Page 57 - Våra rötter

Till innehåll

Huvudmeny:

Geografiskt > Södermanland
Anders Ersson 1816-1864

Han föddes den 13 juli 1816 i Aspdal, Taxinge socken. Flyttar 1832, 16 år gammal till Turinge socken. 1834 flyttar han tillbaks till föräldrahemmanet Aspdal, Taxinge socken och blir där till 1836. Då flyttar han på nytt till Turinge socken, 20 år gammal. Den 10 november 1839 lystes för första gången mellan drängen och sonen Anders Ersson och pigan Stina Catharina Wiksholm, bägge i Aspdal, Taxinge socken, vigda 1 januari 1840. Paret får där i Aspdal barnen: Christina Lotta född 5 mars 1841 V 19 november 1843, 2 år och 8 månader gammal samt August Charlotta född 5 december 1843. 1844 flyttar familjen till Dammvaktartorpet i Taxinge och får där barnen: Anna Matilda född 2 juli 1847, Anders Gustaf född 25 januari 1851 V 19 maj 1853, 2 år och nära 4 månader gammal, Johan Conrad född 24 februari 1854 V 13 augusti 1859, 5 ½ år gammal, Anders Fredrik född 2 september 1857.
Den 6 mars 1832 avlider barnhusbarnet Carolina Wilhelmina i Aspdal, Taxinge socken 4 år 2 månader och 2 veckor gammal av slag som kom hit från Stockholm 1829.

Familjen flyttar år 1857 från Dammvaktartorp till Kojan, Taxinge socken. Där avlider sonen Johan Conrad den 17 augusti 1859, ~5 ½ år gammal och den 29 april 1864 avlider torparen Anders Ersson 47 år 9 månader och 16 dagar gammal.

År 1864 den 7 maj förrättades laga bouppteckning efter Torparen Anders Erson, som med döden afled den 29:e förutgångne April uti en ålder af 48 år 11 månader och efterlämnar enkan Stina Charlotta Wickholm samt trenne barn; dottern Augusta Charlotta 21 år, gift med stallldrängen Anders Sundström i Sundsör, omyndiga dotter Anna Matilda och son Anders Fredric, den förstnämnda 17 åhr den sednare 7 år, hwars rätt bewakades af tillförordnade förmyndaren Lars Eric Lindholm i Gustafslund, Gåsinge Socken.

Boet uppgafs af Enkan Stina Charlotta Wikholm; Skulderna översteg boets tillgångar med 154;94.


HFL Björnlunda 1831-1835 och 1836-1840 Kålbortorp.
Lars Erik Lindholm [Tillförordnad förmyndare], Hu Anna Maja Wikholm 18 dec 1800 Thuringe, Barn: …..
p Christina Catharina Wikholm 15 mas 1814 Thuringe

Tillförordnade förmyndaren ovan Lars Erik Lindholm var således gift med en syster till avlidna torparen Anders Erssons hustru Stina Cajsa Wikholm.

Torparenkan Stina Cajsa Ersson född Wikholm skrivs en tid på Socknen för att strax komma till Skäggetorp på ägorna till Näsby. Med sig har hon sonen Anders Fredrik född den 2 september 1857. Mor och son flyttar 1871 till Maxby som även det ligger under Näsby. Där blir hon till den 7 november 1888 då hon flyttar till Finkarby. Hon avlider den 4 november 1892 i Finkarby, 77 år 7 månader och 19 dagar gammal.

Sonen Anders Fredrik Ersson Wahlström flyttar till Stockholm 1874.

Eric Ersson 1776-1842

Torparen Anders Erssons far, Eric Ersson är född den 18 augusti 1776 i Hasjö, Helgesta socken. Hans föräldrar flyttar med sin familj omkring 1778 till Herrökna i Grytsocken. Därifrån omkring 1780 till Prästgården i Dunker socken och omkring 1782 till Ekorntorp i Dunker Socken. Omkring 1785 går flyttlasset till Löfnässtugan i Dunker socken.

Den 30 oktober 1803 vigs drängen Eric Ericsson med pigan Kjerstin Jansdotter i Skarbro, Ytterenhörna socken född, 31 mars 1781 i Stada, Turinge socken.

Parets dotter, Maja Stina födds 9 januari 1804 i Tallitan, Ytterenhörna, V 17 november 1809, nästan 6 år gammal där, Eric födds 28 december 1805 i Tallitan. År 1807 flyttar familjen till Almsjön, Turinge socken och får där tvillingarna Anna Brita och Jan den 9 mars 1811. År 1814 går flyttlasset åter. Denna gång till Edet i Taxinge socken och år 1815 till Aspdal, Taxinge socken till sina föräldrar Erik Hindriksson och Catharina Jacobsdotter. År 1818 flyttar föräldrarna till fattighuset och nu blir Eric Ersson självständig torpare på Aspdal efter sin far fram till 1840-talet. Då tar Eric Erssons son, Anders Ersson, över bruket av Aspdal. Kerstin Jansdotter avlider 13 oktober 1841 i Aspdal, 60 år gammal och hennes make torparen Eric Ericsson avlider där den 5 oktober 1842, 66 år gammal. Även deras dotter Anna Brita född 9 mars 1811 avlider här den 8 oktober 1842. Deras son torparen Anders Ersson med sin hustru Stina Cajsa Wikholm och barn flyttar 1844 från Aspdal till Dammvaktartorpet, Taxinge socken.

Erik Hendricsson 1740-1820

Avled 6 april 1820 på Fattighuset i Taxinge socken 79 år 5 månader och 3 veckor gammal, född i Herrgöla, Årdala socken. Hans hustru Kerstin Nilsdotter avled redan den 21 maj 1791 på Löfnässtugan, Dunker socken, knappt 45 år gammal, född den 30 augusti 1746 i Folksund, Helgesta socken. De vigdes den 25 oktober 1768 i Helgesta socken.
”drängen Erik Hindricksson ”(fortsätter på nästa sida som saknas i volymen!).

Erik vistades hos föräldrarna, som flyttade runt, som följer: Herrgöla, Årdala socken 1747, Sandstugan, Fors socken 1750-1755, Kiviken, Fors socken 1755, Stora Sundby, Forsa Socken 1757 – 1759, Rastgården, Blacksta Socken 1759 - 1761, - Forsa Socken 1761.

Eric Hendricksson tjänade dräng i Flen, Flens Socken 1765-66 och Kuhlsta by, Helgesta Socken 1766-67.

Som gift vistades han i Starrkärr kvarn, Helgesta socken 1768 - 1771, Lilla Myra, Flen socken 1771 - 1773, Rosendal, Helgesta socken 1773 - 1778, Herrökna, Gryt socken 1779 - 1780, Prästgården, Dunker socken 1780 - 1782, Ekorrtorp, Dunker socken 1782 - ? , Löfnässtugan, Dunker socken ? - ? , Storsätter Gruva, Dunker socken 1794, Aspdal, Taxinge socken 1798 - 1818, Fattighuset, Dunker socken 1818, för att avsluta sin levnad på fattighuset i Taxinge socken den 6 april 1820.

Parets barn:
Olof född 21 augusti 1769 i Starrkärr kvarn, Helgesta socken avliden där den 27 augusti samma år, Kerstin född 6 september 1770 i Starrkärr kvarn, Helgesta socken, år 1774 kom en dödfödd flicka i Starrkärr kvarn, Eric född 18 augusti 1776 i Hosjö, Helgesta socken, Brita Cajsa född 8 oktober 1779 i Herrökna, Gryt socken, Maria född den 1 januari 1783 i Ekorntorp, Dunker socken, Anders född 31 juli 1786 i Löfnässtugan, Dunker socken avliden den 26 augusti 1787, samt Jonas född den 9 augusti 1789 i Löfnässtugan, Dunker socken.

Efter hustru Kerstin Nilsdotters död den 21 maj 1791 vigs Erik Hendricksson 2.0 den 29 januari 1794 i Storsäter Gruvan, Dunker socken med Catharina Jacobsdotter född 17 april 1740 i Dunker. V 12 april 1820 i Fattighuset, Taxinge socken, 79 år 11 månader och 3 veckor gammal. Inga kända barn i detta gifte.
Hindrick Ersson 1711- ?

Den 28 oktober 1739 vigdes Hindrick Ersson född 16 april 1711 i Hökstugan, Årdala socken och pigan Cherstin Olofs-dotter född ~1720 okänt var. Paret fick i Herrgöla, Forssa socken barnen Erik född 12 oktober 1740 och Brita född 16 januari 1743. Pappa Hindrick var då bonde. Kan finnas fler barn i Forssa åren 1744-1747 men sidorna i födelseboken är borta. Den 21 februari 1748 föds Olof i Källerö, Forssa socken V 11 mars 1749 i Sandstugan, Forssa socken. 17 okto-ber 1749 föds Nils i Sandstugan V 15 mars 1755. Den 7 oktober 1754 födes Clas i Sandstugan V 17 januari 1755. Den 29 januari 1756 föds Maria i Nytorp, Forssa socken. Nytorp ligger möjligen på Sandstugans ägor? Därefter finns de i Sandstugan 1756, Forsa socken med/hos hans svärmor Brita Jansdotter född 1690 samt därefter samma år i Stora Sundby, Forsa socken. Han tjänar sedan dräng 1759 -1761 vid Rastgården, Blacksta socken, dit hans hustru kommer från Nicolai församling 1760. Paret anges ha återflyttat till 1761 men kan ej återfinnas där.

Kommentar: Det är endast i vigselboken som hustrun benämns Cherstin – i övriga källor heter hon Brita.
Eric

Eric är troligen gift med Maria Hendricksdotter född 8 september 1677 (okänt var) enligt notiser i husförhörslängden.
Den 16 april 1711 döptes Erics barn uti Hökstugan dess namn Hindrick. Till vittnen Jon i Hellbrotorp, Rättaren på Vibyholm, Jon Nilssons hustru uti Björnkulla Anna Pärsdotter hustru i Fiskartorp, hustru Maria.

Den 31 januari 1709 döptes Erics barn uti Hökstugan dess namn Brita: Till vittnen Prosten, Jon i Lota, Helsin socken?, Jons hustru i Halbrotorp Kerstin, Sockenskräddarehustrun Kerstin. Denna dotter Brita övertar med sin make bonden Anders Jansson Hökstugan och brodern Hinrick (vår ana) kommer till Herrgöla i Årdala socken.

Brita Jansdotter 1690- ?

Svärmor till Hindric Ersson enligt HFL Sandstugan sid 15 år 1747-1756 Forssa socken född 1690.

Nils Ericsson 1709-1780

Den 19 oktober 1740 vigdes i Helgesta drängen Nils Eriksson från Skomakartorp och Wadsbro socken med pigan Cherstin Andersdotter i Folksund. Parets barn: Ingeborg född 28 november 1743 i Folksund, Helgesta socken, Kerstin född 30 augusti 1746 i Folksund gift 25 oktober 1768 med Erik Hindriksson född 12 oktober 1740 i Herrgöla, Årdala socken, Anders född i Starrkärr qwarn, Helgesta socken och Nils född 11 oktober 1752 i Starrkärr qwarn.

Den 17 juli 1764 begrovs Nils Erssons hustru ifrån Starrkärr qwarn född Michaelistiden 1719 som varit sjuk i flera år, nära 45 år gammal.

Den 1 sepember 1780 begrovs enkemannen Nils Ersson i Starrkärr qwarn 71 år gammal av rötfeber.

Jan Pärsson 1731-1791

Jan Pärsson född 1731, gift i Udden, Turinge socken 9 augusti 1761 med pigan Maria Eriksdotter i Stada, Turinge socken, född 11 december 1737 i Mörby, Turinge socken, Parets barn: Brita född 17 december 1764, Anna född 12 januari 1768, Maria född 23 mars 1772 samt Kerstin född 13 mars 1781 – alla i Stada, Turinge socken.

Den 31 juli 1791 avled Jan Jan Persson i Stada, Turinge socken 60 år gammal. Enkan Mari Eriksdotter i Stada, född den 11 dec 1737 af Eric Andersson och Anna Ersdotter i Mörby. Fattighjon. 86 år 27 dagar gammal när hon avled den 7 januari 1823 i Thuringe socken.

Pehr Bengtsson

Den Pehr Bengtsson född ~1707 V6 juli 1766 i Udden Turinge socken, har en hustru vid namn Anna Johansdotter född ~1716 V 22 november 1796 i Udden, Turinge socken med vilken han har barnen: Olof kristnad 28 september 1745 i Udden, Carin kristnad 8 oktober 1747 i Udden samt Brita döpt 27 december 1751 i Udden. Anna skulle således ha varit 29 år, 31 år samt 35 år gammal vid sina barns födsel. Skulle Anna ha varit mor till Jan Persson född ~1731 skulle hon ha fött honom vid 15 års ålder vilket är mindre troligt. Möjligen har Pehr Bengtsson gift om sig med Anna Johansdotter.

Den Pehr Bengtsson som finns i Orrlöt, Tveta socken vigs den 20 september 1728 i Tveta med enkan hustru Brita Johansdotter har med henne barnen: Anna född 12 augusti 1729 och Jan född 9 augusti 1731 i Orrlöt, Tveta socken. I husförhörslängden för Orrlöten 1725-1735 noteras Petter Bengtsson vara måg till svärfadern Johan Åkesson och hans hustru Carin Jönsdotter. Pehr Bengtssons förmodade första hustru Brita Johansdotter skulle således vara dotter till Johan Åkersson och hans hustru Carin Jönsdotter. Brita bör ha avlidit efter sonen Jans födelse (1731) och före 1745 då Per Bengtsson får sitt första barn med Anna Johansdotter som han borde ha gift sig med före 1744. Pehr Bengtsson har även (om det är samma Pehr Bengtsson) flyttat från Orrlöt i Tveta till Udden i Turinge någon gång under åren 1731-1745. Finns det något dokument som kan styrka eller kullkasta teorin att Pehr Bengtsson har varit gift 2 gånger, dels med Brita dels med Anna?

Eric Andersson ~1699-1779

Eric Andersson V 3 december 1799 i Stada, 80 år gammal. Vigd med Anna Ericsdotter född ~1711 V 28 februari 1781 Gammeltorp, Turinge socken, 70 år gammal. Parets barn födda i Mörby, Turinge socken – Anders född 11 april 1731,
Erick 19 november 1733, Jonas 19 november 1735, Maja född 1737, samt barn födda i Stada, Turinge socken – Pehr
född 2 november 1740, Anna 6 augusti 1743, Olof januari 1747, Britta 25 november 1749, Jan 8 november 1750, samt
Carl född 20 november 1754. 
Jan (Johan) Henriksson 1723-1776

Torparen Anders Erssons hustrus Stina Cajsa Wikholm farfars far heter Jan Henriksson, född ~1723, V 28 februari 1776 i Wik, Taxinge socken 54 år gammal vigdes före 1749. Lysningsboken Taxinge: ”Uthi denna Christeliga fösamling som är drängen beskedlige Johan Hindriksson jämte fästekvinnan Hedvig Larsdotter”. Inget datum. (Vigselboken börjar 1771). Parets barn: Jan född 12 augusti 1749, Hindric född 19 september 1756, Stina född 5 april 1761 – alla i Wik, Taxinge socken.Drängen Jan Hindriksson gifter sig med Hedvig Larsdotter. Paret får sonen Johan i Wik, Taxinge den 12 augusti 1749. Därefter flyttar paret till hustruns föräldrahemman Wik i Taxinge socken. Hustruns mor, Kierstin Olofsdotter som är änka, är avliden enligt notering i husförhörslängden. Dessvärre saknas likboken i Taxinge församling för aktuella år.

Någon husförhörslängd för åren 1764 – 1780 finne ej att tillgå. Ej heller likboken åren 1745- 1775. Den 13 februari 1776 begrovs enkan hustru Hedvig Larsdotter i Wik 54 år gammal av svullnad eller vattusot. Hennes make Jan Hindriksson är troligen avliden under åren 1745 - 1775 när likboken saknas.
Jan Jansson 1749-1809

Skomakaren Jan Jansson föddes den 12 augusti 1749 i Wik, Taxinge socken avliden den 3 mars 1809 i Stenudden, Taxinge socken. Han vigdes den 14 oktober 1770. Taxinge lysningsbok: .. beviljat mellan drängen ärlige och beskedlige Johan Jansson från Wik och Taxinge församling samt pigan ärlige och Gudfruktige Kerstin Olofsdotter i samma församling Christelige och Gudfruktige församling 3 gånger aflemnat. Lyst 1:a gången 2 sep 1770 samt i kyrkoräkenskaperna: 14 oktober 1770 Brudgummen Jan Jansson Wik och på bröllopet i Ramtorp. Hans hustru Kirstin Olofsdotter är född den 9 oktober 1751 i Ramtorp, Taxinge socken som dotter till gardessol-daten Olof Jansson Björkström född ~1724 död 22 juni 1786 i Ramtorpet och hans hustru Kirstin Nilsdotter född ~ september 1721 död 10 mars 1791 i Ramtorpet. Föräldrarna hade förutom dottern Kerstin, döttrarna Maria född 17 mars 1749 och Greta född 30 juli 1754, bägge i Ramtorpet.

Skomakaren och hans hustrus barn: Hedvig Margareta född 20 november 1771, 
Olof född 28 februari 1775, 
Jan född 19 april 1777, 
Stina född 31 augusti 1779 
– alla i Wik och 
Maria född 22 november 1790 i Ede Grind, Taxinge socken.

Drängen Jan Jansson född 4 september 1777 flyttar från Ramtorp till Stenudden 1799. Dit har även hans föräldrar flyttat så det är till sina föräldrar drängen Jan Jansson flyttar.
Selebo häradsrätt. Den 14 april 1809 höllts lagtima bouppteckning efter Jan Jansson i Stenudden, Taxinge socken som avled den 3 marti sistlidne och dess enka Stina Olsdotter som döde den 30:e i samma månad. Lemnade efter sig myndiga sonen Jan. Myndiga dottern Enkan Hedda Greta i Skäggtorp och enkan Stina i Kopparhaga samt omyndiga dottern Maria. Egendomen uppgafs af barnen och värderades som följer.

Jan Jansson Wikholm 1777- ?

Född 19 april 1777 i Wik,Taxinge socken gift 2 juni 1699 i Taxinge med Anna Andersdotter född ~1779 i Skyndersdal, Dillnäs socken. Parets barn: Anna född 18 december 1800 i Stenudden, Taxinge socken, Hedvig Albertina född 2 juli 1806 i Ulrika Eleonora, Stockholm stad V 6 juli 1806 Kungsholmen, Stockholm stad, Johan Anders född 14 september 1810 i Ede Grind, Taxinge socken, Stina Cajsa född 14 mars 1815 i Almsjö, Turinge socken.

Familjen bodde först i hans föräldrahemman Stensudden i Taxinge socken. Därifrån flyttar familjen 1802 till Stockholm
Familjen kommer 1809 från Dillnäs socken till Lermy Soldattorp i Taxinge. Därifrån flyttar man 1813 till Trädgårdstorp i Dillnäs socken. 1814 flyttar mågen Johan Wikholm med familj från Löfvreten i Dillnäs socken till Turinge socken, där de bosätter sig i Almsjö. Här bor de en längre tid.1836 noteras att de flyttat till Dillnäs socken den 4 november.
De är ej noterade i inflyttningslängden för Dillnäs socken 1636-1637. Vid flytten från Almsjö i Dillnäs socken försvin-ner de i historiens töcken. Hustrun Anna Andersdotter är född den 26 mars 1779 och stammar från Skyndersdal i Dillnäs socken.

Födelseboken saknas för åren 1778-1783. I familjen ovan i husförhörslängden nämns hustru Maria Andersdotter född 3 juni1 1784 samt att hennes make är måg i hemmanet som även vår Johan Wikholm är. Under fadern Gabriel Gabriels-son finns dotter Maria född den 3 juni 1784! Denna dotter borde heta Gabrielsdotter efter fadern och ej Andersdotter som vår Maria heter.

Men enligt födelseboken föds en Maria den 23 juni 1784 som dotter till Inhyses Anders Jonsson och hans hustru Karin Jansdotter i Guldsmedsmora. Denne Maria är den enda noterad som född detta datum varför slutsatsen blir att hustrun Karin har gift om sig. Gabriel Gabrielsson är hennes andre make och Maria född 1784 är styvdotter till honom!

Anders Jansson 1742-1888

Anders Jansson är född den 8 maj 1742 i Södermanland. Den 14 oktober 1770 vigdes drängen Anders Jansson från Guldsmedsmora med pigan Karin Jansdotter uti Skiren, Dillnäs socken, född 29 september 1749 i Guldsmedsmora, Dillnäs socken. Parets barn: Brita född 18 april 1771 i Skiren, Dillnäs socken, därefter är barnen födda i Skyndersdal, Dillnäs socken, dit familjen flyttade 1773 från Skiren, Catharina född 9 juni 1773, Johan född 2 juni 1775, Anna född 8 maj 1777 V 16 juni 1777, Anna född 26 mars 1779, Kjerstin född 20 augusti 1781, Maria född 23 juni 1784. Anders Jansson avled den 19 maj 1888 i Guldmora, Dillnäs socken av lungsot endast 46 år gammal.

Änkan Catharina Jansdotter gifter om sig 2.0 den 14 november 1790 i Dillnäs med Gabriel Gabrielsson från Turinge, född ~1753. Familjen bosätter sig i Löfvreten. Där föds dottern Eva den 4:e juli 1792 Han avlider 28 november 1832 i Löfvreten, Dillnäs socken 79 år och 9 månader gammal. Hon, Catharina Jansdotter avlider den 19 november 1833, 85 år gammal. Dotter till Johan Mattsson och Karin Gustavsdotter i Guldsmedsmora.

Johan Mattsson 1715-1776

Johan Mattsson är född den 4 mars 1715 i Guldsmedsmora, Dillnäs socken. Han avled den 8 mars 1776 i Skiren, Dillnäs socken, 61 år gammal. Gift 1.0 före 1739 med Karin Gustafsdotter född 3 november 1706 i Skrifvarboda, Dillnäs socken. Avliden den 4 november 764 i Skiren i Dillnäs socken. Paret fick döttrarna Brita född 25 december 1739, Anna född 1 oktober 1745, Catharina född 29 september 1749.
Gift 2.0 den 21 november 1765 Dillnäs socken, Jan Mattsson i Skyndersdal med Kerstin Gabrielsdotter född 1733 med vilken han fick fyra barn: Johan född i oktober 1766 i Skiren, Dillnäs V 1766, Dödfödd tvilling till Johan, dottern Stina född 2 april 1768 och Anna född 7 januari 1770 i Skiren, Dillnäs socken.

Hustru Brita Jansdotter född 25 december 1739 är dotter till Johan Mattsson och hans hustru Karin Gustavsdotter.
Hustru Karin Jansdotter född 29 september 1749 är dotter till Johan Mattsson och hans hustru Karin Gustavsdotter.

Bägge flyttar ut från Skyndersdal. Den ena med sin familj till Skiren 1773 där de noteras till 1776 och den andra med sin familj till Klöfvet 1780.

Änkan Catharina Gabrielsdotter noteras i Guldsmedsmora 1791.

Mats Eskilsson 1651-1744

Den 30 dec 1744 avled Matts Eskilsson i Guldsmedsmora, Dillnäs Socken 93 år gammal = född ~ 1651
Den 25 sep 1748 avled Enkan Anna Andersdotter i Guldsmedsmora, Dillnäs socken 80 år 2 mån gammal = född ~ 1668
Vigda den 18 september 1694 i Dillnäs socken.
Föräldrarnas ålder vid födelsen
Parets barn: Maria född 10 november 1695 i Guldsmedsmora 44 Mats 27 Anna
Brita född 9 juni 1698 i Skiren 47 30
Anna född 14 januari 1700 i Skiren 49 32
Anders född 15 maj 1702 i Skiren 51 34
Brita född 24 februari 1706 i Guldsmedsmora 55 38
Kirstin född 22 februari 1709 i Guldsmedsmora 58 41
Jan född 4 mars 1715 i Guldsmedsmora 64 47
Dillnäs vigselbok den 18 september 1694 vigdes drängen Mats Eskilsson och pigan Anna Andersdotter. Denne Eskil som uti Gållsmohra blef måg hos Anders i qwarnen.
Gustaf Andersson 1660-1740

Den 1 januari 1696 vigdes Gösta Andersson och Inger Ersdotter i Dillnäs socken. Han avled den 28 augusti 1740 i Skrifvarboda, Dillnäs socken 80 år och 2 månader gammal. Hon avled den 24 november 1734 i Skrifvarboda, Dillnäs socken, 70 år och 2 månader gammal. Parets barn: Brita född 18 oktober 1698, Ingeborg född 1 maj 1701, Karin född 3 november 1706.
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny