Page 30 - Våra rötter

Till innehåll

Huvudmeny:

Geografiskt > Skåne
Ur mantalslängderna för Tengelsås 10, Holmby
1728 Anders Ohlsson, hu utgammal
1737 Bengt Nilsson
1740 Bengt Nilsson
1742 Bengt Nilsson, hu, inh Boel
1743 Bengt Nilsson, hu, dr Isak
1745 Bengt Nilsson, hu
1749 Bengt Nilsson, hu, son Nils, 2 dito
1759 Bengt Nilsson, hu, 1 dito
1765 Bengt Nilsson, hu, son Nils, inh Anders Larsson, hu

Bengt Nilsson född den 1 juli 1712 i Tengelsås, Holmby socken, son till Nils Andersson Och hans hustru Elna Bengts-dotter. Paret har en tidigare son kallad Bengt född den 6 november 1706 i Östra Gårdstånga, Holmby socken samt en dotter Elna som begrovs den 10 april 1792 i Östra Gårdstånga, 79 år 6 månader och 14 dagar gammal, enka efter Åboen Olof Larsson.

Nils Andersson begrovs den 1 maj 1737, 56 år gammal i Östra Gårdstånga, född där ~ 1681. Gift 1705 med Elna Bengtsdotter som begrovs den 24 juni1751, 67 årgammal. Hon är möjligen dotter till Bengt Jönsson Biere begraven den 5 december 1690 i Holmby socken. Nils Andersson är son till Anders Nilsson född ~1647 avliden 22 februari 1707 i Östra Gårdstånga,Holmby socken 60 årgammal. Vigd1685 med Elsa Månsdotter född ~1653 avkudeb 1nars 1717 i Östra Gårdstånga 64 år gammal.

I mantalslängderna för Östra Gårdstånga nr 4, Holmby socken kan vi följa familjerna Anders Nilsson och Nils Andersson:

1742 Inh Ola Larssen, Gåssen Hans 3 pers, inh Påhl 1 pers
1728 Nils Andersson med hu 2 pers
1727 Nils Andersson med hu 2 pers, gosse Bengt Inh Lusse Trulsd 1 pers.
1726 Nils Andersson med hu 2 pers, piga glosjuklig Ixx Lasse Trulssons hu 1 pers
1725 Nils Andersson med hu, inh p. Anna 3 pers, Inh Lssse Trulsson och hu p Margate
 3 pers.
1724 Nils Andersson med hu, p. Hanna 3 pers, Inh Lasse Trulsson1 pers gammal utan 
....
1722 Nils Andersson med hu, Vanför 1 pers
1721 Nils Andersson med hu 2 pers,
1711 Nils Andersson ogift, Erik Andersson hu Kiäll And.. Tronde p, Bengta 4 pers
1710 Nils Andersson, Hu,dr Per Clements, p, Bengta 4 pers
1709 Nils Andersson, Hu pojke kiell Andersson, p,. Bengta 4 pers.
1705, Nils Andersson ogift, p Sanna Bengtsdr, inh Anders Nilsson 1 pers.

1702 Anders Nilsson hu,d Rasmus Nilss, Knut Månsson 3 pers
1700 Anders Nilsson hu,son Nils dotter Lusse 4 pers
1699 Anders Nilsson hu, son Nils dotter Lusse 4 pers
1698 ej lästbart
1697 Anders Nilsson hu, son Nils dotter Lusse 4 pers
1694 Anders Nilsson hu, Inh ... Månsdotter 2 pers
1691 (3:dje notisen) Anders Nilsson med hu
1684 Anders Nilsson med hu 2 pers
1672 Nils Nilsson, Anders Jönsson, Åge Trulösson, Oloff Nilsson
1671 Johan Pärsson, Anders Jönsson, Nils Nilsson, Åge Trulsson. Oluf Nilsson med 
flera
1671 Tore Persson, Anders Jönsson - avbränt, Nils Nilsson, Åge Trulsson - avbränt,     
Olof NIlsson, Påhl Madsson, Jöns Nilsson , Nils Börgesn, Lusse.
1669 Jan Pärsson. Anders Jonsson, Nils Nilsson med flera (Afbränt Truls Månsson, Åge
Trulsson, Hans Jönsson).
1660 Hans Jansson, hu, dräng, piga, Truls Matsson hu sjuk, p, dräng. Nils Persson,
piga, med flera.
1658 (Äldsta året). Nils Nilsson med hu, Truls Madsson med hu, p. dr 4 pers, Swen
Mårtensson med hu, p. dr. 5 pers, Päder Bertilsson, p. dr. 3 pers. med flera.

Nils Andersson tycks ha varit gift två gånger. I mantalslängderna 1709 och 1710 anges han vara gift. I längden 1711 ogift för att på nytt noteras som gift i längden 1721. En uppgift som ej har kunnat verifierats. Att Nils Anderssons son Bengt är vår Bengt är ej heller verifierat.

Vår Bengt Nilsson avled den 15 maj 1786 och begrovs bönesöndagen i Tengelsås 10, Holmby sn 75 år gammal. Vigd 1.0 den 8 april 1733 i Holmby med Elna Olsdotter född omkring 1702 begraven den 4 dec 1759, 57 år gammal. Änkligen Bengt Nilsson vigd 2.0 med Anna Nilsdotter som avled i Tengelsås 10 den 15 jan 1768, 55 år 6 mån och 14 dagar gammal. Efter sin andra hustrus frånfälle fick han ihop det med pigan ty den 6 juli 1769 föddes ett så kallat oäkta barn som fick namnet Elna. Fader var enklingen Bengt Nilsson och modern, pigan Lisbeth Persdotter i Tengelsås. Anna, Sven Nilssons i Tengelsås bar barnet till dopet. Vittnen var Bengt Frantson i Hurva, Per Christophersson i Tengelsås och dess hu Botil Knutsdotter. Det blev förstås avbön hos prästen.

Den 3:e söndagen i fastan 1770 absolverades enklingen Bengt Nilssons i Tengelsås 60 år gammal för begått lägersmål med qvinspersonen Lisbeth Persdotter ibid.

Midfastosöndagen 1770 absolverade qvinspersonen Lisbeth Persdotter för lägersmål med förenämnde Bengt Nilsson, bägge i Tengelsås.

Bengts och Elnas barn alla födda i Tengelsås 10:

Elsa Bengtsdotter döpt 17 mar 1734. Hanna, Bengt Månssons hu bar barnet
Ola Bengtsson döpt 7 sep 1735. Bolla, Swen Mattsson bar barnet.
Elna Bengtsdotter född 23 jun 1738. Elna, Sven .. bar barnet
Nils Bengtsson född 17 jan 1741. Bolla, Sven Mattssons hu bar barnet död 21 jan 1741
Kerstin Bengtsdotter född 24 okt 1742. Elna, Ola Larsson i Östra Gårdstånga bar barnet som avled den 3 november 1742.

Sonen, vår anfader, Nils Bengtsson, född 20 juli 1744 i Tengelsås, Holmby sn bars till dopet av Hanna, Sven Mattssons hu i Tängelsås. Vigd före 1769 med Olu Åkesdotter född omkring 1746 i Höxeröd. Parets barn alla födda i Tengelsås 10, Holmby sn:

Elna Nilsdotter född 10 jun 1769. Kirstina, Christopher Perssons i Tengelsås bar barnet
Måns Nilsson född 17 okt 1771. Botil, Per Christensson i Tengelsås bar barnet. Måns avled i Scharlakansfeber den 30 maj 1792, 20
 år gammal.
Lars Nilsson född 30 jun 1773 - vår anfader. Anna, Willartssons hu i Tengelsås bar barnet.
Nils Nilsson född 13 jun 1776. Kristina, Tuve Olssons hu i Tengelsås bar barnet. V19 juli 1778 i kopporna.
Signe Nilsdotter född 8 maj 1778. Elna, Hans Hanssons hu i Bingstorp bar barnet. V 2 sep 1778
Åke Nilsson född 22 jun 1779. Botil, Mårten Månssons hu i Tengelsås bar barnet som döptes i Gårdstånga kyrka för sin sjukdoms
 skull.
Arna Nilsdotter född 4 feb 1782. Botil, Per Christenssons hu i Tengelsås bar barnet.
Anna Nilsdotter född 19 feb 1784. Lusse, Hans Åkessons hu i Holmby bar barnet.
Nils Nilsson född 2 jun 1786. Hanna, Olof Nilssons hu i Tengelsås bar barnet.
Bengta Nilsdotter född 20 dec 1789. Kristina, Åke Tykessons hu i Tengelsås bar barnet.
Eljena Nilsdotter född 31 mar 1794. Bereta, Måns Persson i Tengelsås bar barnet. V 5 maj 1794.
I mantalslängderna kan vi följa hur Nils Bengtsson tar över omkring 1770 Tengelsås 10 efter sin far som är inhyses till din död år
 1786
Mtl 1768 Bengt Nilsson, hu, son Nils, p. Lisbeth, inhyses Jacob Jacobsson, hu.
Mtl 1773 Nils Bengtsson, hu, dr Hans, två små barn
Mtl 1786 Nils Bengtsson, hu, 6 barn
Mtl 1795 Nils Bengtsson, hu, 6 barn

Förutom Nils Bengtsson med hu Olu Åkesdotter och deras barn finns i kommunionlängderna 1799, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812 och 1813 enkan Anna Åkesdotter född 1746 boendes i Tengelsås 10 åren 1802 och 1803 med sonen Måns född 1799. Anna är en syster till Olu Åkesdotter.

Ur kommunionlängden år 1803 påbörjad i Michaelis 1802 till vänster och 1808 påbörjad i Michaelis 1807.

Dottern Elna är gift i Hurfva med åboen Per Larsson, sonen Lars är ännu ej gift men hans blivande hustru står noterad under honom som pigan Elsa Tuvesdotter i Nr 11 ib, sonen Åke tjänar i Grydby och i Brönnerlöf hos Anders Hansson, dottern Arna är försedlad 19 sep 1802 till Borlunda hos Måns Jeppesson, dottern Anna är gravida ett facta å sonen Per Jönsson ibd nr absoluta ett. Försedlade till Malmö och Hallands Halmstad, sonen Nils tjänar i Brönnerlöf och dottern Bengta är hemma hos föräldrarna.

Lars Tufvesson född 23 juni 1789 i Tengelsås 4 tjänar dräng i Tengelsås 10 åren 1808 och 1809 där hans syster Elsa Tufvesdotter vigs år 1808 med sonen Lars Nilsson.

Den 1 okt 1821 avled och den 14:e begrovs undantagsmannen Nils Bengtsson i Tengelsås nr 10 av vattensot 77 år gammal och den 3 april 1825 avled av andtäppa Olu Åkesdotter i Tengelsås 10 där hon noteras som undantagskvinna och enka, 79 år gammal.

Nils Bengtssons och Olu Åkesdotters son Lars Nilsson född den 30 juni 1773 i Tengelsås 10, Holmby sn äktar den 25 nov 1808 i Tengelsås Elsa Tufvesdotter född den 9 juni 1783 i Tengelsås 4, Holmby sn, dotter till Tufve Strickarsson och Karna Nilsdotter. Lars och Elsa begåvades med 7 barn:

Elna Larsdotter född 24 jan 1810 Tengelsås nr 10, Holmby sn. Olu, Nils Bengtssons hu i Tengelsås bar barnet.

I kommunionen för Tengelsås 10, Holmby år 1808 noteras att Lars Nilsson f 30 juni 1773 försedlades d. 9 juni 1811 till Strö med sin hustru Elsa Tufvesdotter (piga från Tengelsås nr 11) d.v.s. fick pass att flytta till Östra Strö.
Paret får där ytterligare 6 barn utöver dottern Elna. Troligen tog de över gården 18 i Strö by efter Sven Olsson f 5 nov 1743 i Strö och hans hu Kjerstina f 19 aug 1763 i W. Sallerup, som är inhyses.

Boel Larsdotter född 2 mar 1812 i Strö, Östra Strö
Nils Larsson född 13 aug 1814 i Strö 18, Östra Strö. Han bodde i Gårdstånga när han gaf sitt löfte för sin systers Bengta Larsdotters gifte.
Karna Larsdotter född 6 okt 1816 i Strö 9, Östra Strö. Anna Nilsdotter i Tengelsås bar barnet. V 27 mars 1817 där
Karna Larsdotter född 29 jan 19818 i Strö by, Östra Strö. V feb 1818 där
Bengta Larsdotter född 29 nov 1819 i Strö 18, Östra Strö – vår anmoder. Hon bodde i kvarteret Laxen XVII i S:t Pauli då hon avled 15 apr 1898. Intet fanns att anteckna för bouppteckning.
Karna Larsdotter född 18 apr 1822, Strö by, Östra Strö. Elna, Pehr Larssons hustru bar barnet.

Ur mantalslängderna för Strö by 18, Östra Strö
1813 Brukare Lars Nilsson 39 år, hu 29 år, dr Åke 30 år, p. …, Inh Swen Ohlsson 65 år
1815 Brukare Lars Nilsson 41 år, hu 31 år, dr Klemund 37 år, p. Stina 34 år, Swen Ohlsson 70 år
1820 Brukaren Lars Nilsson 46, hu 36, dr Pär 23, Jöns 18, p. Kjerstin 18 år, Swen Ohlsson 75 år
Enkan Ellsa 66 år.

Åbon Lars Nilsson avled den 15 mars 1822 i Strö by, Östra Strö, begr 24:e, 48 år 8 mån gammal. Hans maka enkan Else Tufvesdotter avled den 5 och begrovs 11:e feb 1844 i Strö 18, Östra Strö 60 år, 7 mån gammal.
Bengta Larsdotter född den 29 nov 1819 i Östra Strö vigdes den 8 juni 1851 i Caroli församling i Malmö med Timmergesällen Nils Billberg, född den 6 juli 1820 i Billinge.

”Nr 28. Söndagen den 27 april 1851 lystes för första gången för timmergesällen Nils Billberg på nr 34 född 1820 och pigan Bengta Larsdotter på N 126 född 1819. Då hon är fader och moderlös så lemnar jag såsom hennes faderbroder härmed mitt giftomanna samtycke till hennes äktenskap med ofvanbemälte timmergesällen Nils Billberg och hennes bror Nils Larsson i Gårdstånga socken lemnade sitt samtycke skriftligen. Malmö den 25 april 1851. Undertecknat Nils Nilsson på nr 812.” Vigda den 8 juni 1851.

Parets barn:
Emelia Augusta f 7 jan 1852 i Caroli, Malmö, Anna Helena f 22 nov 1852 i S:t Petri, Malmö, Sofia Christina f 21 maj 1857 i S:t Petri, Malmö, Mathilda f 24 jun 1860 i Caroli, Malmö, Carl Johan f 21 jun 1863 i S:t Petri, Malmö – vår anfader.

Ölycke i Höxeröd eller numera Högseröd socken
Åke Månsson född omkring 1706 gift före 1734 med Arna född omkring 1712. Parets barn - alla troligen födda i Höxeröd sn:

Elna Åkesdotter född omkring 1734 gift med Hans Hansson i Bingstorp
Pehr Åkesson född omkring 1738 gift 1.0 1761 med enkan Signe Persdotter i Högås
Måns Åkesson född omkring 1742 brukar Ölycke 1764 – 1776 (50%) g ft 22 juni 1771 i Skarhult med Elna Jönsdotter (1752 - 1822)
Anna Åkesdotter född omkring 1744
Olu Åkesdotter född omkring 1746 – vår anmoder vigd före 1769 med Nils Bengtsson till Tengelsås 10
Nils Åkesson född omkring 1748 V16 nov 1807 i Ölycke g.m. Karna Persdotter brukar Ölycke 1764 –
1768 (50%)


Elna Jönsdotter född omkring 1752 + 28 jan 1822, 70 år gammal i Ölycke. Gift 2.0 med Jöns Tufvesson som brukar Ölycke 1786 – 1811efter Ellnas 1:e make Måns Åkesson.

Mantalslängderna för Ölycke i Höxeröd
1728 Otto Pärsson med hu (Otto avliden omkring 1767 då 87 år gammal)
1737 - 1740 Åke Månsson
1742 - 1748 Åke Månsson med hu och dräng
1759 Åke Månsson, hu, son Pär
1764 - 1765 Åke Månsson, hu, sönerna Måns och Nils samt p. Jertrud
1766 Åke Månsson, hu, sönerna Måns och Nils samt p. Jertrud, dotter …. 13 år,
Anna 10 år samt Otto 86 år
1768 Åke Månsson, hu, son Nils, dotter Ohla, p. Kerstin,
son Måns, dotter Anna 9 år, gosse Nils 3 år.
1769 Måns Åkesson, dräng Elias (sönerna delar på Ölycke)
Nils Åkesson, p. Anna
Inhyses Åke Månsson, hu över 63 år.
1770 - 1776 Måns Åkesson, hu, gosse Swen, ? ( Måns Åkesson avled i augusti 1782. Hans enka Elna
Jönsdotter, död 28 jan 1822 i Ölycke, 70 år gammal, gifter om sig med Jöns Tufvasson som
övertar bruket av 50% av Ölycke. Se mtl 1786 – 1801 nedan.)
Nils Åkesson, hu, gosse Anders, p. Elsa
1776 Inhyses Åke Månsson 70 hu 64.
1786 - 1801 Jöns Tufvasson med familj samt Nils Åkesson med familj. Kommentar: Åke Månsson kan vara avliden mellan 1777 och 1786. Hans hustru (1:a ?) avled före den 24 januari 1771. Åke Månsson är troligen omgift. Sammanfattning: 
År 1783 den 25 januari inställte sig undertecknad frälseinspector uti insocknes frälsehemmanet No 1 Ölycke att förrätta laga bouppteckning, auction och skifte, efter aflidne åboen Måns Åkasson, som afled uti sistledne augusti månad och efter sig lämnat enkan Elna Jönsdotter med 5 stycken omyndiga barn nembligen;

1. Dottern Olu 12 år gammal
2. Dottern Kjerstina 10 år gammal
3. Dottern Signe 8 år gammal
4. Dottern Elna 3 år gammal
5. Dottern Sissa 7 veckor gammal.

Enkan såväl som närvarande släktingarna, then aflidnes bröder, Pehr Åkasson i Högås och Nils Åkasson i Ölycke, samt svågrarna Hans Hansson i Bingstorp och Nils Bengtsson i Tengelsås, hwilka såsom förmyndare woro utsedda, åtwarnades att ägendomen lagligen uppgifwa, sådan som then wid dödstimman förefants och the med loflig Ed fästa kunna.
Wärderingsmännen woro nämndemannen Lars Bengtsson från Hammarlunda och frälse länsmannen Erik Nilsson från Slogstorp.

Boet försåldes på auktion till 183.23.9. Det fanns bland annat 1 sto, 4 föl, 1 gammalt sto, 3 oxar, 5 kor, 3 qvigor, 8 får och 1 bagge, 1 sugga samt 2 gäss. Boets skulder:
1/ Herrskapets fordran för bristfälligheter 15.36.-
2/ Dottern Olus innestående modersarv 20-35-3 enligt skiftesinstrumentet den 24 januari 1771 samt ränta för 12 år a 5% 12-21-
3/ Skiftets och auktionskostnader 11.56.-
4/ till drängar med flera 4.04.-. Tillsammans 64.16.3.
Olu Åkesdotters mor avled således enligt denna bouppteckning före den 24 januari 1771. Hennes förmyndare var Nils Hansson i Höxeröd.

Nils Åkessons änka Karna Persdotter avled år 1809 i Ölycke. Ur bouppteckningen efter henne den 24 maj 1809 blev uppå begieran bouppteckning förrättad uti Ölycke, Höxeröd socken efter derstädes med döden afledna inhyses hustru enkan Karna Pehrsdotter vars efter lifwande arfvingar äro;

1. Sonen Lars Nilsson i Battahuset
2. Sonadottern Anna Pehrsdotter i Ölycke 2 år /se nedan boup efter Per Nilsson/
3. Sonen Ola Nils dotter därstädes
4. Dotterbarnen i Strö sonen Håkan 7 år, och flickan Kierstina Svensdotter 10 år

Och de omyndiges Rätts bevakande woro kallade och närvarande Rusthållaren Pehr Pehrsson i Höxeröd samt frälseåboen Sven Håkansson i Strö.

Såsåm närvarande wärderingsmän frälse länsmannen Håkan Nilsson i Västra by och frälse åboen Jöns Tösson i Ölycke. Qwarlåptenskapen blev riktig uppgifven ... Enkan hade en Ko och sedvanliga varor och persedlar.

Skiftet: Sonen Lars Nilsson fick 10.4.3, sonadottern Anna Pehrsdotter fick 10.4.-. Dotterbarnen i Strö, sonen Håkan 3.17.4 och dottern Kiersti Svensdotter 1.32.8 samt dottern Ola Nilsdotter 5.2.-.

Nils Åkassons dotter Anna i Ölycke avled den 5 mars 1785, 11 månader gammal.
Nils Åkassons son Åke Nilsson, brukare av Ölycke 1804 – 1805 avled 1805.
Nils Åkassons son Per Nilsson, brukare av Ölycke 1806- 08 avled den 30 augusti 1808. 
År 1808 den 14 oktober blev bouppteckning förrättad uti Ölycke, Höxeröds socken efter därstädes afledne frälsehemmans åboen Per Nilsson som den 23:je sistlidne augsuti aflidit, och har med dess efterlefvande enkan Karna Jönsdotter i lifstiden sammanaflatt ett nu levande flickebarn Anna, 1 år gamml. Men huruwida enkan nu woro i hafvande tillstånd kunde hon icke med wisshet veta, ewad hertil war. Till denna omyndiges rätts bewakande kallad nu närwarande närmaste fäderna frände Rusthållaren Per Persson i Höxeröd by, som åstundade till biträde den aflidnes syskonbarn frälseåboen Nils Persson i Sniberup, Östraby socken. Hwarföre han till wälloflige Tingsrätten förordnande föreslås.

Såsom wärderingsmän woro närwarande nämndemannen Ola Persson i Lyby och frälselänsmannen Håkan Nilsson i Wästraby. Enkan förmantes om Boets rigtiga uppgift, som antecknades i följande ordning: Silver, koppar, thenn, jern och trädvahror, gång-kläder, sängkläder, linne, diverse samt kreatur; 1 höst, 2 föl, 1 sto 1 märr med föl, 2 fölsing, 3 oxar, 3 kor, 1 qviga, 1 tjurkalv, 7 får och 6 lam, 7 svin och 2 höns. I utsäde fanns 18 kappar råg, en tunna weckor, 5 tunnor korn. Tillsammans 300.16. 2 2/3

Boet häftade i skuld till Nils Åkessons enka i Ölycke 11.5.4. till Lars Nilsson i Bingstorp 1.32.-, till Jöns Tuasson i Ölycke 0.32.-. samt till drängar, för bouppteckning med mera. Totalt uppgick skulderna till 47.16.11.

Boet skiftades så att enkan fick 100.37.1 1/8 del och flickan Anna Persdotter i fädernearv 152.10.3 ½ såvida inga flere syskon för-nimmas.

Drängen Pehr Åkesson f omkring 1738 vigdes 1.0 den 10 oktober 1761 i Västerstads socken med enkan Signe Persdotter i Högås. Deras barn:
* Nils Pehrsson f 22 augusti 1762 i Högås, Västerstads sn. bars till dopet av Pehr Åkassons syster Elna Åkesdotter från Bingstorp i
 Höxeröd socken. Vittnen; Nils Månsson i Orås, Jöns Persson i Wessinge i Sallerups socken och pigan Marna Jönsdotter i Högås.

Den 12 februari 1763 avled Per Åkessons hustru Signe Persdotter i Högås 38 år och 1 månad gammal. Änklingen Pehr Åkesson vigdes 2.0 den 9 juni 1763 i Östraby socken med pigan Elna Nilsdotter f 2 juli 1741 i Orås, Östra socken. Deras barn:

* Lars f 4 juli 1766 i Högås, Västerstad socken, bars till dopet av Elna Andersdotter i Högås. Vittnen; Marna Nilsdotter i Västerstad,
 Jöns Mårtensson i Högås, Nils Stridkarlsson ibm, pigan Lisbet Nilsdotter,
* Gertrud f 16 dec 1778 i Högås, bars till dopet av Kersti Nilsdotter i Högås. Vittnen; Nils Stridkarlsson i Högås, Per Svensson ibm,
 pigan Ingar Åkasdotter i Högås.
* Åke f 15 mars 1781 i Högås, bars till dopet av Elna Andersdotter i Farberg, Vittnen; Nils Persson i Högås, Pehr Svensson ibm,
 pigan Pernilla Jacobsdotter.

Per Åkesson, en gammal åbo på Högås avled den 28 april 1819 av ålderdomssvaghet 81 år gammal. Hans far var Åke Månsson i Ölycke. Modern är ej nämnd.


Det finns ingen karta i lantmäterienheter som visar var Tengelsås by i Holmby eller Hammarlunda socknar hade sin bybebyggelse under 1700-talet. Kartan nedan från enskiftet 1810 visar de nya tomterna men ej någon bebyggelse.

Lotterna a, b, c, d, e, f, gh, i, k, l, m, n, o, p, q, r, a 50 tunnland styck samt
s/ Torpareplats -, t/ Underlagt Säteriet i Löberöd 25, u/ Fem stycken torparefarmer a 10 Tunnland hwardera w/ Äng som tillhör Hammarlunda kyrka x fyra torpare farmare a 12 Tunnland hwardera

Kartan (nästa sida) från laga skiftet 1849 visar samma tomtstruktur som enskifteskartan ovan. Samtliga byggnader flyttades 1849 från byn till tomterna som bildats vid enskiftet och är inritade på laga skifteskartan 1849. Tengelsås 4 betecknas med M och Tengelsås 10 med Å
Karta (nedan) över ägorna till Tengelsås med Christinetorp uti Hammarlunda och Holmby socknar efter verkställd Laga skifte år 1849. I vänstra deleln av kartan finns Littera A = Kristinetorp 1, 2, 3 och 4. B = Tengelsås 6:2, C= Tengelsås6:3, D=Tengelsås 6:4, 7:2, E=Tengelsås 7:3 – alla i Hammarlunda socken. F=Tengelsås 1:2, G=Tengelsås 1:3, H=Tengelsås 2:2, I=Tengelsås 2:3, K=Tengelås 2:4, L=Tengelsås 3:1, M=Tengelsås 4, N=Tengelsås 5, O=Tengelsås 6, P=Tengelsås 7:2, Q=Tengelsås 7:3, R=Tengelsås 7:4, S=Tengelsås 7:5, T=Tengelsås 8:2, U=Tengelsås 8:3, W=Tengelsås 8:4, X=Tengelsås 8:5, Y=Tengelsås 8:6, 9:2, Z=Tengelsås 9:3, Å=Tengelsås 10:1, 11:2, Ä=Tengelsås 9:4, 11:3, Ö=Tengelsås 11:4 – alla (F-Ö) i Holmby socken.
Sammanfatttning av aktuella mantalsnotiser

Tengelsås nr 2 i Hammarlunda sn (Uppgick i Kristinetorp)    Tengelsås nr 4 i Holmby sn
1728 - 1737 Anders Mickelsson                                              
 1742 – 1759 Christopher Pärsson
1740 - 1773 Nils Andersson med hu                                        1760 - 1780 Karna Nilsdr med sin 1:a make Tyke Christopherson
1783 - 1784 Nils Andersson med hu                                        1780 - 1799 Karna Nilsdr med sin andra make Tyke Strickarsson.
1786 - 1791 Håkan Håkansson med hu Mätta Nilsdotter
1791 - 1825 Håkan Håkansson med hu Helja Svensdotter         1799 - 1811 Sonen i Karnas 1:e gifte, Tycke Tykesson g m Kerstin
 Persdotter  
                                                     1811 - Nils Nilsson g m Boel Håkansdr från Tengelsås 2, Hammar-
lunda sn
Tengelsås nr 10 i Holmby sn
1737 - 1786 Brukas av Bengt Nilsson och hans hu Elna Olsdotter
1770 - 1821 Sonen Nils Bengtsson med sin hu Olu Åkesdotter tar över gården
Nils avlider 1821 och Olu avlider 1825. År 1808 vigs deras son
Lars Nilsson med Elsa Tufvesdotter från Tengelsås 4. Paret flyttar
den 9 juni 1811 till Strö by 18 i Östra Strö

Strö by 18 i Östra Strö sn
1811 - 1822 Brukas av Lars Nilsson 1712-86 och hans hu Elsa Tufvesdotter -1822
1822 - 1844 Brukas av änkan Elsa Tufvesdotter som avlider 1844.
Dottern Bengta Larsdotter vigs i Caroli församling i Malmö den 8 juni 1851
med timmergesällen Nils Billberg

Västra by 3 i Höxeröd sn
1721 - 1737 Brukas av Måns Strickarsson med hu
1740 - 1743 Brukas av Strickar Månnson – ogift
1744 - 1749 Brukas av Strickar Månsson med hu
1750 - 1758 Mtl saknas
1759 Brukas av Strickar Månsson – ingen hustru
1764 - 1771 Brukas av Strickar Månsson med hu

1773 - 1776 Brukas av Anders Åkesson med hu och barn.
1786 - 1791 Brukas av Anders Persson

1793 - 1824 Brukas av Lars Strickarsson

Ölycke i Höxeröd sn
1728 brukas av Otto Pärsson med hu
1737 - 1768 Åke Månsson
1769 - 1776 Varsin del av Ölycke brukas av sönerna Måns och Nils Åkesson
1786 - 1801 Varsin del brukar Jöns Tufvasson g.m. Ellna Jönsdotter och Nils Åkesson
1802 – 1811 En del av Ölycke brukas av Jöns Tufvasson g.m. Ellna Jönsdr V28 jan 1822
1812 – 1820 brukaren av denna del är Tufve Tufvesson

1802 – 1803 Brukaren av denna del av Ölycke är Nils Åkessons son Lars Nilsson. Han
flyttar till Battahuset med sin familj
1804 – 1805 Sonen Åke Nilsson är brukaren. Han avled ogift o barnlös år 1805
1806 – 1808 Sonen Per Nilsson är brukaren. Avled år 1808 gift m Karna Jönsdotter
1809 – 1810 Anders Nilsson från Kyrkhult g.m. Per Nilssons änka Karna Jönsdotter
1810 – 1811 är Håkan Nilsson brukare, föräldrarna är ej kända.
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny