Page 129 - Våra rötter

Till innehåll

Huvudmeny:

Geografiskt > Råå fiskeläge
Kommentarer:
Råå fiskeläge nr 3. Gård på ”Backen”. Rester finns kvar i grunden till Skonaregatan 17 i kvarteret Mässpojken nr 12. Under stora Nordiska kriget 1700 – 1720 kom en dansk här över till Skåne i november 1709 men drevs tillbaks vid slaget vid Hälsingborg den 28 februari 1710. ”Vanligt folk” började bosätta sig på Råå fiskeläge under den här tiden som tidigare mest bestodd av fiskebodar på marken som var allmänning. Redan 1597 fanns en fiskebod på råå nr 3. Vår strandridaren Nils Andersson bosatte sig i nr 3 i början av 1700 med uppgift att avptrullera stranden på häst för att kunna rapportera om fientliga skepp kunde vara på väg mot Råå och Helsingborg så att en mobilisering skulle kunna ske innan skeppens besättning hann landstiga. Troligen är Strandridaren Nils Andersson far till sockenskomakaren Nils Nilsson som ”säkert” är vår förfader. Troligen klarade sig Nils Nilsson med sin gård nr 3 undan den stora ryssbranden som är känd som Larsmässonatten genom sin placering norr om Salthon, då det var det nedre läget som drabbades.

Råå fiskeläge nr 4. Delar av huset finns kvar i gårdshuset Patrullgatan 7, kallat ”Roddaregården”. Här bodde Ingel Jonsson som även bodde i Örby nr 10. Sonen Lars Ingelsson övertog råå nr 4. Även nr 4 tycks ha klarat sig från ”Ryssbranden”.

Råå fiskeläge nr 8. Hus innanför nuvarande Patrullgatan 4. Här bodde Ohla Svensson född 1739 – död 1816 med sin hustru Karna Nilsdotter från Råå nr 3. Fastigheten nr 8 läggs 1809 under nr 7. Ohla och Karna flyttar till nr 28 som är ett hus med innan-mäte i Varvsgatan 8. Nils Svensson 1736 – 7 okt 1804 i Råå nr 9 är bror till Ola Svensson enligt Bouppteckning.

Råå fiskeläge nr 11. Hus med läge ungefär Fiskaregatan 7. Här uppförde fiskaren Sven Nilsson ett bonningshus efter att ha fått ”stävjobrev” som fiskare på fastigheten.

Råå fiskeläge nr 12. Hus innanför dagens Patrullgatan 9-11. Här bodde Isac Jonasson född 1736 - död 1816 med familj.

Råå fiskeläge nr 13. Hus cirka Fiskaregatan 8. Här finns Jonas Andersson som är far till Isac Jonasson som kom till nr 12. På västra sidan av nuvarande fiskaregatan 10 som bebyggdes 1889 för fiskaren A. P. Kropp låg även en del av nr 13

Råå fiskeläge nr 14. Här noteras Jonas Andersson 1720-1721, 1744 anges läge nr 14 vara öde och Jonas noteras för läge nr 13.

Nils Jonasson 1816-1875 ägde inte någon fastighet vid sin död, men bodde och avled i Råå fiskeläge nr 28 där även hans hustru Bengta Nilsdotter avled år 1884. Samma år vigs deras dotter Olivia Jonsdotter med fiskaren Sven Petter Nilsson 1850-1940 som ägde vid sin död gemensamt med Anders Peter Persson Pålstorp 2 som vid ägostyckning den 27 mars 1911 har avsöndrat 3603 kvadrat-meter under beteckningen 2:152 till Peter Nilsson. Efter sin hustru Olivia Jonsdotter har Sven Petter Nilsson erhållit i gifto-rätt hälften av stadsägan nr 122+123+124+125 i Örby som han med sin hustru i sin tur testamenterat till deras ogifta dotter Johanna Maria Svensdotter. 
Tidsbild från Helsingborg vid senare delen av 1700-talet. I förgrunden Helsingborgs torg (nuvarande Stortorget). Uppe på Lanborgen skymtar ruinerna av ”Kärnan” som restaurerades senare i slutet av 1800-talet. Akvarell av Elias Martin 1780. Foto LRB.
ISRAEL ISRAELSSON BERG 1645 - 1709

Ryttaren Israel Israelsson Berg, född ~1645, gift med Anna Johansdotter, deltog i fälttåget i Pommern enligt Generalmönstring: Israel Berg antagen 1676 samt är vid mönstringen 1702, 57 år gammal. Men är ur generalmönsterrullorna efter slaget vid Poltava den 28 juni 1709, där han sannolikt stupade eller tillfångatogs. Han finns i rullorna t o m 1707. Antogs 31 år gammal år 1676 vid major Carl Horns Kompani (Majorens Kompani) av Nils Gyllenstiernas regemente. Kompaninummer 8 Kattarp blir 1688 nr 25 i Kattarp i samband med omorganisation.

Norra skånska kavalleriet som Gyllenstiernas regemente hade uppgått i var med i Poltava 1709. Om vår Israel var med där framgår ej. Ej heller vad som kan ha hänt honom. Stupad. Tillfångatagen eller avgången?

Källa: Regementräkenskaper 1680 - 1711. Norra Skånska Kavalleriet. (Berg tillhör Helsingborgs socken).
Rullor 1678:3 167:12 1694:6 1701:22 1701:24-26 1701:28 1702:11-16 1702:18.
GRM 884 Norra skånska kavalleriett 1710. Skånska Husarregementet supplement nr 15 avlöningsrulla 1706.

Namnet Israel var vanligt bland judiska familjer. De som slogs för Svensk räkning var oftast enrollerade från centrala Europa eller från det så kallade upp-sverige, det vill säga på andra sidan den norra danska gränsen som före 1658 gick mellan Skåne och Små-land.

Parets barn: Israel född ~1670, Karna född ~1685 troligen i Kattarp men notiserna börjar först 1689, Brita född 21 februari 1690 i Kattarp, Jonas döpt 15 mars 1696, Engelbrecht född ~1696, Anna med okänt födelseår

Gustaf Kruse 1692-1768

Gustaf Kruse, född 1 januari 1682 V 1768, hade som aktiv ryttare förmodligen tjänstgjort under Tuwe Jönsson (Starke Tuwe) på Dufwestubbe mellan Allerum och Ödåkra. Ryttaren Gustaf Kruse var ofta dopvittne uppe i Allerum jämte ett par andra ständigt återkommande ryttarekollegor. Egendomligt var att han bar namnet Gustaf, då detta, när han föddes, var förbehållet hovet och hovet närstående adelsmän. Till skillnad mot hans ryttarkollegor står Gustav Kruses namn mestadels mycket sirligt skrivet i kyrk-böckerna. Möjligen är Zacharias Kruse, en bror till vår Gustaf Kruse, som åldersmässigt passar ihop med Gustaf, skriver Lars-Berne Mårtensson på sin hemsida.

Gustaf Kruse är noterad i GRM 1718 för Allerum, antagen i september 1709 som ryttare.
När Gustaf Kruses första hustru, Karna Israelsdotter, född 1685 död 26 juli 1736 i Ringstorpshusen i Helsingborgs stads-församling hade avlidit (begravd på fattigkyrkogården), noteras Gustaf som ”afskedad ryttare”. Året därpå den 4 mars 1737 äktar han i Hel-singborgs stadsförsamling pigan Karna Persdotter. Paret kommer till Hässlunda.

Den 10 november 1749 flyttade avskedade ryttaren Gustaf Kruse född 1 januari 1682 från Hässlunda till Kågeröd med sin hustru Karna Persdotter född 1687 enligt inflyttningsattest i Kågeröds kyrkoarkiv H II:2 (ddss.nu).

(Hesslunda är en socken närmast söder om Mörarps jernvägsstation på Helsingborg-Hessleholms jernväg och Kågeröd socken ligger på Söderåsens sluttning kring Vegeån och utmed gränsen till Krisitanstads län).

Paret kommer till Köpinge nr 3 i Raus socken. Enligt sjökapten Jöns Petter Olsson bodde baron Kruse där missionsbokhandeln är belägen på 1940-talet. Där avlider Gustaf Kruse den 4 december 1768. Hustrun Karna Persdotter begrovs den 1 juni 1777, då gammal enka i fattighuset i Raus.

Gustafs barn med sin första hustru Karna Israelsdotter: 
Israel döpt 30 juni 1717 i Allerum socken, begravd den 8 december 1717 i Allerum socken, 5 månader gammal,
Anna döpt 21 november 1718 i Allerum socken begravd den 14 december 1788 i Köpinge nummer 3 Raus socken,
Kierstin döpt 7 maj 1721 i Allerum socken, Israel född 28 oktober 1724 i Allerum socken, 
Jonas född ~1725 begravd den 5 maj 1728 i Gunnarlunda, Flenninge socken, 
Maria född den 4 mars 1729 och begraven samma år den 23 juni 1729 i Gunnarlunda, Flenninge socken, 
Maria född 24 februari 1731 i Helsingborg stad samt Hanna döpt den 20 december 1735 i Helsingborg stad.

Den 18 februari 1767 föddes och den 22:a kristnades Hanna Gustafsdotters oäkta drängebarn af Mårtenstorp vid namn Per. Till barnafader blef utlagt gifta mannen herden Pål Persson i Raus. Kristina, Nils Nilsson på Råå bar barnet. Testes: Hustrun Anna, Nils Nilsson i Köpinge.

Hanna är tienstepiga hos sin syster (Maria Gustafsdotter) och hennes make Johan Ramström. Han har med Maria barnen: Nils 30 maj 1756 i Raus, Karna 2 juni 1759 i Raus, Johan 31 juli 1760 i Välluv, Kierstina 19 mars 1762 i Välluv, Jöns 8 april 1765 i Välluv, Ola 9 april 1768 samt Israel 27 april 1769.

Dottern Kerstin Gustafsdotter 1721- 1791 är gift med Nils Nilsson, som övertar Råå fiskeläge nr 3.

Olof Kruse 1653 - ?

Skånes knektregister augusti 2001. Gustaf Kruse 1686 Allerum död 4 december 1768 i Köpinge nr 3. Son till profoss Olof Krusse född ~1653 i Ingelströ och dennes hustru Kierstina Larsdotter f ~ 1659 i Fleninge. Gift 1.0 år 1716 med Karna Israelsdotter f ~ 1685 Allerum, begraven 26 juli 1736 i Ringstorpshuseni Helsingborg. Gift 2.0 med Karna Persdotter f 4 mars 1737 i Helsingborg död 11 juni 1777 i Köpinge. Uppgiftslämnare: Anmäld till knektregistret av Bengt Persson, Box 153, 245 22 Staffanstorp, tel 046-256474. person@mbox306,swipnet.se

Ingelströ=Ingelsträde ?, by i Väsby socken sydost om Höganäs. Källa: C. M. Rosenberg Geografistk statistiskt handlexi-kon öfver Sverige.

Profoss: Fordom tjänsteman vid krigsmakten, som hade att upprätthålla ordningen, uppträda som åklagare och efterse verkställ-igheten av ådömda straff. Sedermera förlorade titeln i anseende, då profossen hade att själv verkställa kroppsstraff. Nuvarande militära motsvarighet till profoss är väbel. Källa: Nordisk familjebok 1952-55 års upplaga.


Första fasta bosättningen på Råå för vanligt folk tycks ha skett efter sockenbornas trohetsförsäkran till Karl XI år 1677. Det var på ”Backen”, Råå nummer 3, som detta skedde och varifrån det växte fram en släkt, som vi här kallar för ”Kruse-släkten”. Många av dagens rååbor kan av den enkla tabellen ovan finna sina släktförhållanden skriver Curt Persson under denna bild publicerad i "Råå - en gång Sveriges största fiskeläge" af Åsa Rausing-Roos, (sid 102).

Nils Nilsson 1720 – 1794

Nils Nilsson är fiskare boendes på Raus fiskeläge nummer 3 som ligger i backen på Skonaregatan nr 17. Ett så lågt fastighetsnum-mer för tankarna till att han skulle kunna ha djupa och tidiga rötter i fiskeläget. År 1597 noteras här i jordeboken Nils i Backe som några gissar skulle kunna vara farsfarsfar till Nils Andersson vars enka noteras i mantalslängden 1712 för fiskeläget nummer 3. 1709 och 1710 noteras strandridaren Nils Andersson med hustru för fiskeläget nr 3. 1711 är läget öde. I mantalsängden för 1714 noteras endast några få personer i fiskeläget och ingen för nummer 3. Så är även fallet 1720 ”öde och manlöst”. I kommande mantalslängder 1721 och följande 1724, 1725, 1726, 1727 och 1728 noteras Nils Andersson med hustru med undantag för 1724 då ingen hustru noteras. 1723 anges Nils vara 50 år.

Jordboken 1730 registrerar Nils Andersson för fiskeläget nr 3. I nästa mantalslängd för år 1742 och 1744 noteras för fiskeläget nummer 3 ”Änkan Stina Carlsdotter” som begravdes den 25 januari 1758 på Råå 60 år gammal avliden av bröstsjuka. Möjligen skulle man kunna tänka sig en familj bestående av: Nils Andersson född ~1673 avliden mellan 1729 -1741. Gift 1.0 med en hustru som avled före 1712. Gift 2.0 ~1713 med Stina Carlsdotter född ~1698 begravd den 25 januari 1758 i Råå fiskeläge nummer 3. Noteras kan att Stina är 22 år yngre än Nils Andersson!

Vår Nils Nilsson beräknas vara född ~1720 enär han var 74 år gammal vid sin död den 29 september 1794 av ålderdomsbräcklig-het. Nils Nilsson skulle kunna vara son till Nils Andersson i dennes andra gifte men det kan ej konstateras då dessvärre födelse-/dopbok saknas för tiden 1700-1754. Nils Nilsson vigdes den 29 april 1746 med Kerstin Gustafsdotter döpt 7 maj 1721 i Allerum socken, avliden den 16 januari 1791 i Råå fiskeläge nummer 3, 71 år gammal av ålderdomsbräcklighet. Vigseln skedde i Helsing-borg stadsförsamling och Nils Nilsson anges då vara Sockenskomakare i Välluv´s socken.

När och under vilka omständighet Nils Nilsson och hans hustru Kerstin Gustafsdotter och/eller hennes föräldrar Gustaf Kruse och Karna Persdotter kom till Råå fiskeläge nummer 3 är ej kända. Åren 1746, 1747 och 1749 noteras sockenskomakaren Nils Nilsson för läget nr 3. Åren 1749, 1759 och 1764 noteras Nils Nilsson med hustru utan yrkesangivelse för nr 3.

1766 anges han ha en dotter Regnel samt barnen Swen, Isach, Jöns och Nils. 1767 anges han ha dotter Regnel. 1769 och 1770 noteras han med sin hustru och sonen Swän, dottern Regnel och 2 barn.

Parets barn: Regnel född ~1745, Karna född 11 juli 1747, Sven född ~1750, Nils född ~1751 död späd, Gustaf född ~1752 död späd, Israel född ~1753 V 16 juni 1755, Israel född 16 juni 1756, Jöns född 2 juni 1761 samt Nils född 11 november 1763. Sex av Nils Nilssons 9 barn med sin hustru Kierstina Gustafsdotter når vuxen ålder.
Dottern Regnel Nilsdotter född ~1745 gift 17 oktober 1772 med fiskaren Årad Persson bor 1790 i ett gatehus på Råå läge. Kommer till Råå fiskeläge nr 3 där de bägge avlider 1804 respektive 1808.

Dottern Karna Nilsdotter född 11 juli 1747 (också vår ana) gifter sig 1765 med fiskaren Ola Svensson.

Sonen Sven Nilsson född 1750 (vår anfader) gifter sig 1771 med änkan Maria Bengtsdotter från Raus nummer 11 som avlider den 22 augusti 1784. Barnen i hennes tidigare äktenskap ärver Raus nummer 11.

Qvinnfolket Maria Bengtsdotter från Katslösa i Kvistofta socken vigdes 1.0 den 7 november 1756 i Kvistofta socken med Mikel Jöns-son från Råå som avled före 1771. Parets barn: 
Jöns född 3 augusti 1758, odöpt son som avled strax efter sin födelse den 23 november 1761, 
Jöns född 9 juni 1764, Hanna född 20 oktober 1768.
Sonen Israel Nilsson född 10 juni 1756 finns 1809 i Raus nummer 28. Den 3 september företogs bouppteckning efter Israel Nilssons på Råå aflidna hustru Cathrina Andersdotter (Grönberg) som efterlemnade 5 barn; Anders och Nils myndiga, Jöns 18 år, döttrarna Karna och Anna
Sonen Jöns Nilsson född 2 juni 1761 tar över Raus nummer 3 och noteras där i husförhörslängden till och med 1806. Hans hustru Elna avlider och efter sitt nästa gifte kommer Jöns till Raus nummer 40. Där förvanskas hans födelsedatum från 3 juni till 3 oktober 1761. Han avlider i nummer 40 den 27 mars 1832.
Sonen Nils Nilsson född född 11 november 1763 tar över Raus nummer 3 från och med husförhörslängden 1809. Han avlider där den 21 april 1822.

 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny