Våra rötter

Till innehåll

Huvudmeny:

Vi har under flera decenier sökt efter våra rötter i källor som kyrkobokföringen, skattelängder, domstollsprotokoll och andra juridiska handlingar, tryckta verk, 
på nätet och i olika släktdatabaser. Hemsidan här är en sammanfattning av vad vi rönt om våra rötter. Hemsidan innehåller en sammanställning (släkten) ska-
pad i Ancestral Quest och några ordbehandlingsfiler som är geografiskt orient-
erade med information om var rötterna verkade och deras liv.

Den hugade må fritt kopiera delar av vad som står i denna hemsida mot an-
givandet av källa med undantag för de citat vi har gjort från andra verk. Vill
man kopiera citaten må man gå till originalet och själv bedöma om man kan citera dem.

Le Roy har en vanligt Stockholmskarriär för tjänstemän bakom sig som bank-
man, revisor, kamrer, ekonomiansvarig och konsult samt har under en 25-års period varit ansvarig för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas genealo-
giska verksamet i Norden och en kortare tid även för filmakvisitionen i Estland, Lettland och Litauen.
Kerstin har mestadels varit hemmafru och tagit hand om våra barn samt tillsammans med sin syster Ingegerd forskat i Hagströmssläktens rötter.

Vi kan nås på: www.Billberglr@ldsmail.net


Hemsidan uppdaterades i maj 2015. Foto: Atelje Schulte.

 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny