Page 140 - Våra rötter

Till innehåll

Huvudmeny:

Geografiskt > Värmland
Johannes Jansson Hagström 1849-1917

21 år gammal lämnar Johannes sina forsterföräldrar. Han tjänar två år i Nedre Fjäll och ytterliggare två år i Västra Takene.

Innevånareantalet i Manskog socken, som var omkring 400 personer när beslutet 1705 kom att bilda Manskog socken, ökade sakta under 1700-talet. I den äldsta husförhörslängden från 1760 kan man räkna till 705 noterade personer. Än så länge kunde ungdom-ar bilda nya familjer och röja ny mark för odling och bebyggelse och dela äldre redan uppodlad. Med tiden blev odlingslotterna för små för att kunna bli rationellt brukade. Storskiftet kom i 1780-talet med undantag för Rinnen och Åstenäs. Alltfler torp upptoga med be-folkningstillväxten och i början av 1800-talet började det bli svårt med försörjningen då marken ej längre räckte till åt alla. Ofta rådde bitter nöd och fattigdom i småtorpen, men ock underbar förnöjsamhet och fromhet. Nödbröd var där många gånger daglig spis. Även hemmansägarna hade det svårt ibland när missväxt rådde. Så kom att många Mangskogsbor måste lämna sina torp och söka sig arbete och utkomst utom hembygden, såsom nyodlingar i Uppland, skogsarbete i Norrland och byggnadsarbeten på olika håll, vari de hade vana och skicklighet. Flera arbetsvandringar gick till Norge. År 1865 uppgick folkmängden till något över 2.500 personer. Ännu fler sökte sig på 1880-talet och 1890-talet till Amerika. I början på 1900-talet hade folkmängden minskat till omkring 1.500 personer.

Vår Johannes flyttar den 30 oktober 1874 till Nätra socken där han gifter sig med Christina Hansdotter den 27 juni 1875. Hon har två utomäktenskapliga söner, Nils Petter, född den 21 januari 1873 och Erik Johan, född den 7 november 1874, bägge i Nätra socken. Med Johannes? får hon dottern Hilma Kristina född den 12 december 1875 efter knappt 6 månaders äktenskap. Paret får ytterliggare 10 barn!
Den 25 mars 1784 avled gifte Maria Gunnarsdotter i Årås af moderspasion 47 år gammal.
År 1784 den 19 april och sedan allt efter tillfälle och påminnelse upprätttade jag (bokhållaren Erland Nyqvist) denna bouppteckning efter min sahlige, kära hustru, Maria Gunnarsdotter. Med henne trädde jag i äktenskap år 1760 den 28 maj och hon avled 1784 den 25 marti och voro följande barn som vi sammanaflat nu lever.

Cajsa 16 april 1762, 
Brita Maria 23 okt 1766, 
Johan 27 mars 1770, 
Erland 3 april 1776, 
Catharina 16 sep 1780.

Fasta ägendom:
En tolftedel efter helt räknat i tredinghemmanet Århås som således är förvärvad; min arf efter sahlige far Jan Persson. 1/6 del köpt av min sahlige mor Britta Hollsten enligt köpebrev av år 1757 den 2 november. 1/3 del köpt av min bror Petter enligt köpebrev av den 8 november1754. 1/6 del köpt medan varande äktenskap af mina syskon Johan och Lena enligt köpebrev av 161 den 12 feb-ruari. 1/3 del samt med andehl i en husbehovs mjölqvarn i Borrna Ström värderat 733/19200 dehle i 7/4 dels hemmanet i Treskog smat 1/6 del i en husbehovsqwarn belägen vid vårt … varaf är köpt under varande äktenskap af svågern Brynte Knutsson i Bortan. Hälften av dess mantal. Hustru Malin Gunnarsdotters modersjord som år 1/3, 1/1, 1/136, 1/9, 1,48 del för 460 köpebrevet år 1772 april och finnes hos svågern Lars Nilsson i Treskog värderat till summan för 1600.

Parets avlidna barn: Johan 23 oktober 1760 – 1 november 1760, Jan 16 april 1762 – 3 juni 1762, Petter 8 mars 1764 – 29 januari 1769, Erland 11 april 1769 – 12 april 1769, Märta 16 september 1771 – 16 januari 1772, Sven 24 mars 1773 – 27 juli 17773, Petter 15 september 1774 – 6 augusti 1779, Merta 29 augusti 1778 – 15 april 1779.

Bokhållaren Erland Nyqvist morfars far hette Hans Hollsten.

Hans HOLLSTEN

Smed i Asphyttan, (Väster) Färnebo socken, Värmland. Gift med svenska Anna. Har en dotter vid namn Ellika född ~1640 och en son Måns född ~ 1638. Föga mer är säkert känt om Hans och hans hustru Anna. Möjligen invandrad från Centraleuropa (Tyskland).

Måns HANSSON HOLLSTEN ? - 1703

Hammarsmed vid Mölnbacka bruk, Nedre Ullerud socken, Värmland. Avliden där den 20 april 1703 född ~1638. Gift ~1663 med Annika Petersdotter född ~1643. Flyttade till Alsterum i Alster socken där hon avled ~1729. Parets barn:

Kristoffer född ~1666,
Peter född ~1674, 
Johan född ~1685, J
Jacob född 16 augusti 1688,
Kerstin född 26 november 1690, 
Daniel född 11 augusti 1692, 
Kerstin kristnad 2 oktober 1695 samt 
Maria född 27 oktober 1701 – alla i Mölnbacka bruk.

Petter MÅNSSON HOLLSTEN 1674 – 1740.

Född ~1674 gift 1.0 29 november 1703 i Nedre Ullerud socken med Catharina Svensdotter som avled 23 augusti 1710 i Mölnbacka bruk. Hon hann få med sin make döttrarna Elisabet född ~1706 och Maria född 14 mars 1708 i Björke, Sunne socken. Maria får med byggmästaren Nils Persson Hasselström född 3 februari 1693 i Alsterum, Alster socken dottern Anna Maria Nilsdotter född ~1727 som vigdes den 27 oktober 1745 i Sunne socken med mästersvennen Sven Danielsson Hollsten född 18 februari 1722 i Forsnäs, Sunne socken som son till Daniel Månsson Hollsten född 11 augusti 1692 i Mölnbacka bruk, bror till vår Petter Månsson Hollsten.

Petter Månsson gifter sig 2.0 den 29 september 1711 med Brita Pärsdotter Dahlman född ~1683 från Orrtorp i Nedre Ullerud socken dotter till Per Dahlman. Brita avled den 30 juli 1752 i Berga, Sunne socken, 68 år gammal och hennes make Petter Månsson avled den 2 april 1740 i Berga-Lersjöfors, Sunne socken 66 år gammal. Parets barn:

Catharina född 30 december 1711 Gårdsjö bruk, Östra Ämtevik socken, Magnus (Måns) född 11 maj 1713 i Gårdsjö bruk, Östra Ämtevik socken, Brita född 6 augusti 1715 Björka, Sunne socken, Petter född 11 juli 1718 i Björka, Sunne socken, V 16 maj 1782, Sven född 12 juni 1721 V 24 augusti 1739, Johan född 3 mars 1724 V 1757, Helena född 6 september 1726, Christopher född 16 november 1728, barn 5 – 9 är födda i Berga, Sunne socken.

Johan PERSSON NYQVIST 1702-1752

Johan är född i januari 1702, avliden den 25 april 1752 Årås, Sunne socken 50 år och 3 månader gammal, gift den 29 augusti 1731 Brita Persdotter Hollsten född 6 augusti 1715 i Björka, Sunne socken, avliden den 7 augusti 1772 i Karlstad. Parets barn:

Erland född 23 oktober 1733 i Forsnäs bruk, Sunne socken (bokhållare), Johan född 5 januari 1736 i Forsnäs bruk, Sunne socken, Petter född 20 april 1738, Sven född 12 januari 1741, Jan född 22 december 1742, Lena född 6 oktober 1746 och Brita född 15 juni 1749 V 12 oktober 1754, barn 3 - 7 är alla födda i Årås, Sunne socken.

Johan Persson Nyqvist var först hammarsmedsmästare vid Forsnäs bruk (1733-37) för att sedan bli hammarsmeds ålderman vid Rotneros Bruk i Sunne, bodde då i Årås (1738-1752). Han var gift med Brita Persdotter Hollsten. Paret hade en för tiden god förmögenhet bland. annat fastigheten Årås. Sonen Erland blev bruksbokhållare.

År 1752 den 19 oktober företogs i närvaro af undertecknade att förrätta en laga uppteckning i aflidne Hammersmeds-åldermannen Sahlige Mästaren Johan Persson Nyqvists sterbhus uti Åros hvarvid boet uppgifvit af dess efterlemnade Enka Hu Brita Hollsten som följer: Fasta egendomen: En Tolftedel efter helt räknat uti tredingshemmanet Årås som med hus och jord till 15 tunnors årligt utsäde upptagas till 600- .- . Därefter följer rubrikerna Silver, Koppar, Mässing. Bleck, Stenkärl, Järnsaker, Åkerredskap, Hästar och ridetyg, Fiskeredskap, Träkärl, Lin kläder, Säng kläder, Bord, Skåp, Kistor, Skålar, Speglar, Bohag, Swin,Glas, Böcker en gammal och sliten Bibel, nya lagboken), Klensmedsredskap.

Skulder till; Enkan Catharina Biörn i Brärrud, Petter Hollsten i Berga, Johan Hollsten i Berga. Boets behållning c:a 900.-.-.

Den 1 och 7:e augusti 1772 avled o begrofs i Karlstad aflidne krukmakaren Jan Nornbergs änka Brita Hollsten av håll och stygn 57 år gammal.

Brita gifte sig 2.0 den 3 juni 1753 ”efter 3 föregångne lysningar som skedde d 20, 27 maj och d 3 juni med Kakelugns-geselen Johan Norenbärg och Enkan Britta Holsten i Åhros. Morgongåva var ett hundrade silvermynt” enligt Sunne sockens vigselbok. Paret fick 3 barn:

Lisa född 2 februari 1754 i Årås, Britta född 13 juli 1756 i Årås, Maja Stina född 5 november 1759 i Karlstad.

Kakelungsmakaren Johan Nornberg avled den 14 december 1771 i Karlstad 47 år gammal vattusot i staden.
Jan Erlandssons hustru Britta Jonsdotter har sina rötter i Sunne socken som följer:
Jon Olofsson

Gift omkring 1671 i Gårdsjö, Sunne socken, Värmland med Dordi Bengtsdotter, dotter till Bengt Olofsson från Askerud i Sunne socken. Jon och Dordi hade i vart fall en son Bengt Jonsson född ~ 1674 i Gårdsjö avliden där den 6 april 1760, nämndeman, gift 27 december 1703 i Gårdsjö med Anna Lorentzdotter född ~ 1674 i Åmberg, Sunne socken avliden den 19 arpil 1762 i Gårdsjö, dotter till Lorents Johansson avliden 1689 i Södra Åmberg, Sunne socken gift 1672 med Kerstin Svensdotter..

Bengt Jonsson ~1674-1760

Han hade med sin hustru Anna Lorentzdotter 6 barn: Kari född 24 februari 1707, Bengt född 1 juli 1711, Pär född 26 mars 1713, Dordi född 29 april 1715, Lars född 9 april 1719 samt Jean född 1 april 1771 – alla i Gårdsjö, Sunne socken.

Bengt Bengtsson 1711-1776

Född den 1 juli 1711 i Gårdsjö, Sunne socken, avliden där den 27 maj 1776. Gift 14 november 1736 med Mari Persdotter född 6 mars 1713 i Gettjärn, Sunne socken, avliden den 15 maj 1776 i Gårdsjö, Sunne socken. 

Parets barn: Jon född 15 februari 1737, 
Lars född 3 januari 1739, 
Maria född 23 december 1740, 
Pär född 5 december 1746, 
Britta född 16 mars 1750, 
Kristin född 15 januari 1753, 
Bengt född 29 april 1757, 
Johan född 5 september 1760. 

De fyra första barnen är födda i Gårdsjö, Britta är född i Gjutaregården, Kristin är född i Forsnäs bruk samt Bengt och Johan i Angersby torp – alla i Sunne socken.

Per Månsson

Gift 22 juni 1702 i Gettjärn, Sunne socken med Brita Mattsdotter. Hon är dotter till Matts Svensson gift ~ 1680 från Ytterby i Sunne socken med till namnet okänd hustru. Paret Per och Brita hade två kända barn: Marit född den 6 mars 1713 och Måns född den 4 december 1724, bägge i Gettjärn, Sunne socken.

Jon Bengtsson 1737-1791

Jon, som var soldat under namnet Åsbom, är född den 15 februari 1737 i Gårdsjö, Sunne socken, avliden den 29 december 1790 i Rådom, Sunne socken. Gift 29 september 1760 i Angersby torp, Sunne socken med Karin Ersdotter född ~1735 avliden den 12 augusti 1819 i Ofvanbjörk, Sunne socken, dotter till soldaten Erik Persson Rådman.

Parets barn: Per född 20 mars 1761 i Angarsby torp, soldat, 
Britta född 2 december 1763 i Ås. Sunne socken gift 28 maj 1792 med Jan Erlandsson Nyqvist (paret bodde i Slobyn,   
Mangskog socken), 
Catharina född 7 juli 1767 i Ås, 
Olof född 25 augusti 1770 i Ås, 
Maria född 26 augusti 1774 i Ås avliden där späd den 9 februari 1777, samt 
Bengt född 20 juni 1778 i Ås.

Erik Persson Rådman ~1715-1787

Avled den 1 december 1787 i Rådmanstorp, Sunne socken. Soldat med soldatnamnet Rådman född ~ 1715 gift ~ 1734 med Maria Jönsdotter avliden den 5 juli 1769 i Ås, Sunne socken född ~ 1709. 

Parets barn: Karin född ~1735 gift 29 september 1769 i Angersby torp med soldaten Jon Bengtsson Åsbom, 
Maria född 16 mars 1746 i Rådom, Sunne socken, 
Brita född 1 oktober 1748 i Vävaretorp, Sunne socken, 
Ingeborg född 26 juli 1753 i Södra Borgeby, Sunne socken.
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny