Page 39 - Våra rötter

Till innehåll

Huvudmeny:

Geografiskt > Skåne
Vid enskiftet 1820 beskrevs den gamla byn:s nummer 3

1/3 dels mantal kronohemman. Åbo: Måns Andersson. Har 4 längor på trång tomt. Någon plantering av vilda träd. Byggnaderna är gamla och till en del förfallna.

Bägge gårdarna med nummer 11 och gården nr 3 flyttades ut ur byn åt Öster. De nya ägorna skulle tas i bruk nästkommande år 1821 efter grödans inbärgande. I september 1822 skedde den slutliga delningen av åkerjorden.

Ola Jönsson flyttar ensam 1833 tillbaks till Sallerup 11 där han noteras vara född den 4 december 1780. Årtalet har ändrats från 1789 till 1780! Barnen flyttar till Ellinge nr 26

1834 flyttar han till Stafröds gård 1 där han är skriven som ryttare
I HFL 1836-41 noteras han som dräng under Stafröds gård 2 född den 4 dec 1780 i Kastberga
och i HFL 1841-46 som enkling under Stafröds gård 1.

År 1841 flyttar han till Stora Kastberga 5. Därifrån flyttar han år 1842 till Stora Kastberga 7 och vistas där till 1848 då han flyttar till byn. Noteras vara för bräcklig för arbete och oförmögen.

I HFL 1846-50 och 1851-55 skrivs han på Stora Kastberga by som enkling. Han avlider den 10 april 1853, 72 år gammal – fattighjon.

Ellinge.

Stor egendom med huvudgård, ett av Skånes äldsta herresäten, i Västra Sallerups socken. Egendomen omfattar i Västra Sallerups socken: Ellinge säteri, Ellinge by, Nöbbelöf, Orneberga, Stafröd, Stora och Lilla Kastberga, Ellinge Tegel-bruk, Damstorp, Damstorp qwarn och i Borlunda socken: Borlunda, Gryby, Skrubbarp.

Av Sallerup kyrkbys 10 gårdar hade Ellinge från 1500-talet fått i pant av Kronan 8 gårdar varav 6 låg öde efter Gustaf Horns härjningar 1644 och kriget 1656-1658. År 1662 ägde Ellinge en Nöbbelövsgård med Bent Persson som brukare. År 1665 hade Ellinge 24 gårdar i Västra Sallerups socken som pant av Kronan – däribland flera Kastbergagårdar och de två Stavrödgårdarna och Vålarödgårdarna. År 1671 hade Ellinge bland flera gårdar de 3 Nöbbelövgårdar, bägge Orna-bergagårdarna, 4 av de 7 Stora Kastbergagårdarna, bägge Lilla Kastbergagårdarna och bägge Stavrödgårdarna. Ellinge bys år 1671 15 gårdar och 8 Gatehus var alla under Ellinge.

Skånska kriget 1676-1670 förödde hårt Sallerups socken, utom Eslöv by, som denna gång slapp undan med 1 ödegård och några halft eller till en fjärdedel förstörda gårdar. I hela Sallerup socken stod 1680 20 gårdar helt öde, däribland 7 av Ellinge bys 15 gårdar och några var till hälften eller till en fjärdedel öde. Öde behöver inte betyda utan boende utan syftar på obrukade och därmed avsaknad av skatteförmåga. Under denna svåra tid köpte Ellinge Gods upp många gårdar och utökade på så sätt kraftigt sina domäner.

Vid reduktionen 1689 blev alla gårdar Kronan lämnat i pant i Västra Sallerup omgjorda till kronogårdar. Några drevs dock ännu en tid av Ellinge gods. De flesta friköptes under 1700-talet. Ellinge behöll sina 3 stora Kastbergagårdar efter reduktionen då de var köpta gårdar.
Ellinge gods ägdes av Wilhelm Bennet 1677-1740, son till major James Bennet som inflyttade till Sverige från Skott-land och naturaliserades som svensk adelsman år 1675. Wilhelm B. var en bland Karl den XII:s tappraste krigare. Som president i Krigskollegium 1720-1732 ledde han försvarets rekonstruktion efter Karl XII död 1718.

Ellinge by betecknades vid skatteläggningen under 1700-talet som den söderliggande Dammstorp. Vid storskiftet 1760 samlades de spridda tegarna i Ellinge by i sammanhängande vångar för varje gård.

År 1889 efter Carl Fredrik Dücker den tredjes död delades Ellinge gods i tre delar som lottades så att Barnekow på Åraslöv i Kristianstad drog Grybygårdarna och Vålarödgårdarna, som senare slogs samman och blev till Djurgården och Stavröd.
Wrede fick Stora Kastbergas alla 42 gårdar och Lilla Kastbergas 10 gårdar. Han slog samman de flesta av gårdarna i Lilla Kastberga och några från Stora Kastberga till Kastbergagården och byggde Kastberga slott i tornvillastil. Men då hade vår ana Kersti Olsdotter redan flyttat år 1845 till Skarhult socken.

HFL Ellinge nr 26, 1831 – 1835 Västra Sallerup socken
Mårten Olsson f 15 jun 1824 i Borlunda Inflyttad 1833 från Eslöv Utflyttad 1834 till Stafröds hus
Kerstin Olsdotter f 2 dec 1826 i Borlunda ” ” ” ”

HFL Stora Kastberga nr 8, 1841-56 i Västra Sallerup socken
Pigan Kerstin Olsdotter f 2 dec 1826 i Borlunda utflyttad 1843 till Stora Kastberga 7. Hon var en längre tid inhyses i Stafrödstraken utan bestående hem, utfattig.

HFL Stora Kastberga nr 7, 1841-46 i Västra Sallerup socken
Pigan Kerstin Olsdotter f 2 dec 1826 i Borlunda. Inflyttad 1843 från Stora Kastberga 8. Utflyttad 1844 till Stora Kastberga 4

HFL Stora Kastberga nr 4, 1841-46 i Västra Sallerup socken
Pigan Kerstin Olsdotter f 2 dec 1826 i Borlunda. Inflyttad 1844 från Stora Kastberga. Utflyttad 1845 till Skarhult.

HFL Stora Månstorp i Skarhult socken
Kersti Olsdotter f 2 dec 1812 i Borlunda. Inflyttad 1845 från V. Sallerup. Utflyttad 1847 till Trollelyckehus.
Gryby by i Frosta härad 1853
1 1/8 mtl Insockne – Jöns Jönsson
2 29/144 Domkyrkohemman – Hans Svensson
3 1/3 mtl Insockne – Christen Nilsson
4 1/8 mtl Insockne Beneficii Hemman – Ola Åkesson
5 1/3 mtl Insockne -Nils Hanssons enka
6 1/8 mtl Insockne – Nils Olsson
7 ½ mtl Insockne – Ola Olsson
8 9/16 mtl Insockne – Per Jeppsson, Nils Torkelsson,
Jöns Åkasson


Gryby by i Harjagers härad 1853
1 1/8 mtl delägare Andreas Jonasson
2 1/3 mtl Utsockne frälse – högvälborne herr Grefve Dücker
3 7/16 mtl Insockne – brukare Lars Bengtsson
4 13/32 mtl Insockne frälse – Jacob Olsson, Nils Jacobsson, Anders Hansson
5 ¼ mtl Insockne frälse – Jeppa Månsson
6 3/16 mtl Insockne frälse – Jöns Jönsson
7 3/32 mtl Insockne frälse – Nils Persson

 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny