Page 138 - Våra rötter

Till innehåll

Huvudmeny:

Geografiskt > Värmland
Gylterud, som förmodas betyda Gyltes nyodling, ligger vid sjön Mangerns västra sida, hemmanet ingick inte i Brunskogius köp 1632. Härifrån kommer en av våra rötter.
Jöns Jönsson avled den 1 augusti 1754 över 90 år gammal i Gylterud, Han var gift med Anna Andersdotter. Paret hade åtminstone en son, Jöns Jönsson, avliden den 10 september 1768, 75 år gammal, gift den 28 december 1718 med Anna Andersdotter, piga i Takene, från Nytorp, avliden den 24 maj 1762 i Gylterud, 62 år gammal. Parets barn:

Brynte Jönsson       kristnad den 30 september 1719 i Gylterud, begravd 9 juni 1723 i Nytorp.
Ingel Jönsdotter     kristnad den 1 november 1721 i Nytorp
Brynte Jonsson       kristnad 21 augusti 1724 i Nytorp – vår ana
Marit Jönsdotter     kristnad 24 september 1727 i Nytorp
Karin Jönsdotter     kristnad 21 april 1734 i Gylterud gift med Nils Johansson
Anna Jönsdotter     kristnad 19 februari 1738 i Gylterud
Anders Jönsson      kristnad 23 juni 1745 i Gylterud

Familjen bodde först år 1719 i Gylterud. Flyttade omkring 1720 till Nytorp för att återflytta till Gylterud någon gång mellan åren 1728-1733.

Sonen Brynte Jonsson född 1724 vigs den 2 november 1751 med Anna Andersdotter kristnad den 9 oktober 1722 i byn, Brunskog socken. Hon är dotter till Anders Persson som begrovs den 5 juli 1741 i Byn, Brunskogs socken, 70 år gammal. Han var gift med Marit Olofsdotter som begrovs den 2 september 1733 i Byn, 54 år gammal. Året innan eller 1732 hade han avtalat om kolning med Brunsbergs hammare. Paret hade alla sina barn födda i Byn, Brunskogs socken:

Ett dödfött barn 1702
Ingrid Andersdotter    kristnad den 17 mars 1705
Johan Andersson       kristnad 26 mars 1719
Anna Andersdotter     kristnad 9 oktober 1722 – vår ana.

Brynte Jonsson var född i Fjäll 1724, Uppvuxen i Gylterud och bodde där med sin familj till mitten av 1750-talet då han flyttade till Åstenäs. När Bryntes mor avlidit år 1762 flyttar Brynte med sin familj från Åstenäs till föräldergården i Gylterrud som han brukar tillsammans med sin far tills denne avlider år 1768. Då flyttar Brynte med sin familj åter till Åstenäs. Kring 1775 flyttar han med sin familj till Ängarna i Åstenäs, där han avlider den 12 augusti 1806 och hans hustru Anna Andersdotter född 1722 avlider den 15 augusti 1806 hos sin dotter i Åmot. Brynte var kyrkovaktmästare i Mangskog socken mellan ~1770-1790. Parets barn:

Anders Bryntesson      kristnad 15 augusti 1752 i Gylterud
Marit Bryntesdotter     kristnd den 17 oktober 1754 i Gylterud avliden den 24 november 1754
Olof Bryntesson          kristnad 16 novmeber 1755 i Gylterud – vår ana.
Kari Bryntesdotter       kristnad 30 juli 1758 i Åstenäs
Jon Bryntesson           kristnad 1 januari 1761 i Åstenäs
Jan Bryntesson           kristnad i december 1763 i Gylterud avliden den 30 juni 1769 i Åstenäs
Anna Bryntesdotter     kristnad 16 september 1766 i Gylterud

Sonen Olof Bryntesson vigs den 4 okteober 1782 med Brita Andersdotter kristnad den 7 maj 1754 i Åstenäs som dotter till Anders Bryntesson och hans hustru Karin Nilsdotter. Olof övertar hemmanet i Åstenäs ängarna efter sina föräldrar.

Åstenäs – Lundsholm

Åstenäs ligger vid sjön Mangens östra sida, nedanför Löfnäs som var en del av det Grytterud Brunskogius köpte 1632. Ängarna ligger i södra delen av Åstenäs. Namnet anses stamma från den förste nybyggaren som skulle ha hetat Åste.

Nuvarande Lundsholm bestod från början av 4 egendomar, av vilka ”där framme” var den största och den äldsta i hela Åstenäs hemmanet. Det finns som enda gård på 1641 års karta. På 1930-talet sa de gamla alltid Framsejala eller Framstekullarna i stället för Lundholmskullarna. Ägaren till hemmanet i början av 1800-talet var på sin tid en av de få skrivkunniga! Mangårdsbyggnaden var i två våningar, den flyttades på 1860 talet till Myråsen i Åmått. Den var ovanligt stor för sin tid, med två våningar, men med den ringa takhöjden av 2.20 meter på bottenvåningen och 2.00 meter på övre plan.

Mellangården var en större gård med okänt byggnadsår. Den revs 1885 när nuvarande huvudbyggnad uppfördes. Mellan gården, vars rätta namn är bortglömt, var belägen 20 meter norr om nuvarande stuga, som uppfördes av Axel Krohn 1937. På mellangår-dens gamla grund uppfördes senare en större spannmålsmagasin i tre våningar som flyttades 1936.

Drängstugan var två lillstugor till Lundsholm. Bondgården Gatbråten är byggd före 1830. Den slogs samman med Lundsholm och revs på 1800-talet.

Elof Hansson, som var svenk, köpte 1697 en åttondel av Slobyn av Johan Carlsson som var soldat och bodde på Slobyn. Johan flyttade till Fjälls på äldre dar. Elof avled den 8 maj 1737 i Åstenäs, gift med Gunila Persdotter som begrovs den 6 december 1741 i Åstenäs, 88 år gammal. Parets barn:

Matts Elofsson        född 25 juli 1689 i Åmot, Brunskogs socken.
Brynte Elofsson       född 19 juli 1691 i Åstenäs, Mangskog socken avled den 11 mars 1692.
Ingrid Elofsdotter    född 21 juli 1694 i Åstenäs gift 30 maj 1717 med Nils Jonsson.
Brynte Elofsson       född 16 augusti 1699 i Åstenäs – vår ana

Arne Bengtsson BAGGEs från Arvika vigdes 1701 med änkan Karin Claesdotter i Östra Furtan, Brunskogs socken. Arne avled mycket hastigt på sitt 38:nde år och begrovs 3 p. Trinitatis 1714. Den 8 februari 1747 begrofs salige hustrun Karin Claesdotter i Östra Furtan som levat med Giösta ifrån den 28 december 1715 till den 28 januari 1747. Arne och Karins barn är alla födda i östra Furtan, Brunskog socken.

Kari Arnesdotter      kristnan den 30 mars 1702 – vår ana
Böröt Arnesdotter    kristnad 25 december 1703
Gerls Arnesdotter    kristnad 5 juni 1705, avliden 12 juni 1705
Nils Arnesson          kristnad 2 maj 1706
Brita Arnesdotter     född 1709
Jonas Arnesson       kristnad 2 februari 1714.

Dottern Kari Arnesdotter vigs den 25 november 1722 med Brynte Elofsson. Parets barn:

Brita Bryntesdotter   kristnad den 7 augusti 1726 i Skärmnäs, Brunskog socken
Anders Bryntesson   kristnad den 9 november 1729 i Skärmnäs – vår ana
Kari Bryntesdotter    kristnad 22 augusti 1732 i Skärmnäs
Nils Bryntesson        kristnad 18 april 1735 i Skärmnäs
Pehr Bryntesson      kristnad 28 januari 1739 i östra Furtan, Brunskog socken
Jonas Bryntesson     kristnad 16 november1741 i östra Furtan
Erik Bryntesson       kristnad 21 april 1745 i östra Furtan

Sonen Anders Bryntesson vigs den 24 december 1750 med Ingrid Nilsdotter kristnad den 29januari 1716 i Kalleviken, Brunskog socken som är dotter till Nils Andersson avliden i Kalleviken den 15 oktober 1750, 76 år gammal och hans hustru Marit Pehrsdotter som begrovs den 4 mars 1750 också i Kalleviken, 68 år gammal och left med Nils Andersson från den 28 december 1702. Nils utfäste sig år 1732 att kola åt Brunsbergs bruk. Deras barn är alla födda i Kalleviken:

Anders Nilsson       kristnad den 7 oktober 1703 gift med Ingrid Nilsdotter
Johan Nilsson         kristnad 17 december 1705 gift med Ingeri Andersdotter
Marit Nilsdotter      född 10 juli 1713 gift med Per Ersson
Ingrid Nilsdotter     kristnad 29 januari 1716 – vår ana
Ingel Nilsdotter      kristnad 6 december 1719 begravd 19 maj 1723.

Anders Bryntesson får med sin hustru änkan Ingrid Nilsdotter i Åstenäs barnen;
Karin Andersdotter    kristnad den 18 januari 1752
Brita Andersdotter     kristnad den 7 maj 1754 gift 4 oktober 1782 med Olof Bryntesson – vår ana
Nils Andersson          kristnad 30 mars 1757. Nils övertar gården

Ingrid Nilsdotter som var gift 1.0 med Nils Jordsson född 1700 avliden den 13december 1747 hade med honom barnen, födda i Wästra Furtan, Brunskog socken.

Nils Jordsson           född 15 februari 1738
Peter Jordsson        född 2 december 1739
Anders Jordsson      född 20 november 1743
Karin Jordsdotter     född 13 juli 1746

Olof Bryntesson vigdes den 4 oktober 1782 med Brita Andersdotter född 1754. De fick barnen, som är födda i Ängarna i Åstenäs:

Anna Olofsdotter      kristnad 15 juni 1783
Nils Olsson              kristnad 30 januari 1785
Anders Olsson         kristnad 1 januari 1787 – vår ana
Jan Olsson               kristnad 1 januari 1789 gift med Maria Nilsdotter från Boda i Stavsnäs
Kari Olofsdotter        kristnad 1 januari 1791
Brita Olofsdotter       kristnad 13 april 1794
Maria Olofsdotter     kristnad 13 april 1794

Sonen Anders Olsson vigs den 15 december 1811 med Maria Andersdotter född 1790 i Slobyn avliden 1846, 56 år gammal. Paret står som ägare till hemmanet i Slobyn 48/960. Deras barn är alla födda i Slobyn med undantag för
Kjerstin som är född i Västra Takene;

Merta Andersdotter        kristnad 8 augusti 1812
Anna Andersdotter         född 27 mars 1814 – vår ana
Anders Andersson          född 9 september 1816
Brita Andersdotter          född 15 maj 1818 känd som Brita på Hagen, jordemor som förlöste 389 barn!
Cajsa Andersdotter         född 15 november 1820 känd som Lell-Kajsa avliden 9 augusti 1909.
Kjerstin Andersdotter      född 7 januari 1823 (Västra Takene)
Olof Andersson               född 31 maj 1825
Pehr Andersson (bonde)  född 10 oktober 1827 gift 1858 med Maria Persdotter född 1823 i Takene bosatte sig efter giftermål-et på Storperstorpet, Slobyn som består av ett rum och kök. Efter Marias död 1862 gifter Per om sig med hennes systerdotter Maria Andersdotter född 1843. De fick fyra barn. Per avled 1902.

Lell-Kajsa var ett Mangskogsoriginal, som bodde bredvid kyrkan. På ålderns höst förgyllde hon sina dagar med att hjälpa till med skötseln av kyrkogården – helt gratis. Hon var också byggdens ”kalaskokerska” - hon ansvarade för mat och dryck vid bröllop, be- gravningar och andra liknande tillställningar. Cajsa var tidigt ”särbo”. Muraren Anders Svensson var far till hennes äldsta dotter. Anders var enligt kyrkoboken ”lättsinning”. 1856 kom han dock hem från Stockholm med goda betyg vilket föranledde upprättelse av prästen. Han försvann dock 1861 till Elverum i Norge, men då hade Cajsa fått två barn till med en annan karl som hette Karl. Äldste dottern var Maria Andersdotter född 1848. Hon var småskollärarinna i Mangskog och gick på kryckor. Dog ogift 1817. Cajsa blev backstugsittare och avled den 9 augusti 1909.

Lell-Kajsas ramsa:
Ja ha left ut tre könonger å fem rotgubber,
a ja har å kräve tå knushelbocken i Byn för asplöv.
Ja ha bure Tapp-Erek på ryggen te sjön,
Å ja ha skure körka tre ganger.
Ja töcker snart inte ja skulle ha noa sönn.

Efter Anders på Manghagen 21 januari 1988.

 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny