Page 56 - Våra rötter

Till innehåll

Huvudmeny:

Geografiskt > Södermanland
Carl Gustaf Säflund 1849-1929

Morfars far, Karl Gustaf Säflund, som var född den 22 februari 1849 i Åkers Styckebruk och som arbetade vid stycke- bruket – först som smedsläggare och sedan en längre tid som Jenrsvarfvare flyttade i november 1866 till Mariefred för att hos J. E. Kihlbom gå i lära. Den 29 oktober 1871vigdes han och Anna Matilda Andersdotter som tjänade piga i Mar- iefred i gård nr 60. Hon var född den 2 juli 1847 i Dammvaktaretorpet, Taxinge socken. Efter giftet flyttade de till Eskil- stuna och får där 6 barn. Karl Gustav försörjer sig där som järnsvarvare. Han avlider den 19 maj1929, 80 år fyllda och hon avlider den 10 september 1931, 84 år gammal.
Karl Gustaf Säflund och Anna Matilda Andersdotter
Parets barn:

Sofia Matilda Carolina 14 maj1872-2 juli 1953 gift den 8 juni 1892 med Axel Emanuel Engström och den 30 oktober 1910 med Karl Herman Pettersson.

Anna Gustava Eugenia 31 december 1873-2 januari 1927 gift den 9 mars 1895 med Erik Albert Gudmund Berglund och den 22 oktober 1898 med Frans Oscar Gradin. Med Berglund fick hon dottern Annie Eugenia Albertina den 18 april 1895 i Eskilstuna. Med sin make verkstadsarbetaren Sven Gereon Dahlstedt fick Annie 4 barn, Sven, Mary, Margit och Ingrid.
Carl August Leonard 19 december 1875-15 oktober 1937 gift den 14 februari 1897 med Clara Wilma Charlotta Palmér och den 5 maj 1910 med Anna Matilda Andersson.

Selma Augusta Axelina 23 mars 1878-4 november 1958 gift den 11 december 1897 med Gustaf Henning Andersson.

Fanny Maria Henrietta 20 januari 1881-13 maj 1959 gift den 21 maj 1903 med Oscar Amandus Sarwe.

Oscar Gustaf Ivar 14 november 1883-31 december 1885.

Döttrarna Sarwe, Irma Maria Helena gift Berglund, Alice Fanny Matilda gift Björsson och Berna Julia Elisabet gift Skog samt föräldrarna Oscar Sarwe och Fanny född Säflund
Systrarna Sofia Matilda Carolina, Anna Gustava Eugenia, Selma Augusta Axelina, Fanny Maria Henrietta Säflund. Brodern Karl August Leonard Säflund var inte med när fotot togs. Han har blivit infälld senare. Föräldrarna Anna Matilda Andersdotter och Karl Gustaf Säflund.

Ynglingen Carl Säflund, som är härstädes född och här arbetat från de år att han kunnat arbete förrätta, är efter egen önskan ledig att afflytta nästa 24 oktober. Han har varit använd dels som smedsläggare och dels en kortare tid som järnsvarfvare; har uppfört sig ärligt och nyktert jämte höfligt mot sitt befäl och rekommenderas hos en och hvar. Vidare betyg lämnas vid afflyttningen.

Åkers Styckebruk d 1 augusti 1866, Conrad Söderberg.
Från Åker flyttade Säflund år 1866 till Marifred. Där bodde han i gården 83 och var lärling hos Garvaren Kihlbom.
Lärlingen Carl Gustaf Säflund har varit hos mig sedan den 1 november 1866 under tiden uppfört sig Erligt och troget å Nyckter. Är nu på egen begäran från mig ledig å rekommenderas. Marifred d 10 april 1870 J E Kilhlbom. Garfvare.

Den 29 juli 1870 flyttar han från Marifred till Eskilstuna. Vigd den 29 oktober 1771 i Mariefred med Anna Matilda Andersdotter född 2 juli 1847 i Taxinge. Parets barn: Sofia Matilda Karolina född 14 maj 1872 Styckebruket, Åker socken, Anna Gustava Eugenia född 31 december 1873 i Eskilstuna, Karl August Leonard född 19 december 1875 i Eskilstuna, Selma Augusta Axelina född 23 mars 1878 i Eskilstuna, Fanny Maria Henrietta född 20 januari 1881 i Eskilstuna, Oscar Gustaf Ivar född 14 november 1883 i Eskilstuna V 31 december 1885, 2 år gammal.
36 år gammal går Carl Gustaf Säflund med i I.O.G.T. i Södermanlands distriksloge.

Det har gått över 40 år sedan hans far gick lärling hos Zettberg i Fristaden. Skråväsendet var borta. Förlagsverksamhet-en var borta. Hantverket hade ersatts av av maskiner med vars hjälp föremål tillverkades. En ny skicklighet, att hantera maskinerna, hade vuxit fram med industrialiseringen och den fabriksmässiga tillverkningen. Att kunna tillverka en komponent t. ex. en fickursfjäder i många hundra exemplar med samma egenskaper och storlek var styrkan i den industriella massproduktionen.

Carl Victor Heljestrand 1816 - 1861 bildade med sina bröder AB C V Heljestrand som utförde förgyllningsarbeten, fickursfjädrar, sågar, knivar, gjutstål med mera.

Lars Fredrik Ståhlberg 1812 - 1890 bildade Stålfors som tillverkade fäll- och täljknivar och så småningom bordsknivar.

Carl Oscar Öberg 1817 - 1880 bildade C O Öberg & Co som tillverkade filar.

Theofron Munktell som kom år 1832 på uppmaning av direktionen öfver Carl Gustaf stads Krono- och Gevärsfaktori och Eskilstuna Fristad, att därstädes anlägga en mekanisk verkstad, för att bereda Manufakturisterna tillfälle till erhåll-ande af ändamålsenligare redskap och verktyg, vid tillverkning av lås, byggnadssmiden och diverse manufakturarbeten, verkade för smedernas bildning i de nya tillverkninsmetodikerna genom grundandet av Söndags- och Aftonskolan. Han hade en märklig uppfinningsförmåga som han bland annat hade fått skolat hos Samuel Owen, vars verkstad han ofta be-sökte.

Sekreteraren i Jernkontoret hade mist sina tänder i överkäken. Munktell tog vaxavtryck av käken, göt en form, satte fast på denna unga färska hästtänder och åstadkom en tandgård så stark som naturliga tänder. Han tillverkade även den boktryckarpress som Lars Joan Hierta använde, då han tryckte första utgåvan av Aftonbladet.

År 1837 erhöll Munktell några obebyggda tomter på norra sidan om Eskilstunaån (Klosterström) och rättigheten att begagna vattenkraft från en dammlucka. Två år senare kunde han där ta en ny uppförd verkstad i besittning. Med åren fick han ytterliggare mark. Han tillverkade 1842 ett nytt maskineri till Gevärsfabriken i Eskilstuna. Kupolen och flygeltaket till det nya observatoriet i Uppsala år 1843 (Gustavianum). Kaminer till fängelserna och Kungliga Teatern, mekaniska vävstolar till Rydboholms fabrik och järnbeslagna kistor med lås till Riksbankens kassavalv (1845).

”Vårda det goda fädren grundat ” får man läsa när man går över bron till Muntells. Foto LRB

Foto LRB
År 1929 den5 augusti förrättades av undertecknad, efter anmodan, laga bouppteckning efter förre järnsvarvaren Karl Gustaf Säflund vilken född år 1849, avled den 19 maj 1929 i gården n:o 382 i Eskilstuna stad och därvid såsom sterb- husdelägare efterlämnande;
1: Hustru Anna Matilda Säflund född Eriksson; samt
2: Myndiga barnen:
a/ Dottern Sofia Matilda Karolina Pettersson, gift med hamnarbetaren Karl Herman Pettersson i Oxelösund
b/ Sonen Karl Augsut Leonard Säflund i Stockholm
c/ Dottern Selma Augusta Axelina Andersson, gift med faktoriarbetaren Gustaf Henning Andersson i Eskil- stuna.
d/ Dottern Fanny Maria Henrietta Sarwe, gift med vaktmästaren Oscar Amandus Sarwe i Laxå
e/ Avlidne dotter Anna Gustava Eugenia Grandins efterlevande barn
1/ Dottern Anny Albertina Dahlstedt, gift med verkstadsarbetaren Gerson Dahlstedt i Kungsör
2/ Dottern irma Fransina eugenia Grandin, ogift, Kungsör
3/ Sonen Fritz Oscar Eugen Grandin i Kungsör
4/ Sonen Oscar Gustaf Georg Grandin i Kungsör.

Sterbhusdelägarna voro till förrättningen kallade. Närvarande vore änkan Säflund samt döttrarna Sofia Matila Karolina Pettersson och Selma Augusta Axelina Andersson jämte hennes man Gustaf Henning Andersson.

Makarna Säflund ingingo äktenskapet år 1871. Boet som under edsförpliktelse uppgavs av änkan Säflund, antecknades och värderades sålunda:

Kontanter och fordringar:    3.156:39                                         Begravningskostnader 777:-
Möbler                                   62:-
Hushållssaker                         34:-                                            Boets behållning 2.563:39
Linne och sängkläder               28:-
Diverse                                   60:- totalt 3.40:39

Anna Matilda Andersdotter 1847-1931

Född den 2 juli 1847 Damvaktartorp, Taxinge socken. V 10 september 1931 i Fors, Eskilstuna stad, 84 år gammal. Hon var dotter till torparen Anders Ersson och hans hustru Stina Cajsa Wikholm.
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny