor i Westra by till sin död. Hustru Hanna avled redan den 3 april 1825 och Måns Strickarsson den 16 juni 1831.
Utsnitt ur geometrisk karta över Holmby by´s tomter och gatumark författad i juni månad år 1774 av Pehr Sommar. Tengelsås i Holmby socken ligger nordöst om Holmby kyrka.
År 1825 den 11 november inställde sig undertecknad Frälseinspektör hos enklingen Måns Strickarsson i Westraby för att upprätta laga Bouppteckning efter dennes afledna hustru Hanna som utom Måns Strickarsson efter sig lämnade döttrarne Elna gift med Per Persson i Westraby och Hanna ogift.

Wid förrättningen infann sig Tufve Larsson här i byen som eftersåg Hannas rätt och som föreslogs till den omyndiges förmyndare.

Wärderingen förrättades af extra nämndemannen Nils Tufvasson från Arup och Ladufogden Håkan Nilsson på Löberöd. Sedan Enkling-en blifvit åtvarnad att noga och under Edlig förbindelse uppgifva boet skedde uppteckningen i nedanstående ordning.

Bohag 13,34 1 rödbrokig ko 19,- 3 får med lamm 12,- samt en Bibel 4,- Totalt 48,34

Skuld för bouppteckning, värdering och fattigprocent 3,4. Härefter tillkännagaf Per Persson, dottern Elnas man, att han redan före detta blifvit godgjord för den del af boet som kunde hans hustru genom skifte tillfalla, så att boet endast kommer, att, emellan enklingen och hans ogifta dotter Hanna, delas.

Boet skiftades så att enklingen får 2/3 delar eller 30,20 och dottern Hanna 1/3 del eller 15,10
Kommentar: Första bouppteckningen som förtecknar en bibel! Kanske kunde de läsa?
Halvsystern Pernilla f 1756 öde är ej kända.

Halvsystern Boel Strickarsdotter f 1758 avled den 30 dec 1809 och begrofs den 7 jan 1810, 51 år gammal av värk. Beskrivs i dödsboks
notisen som ”en åboehustru till Anders Ericsson i N:1 Östra Wedåkra, Västerstad socken. Hennes fader är Strickar i Wästraby.” Moderns namn är ej angivet.

Anders Ericsson är noterad i Östra Wedåkra 1 i HFL 1777 – 1810 (HFL börjar 1777) med sin första hustru Bolla Håkansdotter som avled den 19 okt 1797. Paret hade barnen Erik f 15 sep 1770, Sissa f 29 sep 1774, Anders f 24 mars 1777, Hanna f 17 jun 1784 – alla i Östra Wedåkra 1. Anders Ericsson gifter sig 2.0 med vår Boel Strickarsdotter mellan åren 1797 – 1800, okänt var.

Boel Strickarsdotter som är 40 år eller mer vid vigseln är nog för gammal för att få fler barn. Inga barn finns ej heller noterade i Östra Wedåkra.
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny