Page 164 - Våra rötter

Till innehåll

Huvudmeny:

Geografiskt > Ångermanland
Ångermanland

Anundsjö II  och Anundsjö III
Översikten ingår i den större översikten Anundsjö 1 då Erik Persson Kempes dotter Margareta Ersdotter är gift med Pehr Pehrsson som har sina släktrelationer redovisade i översikten Anundsjö 1.

Anundsjö II
Våra rötter härifrån har delats upp i avsnitt för att förenkla läsandet. Här följer Sven Perssons mormors rötter.

Margareta ERSDOTTER 1763-1824

Är född den 29 september 1763 i Locksta, Själevads socken avliden där den 18 juni 1824. Gift med Per Persson från Anundsjö född 1757 död 1818 enligt Nylander 1991. Barn: Se under maken, ovan.

Erik KEMPE, Kronobåtsman, 1723-1786

Timmerbåtsman för rote 126:1 1743-1764. Var med vid Korpoström 1743. Har varit i Pommern sedan 1759. Därefter blev han nybyggare och upptog år 1765 Locksta i dåvarande Själevads - numera Björna Socken. Erik fick 18 frihetsår för sitt nybygge som låg i en mycket vacker omgivning där lapparna hade vinterbetesland för sina hjordar. 1795 bildades Björna socken av norra delen av Själevads socken, där bland andra Locksta ingår. Född 7 april 1723 i Flärke, Själevad socken och avliden den 3 december 1786 i Nyliden, Själevad socken. Gift 12 juni 1746 med Margareta Månsdotter född 20 januari 1730 i Smedsböle 2, Själevad socken avliden 1799.

Kommunion Själevad 1783-1796 p 184 Låcksta 1.
Er Pehrsson Kämpe,       Hu Margeta Månsdr
Son Pehr Ersson,           Hu Maria Larsdr
dot Marget Ersdr

Parets barn: Brita född 2 september 1746, 
Måns född 15 december 1747 död i Gerdal enligt Nylander, 
Per född 23 augusti 1750, 
Sara född 27 april 1753 död 16 januari 1757, 
Kerstin född 23 september 1756 död 9 januari 1757, 
Måns född 1 april 1758 samt 
Margareta född 23 september 1763 (vår ana)
 – alla födda i Locksta.

Per GABRIELSSON MÅRD, Kronobåtsman, 1699-1742

Antagen 1715 som fördubblingsman på rote 114, 1724 som ordinarie med namn Mård för rote 133. Död under hemmarschen. Född i Umeå, Västerbotten enligt Nylander 1991. Född ~1699 avliden den 19 oktober 1742. Gift ~1722 med Brita Ersdotter född ~1710 avliden 19 januari 1777 i Locksta Själevad socken.

Parets barn: Erik född 7 april 1723 (vår ana), 
Kierstin född 12 augusti 1725, 
Brita född 31 december 1727 samt 
Päder född 4 januari 1733. 
Födda i Flärke, Själevad socken.

Måns SAMUELSSON 1687-1740

Född den 24 juli 1687 i Smedsböle, Själevad socken. Avliden 1740 i Själevad socken. Bonde i Själevad, Kittelsböle 3, senare benämnt Smedsböle, som han äger från 1708. Född 24 jul 1687 med Svärmor Karin Olofsdotter enligt Nylander 1991. Gift 14 januari 1712 med Sara Olofsdotter född 7 december 1694 i Komnäs 2, Själevad socken. Avliden den 18 juli 1772 i Smedsböle 2, Själevad socken.

Parets barn: Cherstin född 20 juli 1712 död 1712, 
Carin född 13 december 1713, 
Johannes född 26 april 1716 död 1716, 
Samuel född 19 januari 1718 Nämndeman, 
Cherstin född 3 november 1721, 
Olof född 15 september 1723 samt 
Margareta född 20 januari 1730 (vår ana).

Gabriel Erik FRISK, Kronobåtsman.

Från Vibyggerå. Gift före 1698 med Rakel Persdotter. Föräldrar till Per Gabrielsson Mård.

Samuel MÅNSSON ? - 1696

Bonde i Själevad socken, Smedsböle (Kittelsböle). Äger från 1694 Stensland nr 2. Avliden där 1696.

Samuel Månsson död 1696 i Smedsböle = Kittelsböle 3
HU 1 N.N. död 1677 i Kittelsböle 3
Barn: Märet (1673)

Hustru 2: Kierstin Johansdotter. gift 1694 död 27 maj 1753, dotter till Johannes Östensson, Kroksta.

Barn:    Johannes född 7 december 1684, 
Måns född 24 juli 1687 (vår ana), 
Karin född ~1689, 
Samuel född 25 mars 1691, 
Kerstin född 26 december 1692 samt
Margareta född 2 september 1694 
- alla i Smedsböle förutom Margareta som är född i Stensland, Själevad socken.

Olof JOHANSSON ? -1692

Kom från Måle nr 1 enl Nylander 1991. Avled 1692 i Komnäs, Själevad socken. Gift före 1680 med Karin Olofsdotter som avled 1720 i Komnäs 2. 3 barn är kända: Malin född 28 december 1681, Sara född 7 december 1784 (vår ana) samt Göhle född 1 mars 1691 död 1697 - alla i Komnäs nr 2

Johannes ÖSTENSSON

Bonde i Stensland nr 2, Själevad socken åren 1680 - 1683.
Anundsjö III

Våra rötter härifrån har delats upp i avsnitt för att förenkla läsandet. Här följer Sven Perssons farfars rötter.

Sidensjö socken

Hör till Nätra tingslag i västernorrlands län, vesterut från Örnsköldsvik kring Nätraån, hvilken längst ned genomflyter Drommesjön och utmed hvilken den egentliga bygden är belägen. Skogsklädd bergstrakt med åkerbruk, boskapsskötsel, skogshantering och linneväfnad till näringar. Åtsilliga stora sågverk äro i verksamhet. Kyrkobyn med sidensjö poststation och Å gästgifveri ligger vid Nätraåns utlopp i Drömmesjön, 2½ mil från Örnsköldsvik och 2 mil nordväst om Bjästa ångbåtsstation vid Bottniska viken.

Sven HANSSON 1735-1794

Sven var dräng vid sitt gifte 9 oktober 1768, född 29 oktober 1735 i Yttersel 4:1, Anundsjö socken. Några år senare noteras han som bonde i Storborgaren, som hans svärfar tog upp år 1753. Efter Svens död 3 mars 1794 gifter hustru Segrid Håkansdotter, född 24 augusti 1746 avliden 2 februari 1805 i Nordsjö, Anundsjö socken, sig den 15 oktober 1797 med Olof Pehrsson född 1735 från Kubbe i Anundsjö, som anlagt byn Nordsjö tillsammans med sina broder Salomon Pehrsson år 1757.

Åhr 1794 den 31 mars företogs behörig bouppteckning efter afledna Sven Hansson i Storborgaren. Nävarande dess efterlemnade Enka Sigrid Håkansdotter, myndiga sönerna Hans och Håkan Svensöner och för di tvänne omyndiga sönerna Per och Olof jemte för dötttrarna Sara, Magdalena och Karin inställte sig grannen Per Nilsson som de omyndigas rätt skulle bevaka.

Bland tillgångarna noteras Kronohemmanet nr 1 13 i Storborgaren med hus och jord och bland skulderna Christohper Hälisksson i Westerfall fordran som Bördsrätt för sin pupill Sara Håkansdotter samt Morfadern Håkan Olofsson.

Parets barn födda i Storborgaren, Anundsjö socken: Hans född 1 oktober 1769, 
Håkan född 13 september 1771, 
Sara född 5 februari 1775, 
Magdalena född 24 januari 1777, 
Olof född 1 november 1779 död 5 juni 1786,
Per född 11 juli 1784 (vår ana), 
Olof född 19 augusti 1789, 
Karin född 4 oktober 1791.

Hans SVENSSON 1705-1737

1730 bodde han hos brodern Lars Svensson. Den 27 december 1730 vigdes tjänstedrängen Hans Svensson i Yttersel med unga Magdalena Pärsdotter i Yttersel, Anundsjö socken. Bonde i Yttersel, Anundsjö Socken 1730-1737. Han avled den 19 april 1737 där. Hans hustru Malin Pährsdotter från Yttersel född 1707 den 9 juni. Fader Päder Jonsson Modern Karin Larsdotter. Gift 1.0 med Hans Svensson ifrån Skärnäs och Sidensjö. Aflat 3 barn, 2 söner 1 dotter. Gift 2.0 med Christpher Svensson från Ösby. Aflat 1 dotter. Gift 3.0 med Olof Olofsson och lefvat med honom i 21 år. Aflat 3 söner. Döde den 10 sep 1766. 59 år 3 mån.

Hans och Magdalenas barn:                                   Brita född 22 oktober 1731, 
Pär född 13 juni 1734 samt 
Sven född 29 oktober 1735
 – alla i Yttersel 4:1 Anundsjö socken.

Magdalenas barn med sin andre make Christopher Svensson: Mereta född den 11 december 1740 i Yttersel 4:1

Mgdalenas barn med sin tredje make Olof Olofsson: Kjerstin född 27 november 1745, 
 Olof född 1 juli 1746, 
 Hans född 28 mars 1748 samt 
 Christopher född 29 januari 1753
 – alla i Kubbe 6:1.

Sven NILSSON ? -1725

Bonde i Skureå 1, Sidensjö socken. Vigselboken för Sidensjö saknas 1702-1708. Paret är ej noterade 1700-1701. De tycks vara gifta redan 1690. Swen Nilsson övertar hemmanet Skureå 3:1 efter sina svärföräldrar 1691 och brukar det fram till år 1718. Han avlider 1725. Testamente 1725 efter Swän Nilsson i Skureå 1 daler 16 öre. Hans hustru Brita Pedersdotter avled redan 1723.

År 1701 angav Swen Nilsson sig tagit skada på sin egendom genom en oförmodlig vådeld, som avbrände hans "rijga" med 200 band råg, begärandes njuta hjälp till sin upprättelse, eftersom han dessutom är kommen i olycka på fjärdingsmanstjänsten, så att han måst betala en rest på 200 daler kmt för en annan. Brandstodshjälp tilldömdes Swen Nilsson.

1723 lämnades testamente efter Swän Nilssons hustru i Skurå 1 daler.

Parets barn:                                                   Cherstin kristnad 3 september 1692, 
 Nils kristnad 8 oktober 1699 död 1699, 
 Nils kristnad 18 mars 1700, 
 Lars kristnad 8 maj 1702, 
 Hans kristnad 25 februari 1705 (vår ana), 
 Brita kristnad 3 februari 1707 samt 
 Pehr kristnad 21 september 1710.

Pär JANSSON 1665-1738

Bonde i Yttersel 4:1, Anundsjö socken 1713-1727. Avled den 21 mars 1738 i Yttersel 4:1, 73 år och några månader gammal. Be-grofs den 26 mars. Gift ~1698 med Karin Larsdotter som avled den 22 mars 1742 i Yttersel.

Parets barn som alla är födda i Yttersel 4:1. Anna född 12 januari 1699 samt
Magdalena född 9 juni 1707 (vår ana).

Bengt Sjöberg har ej med Pär som son till Jon Pedersson och Anna Nilsdotter i sitt verk Rötter i Anundsjö - en bygd i Nolaskogs!

Generation 9

Nils PERSSON

Noterad för Skureå 1:1 åren 1647 - 1685. Tjänade som knekt år 1649. Gift med Kerstin Hansdotter som avled 1698 i Skureå 1:1.

Parets barn:                                              Sara död 1691 i Ödsbyn 3:1 Sidensjö socken, 
Lars död 1716 i Skureå 1:1, Sidensjö socken samt
Sven (vår ana)

Pähr JONSSON

Pär Jonsson tjänar som knekt vid rote 23 Skureå under Anders Harders kompani 1657, knekt för sin fader Jonn Pedersson under Adolf Fredric Taubes kompani 1658-1661. Han övertar hemmanet Skureå 3:1 efter sina föräldrar och skrivs för detta åren 1679-1690. Hans första hustru Brita Larsdotter från Skureå 4:1 avlider år 1675 och han gifter om sig med Brita Östensdotter. Mågen Swen Nilsson övertar hemmanet 1691.

År 1678 presenterade Pähr Jonsson en testamentsskrift daterad 21 mars nästlidna, som hans modersyster Marith Jonsdotter haver givit på alla sina lösören för skötning i livstiden och begravningskostnad. Hennes syster, hustru Sigrid i Djupsjö, var inte nöjd med testamentet, som ändå dömdes att stå fast.

År 1690 insinuerade Pähr Jonsson i rätten ett testamente, som han med sin hustru Brita Östensdotter upprättat den 21 juli 1689 i så måtto att vilken som den andre överlever, skall njuta all lösa egendomen och om hustrun lever över skall hon därtill njuta sitt uppehälle av 3 seland jord. Däremot hustru Brita lovar att testamentera sin styvdotter Brita Pers-dotter all egendom i löst och fast.

Parets barn: Brita (vår ana) samt Sara. Gift 1681 med Johan Persson Swahla född i Rössjö 1:1 som var ordinarie båtsman av 4:e roten åren 1687-1703.

Inga barn är kända till Pähr och hans andra hustru Brita Östensdotter.

Jon PERSSON ? -1726

Bonde i Yttersel, Anundsjö 1668 – 1673 Han avled den 7 april 1726 i Yttersel 4:1. Hustru Anna ensam noterad för hemmanet 1674-1678. Hon är född ~ 1645, död 1678 i Yttersel 4:1, gift med Jon Pedersen på Hädanberg 4:1, Yttersel 4 (1668-1673), knekt för Kubbe, 1657 under Kapten Anders Harders kompani, 1658-1661 under major Adolph Fredric Taubes kompani, båtsman i äldre båtsmanshållet 1661-1674. Död 1726.

Parets barn:                                                          Pär född ~1665 (vår ana), 
 Kerstin född ~1668 samt 
 Nils född ~ 1678.

Generation 10

Peder OLOFSSON 1577-?

Noteras för Skureå 3:1 åren 1608 – 1641. Född 1577 i Djupsjö 2:1 Skorped socken. Gift med Karin Påhlsdotter. År 1652 blev Peder Olufssons hustru Karin Phålsdotter av vittnen, som är hennes broder Jon Påhlesson i Källom och Israel Olufsson i Skureå 3:1 efter avlagd ed, övertygad, att hon försmädligen emot samtliga i tingsrätten i gemen talat haver, och sagt sigh samma Rätt icke mehra ähn sin röff heller rumpa achtar och sigh medh handen i rumppan tagit och blåst sedan af handen. Böterna bestämdes till 20 mkr för varje nämndeman, eller totalt 184 mkr.

Parets kända barn är: Ingeborg. Gift med Tomas Olofsson, ägande Skureå 1:1 åren 1640-1646. De flyttar till Myre 7:2, 1647-1660. Efter dem i Skureå 1:1 följer Ingeborgs bror Nils Persson och hans hustru Kerstin Hansdotter. Nils (vår ana) samt Olof död 1681 i Källom 1:a Sidensjö socken. År 1677 lät Olof Pärsson tredje gången uppbjuda 4 seland med gården, som han köpt haver av Swen Nilsson; Källom 2:1 för 220 daler kmt. Samma jord haver bemälte Olof Pärsson sålt till Olof Jöransson i Djupsjö och jorden hembjuds nu första gången bördemännen.

John PEDERSSON ? -1676

Brukar 1642-1644 samt 1647-1650 Uberg 2:1. Jon var knekt, rote 55 Uberg, 1644-1648 under Lars Pederssens kompa-ni 1643-1645, under eget hemman, (Recomperis 1644, Dalarö, Stockholm 1644), under Wassilij Butterlijns kompani 1646-1647. 1648 noteras han för stort hemman, utgammal, utarbetad hustru, fem små barn, blind moder, utarbetat Swärfolk. Flyttar först till Myre 1:2 som de noteras vid år 1652. Därifrån tilll Skureå 3:1 som de brukar 1653-1673. År 1676 avlider Jon och 1680 hans hustru Kerstin Jonsdotter som har en syster som heter Marith Jonsdotter och en syster i Djupsjö som heter Sigrid enligt det av sonen Pähr 1678 presenterade testamentet.

Parets kända barn: Pähr (vår ana) samt Märta som avled 1694. Gift 1670 med Erich Påhlsson f i Myre 5:2. De bodde 1679 i Myre 7:2.

Lars PEDERSSON ? -1671

Ägde Skureå 4:1 åren 1631-1670. V 1671 i Skureå 4:1. Tjänade som knekt 1641-1643 under Lars Pederssons kompani, gemen, avsked 1643. Gift med Sara Andersdotter från Ås 5:1 i Sidensjö socken V 1680 i Skureå 4:1 Sidensjö socken.

Skureå. Äldre namnformer sluter på -u eller -å utan föregående -e. Namnet kan förklaras av att den övre delen av Nätraån kan ha hetat skura på grund av att den är djupt nedskuren i terrängen.

Parets kända barn: Brita (vår ana).

Peder OLOFSSON 1589-?

Peder Olsson, bonde, är skriven för Hädanberg 4:1 åren 1630-1652. Därefter tar hans son Olof Pedersson över hemmanet. Med sin hustru som ej är känd till namn hade han tre kända barn: Olof född ~1627, Jon (vår ana) samt Joen – alla födda i Hädanberg 4:1 Anundsjö socken.

Nils JONSSON 1610-?

Norrflärke brukades av Ärland Swensson 1535-1557. Av Jon Erlandsson 1557-1587. Av änkan Karin 1587-1614. Av Christopher Jonsson 1618-1622. Av Pär Jonsson 1625-1627. Av Hustrun Karin 1632-1633 samt av Nils Jonsson 1633-1670.

Kan Christopher, Pär och Nils vara bröder som övertagit hemmanet efter fadern Jon Jonsson? eller är vår ana Nils nytillflyttad brukare utan släktskap med ovannämnda brukarkedja?

Nils Joensson föddes 1610 enligt en uppgift i en roterulla från 1638. Föräldrarna var Jon Jonsson på Ödsbyn 3:1 och hu Karin. Nils var efter sina två bröder och den enes hustru bonde å föräldrahemmanet från 1633. Åren 1642-1644 var Nils nämndemann. Han satt ofta i tinget även på de åtalades sida. Sist i ett protokoll den 16 juni 1645 står: "Joen Swensson i Selen och Nils Joensson i Ödzby slogo hwar Andra Blodsåår och Blånadh, strax efter sedan Tinget war slutit upå Tingzplatzen, opskiutes till nästaTing." Dena text är överstryken i dombokens original och därpå tillagt: "Hafwer strax förliktz, som Tolfmän bewidsa."

Nils eget eller hans familjs arv behandlades på tinget i december 1647. Nils Joensson i Össby blef då frisagd att han inte mera har uttagit av Päder Swensson i Myckelgensjö av Ingeborg Swensdotters arv än han haft rätt till."

Anundsjöborna var skyldiga att delta i "Skiutzfärdher" på kustvägen mellan Nordmaling och Umeå. I samband med dessa blev det flera tingsmål. I juni 1645 blev nämndemannen "Jon Håkansson i Bredbyn för vitessmååhl emoth Nils Joensson i Össby, efter 20. Cap Ting måla Balken. Sak - 3 dlr." Böterna fördelades med en daler vardera till "Cronones part, målsägandes Part samt Öfwer-lagmans och Härads part. Vid tinget i Anundsjö i december 1647 krävde Sidensjöbönderna ersättning för D"30. Skiutzferder som Sijdessiöö Sochnemän har haft ifrån Nordmaling till Umeå för Anund-siö hållet." Anundsjö tolfmän utlovar betala "10 pgr för hwar häst, löper 75 dlr marker Kop m". Det förefaller ha behövts 48 hästar för varje skjutsfärd, hälften av socknens hästar! Joen Håkans-son anklagade samtidigt Nils för bedrägligt förfarande vid skjutsfärderna. Han hade dröjt med att uppgöra Skjutsfärdsräkning. Nils fick i samband därmed böta "för oqwädingsord" 3 mark, men frigjordes 1651 från misstanken att ha försnillat skjutspengar.

Nils var 1652 knekt för Ödsbyn under kapten Johan Persson Måneskölds kompani, som ingick i det 1646 uppsatta Ångermanlands regemente. Regementet var 1652 på bevakning av Frösö skans i Jämtland. Nils överlevde och var sedan bonde på Ödsbyn 3:1 som han noteras vid från 1633 till 1670. Han var gift med Anna Jacobsdotter från Norrflärke 5.

Nils är född ~1610 och avliden 1670 i Ödsbyn 3:1, Anundsjö socken. Gift 1638 med Anna Jacobsdotter som avled den 2 oktober 1695 i Ödsbyn 3:1 kommen ifrån Norrflärke 5 i Anundsjö socken.

Parets kända barn är: Joen född ~1639, Jacob född ~1640, Anna född ~1640 (vår ana), Elisabeth född ~1648, Segrid född ~1657, Christina född ~1659 samt Margareta född ~1666 – alla i Ödsbyn 3:1

Generation 11

Oloff Giordsson

Skriven för Östergensjö 1 åren 1549-1592 och för Djupsjö 2:1 åren 1556-1585. Kommer från Norrflärke. Far till Peder Olofsson född ~ 1577.
Phåle Grelsson

Brukade Överå 2:1 åren 1588 - 1619 samt 1621. Far till Karin Påhlsdotter gift med Peder Olofsson ovan.

Per Östensson

Per noteras för hemmanet 1562-1610 och 1621-1622. Däremellan brukar sonen Östen Persson hemmanet. Han övertar på nytt hemmanet efter sin far 1624-1627. 1629 står hustru Anna för hemmanet.

Under 1500-talet hette byn Uvberg med olika stavningar. Förleden antas vara fågelnamnet Uv. Byn ligger intill berget klippan.

I Myre 2:1 finne en Per Östensson åren 1597-1624. Östen Persson 1627 samt Hustrun Kirstin 1629-1632. Är dessa identiska med våra i Uberg 2:1 ?

År 1535-1551 noteras Östen Gullesson i Myre 4:2 och 1552-1556 Oloff Östensson, 1557-1558 Elin, änka, 1559-1561 Jöns Olsson, 1562-1565 Jon Olsson, utan år noteras Kirstin samt 1569-1596 Östen Olofsson.

Skulle kunna vara en släkt som följer;
Pers kända barn med sin hustru som är okänd till namnet; Östen, Erich och John som är vår ana.

Anders SWENSSON 1575- ?

Ägde Ås 5:1 åren 1604-1641. Gårdarna i byn ligger på sluttningen av en brant bergås, varav byn fått sitt namn, Ås. Gift med Nils-dotter från Nybyn 3:1 i Sidensjö socken.
Parets barn: Sara (vår ana).
Swen. Ägde Ås 5:1 år 1642. Året därpå är hustru Brita noterad för Ås 5:1.
Brita. Gift med Anders Abrahamsson, Österdahl, Själevad, som avled i Ås 5:1 år 1709.
Karin. Gift med Erich Olofsson, Myhre (7:2) född 1602. Han står som ägare av Ås 5:1 åren 1647-1651. För åren 1653-
1658 noteras Anders Jonsson. Karin står därefter som ägare åren 1659-1660.

Jon Jonsson ? -1614

Var skattebonde på Ödsbyn 3:1 1587-1614. Han hade enligt 1601 års hjälpskattelängd 1 häst, 4 kor, och 2½ tunnor korn i utsäde. Han var knekt år 1611 och fjärdeman. Vid Älvsborgs lösen 1614 befriades Jon från skatt, kanske på grund av fattigdom eller sjuk-dom. Han dog troligen detta år! Hans hustru Karin efterträder honom som änka för hemmanet, bru-kade Ödsbyn 3:1 1614-1620. Summeringen 1619 efter Älvsborgs lösen säger; Karin, änka husqwinna hafwer en lithen Part Jordh at bruka, gjort tionde och gierdhen och nu ähr Opbrendt alt dhe lilla hon hadhe, går nu tigger." För år 1615 betalade Karin Änka i tionde 2 fat korn (1 fat var c:a 4,5 liter). I en restläng till Älvsborgs lösen troligen 1620 står; Karin Husqvinna i Össbyn Uthfattig penningar 4 ½ dlr".

Kända barn: Pär, Germund och Nils (vår ana).

Jacob MICHELSSON 1579-1639

Övertar faderns hemman och verkar som bonde där 1613 - 1639. Han betalade alla de sex terminerna i Älvsborgs lösen, den första även för en dotter. Åren 1623-1639 var han nämndeman. Jacob Michilss undertecknade kyrkotiondelängden 1618 med sitt bomär-ke. Jacob var sannolikt gift med Anna som hade gården efter honom. Han dog troligen 1639.

Anna hade som änka Norrflärke 5 åren 1639-1654. Hennes barns och barnbarns namn tyder på att hon kan vara dotter till Oluff Salmonsson och hans hustru på Norrflärke 1:1.

Parets kända barn: Anna (vår ana), Salomon och Brita.

Generation 12

Giord. Anförlust, se sidan 17

Nils PÅLSSON

Noteras för Nybyn 3:1 åren 1567-1616. Är möjligen son till Påhl Olufsson som äger Nybyn 3:1 åren 1558-1561 och hans förmodade änka Marget som noteras som ägare åren 1562-1566. Påhl ägde och brukade Myre 5:2 åren 1546-1557. Vem som brukade Nybyn 3:1 åren 1617-1620 är ej känt. 1621-1624 noteras Anna Svensdotter som brukare och 1627-1653 Nils son Nils Nilsson.

Troliga barn: Nilsdotter (vår ana), Nils skrivs för Nybyn 3:1 åren 1627-1653. Var gift med Ingeborg Erichsdotter, Teg 1. samt sonen Joen, som äger Nybyn 3:1 åren 1673-1710. Gift 1671 med Märet Bengtsdotter, Mosjö 3:1 som avled 1712 i Nybyn 3:1. Gift åter med Marget Hindriksdotter, Västersel, Nätra född 1676 och avliden 1749 i Nybyn 3:1.

År 1674 kom för Rätten Joen Nilsson och framlade tvenne köpebrev, förmälandes huru såsom han haver utlöst sina tre bröder ifrån dess fadershemman i Nybyn för varderas 8 markland jord. Fastebrev beviljades.

År 1678 övertygades Jon Johansson i Bredåker med tvenne vittnen, på Joen Nilssons i Nybyn (3:1) klagomål, att han honom Joen med en käpp ett blodvite haver slagit. Böter för Jon Johansson.

År 1682 klagade Hans Nilsson i Djupsjö 1:1 (ägare 1664-1691) f 1615 från Anundsjö över Jon Nilsson i Nybyn, det han haver om sin dotter Kerstin Hansdotter utfört ett tal, som om hon skall ha varit med barn, vartill Jon Nilsson nekade. Enligt vittnen hade han utpe-kat drängen Sven Nilsson som varande barnafadern. De hade båda varit i tjänst hos Jon Persson i Nybyn 2:2. Talet kom så små-ningom till länsmans och kyrkoherdens kännedom, varför ett par hustrur sändes till fjället (fjället = skog längre bort) för att skatta och rannsaka henne. De utpekade kunde emellertid förklaras oskyldiga till förtalet, men Jon Nilsson dömdes att böta 40 mkr smt och Salmon Erichsson i Nybyn 1:2, en annan ryktes-spridare, 3 mkr smt.

Joen ERLANDSSON

Efterträdde sin fader på hemmanet Ödsbyn 3:1 år 1557 och överlämnade i sin tur hemmanet 1587 till sin son Jon. Joen och hans bror Per fiskade 1569; med 3 Näätt i Löffsiötresk, Bergsjiötresk, Räketresk och Gaffsellet" och fick för det skatta med 2 marker "geddor". Gavsele ligger vid Ångermanälven c:a 140 km fågelvägen från Ödsby. De betalade båda till Älvsborgs lösen 1571.

Med sin hustru som är okänd till namnet har han två kända barn; Jon (vår ana) och Christopher

Michel JACOBSSON

Bonde i Norrflärke 1570-1613 och är den äldste kände innehavaren av detta hemman. Åren 1580-1613 var Michill sex-an, 1610 länsman och 1613 nämndeman, Vid Älvsborgs lösen 1571 var Michill Olsson en av dem som skattade i Flarcke. Förmodlingen är det en felskrivning för Michill Jacobsson. I längden inför den andra Älvsborgs lösen 1613 står för Norr Flarcke bl. a. Michill Jacobs-son, ett hi Dotter een. Längden undertecknades av Michil iacobzon. Kanske dog han samma år. Han finns inte med i slutredovis-ningen 1619 över de genomförda betalningarna. Har en bror Östen Jacobsson, bonde i Ödsbyn 1. Möjligen är de söner till Jacob Swensson i Ödsbyn 1535-1544. Det finns inte så många Jacob att välja på vid denna tid om han inte var utsocknes.

Norrflärke ligger vid sjön Flärken, vars namn grundar sig på ett Ångermanländskt dialektord, "flark" eller "flärk" med betydelsen "grund tjärn i mosslänt terräng" .

Kända barn: Jacob (vår ana) och en dotter – Michelsdotter.

Generation 13

Erland SWENSSON

Brukade Ödsbyn 3:1 1535-1557. År 1535 var Erlandh den ene av de två bönderna i byn som då betalde 10 öre i skatt. År 1547 var Ärland j Össby tolffman aff Sielaff skiplagh i vilket Anunsjö då ingick. Likaså 1548 då skeppslaget i stället kallades Själevads tings-lag. Anundsjö nämndes fortfarande inte. Även 1549 var Erland ij Össby tolvman i Själevad socken, förmodligen missuppfattat av skrivaren - Anundsjö socken bör ha funnits vid den tiden. Han är den äldste kända innehavaren till Ödsbyn 3:1 och nämns där 1557. Han delade hemmanet mellan sönerna Joen och Pär, kanske hade han flera söner?

Gift med till namnet okänd hustru med vilka han hade åtminstone två söner: Joen (vår ana) och Per V 1574 i Ödsbyn 3:1, Anundsjö socken.

Jacob SWENSSON

Jap j Östhby nämns i skattelängden 1535 då han betalade 10 öre i skatt. Han var skriven för Ödsbyn 1 ännu 1544 och är den äldste till namnet kände ägaren till detta hemman. Sonsonen Jacob Swensson på Sörflärke 1:1 uppkallades troligen efter "Jap i Össby".

Kanske var Michill Jacobsson i Norrflärke en son till Jap? Ingen annan Jacob är veterligen känd i Anundsjö vid denna tid.

Ödsbyn är omnämnd redan 1498 - då med namnformen Östaby.

Troliga barn: Östen Jacobsson (vår ana) och Michell Jacobsson (vår ana)

Generation 14 räknat från Kerstin Hagström

Swen

Swen är bara känd genom sönernas patronymikon. Han bör vara född i mitten av 1400-talet. Kanske kom han från Sörflärke? Bland de äldsta åboarna i Ödsbyn finns några Swensöner som kan förmodas vara sönder till denne förste Swen. Det är möjligt att den Oluff Swensson som 1544 efterträder Jacob Swensson på Ödsbyn 1 är en broder till denne. Förmodligen var Erland Swensson på det andra hemmanet i byn 1535 ochså en broder. Swen skulle kunna ha haft hela byn, som sedan hans söner delade på.

Förmodade barn: Jacob Swensson, Ödsbyn 1 åren 1535 - 1544
Ärland Swensson, Ödsbyn 3:1 åren 1535 - 1557
Oluff Swensson, Ödsbyn 1 åren 1544 – 1545.
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny