Page 62 - Våra rötter

Till innehåll

Huvudmeny:

Geografiskt > Södermanland
Mats Olsson ~1663- ~1686

Mats Olsson från Fyrsjötorp i Floda socken, född ~1663 begravd ~1686 i Fyrsjötorp, gift med Marit Persdotter, född ~1667 hade tre kända barn: Pär född den 15 november 1689, Sven född 2 juni 1692 samt Erik född i mars 1695 begravd 7 april samma år – alla i Fyrsjötorp, Floda socken. Paret kan ha fler barn men födelseboken börjar först 1688.

Sven Mattsson 1692-1779

Torparen och sonen Sven Mattsson födde den 2 juni 1692 i Fyrsjötorp, Floda socken, begravd den 8 april 1779 i Gofars-torpet, Näshulta socken gift i 58 år eller ~1721 med Anna OLOFSDOTTER född ~1702 okänt var begravd den 11 april 1756 i Gofarstorpet. Paret flyttade troligen efter sin vigsel till Gofarstorpet i Näshulta. Parets barn: Anna Beata kristnad 6 december 1724, Brita kristnad 16 mars 1729, Axel Johan kristnad 16 januari 1732, Matts född 8 april 1734, Sven kristnad 6 juli 1736, Karin född ~1738, ett barn ~1740 – alla i Gofarstorpet, Näshulta socken.


Näshulta socken – Kloster socken i Eskilstuna

Mats Svensson 1734-1788

Sonen Mats Svensson född 8 april 1734 i Gofarstorpet, Näshulta socken vigdes den 29 december 1764 med Stina Andersdotter född ~ 1744. Deras dotter Anna Stina föddes den 17 augusti 1765, Sven föddes den 8 juli 1768 tillsam-mans med sin tvillingsyster som var död vid födseln – Sven avled endast 13 dagar gammal och begrovs den 24 juli 1768, Anders född 18 juli 1774 som avled samma år den 15 augusti, samt Axel född den 28 januari 1776 – alla i Gofarstorpet. År 1781, 2 år efter faders död, flyttar Mats med sin familj, det vill säga hustrun och enda levande barnet Axel från Gofarstorp. Axel gifter sig den 28 december 1802 med Maja Lisa Pehrsdotter och tar då över bruket av Axelsbergs Udden.

Mats Svensson med sin hustru kommer till Starkbo, Kungsladugårds ägor i Kloster socken i Eskilstuna och noteras där från och med 1782. Den 15 oktober 1784 avlider hustrun Stina Andersdotter i Starkbo av rötfeber 40 år gammal. Enk-lingen Mats Svensson flyttar 1785/1786 till Thunafors i Eskilstuna och noteras där åren 1786 och 1787 som arbetskarl, inflyttad från Starkebo. Den 22 januari 1788 avlider han där i Thunafors 53 år gammal av slag.

Lilla Mellösa socken

Lilla Mellösa socken kan socialt-ekonomiskt indelas i tre huvudgrupper; Bondbyar, Herrgårdar och Hällefors bruk eller bönder, herrgårdsfolk och brukare. Socknen hade tre stora herrgårdar:

Harpsund: Då Axel Stålarm (1630 - ?) blev ägare av godset bytte han namnet till Axelsberg. Genom gifte kom godset i släkten Sparres händer och ägdes under 1800-talet av friherre Gabriel Sparre (1775-1844) och dennes son Ernst Fredrik
Sparre ( 1816-1898). Konsul Hjalmar Wicander, som köpt godset vid Sparres bortgång återtog dess ursprungliga namn – Harpsund. Genom testamente överlät han godset till Svenska staten för ”att användas som hedersbostad för Sverige vid varje tid fungerande statsminister.”

Schiringe (Skiringe) ägdes och beboddes av medlemmar av släkten Drakenhielm till 1863.

Yxstaholms herrgård ärvdes av Baron G N Cload (1713-1777) genom sitt giftermål med Beata Gustafva Sparre.

Hällefors bruk anses vara grundlagt på 1650-talet av Albin Noye, som erhållit tillstånd att anlägga ett styckegjuteri (kanontillverkning) och ta upp ett malmstreck på allmänningen.

Våra anor var jordbrukare som framgår nedan:

Ana 760 Erik Persson och Brita Olsdotter var bönder i Berg under1700-talet
Ana 656 Anders Nilsson och Kirstin Jacobsdotter bodde 1726-1730 i Björktorp samt 1731-1751 i Vistängen, Myra och Sjöstugan.

Ana 382 Nils Nilsson och Anna Svensdotter bodde i lilla Bronäs under 1700-talets mitt.

Ana 380 Pehr Ersson och Karin Pehrsdotter övertog omkring 1747 faderns gård och blev där i Berg bönder.

Ana 190 Pehr Perhsson och Annica Nisldotter flyttade till Qvarntorp (1770-1781) och till Axelsbergs Udden år 1782

Ana 94 Axel Mattsson och Maja Lisa Pehrsdotter var torpare efter fadern vid lilla Udden i Axelsberg

Axel Matsson 1776-1862

”Sonen Axel Matsson avled den 19 oktober 1862 i Axelsbergs Udden, Lilla Mellösa socken, efter att ha varit sängligg-ande i nio år efter att ha fallit i en kolmila. År 1863 förrättades laga bouppteckning efter Torparen Axel Mattsson vid Axelsbergs Udden hvilken med döden afled den 11 oktober 1862 efter sig lemnade sin kära maka numera änkan Maja Lisa Pehrsdotter med 11 barn. Son Petter f 27 maj 1803, Jonas f 10 aug 1815, Carl Johan f 10 maj 1817, dottern Anna Stina f 30 dec 1804 gift med torparen Olof Andersson i Hosjötorp, dottern Catrina f 23 november 1811 med hemmans-ägaren Olof Malmqvist i Ölmstorp, dottern Brita Lisa f 4 augusti 1813 nu änka, dottern Sophia f 4 augusti 1819 gift med bonden Carl Ersson i Österby, Floda Socken, dottern Gustafva född 14 februari 1822 gift med bonden Lars Anders son i Påvellskällan i Mellösa, dottern Fredrika född den 31mars 1823 gift med Anders Ersson i Strand, Gillberga socken, dottern Johanna född 26 februari 1825 gift med bonden Carl Andersson i Lötkärr Malma Socken, dottern Mathilda född 13 april 1830 gift med hemmansägaren Carl Eric Segerberg i Flen, Mellösa Socken. Sonen Carl tillsades att med tillhjälp af änkan uppgifva boet sådant det vid dödstimman fans och att uppgifva alla till sterbhuset rörande skrifter och handlingar och upptecknades på följande sätt;” Boets behållning uppgick till 974:41.

Dessutom hade paret barnen Anders Gustaf född 15 februari 1806 död strax därefter, Erik född 30 mars 1808, Maria Lotta född 12 april 1809 V 29 juni 1832, Gustaf född 17 juni 1827 V 26 oktober 1828 samt Anders född 22 augusti 1832 V 21juli 1834. Totalt hade paret begåvats med 16 ban! - alla födda i Udden, Lilla Mellösa socken.

Maja Lisa Pehrsdotter 1786-1868

Axel Matssons hustru Maja Lisa Pehrsdotter var född den 14 januari 1786 i Axelsbergs Udden, Lilla Mellösa socken och avled där den 21 december 1868.

”Den 4 januari 1869 förrättades laga bouppteckning efter enkan Maja Lisa Pehrsdotter vid Axelsbergs-udden i Lilla Mellösa Socken som med döden afled den 21 december 1868 och efter sig lemnade 9 barn; Son Petter 1803, Jonas 1815, dottern Anna Stina gift med Olof Andersson i Hosjötrop, Kattharina gift med aflidne Olof Malmqvist i Ölmstorp, Brita Lisa Enka, Sofia gift med Carl Gustaf Erson i Österby, Gustafva gift med Lars Andersson i Gershammar, Johanna gift med Carl Andersson i Östorp, Mathilda gift med Segerberg i Flen; Aflidne son Carl Johans barn; dottern Anna Lotta 1848 gift med drängen Anders Erik Erson vid Axelsbergs Udden, Mathilda 1849 den 16 september, son Carl August 1852 7 januari, Gustaf 1855 17 februari, Amanda 1857 23 november, Fredrika 1861 22 februari, Johan 1863 9 juni. Aflidne dottern Fredrikas barn; Johanna 1845 21 juli, Anders 1847 28 september, Frans 1849 8 oktober, Carl 1852 1 januari, Martilda 1854 14 mars, Lars 1856 29 augusti, Augusta 1863 7 juni. De omyndiga barnens del bevakades af deras morbroder Jonas Axelsson vid Frönäs, Fors Socken. Änkan Anna Maria Ersdotter vid Axelbergsudden tillsades att uppgifva boet vars behållning blev + - 0.

Axel Matsson kom vid sitt gifte 28 december 1802 från Gofarstorpet i Näshulta socken till sin hustrus Maja Lisa Pehrsdotters Axelsbergs Udden i Lilla Mellösa.

En förmodad framtida släkting, August i Udden hade hört att Turebergsgubben bevakade sin skatt:

Di talde om för mig, att det skulle vara en gullkista i berget. Det var en gubbe, som satt på lake (locket). En del trodde, att den där Turebergsgubben skulle ta dom (som sökte efter skatten). Många har varit sta och skulle ta den där kista. Jag har bara hört, att gubben sitter och bevakar sitt gull.

Ur Mellösa i Sörmland - Folkminen postumt av Imber Nordin-Grip, tryckt 1964.

Anders Ersson 1818-1884

Parets dotter Fredrika Karolina Axelsdotter vigdes den 14 april 1884 i Lilla Mellösa med Anders Ersson född 19 augusti 1818 i Källvik, Floda socken. Karolina avlider den 7 november 1866.
”Bouppteckning förrättades den 16 November 1866 efter Torparen Anders Erssons hu Fredrica Carolina Axelsdotter i Strand, Gillberga socken som dog den 7:e ofvanskrivne månad. Och efterlämnade Arvingarna äro Enkemannen ofvannämnde Anders Ersson och 8 omyndiga barn, son Anders född 28 september 1847, Frans född 8 oktober 1849, Carl född 1 januari 1857, Lars född 29 augusti 1858 och döttrarna Sofia född 21 juli 1845, Matilda född 14 mars 1854, August född 2 juni 1863, och Fredrika född 9 oktober 1866. Till förmyndare föreslogs Torparen Johan Olsson Kråkvilan i Gillberga socken. Boet uppgafs av Enkemannen Anders Ersson.

Anders Ersson avled den 29 mars 1884 i Västra Fyrby, Öja socken. 14 år gammal lämnade han sitt föräldrahemman i Västra Vingåker och flyttade till Västorp i Floda socken Där hann han före sitt gifte 1844 tjäna vid Wästorp, Hirsjö-Rudäng, Hirsjö, Fagernäs, Hägerbo, Hansjötorp – alla i Floda socken. Efter sitt gifte kom paret till Ingvaldstorp i Gillberga socken, där fick de sina sex första barn:

Parets barn: Johanna Sofia född 21 juli 1845, Anders Erik född 28 januari 1847, Frans August född 8 oktober 1849, Carl Gustaf född 1 januari 1852, Matilda Lovisa född 14 januari 1854, Lars Peter född 29 augusti 1856, Augusta Wilhelmina född 7 juni 1863, samt Anna Fredrika född 10 oktober 1866 som avled året därefter den 2 februari 1843. De två yngre i Strand, Gillberga socken.

År 1867, efter sin hustrus död flyttade Anders med några av barnen till Wästra Fyrby i Öja socken. Han flyttade till Gillberga socken 1871 och samma år tillbaks till wästra Fyrby där han bodde som inhyses till sin död 1884.

Eric Persson ~1680/1687-1764

Axel Matssons hustru Maja Lisa Pehrsdotters farfars far Eric Persson var född ~1680 V 1 oktober 1764, 84 år gammal, av ålderdom i Berg, Lilla Mellösa socken, gift före 1708 med Britta Olsdotter född ~ 1687 V 12 februari 1780


Per Ersson 1708-1790

Sonen Per Ersson född 2 juli 1708 i Berg, lilla Mellösa V 12 december 1790 i Skatte fattigstuga, Lilla Mellösa socken, 82 år gammal, gift före 1736 med Karin Andersdotter född 5 november 1714 i Fimta, Lilla Mellösa V 27 augusti 1768 i Berg, Lilla Mellösa socken.

Parets barn: Eric född 18 Maj 1736 i Bote, Julita, Anders född 7 januari 1742 Sköringsholm, Flen socken, Pär född 2 mars 1745 Sköringsholm, Flen socken. Familjen flyttar till Berg i lilla Mellösa socken och får där barnen; Lars född 25 september 1747, Carl född 15 juni 1751 död samma år 4 augusti, Olof född 11 oktober 1752, Katharina född 30 april 1756 begravd 9 januari 1757, Jonas född 6 april 1759 -

Efter sin hustrus bortgång gifter sig Per Ersson 2.0 den 30 november 1769 med änkan Kerstin Eliadotter i Berg. Hon flyttade in till Berg 1769 och ut 1788 till lilla Malma när hennes make flyttade till Skatte fattighus i lilla Mellösa. Hon noteras i lilla Malm husförhörslängd 1784-1793 Västra Grida sid 90 som svärmor inflyttad från Mellösa 1789 och avliden 1790. ”Den 24 februari 1790 avled hustru Kjerstin Eliadotter från Västra Grinda 73 år gammal. Begravd den 26:e”. I husförhörslängden noteras Olof Jansson född 1718 och avliden, sonen Johan Olsson född 1750 och hans hustru Lisa Fredriksdotter född 1744 som troligen är vår Kjerstin Eliasdotters dotter i hennes tidigare gifte.

Pehr Pehrsson 1745-1814

Villåtinge härad: År 1814 den 30 december hölts laga bouppteckning efter aflidne enkeman Pär Pärsson i Udden, lilla Mellösa socken som med döden afled den 28 november ofvanstående år och efter sig lemnat 6 barn. Sonen Per, son Eric samt aflidne Jonas barn; döttrar Anna Cajsa och Chatarina, dessa två myndiga och för de tre omyndiga åtog sig dess Morbror Axel Mattsson i Udden med bistånd af fjärdingsmannen Petter Andersson i Rökärr, Mellösa Socken förmynderskapet. Och för de andra 3 systrarna, myndiga Anna, Kajsa och Maja Lisa. Och blev ett testamente uppvist att brödernas systrar skulle taga lika del i Arf efter dess fader. Egendomen uppgafs af Axel Mattsson i Udden samt Pär Pärsson i Dufnäs, L:a Mellösa socken på sätt som följer.

Vilåtinge härtad: År 1811 den 26:e mars voro undertecknade och förrättade bouppteckning efter torparen Pehr Persson hustru Anna Nilsdotter i Axelsbergs Udden och Mellösa socken som igenom den timliga döden afled den 21 dennes och efter sig lemnade 6 barn. 3 söner Peter 44 år, Eric 40 år och Jonas 39 år samt 3:ne döttrar Catharina 43 år, Anna 36 år och Maria Elisabeth 25 år gamla. Alla myndiga endast sonen Jonas som uti Hult varit och ingen kunskap kunnat erhål-las om hans lif, äger 3:ne, två omyndiga barn och på dessa omyndigas vägnar inställde sig trädgårdsmästaren Anders Nylund vid Axelsberg att deras rätt bevaka och försvar. Boet uppgafs af dem efter hustrumannen och dess måg Axel Mattsson i Udden och företogs som följer:

Parets barn är sålunda: Petter född 17 januari 1766, Catharina född 20 mars 1768, Eric född 22 mars 1770 – alla i Berg, lilla Mellösa. Därefter flyttar familjen till Qwarntorp i Lilla Mellösa socken och får där barnen Jonas född 16 november 1771 och Annica född 6 juni 1775. Flyttlasset går nu till Axelsbergsudden. Där föds barnen: Anders 20 juni 1782 och Maja Lisa 14 januari 1786 som gifter sig den 28 december 1802 med Axel Mattsson.

Lilla Udden var torp under Axelsberg – Harpsund. Gudset ägdes av Sparreätten. Man minns baron Ernst Fredrik Sparre från hans äldre dagar som lite knarrig till humöret och klen till hörseln. Till friherrinnan, född Widegren år 1826 vände man sig när man förbrutit sig mot gårdens ordningsföreskrifter. Hennes medling var klok och gav ofta önskat resultat. Med det gamla och barnlösa friherre parets bortgång var den gamla tiden förbi.

Udden hade brukats av en och samma släkt i fyra generationer. Pehr Pehrsson och hans hustru Annica Nilsdotter kom till Axelsbergs Udden omkring 1780 där deras yngste dotter föddes 1786. Hon gifte sig 1802 med Axel Matsson och fick med honom 16 barn! Det tolfte barnet är var anmoder som flyttade till Gillberga socken i samband med sin vigsel 1844.

Axels och Maja Lisas nionde barn, Carl Johan född 1817 övertar torpet Axelsbergs Udden enligt kontrakt 1856 upprättat av Baron Sparre och driver torpet till den 12 oktober 1888 då hans son Oskar övertar skötseln av Udden. (Vi har rötter både i Axelsbergs Udden i lilla Mellösa socken och i Udden i Näshulta socken).

Bröderna Oskar och August Karlsson, de så kallade Uddapojkarna friköper gården Axelsbergs Udden för 4.000:- kronor år 1901. I sjutton år har de förut gjort dagsverken, 2 dagsverken i veckan samt 20 hjonelagsverken, medan de för övriga dagverken ”efter bud” betalades 75 öre om dagen. I Imber Nordin Grips utgåva från 1964 av mellösaboken refereras uttalanden av och om August. En rad sägner sysselsätter sig med hur ”August i Udden” förlorade sitt hår. ”När August var 16 år och gick och läste, var han i och bada. Han dök ner till botten och när han kom upp, kom håret hans och flöt emotn på vattnet som en mössa. Di sa, att det var sjörån, som hade tagit det.”
August var i och bada tre gånger, det var på en dag. Andra gången sa sjörån åt honom, att om han gick i en gång till så skulle han ta håret åvn. Men han gick i en gång till, och då sa hon, att hon skulle ta livet åvn. Det var en röet, som sa det dår åtn. Han drogs utåt, har så när inte kommit i land. Han har aldrig vari i sjön nå mer, har jag hört. Di vet inte, om han sagt nåting (varit ohövlig), det är ömtåligt med sjörån.

Det var inte så ovanligt med en sägen av denna typ i Södermanland. Flera exempel finns på hur personer förlorat sitt hår. Det fanns även andra förklaringar till hur August förlorade sitt hår. ”Det var en gång en flicka som tyckte om August. Hon fick honom inte. Då skulle det vara en trollgumma som han tala ve och och hon tog håret av honom. Hon skulle kunna göre någe, så att han inte visste av det. Di påstår, att lappa skall vara lite kosmisk trolskt om jag så skall säja.”

August själv berättade: ”Di talte om för mig att det skulle vara en gullkista i berget. Det var en gubbe som satt på lake (loket). En del trodde att den där Turebergsgubben skulle ta dom (som sökte efter skatten). Mången har varit sta och skulle ta den där kista. Jag har bara hört att gubben sitter och bevakar sitt gull.”

Han berättade också om strömkarlen: ”Behändigt att ni bara har svarta katter säjer di åt oss. En gammal knekt han tala om att han hade lärt sej spela av Strömkarlen. Han hette Friman, den där knekten och han hade torpet sitt på Granhed (i Floda socken). Han var med och spela på Harpsund förr i tin. Då kan en lära en oxe spela sa den där knekten om man offrar en svart katt åt strömkarlen.”

Sköldinge socken


Nils

Det är okänt när Nils levde i Talja, lilla Mellösa socken då ingen kyrkobokföring finns från denna tid.

Nils Nilsson 1704-1753

Sonen Nils Nilsson född 27 februari 1704 Talja, lilla Mellösa (födeseboken börjar först 1726) V 13 maj 1753 i Bronäs, lilla Mellösa socken, vigd före 1728 med Anna Svensdotter född 1 september 1703 i Fimta, Sköldinge socken V 25 november 1796 i Axelsbergs Udden, lilla Mellösa hade barnen: Nils född 10 augusti 1728, Sven född 4 oktober 1730, Karin född 24 september 1732, Maria född 20 augusti 1735, Eric född 14 september 1737, Olof född 22 mars 1740, Annica född 5 januari 1745 – alla i Bronäs, Lilla Mellösa socken. Dottern Annica är gift 1764 med torparen Pär Pärsson.
Anna Svensdotter 1703-1796

Hustru Anna Svensdotters föräldrar är: Sven Ersson född ~1673 och hans hustru Karin Andersdotter född 27 december 1679 från Sköldinge socken. Hennes föräldrar är: Anders Olofsson född ~1751 V 1739 i Sköldinge socken och Ingrid Olofsdotter född ~1659 V 22 november 1737 i Sköldinge socken, gifta före 1673. Deras barn. Kerstin född ~1673, Ingrid född ~1675, Olof född 17 maj 1677, Karin född 27 december 1679, Ingrid född ~ 1689, Kerstin född ~1691,
Olof född 29 september 1697.
Erick PERSSON 1625-1700

Erick Persson avled den 5 april 1700 i Fimsta, Sköldinge socken 75½ år gammal och hans hustru Ingeborg Jonsdotter avled den 1 augusti 1719 i Fimsta, 90 år gammal på 14 dagar när. De skulle kunna ha gift sig omkring 1650 då Ingeborg blivit 21 år gammal eller senare i livet. Från kyrkobokföringen kan man urskilja 3 söner, Olof, Sven och Erich utifrån en beräknad vigsel 1650 skulle sönerna kunna vara födda 1652, 1654 och 1656 vilket Ella Heckscher har angett i sin forsk-ning. Men Sven Ersson (vår ana) avled den 25 maj 1743 i Talja, lilla Mellösa socken 71 år gammal vilket ger honom födelseåret 1673! Hans bröder kan med utgångspunkt från hans födelseår beräknas vara födda 1671 respektive 1675. Föräldrarna skulle i så fall kunna ha gift sig så sent som 1670 eller när hustru Ingeborg var 41 år gammal! Sent?
Kanske, kanske hade de fler barn födda före 1671? Mer forskning behövs.

Anders OLOFSSON ~1651- ~ 1739

Anders Olofsson avled år 1739 och är född 1651 enligt en anteckning av Ella Heckscher. Gift med Ingrid Olofsdotter som avled natten mellan den 22 och 23 november 1737 efter att christeligen ha levat i 78 år, 10 månader, 2 veckor och 2 dagar i Ramsta, Sköldinge socken. Hon skulle således vara född den 6 januari 1659. Parets kända barn: Karin Anders dotter född 27 december 1679 gift med Sven Ersson nedan, Ingrid Andersdotter född ~1689, Kierstin christnad den 15 mars 1691 i Ramsta och Olof född den 29 september 1697 i Ramsta. Likbok saknas för tiden 1639-1741.

Sven Ersson 1673 – 1743

Sven Ersson avled den 25 maj 1743 i Talja, lilla Mellösa socken 71 år gammal är således född ~1672. Hans hustru Karin Andersdotter avled 27 maj 1750 i Talja också 71 år gammal. Född den 27 december 1679. Paret vigdes den 5 oktober 1702 i Ramsta samt flyttar efter vigseln till Fimta i Sköldinge socken. Där får de barnen: Anna född 1 septem-ber 1703, Maria född 18 oktober 1706, Erick född 21 september 1712 samt Anders född 11 december 1714. År 1720 flyttar familjen till Talja och får där dottern Karin ~1721 (födelseboken börjar 1726). Dottern Anna Svensdotter vigs före 1702 och flyttar till Bronäs i lilla Mellösa socken.

Floda socken

Per PERSSON - levde 1720-talet

Den 9 augsuti 1724 döptes Eric från Kustorp som föddes den 6:e dito. Far Per Persson och Mor Anna Ersdotter. T: Be- fallningsman på Fjällskäfte Anders Kraftig. Eric Ersson från Ekeby i Larsbo socken, Hu Kierstin Larsdotter från Sågtorp samt pigan Marit Olofsdotter i Wästra Granhed. Mer än så är ej känt om Per Persson.

Eric PEHRSSON 1724-1813

Flyttar in med sin hustru Karin Månsdotter omkring 1752 till Stiernan i Flen socken. Återkommer fråm Bettna till Hultstugan i Flen för att åter skrivas omkring 1768 under Stiernan. Inflyttad från Flen 1769 med sin familj till Tjugsta i Floda socken. Där avled Eric Pehrssons den 21 maj 1813, 89 år och 2 månader gammal och hans hustru Carin Månsdotter avled där redan den 6 januari 1795 av lungsot 75 år gammal. Parets barn: Pehr född 11 oktober 1753, Fredrik född 10 mars 1755, Catharina född 4 oktober 1758, Brita född 27 februari 1762, Eric 22 april 1768 – alla i Hultstugan i Flen socken med undantag av Erik som är född i Stiernan.

Fredric ERSSON 1755-1835

Son till Eric Pehrsson ovan. Gift 28 oktober 1777 i Tjugestad, Floda socken med Kerstin Jonasdotter född i Simonstorp, Floda socken den 14 juli 1752 som dotter till Jonas Andersson född 18 april 1716 och hans hustru Brita Olofsdotter. Hustru Kerstin Jonasdotter avled den 22 januari 1835 i Skirtorp, Floda socken och Eric Pehrsson avled där den 19 mars 1835. De vigdes den 28 oktober 1777 i Tjugestad, Floda socken. Parets barn: Catharina född 24 oktober 1779 i Tjugsta, Familjen flyttar 1781 till Kolartorp. Där föds Erik 8 augusti 1782. 1784 går flyttlasset till Stenstorp i Floda socken. Brita född 8/9 mars 1786 i Stenstorp. 1791 går flyttlasset till Munkeboda. Anders född 22 februari 1793 i Munkeboda, alla i Floda socken. Omkring 1808/1809 går flyttlasset igen. Denna gång till Himlinge, Floda socken. År 1814 går flytten till Skirtorp där de blir med två mågars familjer samt sonen Anders Fredriksson med sin familj.

Anders LARSSON ? -1750

Han begrovs den 9 maj 1750 i Simanstorp (Simonstorp) Floda socken 70 år gammal. Far till Jonas född ~ 1716.

Jonas ANDERSSON 1716-1791

Jonas född ~ 1716 okänt var. Han avled den 11 september 1791 i Simonstorp, Floda socken av lungsot, 75 år gammal. Vigd 2 oktober 1748 i Johannestorp, Floda socken med Brita Olofsdotter född ~1726 avliden den 22 december 1799 i Hisjö, Floda socken av brännsjuka, 73 år gammal. Parets barn: Anna född 18 september 1749, Kerstin född 14 juli 1752 gift med Eric Frederiksson, Anders 23 juni 1755, Brita 30 augusti 1759, Olof 14 maj 1763 – alla i Simonstorp, Floda socken.

Eric FREDRIKSSON 1782-1836

Deras dotterson, Eric Fredriksson föddes den 8 augusti 1782 i Kolartorp, Floda socken. ”Backstugusittaren Eric Fred-riksson i Sandstugan på Målke ägor [Västra Vingåkers socken] avled den 4 november 1836 av vattusot 54 år och 2
månader gammal”. Hans enks Anna Stina Olsdotter flyttar 1839 till Floda socken. Hon är född den 7 juni 1786 i Walla Ryttartorp, Sköldinge socken avliden den 12februari 1855 i Hultstugan, Floda socken, av slag 69 år gammal.

Parets barn: Stina Cajsa född 14 juli 1810 i Himlinge, Floda socken, Anna född 20 oktober 1812 i Tyrestorp, Lerbo socken, död där den 18 februari 1813 av hjärtsprång 4 månader gammal. Eric född 13 februari 1814 dito och avlider av lungsot den 23 april1833 i Sandstugan, Västra Vingåker, Anna-Brita född 29 april 1816 även hon i Tyrestorp, Anders född 10 augusti 1818 i Källvik. Floda socken, Johanna född 18 januari 1821 i Brogetorp, Västra Vingåker socken, Magdalena född 29 januari 1824 i Brogetorp, Ulrica född 4 januari 1827 i Långängen, Västra Vingåker socken. Eric Fredriksson flyttade med sin familj redan 1831 från Långängen till Grindstugan och därifrån 1832 till Sandstugan som är ett nybygget byggt samma år (1832) på Målke ägor där han avlider. Dottern Ulrica avlider där den 25 mars 1834 i Sandstugan, Västra Vingåker, endast 7 år gammal.

Den 26 april 1840 vigs torparen och enklingen Ander Jonsson i Hultstugan, floda socken med änkan Anna Stina Olsdotter. Han är 44 år och hon 54 år gamla. Avvittringsbetyg för mannan af (Häradsdommaren) Lars Larsson i Gropptorp, Västra Vingåker och för fästmän af Olof Ersson i Hvittorpsås samma socken. (Född 6 februari 1784 i Stora Malm). Vår Anna Stina Olsdotter avlider den 12 februari 1855 av slag, 69 år gammal och hennes andra make Anders Jonsson den 1 augusti 1864 av bröstvattusot 68 år 4 månader och 6 dagar gammal. Paret fick inga gemensamma barn.

Anders Jonsson är född den 25 mars 1796 i Årby, Sköldinge socken. Gift första gången den 20 september 1818, då dräng i Hvittorp, Floda socken med pigan Maja Pehrsdotter i Blområds soldattorp, Julita socken, född den 22 oktober 1791 i Västra Vingåker enligt husförhörsängden. Paret fick barnen: Pehr Erik född den 17 april 1819 i Hvittorp, Johanna född den 29 januari 1821 i Pehrsstugan, Floda socken, Carl Johan född den 17 juli 1825 i Pehrsstugan, Maja Stina född den 31 juli 1828 i Pehrsstugan V 3 april 1836 i Lubbesborg, Julita socken av bröstsjukdom 43 år, 3 månader och 20 dagar gammal.

Ryttaren Olof Wallman 1753-1790

Eric Fredrikssons hustru är dotter till ryttaren nr 125 vid Lif-regementets grenadiercorp i Örebro, Södermanlands com-pani Olof Wallman född den 22 mars 1753 i Ekeby, Lerbo socken samt avliden enligt generalmönsterrullorna den 12 oktober 1790. Han antogs 1780 är född i Södermanland och var 33 år gammal enligt generalmönsterrullan 1785, 5 3/10 aln lång. Vigd den 2 oktober 1784 i Sköldinge socken med enkan Anna Larsdotter tjänande i Walla född 11 oktober 1755 i Värna, Lerbo socken. Parets barn: Anna Stina född 7 juni 1786 i Walla Ryttaretorp samt Olof född 5 november 1789 i Walla Ryttaretorp. Änkan Anna Larsdotters tidigare äktenskap är ej känt. Hon noteras som änka i husförhörs-längden 1784 under Walla.

Sköldinge socken

Pär Olofsson 1710-1789

Olof Wallman var son till Pär Olofsson född ~1710 avliden den 15 juni1789 i Sköldinge by bruk, 75 år gammal. Vigd 18 november 1744 Pattala, Sköldinge socken med Ingrid Svensdotter född ~1713 från Ökna Säteri vid giftet avliden den 10 januari 1784 i Sköldinge by bruk, av bröstfeber, håll och stygn 75 år och 7 veckor gammal. Parets barn: Maria född 2 september 1745, Brita född 26 juli 1748, Pähr född 1 oktober 1750 – alla i Pattala, Sköldinge socken samt Olof född 22 mars 1753 i Ekeby, Lerbo socken. Dopsvittnen vid den senares christning var Feltwäbeln Viholt Gynter i Ekeby, Nils Nilsson ibidem, Maria Benctsdotter ibidem och pigan Beata Jonsdotter i Haga.


Lars Jonsson ~1727-1802

Olof Wallmans hustrus Anna Larsdotters far sockenskomakaren Lars Jonsson är född ~1727 avliden den 25 juli 1802 i Stolpstugan, Sköldinge socken 75 år gammal. Vigd 6 oktober 1754 i Lerbo socken pigan med pigan Stina Pärsdotter i Värnala avliden den 18 april 1826 i Stolpstugan, Sköldinge. Parets barn: Anna född 11 oktober 1755 i Värna, Cherstin född 30 december 1758 i Hagtorpstugan, Lerbo socken, därifrån flyttar familjen till Hålsmåssen i Sköldinge socken och får där Maja född 22 augusti 1765, Jonas född 25 februari 1769, Catrina född 1 juni 1771 samt Maria född 8 augusti 1774.

Pär Olofsson ~1706-xxxx

Pär Olofsson född ~1706 vigdes den 28 december 1731 i Lerbo socken med Kerstin Olofsdotter i Värna Qwarn, Lerbo socken. Parets kända barn är: Stina född 19 februari 1734 i Känga, Lerbo socken och Karl född 6 november 1737 i Tolfta, Lerbo socken.

 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny