Page 31 - Våra rötter

Till innehåll

Huvudmeny:

Geografiskt > Skåne
Löberöd

Gods i Hammarlunda socken 13 km sydöst om Eslöv. 429 har, därav 290 ha åker. Slottet är av sten i två våningar med åttkantigt mittorn och två korta flyglar , byggt 1798 – 99. Ägdes på 1500-talet av ätten Brahe, tillhörde 1635 – 1700 ätten Ramel, 1799 – 1843 greve J.G. De la Gardie.

Ätten Ramel

Ursprungligen från Pommern, från 1500-talet dansk adelssläkt, naturaliserad i Sverige 1664, friherrlig 1770. Hans Ramel 1724 – 1799 friherre, i militärtjänst 1744, kaptens avsked 1754, överstes namn 1762. Han var en av Skånes största jorddrottar, herre till bl. a. Maltesholm, Löberöd, Vidarp och Öved kloster, vilket gjordes till fideikommiss inom Hans Ramels släkt. Gjorde sig känd som en synnerligen framsynt lanthushållare och lät furstligt bygga om och försköna sina gårdar. Det ståtligaste minnet av hans byggnads-verksamhet är Övedsklosters slott med Öved vacka kyrkokomplex.

Hans son Malte Ramel 1747 – 1824, friherre, riksråd, ingick i kungl. Kansliet 1766, minister i Madrid 1778-80, hovkansler 1781, riksråd 1786-89, medlem av Svenska akademien 1797, guvenör för kronprins Gustav 1803.

Ur Nordisk familjebok, 1952-55 års upplaga.

Jacob Pontuson De la Gardie odlade och bygde Christinetorp 1812 – 1825. Foto LRB

Ätten De la Gardie

Härstammande från Frankrike, där dess stamfar Robert dÉscouperier mot 1300-talets slut innehade bland annat godset La Gardie i dep. Aude. Ätten kom till Sverige med Pontus De la Gardie, friherre och fältherre 1520-1585.

Ur Nordisk familjebok, 1952-55 års upplaga.

Ölycke senare Löberöd
Ölycke förvandlades till ett stationssamhälle efter tillkomsten 1866 av Ystads-Eslövs järnväg och fick namnet Löberöd. (Löberöd i ord och bild – 1992) Foto 2008 LRB.

Löberöd: Jernvägs- post- och telegrafstation vid Ystad – Eslöfs jernväg, 5,6 mil från Ystad och 1,5 från Eslöf inom Hammarlunda sn. Stationen ligger egentligen på själva mötesstället för Högseröds, Hammarlunda och Gudmundtorps socknar. De fleste handlande, hantverkare och dylika, som slagit sig ned vid den uppblomstrande handelsplatsen bo i byn Ölycke i Högseröds socken. Något väster om stationen reser sig det tornprydda gamla herresätet Löberöd omgifvet af skog, park och en liten gräfd sjö. Godset som nu utgör 3 29/192 mtl säteri, taxeras till 300.000 kronor med qvarn som taxeras till 10.000 kronor tillhör innehafvaren af fideikommisset Öfvedskloster. Af en äldre egare, excellensen J. de la Gardies literära och artistiska samlingar har de dyrbara handskrifterna skänkts till Lunds universitet. Af Löberöds säterijord finnas några andra gårdar. Ur Rosenbergs geografiskt statistiskt handlexikon öfver Sverige. Utgiven 1883.
Översta bilden: I bakgrunden syns Västraby gård. I förgrunden på andra sidan ån och bron låg Västraby by - som gått udner plogen och blivit åker.

Mellersta bilden: Bakom lekiset i Löberöd har gården Ölycke legat.

Nedersta bilden: Löberöd Herrgård.  Foton 2008 LRB
”Våra gårdar” Tengelsås 2, Tengelsås 10, Västraby 3 samt Ölycke omvandlades till åker eller stationssamhälle under 1800-talet. Släkten urbaniserade och vår Bengta Larsdotter drevs av utvecklingen till Malmö och ett liv som stadsbo och hantverkarehustru. Ett bättre liv än livet i en bygemenskap?

Kopplingar mellan familjerna Åke Månsson i Ölycke, Höxeröd sn och Nils Bengtsson i Tengelsås 10, Holmby sn.

A/ Dopvittnen:
Måns och Nils Åkesson är dopvittnen till Nils Bengtssons och Olu Åkesdotters dotter Signe f 1778 i Tengelsås 10.
Anna Åkesdotter är dopvittne till Nils Bengtssons och Olu Åkesdotters son Måns född 1771 och Lars född 1773.
Änkan Anna Åkesdotter född 1746 med sin son Måns är inhyses hos Nils Bengtsson och Olu Åkesdotter åren 1802 och 1803 (kommunion 1803 och 1804)

B/ Bouppteckningar:
Elna Åkasdotter f 1734 död den 3 okt 1802. BOUP 1801-02:109 gift med Hans Hansson som brukar Bingstorp 1759 – 1792 BOUP 1789-91:128. Barn: Hans 1756 död 18 jan 1786 (hans son Hans f 1784 i Attarp), Åke f 176(1), Måns f 176(2), Anders f 176(7), Nils f 177(2), Elsa g.m. Ladufogden Per Andersson på Skarhult, Bengta g.m. Nils Jönsson, Kjellstorp (deras barn Hans Nilsson (1778 och Elsa Nilsdotter f 1790 den 11 avled och den 19 juni 1800 begrofs Bengta Hansdotter 44 år gammal, hu till hemmansåboen Nils Jönsson som bor i Källstorp, Skarhult socken. Nils Jönsson som är f omk1742 har en son Tufve f 1759 i sitt tidigare äktenskap med n.n.

Översikt
Måns och Nils Åkesson, som ej är våra anfäder, står med här på grund av svårigheten att utreda vad som har hänt med fastigheten Ölycke. Då Nils Åkessons son, Lars Nilsson, avflyttar från Ölycke omkring 1803 övertar hans yngre bror Åke Nilsson 22 år gammal brukandet av Ölycke. Åke avlider 2 år därefter eller år 1805. Den tredje brodern, Per Nilsson övertar då bruket av Ölycke 18 år gam-mal. Han avlider 3 år senare eller år 1808. Nu finns ej fler bröder kvar i familjen Nils Åkesson. Ölycke går då över till Nils Åkessons bror Måns Åkessons sonhustru Ellna Jönsdotters måg Tufve Tufvasson och hennes dotter Karna Jönsdotter i hennes (Ellnas) andra gifte.

Vår anmoder, Bengta Larsdotter född 1819, vigs 32 år gammal år 1851 i Caroli församling, Malmö med timmergesällen Nils Larsson Billberg

 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny